تحقیق آشنایی با ساختار شبکه های الکتریکی با تأکید بر بخش توزیع و منابع تولید پراکنده و اهمیت بررسی آنها

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق آشنایی با ساختار شبکه های الکتریکی با تأکید بر بخش توزیع و منابع تولید پراکنده و اهمیت بررسی آنها دارای ۴۳ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱فصل اول:آشنایی با ساختار شبکه های الکتریکی با تأکید بر بخش توزیع۵
۱-۱مقدمه۵
۱-۲ساختار سیستم های قدرت۵
۱-۳آشنایی با شبکه های توزیع۸
۱-۴انواع شبکه های توزیع۸
۱-۵جزیره ای شدن۱۱
۱-۶عوامل موثر در طراحی و بهره برداری از شبکه های توزیع۱۲
۲فصل دوم:مروری بر منابع تولید پراکنده و اهمیت بررسی آنها۱۶
۲-۱مروری بر منابع تولید پراکنده۱۶
۲-۱-۱منابع تجدید ناپذیر۱۸
۲-۱-۱-۱توربین های گازی۱۸
۲-۱-۱-۲موتور های احتراق داخلی پیستونی۲۰
۲-۱-۱-۳تکنولوژی میکرو توربین ها۲۳
۲-۱-۲منابع تجدید پذیر۲۴
۲-۱-۲-۱توربین های آبی کوچک۲۴
۲-۱-۲-۲پیل های سوختی۲۴
۲-۱-۲-۳انرژی باد۲۵
۲-۱-۲-۴سیستم های فتوولتاییک۲۶
۲-۱-۲-۵استفاده از حرارت انرژی خورشید۲۷
۲-۱-۲-۶زیست توده۲۸
۲-۱-۲-۷زمین گرمایی۲۹
۲-۱-۳مقایسه انواع تکنولوژی ها۲۹
۲-۲اهمیت تولید پراکنده۳۱
۲-۲-۱مزایای اقتصادی۳۱
۲-۲-۲تولید مطمئن و ایمن۳۲
۲-۲-۳مزایای اجتماعی۳۳
۲-۲-۴مزایای محیطی۳۳
۲-۲-۵محدودیت های تولید پراکنده۳۴
۲-۲-۶آثار منابع‌ تولید پراکنده‌ بر روی ‌شبکه های‌ الکتریکی۳۴
۲-۲-۷تأثیر DG بر قابلیت اطمینان شبکه توزیع۳۵
۲-۲-۸تأثیر DG بر تنظیم ولتاژ در شبکه۳۶
۲-۲-۹حفاظت۳۷
۲-۲-۱۰اثرات منفی احتمالی   DG در شبکه۳۷
۲-۳مطالعات انجام شده۳۸
۳منابع و مراجع۴۱

منابع

[۱] احمدیان، م.،۱۳۷۶ ، طراحی و توسعه شبکه­های توزیع، جزوه درسی، دانشگاه صنعت آب و برق، تهران.

[۲] صادقی، م. ،۱۳۸۷ ، تعیین مکان و ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده بمنظور کاهش تلفات و افزایش قابلیت اطمینان، پایان­نامه کارشناسی ارشد،دانشکده فنی و مهندسی برق، دانشگاه تربیت مدرّس.

[۳] دفتر بهبود و بهره وری اقتصاد برق و انرژی.،۱۳۸۸، راهنمای جامع تولید همزمان برق و حرارت،وزارت نیرو.   .

[۴] محمدی، ع.، ۱۳۸۷، جایابی منابع تولید پراکنده در شبکه­های توزیع با هدف  بهبود پروفیل ولتاژ، قابلیت اطمینان وکاهش تلفات، سمینار کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی برق ،دانشگاه صنعت آب وبرق.

[۵] فلقی، ح. ،۱۳۸۷ ، برنامه ریزی بهینه شبکه های توزیع در حضور تولید پراکنده، رساله­ی دکترا، دانشکده فنی و مهندسی برق، دانشگاه تربیت مدرّس.

[۶] لطفی، ع.، ۱۳۸۷، برنامه ریزی توسعه تولید در محیط بازار، سمینار کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی برق ،دانشگاه صنعت آب وبرق.

