تحقیق ادبیات داستانی و پیدایش رمان در ایران

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق ادبیات داستانی و پیدایش رمان در ایران دارای ۵۰ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

بخش اول :  ادبیات داستانی چیست؟    ۴
قصه    ۴
رمانس    ۵
رمان    ۵
داستان کوتاه    ۶
انواع داستان کوتاه    ۷
بخش دوم:   داستان یا روایت خلاقانه    ۸
تعریف داستان    ۹
داستان چیست؟    ۱۰
داستان برای چیست؟    ۱۲
بخش سوم :   پیشینه ی ادبیات داستانی ایران    ۱۹
ادبیات داستانی کلاسیک فارسی    ۲۰
شکل گیری رمان    ۲۲
پیدایش رمان در ایران    ۲۳
اهمیت ترجمه در رمان فارسی    ۲۵
رمان چیست؟    ۲۸
انواع رمان    ۲۹
اهمیت رمان چیست؟    ۳۲
مروری بر ادبیات داستانی معاصر ایران    ۳۴
بخش چهارم :  علی محمّد افغانی  و رمان «شوهر آهو خانم»    ۴۳
علی محمد افغانی    ۴۳
منابع :    ۴۷

منابع :

میر صادقی، جمال، ۱۳۶۶، ادبیات داستانی قصه و رمان با نگاهی به داستان نویسی معاصر ایران، تهران : شفا.

میر صادقی، جمال ، ۱۳۸۵، عناصر داستان، تهران : نگاه.

دستغیب، عبدالعلی، ۱۳۸۶، پیدایش رمان، شیراز : نوید شیراز.

دستغیب، عبدالعلی، ۱۳۷۶، کالبد شناسی رمان، تهران: سوره مهر.

دستغیب، عبدالعلی، ۱۳۷۶، به سوی داستان نویسی بومی، تهران: حوزه ی هنری.

دستغیب، عبدالعلی، ۱۳۷۱، گرایش های متضاد در ادبیات معاصر ایران، تهران: خنیا.

دوبروئین،ج .ب ، ث، متین، پیمان، ۱۳۸۲، سبک های سنتی، تهران : امیرکبیر.

ـ بالایی، کریستوف، فارسی، محمد، ۱۳۷۷، پیرایش رمان فارسی، تهران: معین.

براهنی، رضا، ۱۳۶۸ ، قصه نویسی، تهران: البرز.

براهنی، رضا، ۱۳۶۱،رمان نویسی، تهران : نشر نو.

لور، کاترین، قلیچ خانی، مسعود، ۱۳۸۱، شناخت هنر رمان، تهران : روزنه.

نوری، نظام الدین، ۱۳۸۵، مکتب ها و سبک ها، تهران: زهره.

هدایت، صادق، ۱۳۴۲، سایه روشن، تهران : امیرکبیر.

چخوف، آنتون، دانشور، سیمین، ۱۳۶۱، تیفوس، تهران : امیرکبیر.

چدویک، چارلز، سجادی، مهدی، ۱۳۷۵، سمبولیسم، تهران : سخن.

  بخش اول :  ادبیات داستانی چیست؟

ادبیات داستانی در معنای جامع آن به هر روایتی که خصلت ساختگی و ابداعی آن بر جنبه تاریخی و واقعیش غلبه کند ، اطلاق می شود؛ از این رو ظاهراً باید همه انواع خلاقه ادبی را در بر بگیرد، اما در عرف نقد امروز به آثار روایتی منثور ، ادبیات داستانی می گویند.

