تحقیق اهمیت گردشگری و رابطه ی گردشگری و اقلیم و سیستم اطلاعات جغرافیایی و شاخص های اقلیم آسایش

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق اهمیت گردشگری و رابطه ی گردشگری و اقلیم و سیستم اطلاعات جغرافیایی و شاخص های اقلیم آسایش دارای ۳۳ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱- مقدمه    ۴
۲-۲- اهمیت گردشگری در اقتصاد جهانی    ۵
۲-۳- فرهنگ گردشگری    ۶
۲-۴- گردشگری در ایران    ۷
۲-۵ رابطه گردشگری با محیط    ۸
۲-۶- رابطه ی گردشگری و اقلیم    ۱۰
۲-۶-۱- اقلیم و انتخاب مقصد گردشگری    ۱۰
۲-۶-۲ جنبه های اقلیم گردشگری    ۱۱
۲-۶-۳ اقلیم و نیازهای گردشگری    ۱۲
۲-۶-۴ شرایط مناسب برای گردشگری در تابستان و زمستان    ۱۳
۲-۶-۴-۱- شرایط فصل زمستان    ۱۳
۲-۶-۴-۲- شرایط فصل تابستان    ۱۴
۲-۷ شاخص های اقلیم آسایش    ۱۴
۲-۷-۱ شاخص الگی ( نمودار زیست- اقلیمی)    ۱۵
۲-۷-۲ دمای موثر ET (effective temperature)    ۱۵
۲-۷-۳ شاخص اقلیم آسایش گردشگری TCI (Tourism climate index)    ۱۵
۲-۷-۴ شاخص های فیزولوژیکی    ۱۶
۲-۷-۴-۱- شاخص دمای معادل فیزیولوژیک (PET)    ۱۹
۲-۸- سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)    ۲۴
۲-۸-۱- GIS و اقلیم    ۲۵
۲-۸-۲- GIS و گردشگری    ۲۵
۲-۹- پیشینه تحقیق    ۲۶
۲-۹-۱- پیشینه تحقیقاتی در جهان    ۲۶
۲-۹-۲- پیشینه تحقیقاتی در ایران    ۲۷
منابع و مآخذ    ۲۹

منابع

بقایی، مسیب، نورزی، امید و محمد چیذری، ۱۳۸۴٫ توریسم روستایی منبع درآمدی برای روستاییان. فصلنامه دهداری ها، شماره ۱۶:

کروبی ، مهدی. ۱۳۸۷، فرهنگ قومی ، سرمایه فرهنگی و صنعت گردشگری، فصل نامه پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم. ۲۸: ۳۰۹- ۳۲۴٫

کروبی ، مهدی. ۱۳۸۲، فرهنگ و گردشگری، فصلنامه علمی مطالعات جهانگردیف شماره ۲٫

رهنمایی، محمد تقی، ۱۳۸۲٫ مجموعه مباحث و روش های شهر سازی: جغرافیا. مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری ایران، تهران.

محمدی، حسین. ۱۳۸۶٫ آب و هواشناسی کاربردی. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.

حجازی زاده، زهرا و هیوا سلگی و حسن حسینی امینی. ۱۳۹۱٫ کاربر اقلیم در معماری و شهر سازی (شهر سقز)، انتشارات آثار معاصر، چاپ اول، تهران.

محمدیان ، نوشین. ۱۳۸۳٫ تاثیر اقلیم بر صنعت گردشگری شهرستان کرمانشاه، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی ، دانشگاه تهران.

موسسه پژوهش های برنامه ریزی کشاورزی، ۱۳۷۵٫ طرح جامع احیاء و توسعه کشاورزی و منابع طبیعی حوزه آبریز مرکزی و همدان: منابع خاک، جلد پنجم. وزارت کشاورزی، تهران.

میکائیلی، علی رضا. ۱۳۷۹٫ برنامه ریزی توریستی بر اساس اصول اکولوژیکی ، پژوهش های جغرافیایی، ۳۹: ۲۱-۲۸٫

فرزین، محمد رضا، ۱۳۸۴٫ شناخت جایگاه حوزه های فعالیت تعاونی های گردشگری در جهان وایران، نشریه مطالعات جهانگردی، ۸ : ۱-۲۱٫

رضایی منفرد، فرشته. ۱۳۹۰٫ تاثیر اقلیم بر صنعت توریسم استان خراسان رضوی بر اساس شاخص TCI. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی

وهاب زاده، عبدالحسین ۱۳۸۶٫ طراحی با طبیعت، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

ابراهیمی ، ناصر. ۱۳۸۳٫ ارزیابی اقلیم برای توریست سردشت، پایان نامه کارشناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه تهران.