[۷] اتحاد، م.ت،۱۳۸۷، انتخاب روشی مناسب برای برنامه­ریزی توسعه تولید در ایران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده برق، دانشگاه صنعت آب وبرق.

[۸]Willis, H. L. and Scott, W. G., 2000, Distributed Power Generation : Planning and Evaluation Power Engineering, by Marcel Dekker, Washington.

[۹]Carmen, L., Borges, T., Djalma , M., Falca,. A, 2006, Optimal distributed generation allocation for reliability, losses, and voltage improvement, Electrical Power and Energy Systems, pp. 413–۴۲۰٫

[۱۰]Wangdee, W., 2005, Bulk electric system relaiability simulation and application, Department of Electrical Engineering,PhD thesis, University of Saskatchewan, Canada.

[۱۱]Energy and Environmental Analysis., 2008,Technology Characterization: Gas Turbine Engines, available at

[۱۲]Energy and Environmental Analysis., 2008,Technology Characterization: Reciprocating Engines, available at ,.

[۱۳] Caire, R., Retiere, N., Martino, S.,  Andrieu, C., Hadjsaid, N.,2002, Impact assessment of LV distributed generation on MV distribution network, IEEE, Power Engineering Society Summer Meeting, vol.3, pp.1423 – ۱۴۲۸٫

[۱۴] Azmy, A.M.,  Erlich, I.,2005, Impact of distributed generation on the stability of electrical power system, IEEE, Power Engineering Society General Meeting, Vol. 2, pp. 1056 – ۱۰۶۳٫

[۱۵] Walmir, F. ,Morelato, A., 2006, Comparative Analysis Between Synchronous and Induction Machines for Distributed Generation Applications, IEEE Trans on Power Sys, Vol. 21, No. 1, pp. 301-311.

[۱۶] Acharya, N., Mahat, P., Mithulananthan, N., 2006, An analytical approach for DG allocation in primary distribution network, Electrical Power and Energy Systems, Asian Institute of Technology, Thailand, pp. 669–۶۷۸٫

[۱۷] Setayesh-Nazar,M., Haghifam, M.R.,2009, Multiobjective electric distribution system expansion planning using hybrid energy hub concept, Electric Power System Research, pp. 899-911.

۱ -فصل اول:آشنایی با ساختار شبکه های الکتریکی با تأکید بر بخش توزیع

 ۱-۱   مقدمه

امروزه به­دلیل وابستگی شدید به انرژی الکتریکی، نقش حیاتی این انرژی در زندگی بر کسی پوشیده نیست. سیستم های توزیع که آخرین بخش از زنجیره برق رسانی به مصرف­کنند­گان این انرژی هستند، نقش اساسی را در فراهم نمودن یک سرویس مناسب، مطمئن و با کیفیت بازی می­کنند. در این بخش، به­دلیل اهمیت ذکر شده، ساختار یک سیستم قدرت را با تکیه بر بخش توزیع انرژی الکتریکی ارائه خواهیم نمود.

۱-۲   ساختار سیستم های قدرت

اهمیت انرژی الکتریکی در زندگی جوامع امروزی بر کسی پوشیده نیست. بدلیل سادگی تبدیل به سایر انواع انرژی، سهولت انتقال، کنترل آسان و ملاحظات زیست محیطی، انرژی الکتریکی بیش از سایر انواع انرژی کاربرد پیدا کرده است. هدف اصلی یک سیستم قدرت عبارت است از تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز مشترکان با کمترین قیمت و بهترین کیفیت ممکن. در شرایط حاضر انرژی الکتریکی عمدتاً در در    نیروگاه­های حرارتی اعم از بخاری و یا گازی، و همچنین نیروگاه­های آبی و اتمی که معمولاً در فواصل زیادی از مراکز مصرف واقع شده اند، تولید می­شود. انتخاب محل نیروگاه­ها با توجه به ملاحظات زیست محیطی، در دسترس بودن سوخت و معمولاً آب زیاد، نزدیکی به مراکز مصرف و عوامل متعدد دیگر عموماً به­نحوی صورت می­گیرد که هزینه احداث و بهره­برداری با توجه به تمام عوامل، حداقل شود. انرژی تولید شده برای کاهش تلفات، با ولتاژهای بسیار بالا و توسط خطوط انتقال به نزدیکی مراکز مصرف منتقل      می­گردد و پس از کاهش ولتاژ توسط شبکه توزیع به­دست مصرف­کنندگان می­رسد. لذا صنعت برق همواره با سه فعالیت اصلی تولید، انتقال و توزیع همراه بوده است و اغلب مؤسساتی که در زمینه انرژی فعالیت دارند، یکی از فعالیت­های سه­گانه فوق را در یک منطقه خاص جغرافیایی پوشش می­دهند[۱].

