تحقیق اسطوره ی نور و ظلمت و جهان‌شناسی گنوسی و جهان‌شناسی آیین مانوی و نور و ظلمت از دیدگاه های عرفانی

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق اسطوره ی نور و ظلمت و جهان‌شناسی گنوسی و جهان‌شناسی آیین مانوی و نور و ظلمت از دیدگاه های عرفانی دارای ۹۱  صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۴
۲-۱- اسطوره    ۶
۲_۲_ ثنویت و دوآلیسم    ۱۵
۲_۳_ آیین دوبن، ثنویت، در فرهنگ آسیای غربی    ۱۷
۲_۴_ مهر، مهرپرستی ، میتره، میترائیسم    ۱۹
۲_۵_ زروان و زروانیسم    ۲۶
۲_۶_ نور از دیدگاه ادراکی    ۲۹
۲_۷_ اسطورهی نور و ظلمت    ۳۴
۲_۸_ جهان‌شناسی گنوسی    ۴۱
۲_۹_ جهان‌شناسی آیین مانوی    ۵۲
۲_۱۰_ جهان‌شناسی عرفان مندایی    ۶۰
۲_۱۱_  تاثیر آرای گنوسی بر عرفان ایرانی- اسلامی    ۶۴
۲_۱۲_ نور و ظلمت از دیدگاه عرفانی    ۶۷
۲_۱۱_ ۱_ نور و ظلمت از دیدگاه قرآن    ۷۵
۲_۱۱_۲ نور و ظلمت از دیدگاه سهروردی    ۷۹
۲_۱۱_۳_ نور و ظلمت از دیدگاه غزالی    ۸۴
۲_۱۱_۴_ نور و ظلمت از دیدگاه عینالقضات همدانی    ۸۵
فهرست منابع:    ۸۸

منابع:

۱_ بهار، مهرداد، ادیان آسیایی، ۱۳۸۷، چاپ هفتم، تهران، نشر چشمه

۲_ بهار، مهرداد، جستاری در فرهنگ ایران، ۱۳۸۶،چاپ دوم، تهران، نشر اسطوره

۳_ سلاجقه، پروین، از این باغ شرقی، ۱۳۸۷، چاپ دوم، تهران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۴_شهرستانی، الملل و النحل، جلد ۱ و ۲، ۱۹۸۶ م، نشر دارالمعرفه بیروت_لبنان

۵_ اسماعیل­پور، ابوالقاسم، اسطوره بیان نمادین، ۱۳۸۷،چاپ دوم، تهران، سروش

۶_ اسماعیل­پور، ابوالقاسم، زیر آسمانه­های نور، ۱۳۸۲،چاپ اول، تهران، نشر افکار

۷_ اسماعیل­پور، ابوالقاسم، اسطوره آفرینش در آیین مانی، ۱۳۸۸،چاپ چهارم،تهران،انتشارات کاروان

۸_ الیاده، میرچا،چشم­انداز اسطوره، ۱۳۶۲، ترجمه جلال ستاری،تهران، انتشارات توس

۹_ الیاده، میرچا، اسطوره و رمز در اندیشه الیاده، ۱۳۸۱،چاپ اول،ترجمه جلال ستاری، تهران، نشر مرکز

۱۰_ هینلز، جان، شناخت اساطیر ایران،۱۳۷۱، ترجمه ژاله آموزگار،چاپ دوم، تهران، نشر چشمه

۱۱_ یاحقی، جعفر، فرهنگ اساطیر و داستان واره­ها در ادبیات فارسی، ۱۳۸۶،تهران، نشر فرهنگ معاصر