قادری،زاهد، ۱۳۸۳٫ اصئل برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری روستایی، انتشارات سازمان شهرداری ها و دهداری های کشور، تهران.

فرج زاده اصل، منوچهر. ۱۳۸۴٫ سیستم اطلاعات جغرافیایی و کاربرد ان در برنامه ریزی توریسم. انتشارات سمت ، تهران

۱-۲- مقدمه

ریشه گردشگری و توریسم به یونان باستان و رومیان بر می گردد. مردمان باستان با انگیزه هایی از قبیل به دست آوردن غذا، دوری جستن از خطر و پیدا کردن محل های خوش آب و هوا اقدام به مسافرت می کرده اند.(بقایی و همکاران، ۱۳۸۴: ۱۹). مناظری زیبا و مردمانی با فرهنگ ها و آداب مختلف، موجب مسرّت خاطر و انبساط جسمی و روحی افراد می گردد.

امروزه با افزایش امکانات زندگی مثل وسایل حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی و افزایش اوقات فراغت، درآمد و طول عمر مردم، افراد بیش از هر زمان دیگری به گردش و مسافرت می روند.به ویژه ساکنان نقاط شهری به دلیل آلودگی هوا ی شهرها و مشکلات ناشی از زندگی ماشینی، بیشتر به مسافرت و گردش در دامان طبیعت می پردازند. در واقع گردشگر کسی است که به مکان های خارج از محل زندگی خود به قصد تفریح، استراحت و انجام امور دیگر مسافرت میکنند و بیش از یک سال در آنجا اقامت ندارد، این به تعریف به بعد تقاضای گردشگری توجه دارد( محمدی،۱۳۸۶: ۱۶۱).

در تعریفی دیگر، کروبی (۱۳۸۷) گردشگری یا جهان گردی را ترک موقت محل دائمی به قصد دیدار از یک مکان دیگر بدون اشتغال یا کسب و کار، به هر طریق و هر وسیله ای مشروط بر آنکه اقامت در محل جدید از حداقل یک شب در گذرد می داند. به نظر شویکی در قرن ۲۱ کسی که به تعطیلات می رود، خریدار تفریح وهیجان است. الگوی جدید مصرف گردشگری که به گردشگری علایق خاص معروف شده است، از ویژگی های جامعه مدرن است. این گردشگران اغلب به دنبال محرک های مهیج و تجربه هایی پر از پیچیدگی ها و هیجان هستند(Traure،۲۰۰۶: ۱۸۳).

امروزه گردشگری به عنوان یکی از عرصه های نو و زمینه های جدید در مطالعات علوم انسانی است و از جهات مختلف مورد توجه کشورهاست. التفات به گردشگری از یک سو به علت اهمیت اقتصادی و از سوی دیگر به دلیل اثرات اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی آن است(فرزین، ۱۳۸۴: ۱).

امروزه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا و فراگیر همه ارکان وجودی یک جامه و سیستم های جهانی را در بر گرفته است. گردشگری در معنای اصل خود از قرن نوزدهم با اصالت و انگیزه است نه سفرهای بدون هدف و برنامه. در اصل گردشگری بر اساس خواست و اراده ی ملت ها صورت میگیرد .سازمان های دولتی و بخش خصوصی تنها برنامه ریزان این سفرهای هدفمند هستند که باید متناسب با خواسته های عمومی به برنامه ریزی بپردازند تا گردشگری به بهترین نحو انجام شود (توکلی و گلدی شرافت سید،۱۳۸۸: ۴۴)

جهانگردی و تفرج در ذات خود کمترین وابستگی را به تکنولوژی های آلاینده را دارد. توسعه خدمات جهانگردی نه فقط اصالت های منطقه ای را برجسته می نماید، بلکه از حاصل آن در حفظ و ساماندهی این اصالت ها و نیز در بوجود آوردن توازن بهینه منبع و طرز استفاده مناسب از آن برای حفظ و نگهداری و رشد و توسعه منابع طبیعی و ملی بهره می جوید و همزمان با آن از مزایای اقتصادی آمد و شدهای مربوطه برخوردار میشود(میکایلی، ۱۳۷۹: ۲۲) . عوامل زیادی بر صنعت گردشگری تاثیر می گذارند که یکی از مهم ترین آنها آب وهواست.