همانطور که پیشتر نیز گفته شد، مراکز تولید معمولاً بسیار دور از شهر­ها احداث می­شوند و دلیل این موضوع می­تواند برای واحد­های آبی دوری رودخانه­های بزرگ از شهر­ها و برای نیروگاه­های اتمی و فسیلی ملاحظات ایمنی و زیست محیطی باشد. بنابراین، ضروری به­نظر می­رسد که برای انتقال انرژی این نیروگاه­ها به مراکز مصرف، سیستم مناسب انتقال انرژی در دسترس باشد. برای انتقال مقادیر بزرگ انرژی در مسافت­های طولانی، به سیستم با ولتاژ بسیار بالا که گاهی از آن به سیستم انتقال اصلی نام برده می­شود، نیاز است. این سیستم­ها با ولتاژ­های بالای ۳۰۰ کیلو ولت، معمولاً ۴۰۰ یا ۵۰۰ و یا ۷۶۵ کیلو ولت کار می­کنند. معمولاً تعاریف زیر برای سطوح مختلف ولتاژ بکار می­رود. ولتاژ ضعیف یا پایین (LV) به کمتر از یک کیلو ولت اطلاق می­شود. ولتاژ متوسط (MV) ولتاژهای بین یک تا ۳۶ کیلو ولت را پوشش می­دهد و بویژه در در شبکه­های توزیع بکار می­رود و ولتاژ بالا (HV) برای ولتاژهای بالای ۳۶ کیلو ولت استفاده می­شود. البته در هر سیستم انرژی الکتریکی مفاهیم ولتاژ ضعیف، متوسط و بالا، نسبی بوده و الزاماً با آنچه در سیستم دیگری بکار می­رود تطابق کامل ندارد. از ولتاژ بسیار بالا(EHV) معمولاً برای تأکید روی ولتاژهای بالای ۳۰۰ کیلوولت استفاده می­شود. شبکه­های انتقال معمولاً بهم پیوسته بوده و برای شبکه­های پیچیده حتی اشکالات و خطاهای همزمان ممکن است موجب قطع مصرف­کنندگان نشود. در سطح پایین­تر شبکه انتقال، دو یا سه سطح ولتاژ توزیع برای تأمین بار و شرایط مورد نیاز مشترکان مختلف وجود دارد. در حالت کلی شبکه­های ولتاژ متوسط و پایین به­صورت شعاعی طراحی و بهره­برداری می­شوند. شکل(۱-۱)، سلسله مراتب ارسال انرژی الکتریکی از نقاط تولید به مصرف را نشان می­دهد[۸].

۱-۱  آشنایی با شبکه های توزیع

وظیفه یک شبکه توزیع حمل انرژی الکتریکی از پست­های انتقال، فوق توزیع و یا نیروگاه­های کوچک به تک­تک مشترکین و تغییر سطح ولتاژ بسته به مورد و بر اساس ضرورت­ها می­باشد. در شکل (۱-۲) ارتباط شبکه­های مختلف بصورت شماتیک نشان داده شده و سطوح ولتاژ مورد استفاده در این شبکه­ها از ولتاژ ضعیف LV، تا ولتاژ متوسط MV،  ولتاژ بالا HV، و سرانجام ولتاژ بسیار بالا EHV، ارائه گردیده است.

۱-۴ انواع شبکه های توزیع

بسته به سطح ولتاژ سیستم، شرایط جغرافیایی و تمرکز و یا عدم تمرکز بار مصرفی، از انواع شبکه­های توزیع می­توان برای تأمین نیاز­های مشترکین استفاده نمود. دسته بندی شبکه­ها به­صورت زیر است[۱]:

شبکه­های شعاعی ساده: این شبکه فقط از یک فیدر خروجی پست فوق توزیع تغذیه می­شوند و به هر شین فقط یک خط ورودی و یک خط خروجی می­تواند متصل شود.

