تحقیق اشتغال زنان روستایی وماهیت و ارزش اقتصادی اشتغال زنان روستایی

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق اشتغال زنان روستایی وماهیت و ارزش اقتصادی اشتغال زنان روستایی دارای ۸۵ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱ اقتصاد روستایی    ۴
۲-۱-۱ مفهوم اقتصاد روستایی    ۴
۲-۱-۲ ارکان اقتصاد روستایی    ۴
۲-۱-۳ خانوار روستایی    ۴
۲-۲ اشتغال زنان روستایی    ۵
۲-۲-۱- تاریخچه اشتغال زنان    ۵
۲-۲-۲ اشتغال زنان روستایی    ۶
۲-۲-۲-۱- ماهیت اشتغال زنان روستایی    ۶
۲-۲-۲-۱-۱- اشتغال زنان روستایی در کشاورزی    ۶
۲-۲-۲-۱-۲-  اشتغال زنان روستایی در صنعت    ۷
۲-۲-۲-۱-۳-  اشتغال زنان روستایی در خدمات(درآمدهای متفرقه)    ۸
۲-۲-۲-۲- ارزش اقتصادی اشتغال زنان روستایی    ۹
۲-۲-۳- درآمد زنان روستایی    ۱۰
۲-۳ پیشینه تحقیق    ۱۱
منابع    ۱۴

منابع

– حیدری, غلامحسن, جایگاه صنایع دستی در برنامه دوم توسعه کشور, مجله دستها و نقشها, شماره دوم, ۱۳۷۲

– سازمان صنایع دستی ایران, مجله دستها و نقشها, شماره اول,۱۳۸۳

– کدیور،‌جمیله، ۱۳۷۵، زن،‌ انتشارات اطلاعات، ‌تهران

مرکز آمارایران, سالنامه آماری کشوری,۱۳۸۲,

سید حسن مطیعی لنگرودی, نشر جهاد دانشگاهی مشهد, ۱۳۸۲, برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران

شیخی، محمد تقی , جامعه شناسی زنان و خانواده، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۸۰،‌دانشگاه الزهرا

مرکز مردم شناسی ایران, هنرهای بومی در صنایع دستی باختران, ۱۳۶۵

– بهروز محمدی یگانه، منیژه احمدی، توسعه پایدار روستایی با تاکید بر نقش زنان” مطالعه موردی: محور روستایی چیر- یامچی شهرستان زنجان” فصلنامه اندیشه جغرافیایی شماره اول سال اول تابستان ۱۳۸۶، نشر دانشگاه زنجان

– ترکمانی , جواد و میرزائی مهرنوش،۱۳۷۷،تحلیل اقتصادی عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی در فعالیتهای تولیدی همراه با دستمزد, فصلنامه روستا و توسعه

– ازکیا, مصطفی, ۱۳۸۳,توسعه روستایی با تاکید بر جامعه روستایی, نشر نی

– اسطلخ مرادی, گیتی, ۱۳۸۵, پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت,  موقعیت و نقش زنان در توسعه روستایی- عشایری با تکیه بر پراکندگی نقاط روستایی مطالعه موردی: دهستان شاندرمن

– امین زاده, فرخ, ۱۳۵۶, رهیافتهای مشارکت زنان در توسعه روستایی, مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی, نشر ارغوان

– بامداد، شیوا،۱۳۷۵، ساختار اشتغال زنان در کشور و تغییرات آن در چهل سال گذشته, فصلنانمه تحقیقات جغرافیایی

– جزنی، شیرین, ۱۳۸۳، ارزش کار خانگی زن, نشر سوره, تهران

۲-۱ اقتصاد روستایی

۲-۱-۱ مفهوم اقتصاد روستایی

اقتصاد روستا اصولا مسایل اقتصادی را در محدوده جغرافیای روستا مطرح می نماید. به عبارت دیگر اقتصاد روستایی عبارت است از کلیه فعالیتهای فردی و اجتماعی که در محیط روستا به منظور گذراندن زندگی و تامین رفاه مادی روستاییان به وقوع می پیوندد. بنابراین هر فعالیتی که در محیط روستا به منظور تامین رفاه و گذران زندگی روستاییان به وقوع بپیوندند تمام و یا قسمتی از اقتصاد روستایی را تشکیل می دهد. بنابراین درصد بالایی از اقتصاد روستا به بهره کشی از زمین وابسته است. اقتصاد روستایی فعالیتهای اقتصادی کلیه خانوارهای روستایی را در بر می گیرد نه صرفا خانوارهایی که دارای فعالیتهای کشاورزی می باشند(مهدوی،۱۳۸۴, ص۱۶۹).

