تحقیق آشنایی با شخصیت و دوران فارابی و اندیشه سیاسی فارابی

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق آشنایی با شخصیت و دوران فارابی و اندیشه سیاسی فارابی دارای ۵۴ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

بخش اول: آشنایی با  شخصیت و دوران فارابی    ۵
مقدمه    ۵
زندگی نامه فارابی    ۶
برجستگی علمی فارابی    ۹
اوضاع و احوال دوران فارابی    ۱۱
بخش دوم: مبانی اندیشه سیاسی فارابی    ۱۳
الف) فلسفه سیاسی    ۱۳
ب) علم سیاست    ۱۷
ج) سیاست    ۱۷
د) علم مدنی    ۱۸
ه) سیاست مدنی    ۱۸
بخش سوم:  نظام سیاسی در اندیشه  فارابی    ۱۹
خاستگاه حکومت    ۲۲
ب) ساختار نظام سیاسی    ۲۶
نوع اول رهبرى: رئیس اول    ۲۷
نوع دوم رهبرى: ریاست تابعه مماثل    ۲۸
نوع سوم رهبرى: ریاست سنت (ولایت فقیه)    ۲۹
بخش چهارم: نوآوری های فارابی در اندیشه سیاسی    ۴۲
بخش پنجم: دیانت و اندیشه سیاسی فارابی    ۴۳
بخش ششم: مقایسه اندیشه سیاسی فارابی با دیگران    ۴۶
منابع  و مآخذ :    ۵۲

منابع :

داوری، رضا(۱۳۷۴)، فارابی؛ موسس فلسفه اسلامی، تهران، انتشارات طرح نو.

مهاجر نیا، محسن(۱۳۸۰)، اندیشه سیاسی فارابی، قم، انتشارات بوستان کتاب.

منتظری، بهرام(۱۳۶۸)، اندیشه سیاسی فارابی و ارتباط آن با مذهب تشیع، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع).

صفا، ذبیح الله(۱۳۵۳)، حکیم فاراب، تهران، انتشارات شورای عالی فرهنگ و هنر.

یوسفیان، جواد(۱۳۷۰)، فارابی، رشد، شماره۱۰٫

یوسفیان، حسن(۱۳۹۰)، فلسفه امامت در اندیشه فارابی، فصلنامه فلسفه دین، سال هشتم، شماره۱۰٫

آژند، یعقوب(۱۳۶۲)، تاریخ تمدن، تهران، نشر مولی.

نادری، محمد مهدی(۱۳۹۰)، درآمدی بر چیستی و ماهیت فلسفه سیاسی فارابی، فصلنامه مطالعات سیاسی.

مفتونی، نادیا(۱۳۹۲)، وجوه شیعی فلسفه فارابی، فصلنامه اندیشه نوین دینی، سال نهم، شماره۳۳٫

 Dr. Muhammad Rauf, (2013), “AL-FARABI’S PHILOSOPHY OF EDUCATION”, Institute of Education & Research, University of Peshawar, PAKISTAN.

” AL-FARABI’S PHILOSOPHY OF EDUCATION”, Dr. Muhammad Rauf, 2013.

” Al-Farabi: the history and modernity”, Altayev Jakipbek, 2010.

بخش اول: آشنایی با  شخصیت و دوران فارابی

 مقدمه

محمدبن طرخان بن اوزلع، معروف به ابونصر فارابی درسال  ۲۹۸ ه.ق (۸۷۰م ) در وسیج، یکی از روستا های فاراب به دنیا آمد. اوذوق فراگیری فلسفه وعلوم نظری وعقلی را داشت. فارابی درانواع علوم بی همتا بود چنانکه در هر علمی ازعلوم زمان خویش استاد بوده وکتاب می نوشت. او سرانجام درسن هشتاد سالگی درشهر دمشق وفات یافته وهمان جا نیز دفن گردید. اگر چه فلسفه اسلا می با الکندی آغاز شد، ولی در واقع فارابی را باید موسس فلسفه اسلامی دانست زیرا وی پرسش تازه‫ای در فلسفه مطرح و پاسخی تازه به آن دادکه با پرسش وپاسخ یونانیان تفاوت داشت. وی بعد از آن که فلسفه یونانی وعلوم اسلامی زمان خود را فرا گرفت در حد یک شارح فلسفه یونانی باقی نماند بلکه درصدد برآمد که به تحکیم پایگاه فلسفه در جامعه پرداخته وثابت کند که صرفا از طریق فلسفه وعلم برهانی می توان به حقایق رسید. منطق یکی از مقولات فرهنگی یونان بود که سخت مورد توجه دانشمندان اسلامی قرار گرفت. مسلمانان منطق را به عنوان یک ابزار پژوهش جدی گرفتند واز آن برای اثبات مسائل دینی وتتبعات فلسفی سود جستند. به عقیده بسیاری از اندیشمندان اگر فرهنگ اسلامی را به دو بخش تقسیم کنیم، یک بخش آن را باید زاده ی قران وحدیث به شمار آورده و بخش دیگر را زاییده ی ارتباطات فرهنگی جهان اسلام با دیگر اقوام دانست. دراین صورت باید اذعان کرد که فارابی  نماینده  بخش  دوم  این نظام فرهنگی است.