شبکه شعاعی مرکب: این شبکه­ها نیز فقط از یک فیدر خروجی پست تغذیه می­شوند، ولی به برخی از شین ها بیش از یک خط خروجی متصل می­باشد.

شبکه­های شعاعی ساده و ارزان می­باشند. ارزانی این شبکه­ها به­دلیل کم بودن تعداد تجهیزات از یک سو و پایین بودن نسبی توان اتصال کوتاه و در نتیجه ساده و ارزان بودن تجهیزات از سوی دیگر است.

شبکه­های حلقوی با تغذیه از یک سو: این شبکه نیز مانند شبکه شعاعی فقط از یک فیدر خروجی پست فوق توزیع تغذیه می­شود، ولی هر یک از پست­ها از دو سو به این فیدر متصل اند. معمولاً در شبکه­های حلقوی از یک کلید که در شرایط عادی باز است، استفاده می­شود و بهره­برداری از شبکه به­صورت شعاعی انجام می­شود.

شبکه­های حلقوی با تغذیه از دو سو: در این مدل شبکه توسط دو پست توزیع امکان تغذیه دارد که در حالت عادی با وجود کلید­ها، بهره برداری شبکه بصورت شعاعی صورت می­گیرد. ازآنجا که احتمال بی­برقی همزمان دو پست بسیار کم است، این شبکه از قابلیت اطمینان بسیار بالایی برخوردار است.

شبکه غربالی: در این شبکه هر یک از پست­های توزیع به چندین پست توزیع دیگر مرتبط اند. تغذیه شبکه می­تواند از یک فیدر خروجی پست فوق توزیع و یا از چندین پست فوق توزیع مجاور و یا تعدادی از فیدر­های خروجی یک پست فوق توزیع صورت گیرد.

از جنبه نظری ساختار سیستم فوق توزیع می­تواند از شبکه­های شعاعی ساده گرفته تا شبکه­های بهم پیوسته پیچیده تغییر کند، اما در اکثر آرایش­های شعاعی فیدر­های فشار متوسط، از پست اصلی تا مصرف کنندگان بصورت شعاعی بهره­برداری می­شود. اساساً بروز خاموشی در فیدرهای فشار متوسط مسئله ساز بوده و بروز خطا روی هر یک از قسمت­های فیدر، منجر به قطع کلید قدرت ابتدای فیدر و خاموشی شمار زیادی از مشترکان می­انجامد. آرایش شعاعی رایج، چنین وقفه هایی را اجتناب ناپذیر می­سازد.

برای انتقال انرژی در شبکه­های فشار متوسط از خطوط هوایی و یا زمینی استفاده می­شود که استفاده از فیدرهای هوایی در خارج از شهر­ها بیشتر رایج می­باشد. در این فیدرها از کلیدهایی بنام سکسیونر جهت تقسیم فیدر به چند بخش استفاده می­شود که در حالت عادی بسته می­باشند. علت اصلی استفاده از این کلید­ها این است که در هنگام وقوع خطا روی قسمتی از فیدر بتوان بخش معیوب را از دیگر بخش­ها جدا نمود و سایر بخش­های فیدر را برقدار کرد. در صورتی­که شبکه مجهز به خطوط مانور در مواقع اضطراری باشد، کلید­های دیگری نیز روی فیدر نصب و استفاده می شوند. این کلیدها که از آنها به کلید­های مانور می­توان نام برد، توانایی وصل دو فیدر به هم را دارا هستند که در حالت کار عادی این کلید­ها بصورت باز عمل   می­کنند. کاربرد این کلید­ها در شبکه های حلقوی قابل توجه است. در هنگام بروز خطا در سیستم ابتدا بخش آسیب دیده توسط سکسیونر­ها از سیستم جدا شده و توسط خطوط و کلید­های مانور تغذیه بار­های قطع شده را از طریق خطوط مانور امکان­پذیر می­گردانند. شکل زیر شمای سیستم فوق توزیع و توزیع را نشان می­دهد.

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.