مقدمه

با مطالعه و توجه به بررسی اسطوره، از دیدگاه پدیدار شناختی، در می­یابیم که اسطوره بیانگر سرگذشت مینوی و قدسی انسان نخستین است؛ و چگونگی آفرینش کیهان و انسان نیز یکی از جلوه­های زیبایی شناختی اساطیر می­باشد، که در بیشتر اسطوره­های کهن دیده می­­شود و همچنین در اساطیر گنوسی نیز، که یکی از آیین­های کهن یونانی و بابلی است، به زیباترین وجه ممکن مطرح شده است. در اسطوره­ی آفرینش آیین گنوسی، جهان مادی در اثر یک آشوب بین نیروهای نور و ظلمت پدید می­آید. تعارض میان خدای ناشناخته و خدای جهان آفرین یکی از ویژگی­های این آیین است. خدای ناشناخته، خدایی مینوی، که قلمروی او سرزمین نور و روشنایی و حیات اعظم است، و آفرینش جهان مادی که مملو از تاریکی­هاست، در شأن و مقام او نمی­تواند باشد. آفرینش کیهان مادی، به اراده­ی خدای جهان­آفرین که مقامی فروتر  دارد می­باشد. زادگاه نخستین انسان نیز همان قلمروی نور است، چراکه انسان بارقه­ای است الهی، از وجود و روح خدای ناشناخته و متعال، که به دنبال همان آشوب به سرزمین ظلمت و جهان مادی هبوط کرده است.

این تضاد و دوبن­نگری در تمامی باورهای گنوسی راه پیدا کرده و دیده می­شود. تضاد و تقابل بین جهان مادی و جهان مینوی، روح و جسم، صفات نیک و صفات پست آدمی و … .در نگرش آن­ها، انسان ترکیبی از خیر و شر می­باشد. بنابراین انسان برای بازگشت به سرزمین نخستین خود، باید
پاره­های روح نورانی خود را که اسیر ظلمت­های جسم و جهان مادی شده است، نجات دهد، و تنها راه رهایی او، تکیه بر خرد و گنوس می­باشد. انسان گرفتار، با گنوسیس بیداری خود را به­دست آورده و پس از دست­یابی به راز و کسب آگاهی روان، و تابش انوار نجات بخش از سوی خداوند و ناجی، به نزد پروردگار خویش و جوهر اصلی خویش بازمی­گردد. در نزد گنوسی­ها، آگاهی عبارت از آگاه شدن انسان به اسارت روح و یادآوری زادگاه نخستین خود است. این آگاهی با شهود و نوعی
تجربه­ی درونی و اشراق میسر می­شود. تجربه­ای که صفات پست نفسانی انسان را زایل کرده و صفات پاک و قدسی را جایگزین می­کند.

بنابراین، نور و ظلمت، به عنوان اصلی­ترین اصول فکری در آیین گنوسی، به­صورت مهم­ترین نماد برای روشنایی روح و جوهر اصلی انسان و تاریکی­های نفس و جهان مادی استفاده می­شود. نمادی که از ابتدای آفرینش خلقت وجود داشته و در این مکتب به اوج خود رسیده است و مشخصه­ی اصلی این کیش شده است و نشانگر جدال و کشمکش نفس و روح است در راه رسیدن به کما، که این نماد در مکتب گنوسی و پیروان آن، تأثیر خود را بر آیین­های پس از خود گذاشته است.

باید گفت که هرگونه تلاش برای بازگشت به اصل خویشتن که در سرشت هر انسان، چه انسان پیش از تاریخ و چه انسان تاریخی، تحقق و تحولی است برای روحانی شدن و ولادت نو و بازسازی و بازگشت به روز آغازین، و این همان سلوک انسان کامل است، بنابر سنت اسلامی.

استفاده از نماد و تمثیل نور و ظلمت که از تفکر و ضمیر ناخودآگاه بشر سرچشمه می­گیرد، در آثار و کتب عرفانی مختلف و همچنین عرفان اسلامی، به عنوان یکی از مهم­ترین کلید واژه­ها و رمزواره­های عرفان شناخته شده است و عرفا برای تفهیم تجربه­های درونی خود، به این نماد و استعاره متوسل شده­اند. زیرا آیین اسلام، به سبب تأخر زمانی و گستره­ی مکانی، وارث فرهنگ­ها و آداب و رسوم دیگر مذاهب و مکاتب بوده است. و منظور از وجوه مشترک بین نمادهای عرفان اسلامی با آیین­های پیش از خود در ایران، نه تأثیرپذیری و تقلی و اخد، بلکه آمیختگی این مذهب و عرفان آن با مذاهب پیش از خود است، زیرا که افراد با گرویدن به اسلام و یا هر دین دیگر، نمی­توانستند یک­باره تمام رسوم و افکار و عقیده­ی خود را که در جامعه­ای با مذهب و روشی دیگر شکل گرفته بود، تغییر دهند. بنابراین، رگه­هایی از آیین­ها و آداب و مذاهب پیشین، در عقاید و افکار آن­ها باقی می­ماند، و حتی پیروان آن برای جذب کردن افراد بیشتر به آیینی جدید، متوسل به پارادایم­های حذف شده از ادیان گذشته بوده­اند. و در مورد ایران و دین اسلام، ادیان و مذاهب کهنی چون میترائیسم، زروانیسم، زرتشتی و مانوی، عقاید و افکار افلاطونی و نوافلاطونی و … .