فارابی درزمینه های مختلف دارای تالیفات بسیاری است .اما متاسفانه بیشتر آن ها از میان رفته وتنها سی رساله که  به زبان عربی نگاشته است، از او باقی مانده است. مهم ترین آثار وی که در زمینه اخلاق وسیاست ودر بردارنده آراء اجتماعی او هستند عبارتنداز :تحصیل السعاده، السیاسه المدینه، التنبیه علی السعاده ، فی مبادی وآراء اهل المدینه الفاضله، فی وصایا یعم نفعها جمیع من یستعملها من  طبقات الناس، کتاب المله ونصوص اخری، فصول المدنی یا فصول منتزعه.آثار او در حقیقت پیشرو عواملی بود که در ایجاد و بنای تمدن و فرهنگ اسلامی موثر افتاد و راه را برای آینده باز کرد تا آثار یونانیان را به خوبی درک وتالیفات فلسفی را به طور واضح تفسیر کنند. روح کلی ومبانی اساسی حاکم بر اندیشه های اجتماعی فارابی را روش شناسی، انسان شناسی و بینش های فلسفی او تشکیل می دهد. اونخستین فیلسوف بزرگ درعالم اسلام است که نظریه های خاصی در علم سیاست، مطابق با بینش اسلامی دارد. سیاست از نظر وی: عبارت است از بحث پیرامون نحوه ایجاد شرایط زندگی بهترکه درآن آرامش وامنیت وجود داشته باشد تا درسایه امنیت وآرامش ٰامکانات همه جانبه برای پرورش استعدادهای افراد فراهم گردد. در چنین شرایطی است که ذوق شعرا وهنرمندان واندیشه فلاسفه وطالبان علم وپژوهش شکوفا شده وبارور می‫گردد ومراحل رشد وکمال خودرا سیر می کند تا آن ها بتوانند درحل معمای طبیعت وکشف رموز ونوامیس آن توفیق حاصل کنند و در نتیجه زندگی آسوده ومرفه برای همه ی افراد جامعه بوجود آورند.

زندگی نامه فارابی

ابو نصر فارابی معلم ثانی در سال ۲۹۸ق در وسیج نزدیک فاراب ترکستان به دنیا آمده و پدرش نیز از نیروهای لشکری به شمار میامده است. وی در جوانی ذوق تحقیق و فراگیری فلسفه داشته و در طلب استاد و راهنما از این دارالعلم به آن دارالعم رهسپار بوده و کاری جز مطالعه و مقصدی جز علم نداشته .فارابی در حدود چهل سالگی به بغداد رهسپار شده و در این زمان از علم صرف و نحو وفقه و حدیث بهره ها داشته ولی در منطق و فلسفه مطالعات چنانی نداشته است . هنگامی که به بغداد رسید از زبان عربی چیز زیادی نمیدانست پس نزد ابن السراج به خواندن علم نحو پرداخت و در مقابل به او منطق آموخت. فارابی مردی زاهد بود و در کسوت درویشان زندگی میکرده و جز به تحقیق و تالیف به چیز دیگری رغبت و علاقه ای نداشت است[۱]. وی  ده سال آخر عمر خویش را در حلب و دمشق سپری کرد و در سال  ۳۲۹ دفات یافت و وی را باعزت و احترام در دمشق دفن کردند.کار بزرگی را که کندی آغاز کرده بود فارابی با متانت و قدوت ادامه داد. او زبان عربی را با فلسفه آشنا کرد . فلسفه ای که از یونانی به زبان ای عربی و سریانی نقل شده بود با این زبان ها انس نداشت اگر فارابی جز اینکه به زبان عربی  فلسفه  آموخته کاری نکرده بود مقام معلمی او در عالم اسلام محروز بود  .