ادبیات داستانی بخشی از ادبیات یا ادبیات تخیلی است و تفاوت عمده آن ها با هم در این است که ادبیات داستانی همه انواع آثار داستانی روایتی منثور را در بر می گیرد، خواه این انواع از خصوصیت شکوهمندی ادبیات تخیلی برخوردار باشد، خواه نباشد، یعنی هر اثر روایتی منثور خلاقه ای که با دنیای واقعی ارتباط معنی داری داشته باشد در حوزه ادبیات داستانی قرار می گیرد. ادبیات داستانی شامل قصه، رمانس، رمان، داستان کوتاه  و آثار وابسته به آن هاست و انواع ادبی یونان باستان یعنی آثار حماسی، غنایی، نمایشی و تعلیمی را در بر نمی گیرد.(میر صادقی، ۱۳۸۵ :۲۱)

قصه

معمولاً به آثاری که در آن ها تأکید بر حوادث خارق العاده بیشتر از تحول و تکوین آدم ها و شخصیت هاست، قصه می گویند. در قصه محور ماجرا بر حوادث خلق الساعه می گردد. حوادث، قصه را به وجود می آورند و رکن اساسی و بنیادی آن را تشکیل می دهند بی آنکه در گسترش و رشد قهرمان ها و آدم های قصه نقشی داشته باشند. به عبارت دیگر، شخصیت ها و قهرمان ها، در قصه کم تر دگرگونی می یابند و بیشتر دستخوش حوادث و ماجراهای گوناگونند. قصه  ها، اغلب پایانی خوش دارند و در  آن ها خوبی بر بدی ها پیروز می شوند.

شکل قصه ی عامیانه اغلب، ساده و ابتدایی است و زبانی نقلی و روایتی دارد. زبان اغلب آن ها نزدیک به گفتار و محاوره ی عامه مردم و پر از اصطلاح ها و لغت ها و ضرب المثل های عامیانه است و زبان معمول و رایج زمان در آن ها به کار گرفته شده است.

منظور از قصه ، همه آثار خلاقه ای است که پیش از مشروطیت با عنوان های «حکایت»، «افسانه»،«سرگذشت» ،«اسطوره» و … در متن های ادبی گذشته آمده است و تعریفی که از قصه داده شد، شامل همه این انواع می شود و همه واجد این سه خصوصیت عمده هستند: خرق عادت، پیرنگ ضعیف، کلی گرایی.(دستغیب، ۱۳۷۶ : ۳۸)

رمانس

رمانس قصه خیالی منثور یا منظومی است که به وقایع غیر عادی یا شگفت انگیز توجه کند و ماجراهای عجیب و غریب و عشقبازی های اغراق آمیز یا اعمال سلحشورانه را به نمایش گذارد.

شکل رمانس در قرن دوازده در فرانسه رونق گرفت و از این کشور به کشورهای غربی دیگر نیز راه یافت. در ابتدا فقط در قالب شعر روایتی بود و بعد به تدریج به نثر گرایید و عمومیت بیشتری یافت. رمانس، جهان با شکوه و با عظمت غیر واقعی شوالیه گری را به نمایش می گذارد و بر خلاف حماسه فقط به جنگ اختصاص ندارد و بیشتر قصه های خیالی است که جنبه سرگرم کننده دارد و به قهرمان های  مهذب و اصیل زاده ای اختصاص می یابد که از زندگی روز مره دور بودند و به ماجرای عاشقانه و شگفت انگیز و اغراق آمیز دلبسته بودند و در راه وصال محبوب، قهرمان زن، به اعمال جسورانه و سلحشورانه ای دست می زدند و با جادوگران وشخصیت های شریر می جنگیدند. به ندرت رمانس ها دارای محتوای اخلاقی است. از رمانس های معروف که به فارسی هم ترجمه شده، تریستان و ایزوت نوشته ژوزف بدیه نویسنده معاصر فرانسوی است. رمانس ها وجوه اشتراک بسیاری، هم از نظر ساختاری و هم از نظر معنایی با قصه های بلند فارسی دارند، اما خاستگاهشان و وجود قهرمان های اشرافی و درباری در آن ها و سبک فاخرشان آن ها را از قصه های بلند فارسی متفاوت می کند.