۲-۱-۲ ارکان اقتصاد روستایی

اقتصاد روستایی جنبه های زندگی مادی ساکنان روستا را در بر می گیرد و شامل کلیه فعالیتهای اقتصادی ای است که نیازهای مادی روستاییان را تامین می نماید. طبیعی است که در ایران به علت تنوع محیطهای روستایی و تفاوت در توانهای محیطی، فعالیتهای اقتصادی روستاها یکسان نمی باشد و اغلب از روستایی به روستای دیگر تفاوت می پذیرد. به طور کلی فعالیتهای اقتصادی روستاها در سه محور اصلی کشاورزی، صنعت و خدمات قرار دارد که صورت گسترده ی آن به شکل زیر است:

کشاورزی: زراعت، باغداری، بهره برداری از جنگلها و علفزارها، دامداری، صید و شکار

صنعت: صنایع دستی ،‌صنایع روستایی

خدمات: (همان منبع, ص۱۷۰).

 

۲-۱-۳ خانوار روستایی

اصطلاح خانوار روستایی در تعریف اقتصاد روستایی به کلیه ساکنان ده اطلاق می شود و صرفا مقصود خانوارهایی است که در ده ساکن می باشند. اعم از زارعان و خوش نشینان(حسینی ابری,۱۳۸۰, ص۲۱۷).

۲-۲ اشتغال زنان روستایی

۲-۲-۱- تاریخچه اشتغال زنان

زن از زمانهای قدیم تا به امروز غیر از خانه داری در امور مختلف کشاورزی، گله داری ، صنایع دستی و حتی امور نظامی دوشادوش مردان مشغول به فعالیت بوده است و در ازای فعالیتهای تولیدی کار، ‌مزدی دریافت نکرده است. با وقوع انقلاب صنعتی در اروپای غربی و تبدیل کارگاههای خانگی به کارخانه ها و تبدیل نیروی انسانی به نیروی ماشین  تحولات اساسی در شکل و مفهوم کار به وجود آمد و فعالیت اقتصادی زن در مقابل مرد از خانه به کارخانه کشیده شد. از آن به بعد زنان با تحصیل علوم در سطح بالاتر علاوه بر فعالیتهای تولیدی در سایر زمینه ها و در پستهای گوناگون مشغول به کار شدند(بامداد،۱۳۷۵, ص۹۳).

اشتغال زنان روستایی همواره یکی از مباحث مورد توجه در زمینه نقش زنان روستایی به عنوان مولد تولید در خدمت جامعه بوده است. بدیهی است حضور زنان در کنار مردان و کار آنان در انجام امور خانه و خانوداه بر کسی پوشیده نیست و به این ترتیب می توان گفت که تاریخ اشتغال زنان روستایی از آغاز زندگی اجتماعی انسان بر روی زمین بوده است. البته لازم به ذکر است که زنان در مقایسه با مردان در پستهای مدیریتی کمتری اشتغال دارند، نسبت به آنها کمتر دستمزد دریافت می کنند و فرصتهای ارتقاء شغلی آنان پایین است. مطالعات و تحقیقات حاکی از این است که اگر به زنان نیز مانند مردان فرصت لازم داده شود و از توانمندی و شایستگی آنها به نحو مناسب استفاده گردد، آنها نیز می توانند به موفقیتهایی همانند مردان دست یافته و امکان رشد فردی و اجتماعی پیدا نمایند(حسن زاده, ۱۳۸۰, ص۱۸۹).

در اکثر خانوارهای کم درآمد، کار زنان تنها زاد و ولد (مسئولیتهایی در مورد زایمان و بچه بزرگ کردن) نبوده بلکه تضمین بقاء خانواده و به وجود آوردن کارگران (اطفال) و همچنین در بسیاری از مواقع کار تولیدی، به عنوان دومین روزی آورنده خانواده می باشد. در مناطق روستایی این کار تولیدی معمولا به شکل کارهای کشاورزی و در شهرها به طور غیر رسمی در کارگاهها و سازمانهای تولیدی و یا در منزل به صورت کارهای کنتراکی و یا خدمات رسانی به همسایگان می باشد. به علاوه زنان درگیر”مدیریت اجتماعات” در محل زندگی خود چه در روستا و چه در شهر نیز می باشند. با توجه به افزایش کمبودها و تدارکات دولتی در امر خانه سازی و خدمات اولیه ای مانند آب آشامیدنی و بهداشت این زنان هستند که نه تنها بیش از همه رنج می برند، بلکه آنان هستند که مجبورند مسئولیت تخصیص منابع محدود را به خدمات داده تا بقاء خانواده خود را تضمین نمایند( مجموعه مقالات همایش توانمندسازی زنان، ص۶۹).

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.