تحقیق ادبیات کودکان و دیدگاه ها و اهمیت و اهداف و انواع ادبیات کودک و پیدایش و سیر تاریخی ادبیات کودک در سوریه

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق ادبیات کودکان و دیدگاه ها و اهمیت و اهداف و انواع ادبیات کودک و پیدایش و سیر تاریخی ادبیات کودک در سوریه دارای ۷۹  صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱٫ نگاهی به ادبیات کودکان    ۴
۱-۱ .  کودک و دوران کودکی    ۴
۱-۱-۱ . اهمّیّت و جایگاه دوره ی کودکی    ۵
۱-۱-۲ . دیدگاه اسلام به کودک    ۶
۱-۲ . تعریف ادبیات کودک    ۸
۱-۳ . اصطلاح ادبیات کودک    ۸
۱-۴٫ دیدگاه های متفاوت درباره ادبیات کودک    ۱۲
۱-۵ . اهمیت و اهداف ادبیات کودک    ۱۷
۱-۵-۱ . اهداف ادبیات کودک    ۱۷
۱-۵-۱-۱ .  اهداف تربیتی    ۱۷
۱-۵-۱-۲٫  اهداف زبانی    ۱۸
۱-۵-۱-۳ . اهداف تعلیمی ، آموزشی و شناختی    ۱۹
۱-۵-۱-۴٫ اهداف تفریحی    ۲۰
۱-۵-۱-۵٫ اهداف زیبایی شناختی و ذوقی    ۲۰
۱- ۶ . تأثیرادبیات کودک در رشد شخصیت کودک    ۲۱
۱-۷ . وظایف ادبیات کودک    ۲۳
۱-۷-۱٫ وظیفه اجتماعی    ۲۳
۱-۷-۲٫ وظیفه تاریخی و فرهنگی    ۲۴
۱-۸ . انواع ادبیات کودک    ۲۴
۱-۸-۱ . قصه    ۲۵
۱-۸-۱-۱٫ قصه های خیالی    ۲۶
۱-۸-۱-۲٫ قصه های جن و پری و جادوگران    ۲۸
۱-۸-۱-۳٫ قصه های حیوانات    ۲۸
۱-۸-۱-۴٫ قصه های واقع گرایانه    ۳۰
۱-۸-۱-۵٫ قصه های تاریخی    ۳۱
۱-۸-۱-۶٫ قصه های دینی    ۳۲
۱-۸-۱-۷٫ قصه های ادبی    ۳۲
۱-۸-۱-۸٫ قصه های فکاهی    ۳۲
۱-۸-۱-۹٫ قصه های علمی    ۳۳
۱-۸-۲ . شعر کودک    ۳۴
۱-۸-۲-۱٫ خیال در شعر کودک    ۳۴
۱-۸-۲-۲ . وزن در شعر کودک    ۳۵
۱-۸-۲-۳ . انواع شعر کودک    ۳۶
۱-۸-۲-۳-۱ . لالایی ها    ۳۶
۱-۸-۲-۳-۲٫ متل ها     ۳۶
۱-۸-۲-۳-۳ . شعرهای غنایی    ۳۷
۱-۸-۲-۳-۴ . قصه های منظوم    ۳۷
۱-۹٫ پیدایش و سیر تاریخی ادبیات کودک    ۳۷
۱-۹-۱ . تاریخچه ادبیات کودک در جهان    ۴۰
۱-۹-۲٫ ادبیات کودک در سرزمین های عربی    ۴۴
۳٫ سیر تاریخی ادبیات کودک در سوریه    ۴۶
۳-۱ . ترانه های عامیانه اولین سرچشمه ادبیات کودک در سوریه    ۴۶
۳-۲ . توجه به یادگیری کودک در عصر عباسی  کشور سوریه    ۴۸
۳-۳ . الف باء اولین اثر خاص کودکان  سوریه    ۴۹
۳-۴٫ شعر تعلیمی در کشور سوریه    ۴۹
۳-۵ . ترجمه در کشور سوریه    ۵۰
۳-۵-۱٫ پیشینه تألیف کتب درسی    ۵۱
۳-۶ . پیشتازی شعر بر قصه در ادبیات کودک  سوریه    ۵۲
۳-۷ . احیای قصه در ادبیات کودک  سوریه    ۵۵
۳-۷-۱٫ نمونه هایی از داستان های اولیه    ۵۵
۳-۷-۱-۱ . نقد و بررسی داستان    ۵۶
۳-۷-۲ . پیشگامان احیای قصه در ادبیات کودک سوریه    ۵۷
۳-۷-۲-۱٫ سلیمان عیسی و آثار او در زمینه ادبیات کودک    ۵۸
۳-۷-۲-۱-۱ . نمونه از اشعار و قصاید سلیمان عیسی    ۵۹
۳-۷-۲-۱-۲ . دنیای کودکان  در آثار سلیمان عیسی    ۶۱
۳-۷-۲-۲ . زکریا تامر ؛ نویسنده ای با ایده هایی نو و اهداف متعالی    ۶۲
۳- ۷-۲-۲-۱ . نمونه ای از قصه های تعلیمی زکریا تامر    ۶۳
۳-۷-۲-۳ . رزق الله حسون  و ترجمه حکایت های کیدلوف روسی    ۶۵
۳-۷-۲-۴ . لینا کیلانی و آثار ارزشمند او برای کودکان    ۶۶
۳-۷-۲-۵ . جرجیس شلحت مترجم حکایت های اسقف فنلون    ۶۶
۳-۸ . تحول در نویسندگی ادبیات عرب سوریه    ۶۹
۳-۹ . نقش مراکز انتشاراتی اثر گذار در توسعه ادبیات کودک    ۷۱
الف . منابع فارسی    ۷۴
ب . منابع عربی    ۷۴