آب و هوا و اقلیم نقش مهمی را در گردشگری و موفقیت یک مقصد گردشگری ایفا می کند. (Bingo, Hamilton & Tol, 2006:915) با توجه به این مسئله که اقلیم در انتخاب مقصد گردشگری پارامتر بسیار با اهمیتی است، و به طور قابل ملاحظه ایی اقلیم در طی فصول مختلف بر روی برنامه ی آژانس های گردشگری اثر می گذارد. اقلیم مناسب و آسایش اقلیمی در افزایش میزان گردشگران در مناطق جاذب گردشگر شود. از طرف دیگر اقلیم و آب و هوا می تواند باعث افزایش هزینه ی تمام شده نیز شود.( به طور مثال افزایش میزان مصرف انرژی در وسایل سرمایشی در طول فصل گرم) همچنین تغییرات اقلیمی اثر مستقیمی بر روی مراکز گردشگری متکی بر طبیعت را دارد(Scott, Jonse & Konepek, 2007:572).

از طرفی آسایش یعنی راحتی و استراحت یک موجود که در برابر تهاجم خارجی با آن مقابله می کند( خالدی، ۱۳۷۹). و آسایش زیست اقلیمی (بیوکلیماتیک) انسانی، به تعادل حرارتی بدن انسان با محیط پیرامون وابسته است. طیفی از درجه حرارت هایی که پراکنش حرارت به میزان رضایت بخشی در آن صورت گیرد، منطقه آسایش انسان نامیده می شود. از نظر فعالیت بدنی و راحتی انسان، هیچ اقلیمی را نمی توان کاملاً مطلوب یا نامطلوب فرض کرد. بنابراین آسایش هم در یک منطقه صد در صد ثابت نمی تواند باشد و برای افراد بر حسب سن، سلامت، فعالیت بدنی، نژاد، میزان پوشش و همچنین بر اساس فصل های مختلف سال و خو گرفتن افراد به محیط به طور نسبی تغییر می کند (محمدی، ۱۳۸۶). از سوی دیگر تعادل دمای بین بدن انسان و محیط در فضای داخل و بیرون ساختمان متفاوت است و شرایط آسایش و راحتی در هر دو محیط مهم است. مدل دمای معادل فیزیولوژیک به بررسی شرایط آسایش اقلیمی انسان هم در فضای داخلی ساختمان ها و هم در فضای بیرونی با توجه به نوع پوشش و فعالیت انسان بررسی می کند. لذا مدل دمای معادل فیریولوژیک در بین مدل های ارائه شده در باب آسایش اقلیمی انسان کارآمد تر و کامل تر می باشد

۲-۲- اهمیت گردشگری در اقتصاد جهانی

صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا و فراگیر همه ارکان وجودی یک جامعه و سیستم های جهانی را در بر گرفته است. توسعه صنعت گردشگری به عنوان بخشی از ابعاد توسعه اجتماعی و فرهنگی هر کشور در کنار توجه به درآمد زایی و اشتغال زایی بسیار حائز اهمیت می باشد (محمدی و فیضی، ۱۳۸۶: ۳۰). به گفته آنتونیو انریکیز ساونیاک دبیر کل سازمان جهانی گردشگری (۱۹۹۵)، به طور قطع گردشگری به عنوان یک نیروی محرکه در توسعه جهانی است. رشد در این بخش، از سرعت پیشرفت تجارت جهانی که به نوبه خود سریع تر از ایجاد ثروت، به ویژه در کشورهای در حال توسعه بوده، فراتر رفته است( فرهودی و شورجه ، ۱۳۸۳: ۳۰). توریسم بزرگترین و بیشترین رشد را در بین بخش های مختلف اقتصادی دارا می باشد ( Jucqueline & Maddison، ۲۰۰۵، قادری، ۱۳۸۳). از سال ۱۹۵۴ توریسم دارای رشد سریعی است و بهترین پدیده اقتصادی جهانی است (Jinyang ،۲۰۰۲: ۴۲۲).