بدین­ترتیب می­توان گفت، وجود این استعاره­ها در آثار عرفان ایرانی – اسلامی، تا حدودی به تفکر ایران باستان و آیین­های رایج در آن روزگار باز می­گردد.

۲-۱- اسطوره

اسطوره در لغت با واژه­ی (Historia) به معنی ” روایت و تاریخ ” هم­ریشه است؛ در یونانی (Mythos) به معنی شرح، خبر و قصه آمده که با واژه­ی انگلیسی (Mouth) به معنی دهان، بیان و روایت از یک ریشه است (اسماعیل پور،۱۳۸۷،۱۳).

اسطوره امروزه هم به معنای (Fiction) یا (Iiiusion) به­کار می­رود. و هم به معنای سنت قدسی یا مینوی، وحی اصلی یا آغازین، الگوی نمونه­وار، که خاصه در نزد قوم شناسان، جامعه­شناسان و مورخان ادیان، معمول و مأنوس است (الیاده،۱۳۶۲،۱۰).

اسطوره به زبان یونانی (Muthos) عموماً داستانی است که حقیقی نیست و به­طور معمول با
هستی­های فوق طبیعی یا مخلوقات فوق انسانی درگیر می‌شود. اسطوره اغلب با آفرینش ارتباط
می­یابد و توضیح می­دهد که چگونه چیزی به وجود می­آید. اسطوره بیانگر یک احساس یا ایده است. مانند پرومته (Promethean) یا هرکول (Herculean) یا ایده­ی دیانا (Diana) یا داستان اورفئه (Orpheus) و اریدیس (Eorydice). بسیاری از اسطوره­ها یا شبه­ها شرح نظم طبیعی بدوی و نیروهای مربوط به عالم هستی­اند (سلاجقه،۱۳۸۷،۲۵۱).

اسطوره یا Mythology نقل کننده­ی سرگذشتی قدسی و مینوی است. راوی واقعه ایست که در زمان اولین، زمان شگرف بدایت همه چیز رخ داده است. بنابراین اسطوره همیشه متضمن روایت یک خلقت است. یعنی می­گوید چگونه چیزی پدید آمده، موجود شده و هستی خود را آغاز کرده است. اسطوره فقط از چیزی که واقعاً روی داده، و به تمامی پدیدار گشته، سخن می­گوید (الیاده،۱۳۶۲، ۱۴).

هرچند اسطوره در دیدگاه­های گوناگون تعاریف و تعابیر متعدد دارد، اما در یک کلام می توان آن را چنین تعریف کرد: اسطوره عبارت است از روایات یا جلوه­ای نمادین درباره­ی ایزدان، فرشتگان، موجودات فوق طبیعی و به­طور کلی جهان­شناختی که یک قوم به منظور تفسیر خود از هستی به­کار می­بندد؛ اسطوره سرگذشتی راست و مقدس است که در زمانی ازلی رخ داده و به گونه­ای نمادین، تخیلی و وهم­انگیز می­گوید که چگونه چیزی پدید آمده، هستی یافته یا از میان خواهد رفت، و در نهایت، اسطوره به شیوه­ای تمثیلی کاوشگر هستی است (اسماعیل پور،۱۳۸۷،۱۳).

80,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق انواع و کارکرد اسطوره و زندگینامه و آثار نظامی گنجوی و بررسی اسطوره در آثار نظامی
 • تحقیق اسطوره و قهرمان اسطوره ای
 • تحقیق اسطوره شناسی
 • پیشینه تحقیق اسطوره سازی برای کودکان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.