فهرست منابع و مآخذ

 منابع

قرآن کریم

حجازی ، بنفشه ، ادبیات کودک و نوجوانان : ویژگی ها و جنبه ها ، تهران : انتشارات روشنفکران ، چ اول ، ( ۱۳۷۴هـ . ش )

علی پور ، منوچهر ، آشنایی با ادبیات کودک و نوجوانان ، تهران : رامین

شعاری نژاد ، علی اکبر ، ادبیات کودک و نوجوانان ، تهران : انتشارات اطلاعات ، ( ۱۳۸۷ هـ .ش )

هاشمی نسب ، صدیقه ، کودکان و ادبیات رسمی ایران ، تهران : سروش ، چاپ اول ،( ۱۳۷۱ هـ . ش )

انوری ، حسن ، فرهنگ بزرگ و سخن ، تهران : انتشارات سخن ، چ اول ، (۱۳۸۱ هـ . ش  )

پولادی ، کمال ، بنیادهای ادبیات کودک و نوجوان ، ، تهران : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان ، چاپ دوم ، (۱۳۸۹هـ.ش )

ایاغ ، ثریا قزل ، ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن ،  تهران : انتشارات سمت ، چ اول (۱۳۸۳ هـ . ش  )

سلاجقه ، پروین ، از این باغ شرقی : نظریه های نقد شعر کودک و نوجوان ، اسکندریه : مؤسسه الثقافه الجامعیه

زلط ، احمد ، أدب الأطفال بین احمد شوقی و عثمان جلال ،قاهره : دارالوفاء ،چ ۱ ، (۱۹۹۴م )

زلط ، احمد ، أدب الطفوله أصوله ومفاهیمه و رواده ، سکندریه : شرکت النشر و التوزیع ، ط۲، ( ۱۹۹۴ م )

 ۱٫ نگاهی به ادبیات کودکان

ادبیات کودک تنها قصه یا حکایت منثور و منظوم نیست بلکه همه معارف انسانی را در بر می گیرد. هر آنچه برای کودک نوشته می شود خواه قصه یا نمایشنامه ، مطالب و معارف علمی، سوال و توضیح در کتاب ها یا مجله ها یا برنامه های رادیویی یا تلویزیونی  و غیره ، همه آنها مواردی هستند که خمیرمایه‌ی ادبیات کودک را تشکیل می دهند.