مذهب فارابی

اگر چه در عصر فارابى، ماوراء النهر و ترکستان و بخش اعظم شمال و شمال شرقى خراسان، سنى مذهب و پیرو مذهب شافعى بودند، اما در مورد فارابى تقریباً اجماع نظر وجود دارد که شیعه است و مخالف جدى دراین باره وجود ندارد. براى پى بردن به حقیقت مذهب فارابى سه راه وجود دارد: اول، شهادت اهل تراجم معتبر به‫ویژه از مشاهیر شیعه. دوم، تفکر و اعتقاد ایشان که از طریق آثار و تألیفاتش به دست می‏آید. سوم، اعمال و رفتار وى که از طریق نقل تاریخى بیان شده است. بسیارى از شرح حال نویسان در شیعى مذهب بودن فارابى تردید نکرده‏اند. صاحب «اعیان الشیعه» معتقد است: فارابى اولین فیلسوف در اسلام است و بعضى از معاصران گفته‏اند که فارابى با هیچ کس ارتباط نداشت مگر با اهل فضل از شیعیان به خاطر جامعیت عقیده و مذهب. و گفته‏اند که هر کس درباره فارابى تأمل کند، درمی‏یابد که او از امامیه عدلیه و قائلان به عصمت ائمه علیهم‏ السلام است. علامه شیخ آقا بزرگ طهرانى آورده است که از مواضعى از آثار فارابى روشن می‏شود که ایشان جزء امامیه عدلیه و قائلان به عصمت ائمه علیهم‏ السلام بوده است[۲]. الفاخورى و الجر معتقدند که فلسفه فارابى، آمیزه‏اى از حکمت ارسطویى و نوافلاطونى است که رنگ اسلامى و به خصوص شیعه اثناعشرى به خود گرفته است. او در منطق و طبیعیات، ارسطویى و در اخلاق و سیاست، افلاطونى و در ما بعد الطبیعه، فلوطینى است. لاووست می‏گوید: «ویژگی‏هایى که فارابى درباره رئیس مدینه فاضله ذکر کرده است، همان ویژگی‏هاى شیعه در مورد امامان و مخصوصاً امام على علیه‏ السلام اولین امام و یکى از صحابه پیامبر و جانشین شرعى او است. سپس این که رئیس مدینه فاضله می‏تواند از افاضه عقل فعال برخوردار باشد و با آن متحد گردد. بنابراین، نبى و امام هر دو داراى نفس برتر هستند و از فیض قدسى برخوردارند و عنایت الهى شامل آن‏ها می‏شود. این همان دیدگاهى است که شیعه به آن معتقد است. همچنین استاد عبدالله نعمه با تأکید بر مطلب فوق می‏گوید: «شروط و حدود و اوصافى که فارابی براى رئیس مدینه فاضله شمرده است همان اوصافى است که پیامبر و ائمه علیهم‏ السلام از نظر شیعه باید متصف بدان باشند؛ مثلاً می‏گوید: رئیس مدینه فاضله باید به مقتضاى طبیعت و فطرت، شایسته مقامى باشد که به او سپرده می‏شود.»

بنابراین، شرایط و اوصافى که فارابى براى رئیس مدینه بر می‏شمارد بر اساس تفکر شیعى وى است. او در «تحصیل السعاده» و دیگرکتاب‏هاى سیاسى خود معتقد است: «امام» و «واضع نوامیس»، «ملک مطلق»، «فیلسوف کامل» و «رئیس اول» معنای واحدی دارند. سپس ویژگی‏هاى آن‏ها را چنین بر می‏شمارد:

– ولایت مطلقه دارند.

– ولایتشان مقتضاى فطرت و طبیعت آن‏ها و ماهیت صناعتشان است.

– عدم شرطیت مقبولیت در ثبوت امامت.

– عدم شرطیت اطاعت در ثبوت امامت.

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.