طبق برآورد سازمان جهانی گردشگری، درآمد این صنعت در سال ۲۰۱۰ به حدود ۸۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید( مرادی و همکاران: ۱۳۸۶، ۳۳۶). صنعت گردشگری در دهه آینده در صدر جدول صنایع پردرآمد جهان قرار می گیرد. این صنعت با درآمدی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۸ بر صنعت خودرو و کامپیوتر پیشی گرفته و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۰ بر تنها صنعت پردرآمد دنیا یعنی نفت فائق آید. تعداد گردشگران این صتعت در سال ۲۰۱۰ به حدود یک میلیارد نفر و در سال ۲۰۲۰ به مرز ۶/۱ میلیارد نفر خواهد رسید (کرمی و چگینی: ۱۳۸۶،۳۱). در سال ۱۹۹۴، گردشگری ۱۲ درصد از کل تولید ناخالص ملی در سطح جهان تشکیل داد. در برخی کشورها صنعت مسافرت و گشت منبع اصلی ایجادکار شده و جمعیتی بالغ بر ۱۰۰ میلیون نفر را در سطح جهان به کار واداشته است( گوهریان و کتابچی، ۱۳۸۳: ۲۴).

صنعت در حال رشد گردشگری از هر ۹ شغل یک شغل را فراهم می آورد و در هر ۵/۲ ثانیه یک شغل جدید ایجاد می کند. بنا بر گزارش های سازمان مسافرت و گردشگری جهان (۱۹۹۹) گردشگری به طور مستقیم و غیر مستقیم در چرخه اقتصاد به صورت زیر اثر گذار بوده است:

ایجاد دویست میلیون شغل جدید.

۸ درصد از کل استخدام های جهان.

تا سال ۲۰۱۰ هر سال ۵/۵ شغل جدید ایجاد خواهد شد (محمدی: ۱۳۸۶: ۱۶۷).

۲-۳- فرهنگ گردشگری

فرهنگ و گردشگری در برخی سطوح با یکدیگر رابطه دارند. الگوهای فرهنگی یک جامعه بر شهروندان و توانایی و میل آنها به مسافرت اثر می گذارد. فرهنگ موجب ایجاد انگیزه برای مسافرتهای برون مرزی می گردد و شیوه و شکل سفر را تعیین می کند( کروبی، ۱۳۸۲).

علاوه بر جنبه های اقتصادی ، صنعت گردشگری می تواند تغییرات فرهنگی و اجتماعی مهمی را در جامعه میزبان ایجاد کند و از طریق توزیع درآمد، اشتغال زایی و کاهش فقرف باعث توسعه اجتماعی و اقتصادی شده، رفاه اجتماعی و سلامت عمومی را ایجاد نماید (قادری، ۱۳۸۳:  ۱۵).

برآورد های سازمان بین اللملی گردشگری نشان می دهد که حدود ۳۷ درصد کل سفرهای انجام شده به گردگشری فرهنگی اختصاص می یابد و این بخش سالانه ۱۵ درصد رشد خواهد داشت ( Richards، ۱۹۹۶).

در واقع گردشگری ابزار مناسبی برای ایجاد تفاهم فرهنگی است. هر فرهنگی در برای ایجاد تفاهم فرهنگی است. هر فرهنگی در برخورد با دیگر فرهنگ ها، توانایی های خود را می سنجد و از راه آشنا شدن با مرزهای مشترک است که دشمنی به تفاهم تبدیل می گردد. تفاهم متقابل میان ملت ها و پیش برد و استواری صلح، کاهش تنش های قومی و فرهنگی، به ویژه در کشورهای چند ملیتی از ارزشهایی است که صنعت گردشگری در ایجاد آن اثر گذار است (محمدی ۱۳۸۶: ۱۶۱).

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق گردشگری و اثرات و عوامل موثر بر توسعه ی صنعت گردشگری و توریسم واشکال آن و اهمیت جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی منطقه
 • تحقیق ارزش ویژه ی برند و مفاهیم و تعاریف و ابعاد آن و مدل های مختلف ارزیابی برند و برندسازی مقصد گردشگری
 • تحقیق مراکز اقامتی و انواع تأسیسات اقامتی و گردشگری و انواع گردشگری و برنامه ریزی گردشگری
 • تحقیق گردشگری و ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) و اهداف و معیارها وروش ها و تکنیک های آن و ارتباط ارزیابی اثرات زیست محیطی و توریسم
 • تحقیق گردشگری و سرمایه گذاری خارجی و نقش حضور سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت گردشگری
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.