رمان

رمان مهم ترین و معروف ترین شکل تبلور یافته ادبی روزگار ماست. نمی توان تعریف جامع و مانعی از رمان ارائه داد که همه انواع گوناگون آن را در بر بگیرد. در اینجا فقط دو تعریف از تعریف های بسیاری را که برای رمان داده اند، آورده می شود تعریف رمان در فرهنگ و بستر چنین آمده:

نثر روایتی خلاقه ای با طول شایان توجه و پیچیدگی خاص که با تجربه انسانی همراه با تخیل سروکار داشته باشد و از طریق توالی حوادث بیان شود و در آن گروهی از شخصیت ها در صحنه مشخصی شرکت داشته باشند.

در فرهنگ اصطلاحات ادبی «هاری شا»  رمان چنین تعریف  شده:

روایت منثور داستانی طولانی که شخصیت ها و حضورشان را در سازمان بندی مرتبی از وقایع و صحنه ها تصویر کند، اثری داستانی که کمتر از ۳۰ تا ۴۰ هزار کلمه داشته باشد، غالباً به عنوان «قصه»، «داستان کوتاه»و «داستان بلند یا ناول» محسوب می شود اما رمان حداکثری برای طول و اندازه واقعی خود ندارد. هر رمان، شرح و نقلی است از زندگی، هر رمان متضمن، «کشمکش» ، «شخصیت ها» ، «عمل»،«صحنه ها»،پیرنگ و «درونمایه» است.

داستان کوتاه

داستان کوتاه، به شکل و الگوی امروزی در قرن نوزدهم ظهور کرد.اولین بار «ادگار آلن پو» در سال ۱۸۴۲ داستان کوتاه را تعریف کرد و اصول انتقادی و فنی خاصی را ارائه داد که تفاوت میان شکل های کوتاه و بلند داستان نویسی را مشخص می کرد اما بر خلاف اصولی که پو ارائه داده بود، داستان های کوتاهی که در قرن نوزدهم نوشته می شد، فاقد ساختمان حساب شده و محکم بود و به آن ها قصه، طرح، لطیفه و حتی مقاله می گفتند.

ارائه تعریفی جامع و مانع از داستان کوتاه که در برگیرنده انواع داستان های کوتاه باشد، کار چندان ساده ای نیست و شاید محال باشد.

در طی یک قرن و نیم که از طلوع داستان کوتاه می گذرد، این نوع اثر ادبی در بیشتر کشورهای جهان، مقام و مرتبه ای والا برای خود دست و پا کرده است. با گذشت زمان انواع گوناگونی از داستان های کوتاه به وجود آمده است و داستان کوتاه، تنوع و تکامل بسیاری یافته و به همین دلیل تعریف های معمولی و قدیمی، به اصطلاح تعریف های سنگ شده، قابلیت انعطاف و جامعیت خود را از دست داده است. چه دنیا و هر چه مربوط به آن است و جامعه انسانی، پویا (دینامیک) است و نمی توان قوانینی ایستا(استاتیک) را بر آن ها حاکم کرد.(زرین کوب، ۱۳۸۰ : ۹۴ )

اولین بار«ادگار آلن پو» در انتقادی که بر مجموعه داستان های قصه های بازگو شده اثر « ناتانیل هاثورن» (نویسنده ی امریکایی، ۱۸۶۴ ، ۱۸۰۴) نوشت، داستان کوتاه را چنین تعریف کرد:

نویسنده باید بکوشد تا خواننده را تحت اثر واحدی که اثرات دیگر مادون آن باشد، قرار دهد و چنین اثری را تنها داستانی می تواند داشته باشد که خواننده در یک نشست که از دو ساعت تجاوز نکند تمام آن را بخواند.(شویکر ، ۱۳۲۹ : ۶۹)

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق جامعه شناسی ادبیات و رمان و نظریه های آن
 • تحقیق رمان و انواع آن و اصطلاحات داستانی و مکتب های ادبی
 • تحقیق جامعه شناسی ادبیّات و نقد جامعه شناختی رمان
 • پیشینه تحقیق رمان تاریخی و عناصر داستان در ایران
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.