تعاریف ادبیات کودک با توجه به چارچوب موضوع استنادی که پژوهشگر از آن وارد می شود و با توجه به محیط و جامعه ای که تعریف در آن گنجانده می شود متعدد است. از جمله‌ تعاریف اینکه ؛ « ادبیات کودک همان ابداع ادبی ویژه‌ی کودکان است. و در تمام مراحل کودکی به ویژه در سن طفولیت تا پایان کودکی دیررس با آنها همراه است ؛ که مقصود همان ، کارهای هنری است که از طریق ابزارهای ارتباطی مختلف که مشتمل بر فکر و خیال و بیانگر احساسات و عواطف و دارای بیانی منظوم و منثور از فنون ادبی می باشد که همسو با سطح درک و فهم تربیتی  مختلف آنها به کودکان منتقل می شوند .»[۱]

۱-۱ .  کودک و دوران کودکی

کودکی بخش ممتد از عمر انسان است که از بدو تولد تا سالهایی که شخص اعتماد به نفس کامل پیدا می کند امتداد دارد. آخرین قانون مصری برای کودکان با توجه به آخرین اعلام جهانی حقوق کودک، صادره از دولت های متحد، کودکی را اینگونه مشخص کرده است ، «پایان مرحله کودکی سن ۱۸ سالگی است، یعنی سن ورود به مرحله جوانی است ، و دوره بلوغ، دوره ی اول از مرحله جوانی است»[۲] و مفهوم طفل در قرآن کریم عبارت از: ولادت صبی تا وقتیکه به مرحله احتلام برسد. خداوند می فرماید : « وَنُقِرُّ فِی الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُکُمْ طِفْلًا » [۳]

و از نطفه ها آنچه به مشیّت ما تعلق می گیرد در رحم ها قرار می دهیم تا به وقت معین طفلی (چون گوهر) از رحم بیرون آوریم.

خداوند تبارک و تعالی می فرماید:  « هُوَ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَهٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَهٍ ثُمَّ یُخْرِجُکُمْ طِفْلًا»[۴]

او همان کسى است که شما را از خاک آفرید سپس از نطفه‏اى ،آنگاه از خون بسته و بعد شما را [به صورت] کودکى برمى‏آورد تا به کمال قوت خود برسید.

و نیز خدای عزوجل می فرماید: « وَ إِذَا بَلَغَ الْطْفَلُ مِنکُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتْأذِنُواْ کَمَا اسْتَذَنَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ  لذلِکَ یُبَینِ‏ُّ اللَّهُ لَکُمْ ءَایَتِهِ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ»[۵]

و چون کودکان شما به [سن] بلوغ رسیدند باید از شما کسب اجازه کنند همان گونه آنانکه پیش از ایشان بودند کسب اجازه کردند خدا آیات خود را این گونه براى شما بیان مى‏دارد و خدا داناى حکیم است.

۱-۱-۱ . اهمّیّت و جایگاه دوره ی کودکی

مرحله کودکی یکی از مهمترین و حساس ترین مراحل عمر آدمی است ، دارای خصوصیات و ویژگی های خاصی است که آن را از سایر مراحل عمر متمایز می سازد و می- توان آن را پایه و اساس بقیه‌ی مراحل عمر دانست ؛ به عنوان مثال در این مرحله استعدادهای آدمی شکوفا می شود و قدرت تصمیم گیری او شکل می گیرد ، نیز احساسات و قابلیت های او در تعامل با زندگی بروز می کند. همچنین در این مرحله است که شخصیت آدمی ساخته می شود تا در آینده بعنوان یک جزء ثابت تا پایان عمر همراه آدمی باشد.

« بیشتر تحقیقات به این مطلب اشاره دارد که تکوین شخصیت انسان ها در ۵ یا ۶ سال ابتدایی عمر شکل می گیرد. » [۶] و کودک مانند زمین خالی و حاصل خیزی که هر آنچه را که بخواهیم می توانیم در آن بکاریم. آن زمین خالی و حاصلخیز اگر مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد و دست های پاک و زحمتکش عهده دار آن باشد مانند درخت نیکو ثمر، پربار، مفید واقع خواهد شد و اگر از خدمات و رسیدگی مطلوب و مناسب محروم ماند و دست های پلید و آلوده به شر متولی آن گردد ، همچون درخت خبیث بد ثمر و بی حاصل خواهد شد .

۱-۱-۲ . دیدگاه اسلام به کودک

اسلام به مرحله کودکی توجه خاصی نموده است ، و این توجه از ابتدای کودکی شروع می شود و تا پایان عمر انسان امتداد می یابد. پیامبر اکرم (ص) نسبت به انتخاب آغوش مناسب جهت تربیت کودک و محیطی که کودک در آن پرورش می یابد ، بسیار توصیه می- نمود . و می فرماید: « زنانی را برای نطفه های خویش انتخاب کنید که مناسب باشند ؛ زیرا زنان، فرزندانی مانند برادران و خواهرانشان به دنیا می آورند.» [۷]

همچنین اسلام به مرحله شیردهی کودک و مواظبت از او قوانین خاصی طراحی نموده  و حقوقی را بر عهده والدین و برادران و نزدیکان کودک نهاده است . و از آنان خواهد تا فرزندان خویش را به بهترین شکل تربیت نماید. مثلا خداوند در قرآن کریم شیوه صحیح تربیت کودک را به شکل بسیار دقیق بیان می نماید. در این آیه ، خداوند شیردهی و تربیت کودک را با مسأله تقوی و ترس از خدا می داند . پیامبر اکرم(ص) نیز در باب تربیت فرزند و احترام به او می فرماید: « من لم یرحم صغیرنا و یعرف حق کبیرنا فلیس منا »[۸]  کسی که به کودکان رحم نکند و حقوق بزرگترها را رعایت نکند ، از ما نیست .

در آیات فراوانی از قرآن کریم نیز شیوه رعایت و پاسداشت کودکان آمده است ؛ مثلاً در سوره اسراء آیه ۳  می فرماید: « وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَکُمْ خَشْیَهَ إِمْلاقٍ » و کودکان خود را بخاطر فقر تنگدستی نکشید. در هیچ فرهنگ جهانی به اندازه دین مبین اسلام به تربیت و پرورش کودکان اهمّیّت داده نشده است. زیرا اسلام بر دوران جنینی و شیردهی بسیار تأکید کرده است. « و این مرحله را حساس ترین مرحله دوران زندگی می داند. سازمان ملل بعنوان نماینده جامعه جهانی تنها در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۹۵۹ حقوق کودک را بعنوان یک قانون جهانی ارائه نمود.»[۹] دین اسلام صدها سال قبل از آن ریزترین حقوق کودکان را ملاحظه نموده بود و دراین زمینه از تمام مکاتب تربیتی و فلسفی که در بخش تربیت کودکان فعالیت می کنند پیشی گرفته است . در مکتب اسلام کتاب های زیادی به منظور تأکید و سفارش پیامبر(ص) اسلام در بحث تربیت کودکان به رشته تحریر درآمده است .

[۱] – رشدی احمد طعیمه  ، أدب الأطفال فی مرحله الأبتداییه : النظریه و التطبیق، ( القاهره : دار الفکر العربی ،۱۹۹۸م ) ، ص ۲۴٫

[۲] – احمد زلط ، أدب الطفوله أصوله ومفاهیمه و رواده ، ط۲ ، ( اسکندریه : شرکت النشر و التوزیع ، ۱۹۹۴ م ) ، ص ۲۰٫

[۳] – سوره حج ، آیه ۵

[۴] – سورهغافر ، ۶۷

[۵] – سوره نور ، آیه ۵۹

[۶] – سعود خضیر خضیر  ،المرشد التربوی لمعلمات ریاض الأطفال بدول الخلیج الفارسی ، (مکتب التربیهه العربیه لدول الخلیج ، ۱۴۰۷ هـ)  ، ص۱۱ .

[۷] – محمد نور سوید ، منهج التربیه النبویه للطفل ، چاپ ۲،  (جده : دار المجتمع للنشر و التوزیع ، ۱۹۸۸م ) ، ص ۳۰ .

[۸]– زین العابدین محمد بن تاج العارفین ، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ، ط ۱ ، ( مصر:  مکتبه التجاریه الکبری ، ۱۳۵۶ هـ .ش ) ، ج ۶ ، ص ۲۲۴٫

[۹] – محمد بن محمود الأسروش ، جامع احکام الصغار ،( محقق: عبدالحمید عبدالخالق البیزلی )، چ ۱ ، ( بغداد :  ۱۹۸۲م  )، ص ۹ .

80,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.