تحقیق بانکداری الکترونیکی و خدمات و زیرساخت های مورد نیاز تکنولوژی آن و بانکداری موبایلی و مزایا و معایب و روش های ارائه خدمات آن

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق بانکداری الکترونیکی و خدمات و زیرساخت های مورد نیاز تکنولوژی آن و بانکداری موبایلی و مزایا و معایب و روش های ارائه خدمات آن دارای ۴۷ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱)مقدمه    ۵
بخش اول: بانکداری الکترونیکی    ۷
۲-۱-۱) بانکداری الکترونیکی    ۷
۲-۱-۲) انواع بانکداری الکترونیکی    ۷
۲-۱-۳)خدمات بانکداری الکترونیک    ۸
۲-۱-۴) سطوح بانکداری الکترونیکی    ۱۰
۲-۱-۵)زیرساخت های مورد نیاز تکنولوژی بانکداری الکترونیکی    ۱۱
۲-۱-۶)مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی    ۱۴
۲-۱-۷)بانکداری الکترونیکی در ایران    ۱۵
بخش دوم:بانکداری موبایلی    ۱۶
۲-۲-۱) مقدمه    ۱۶
۲-۲-۲)بانکداری موبایلی    ۱۷
۲-۲-۳)استانداردهای و پروتکل های مورد استفاده در بانکداری موبایلی    ۱۷
۲-۲-۴)  خدمات  ارائه شده در بانکداری موبایلی    ۱۹
۲-۲-۵) فناوری موبایل    ۲۰
۲-۲-۶ )روش های ارائه خدمات بانکداری موبایلی    ۲۱
۲-۲- ۶-۱) بانکداری  SMS    ۲۲
۲-۲-۶-۲) بانکداری WAP    ۲۲
۲-۲-۶-۳  ) بانکداری موبایلی PDA    ۲۳
۲-۲- ۶-۴) بانکداری موبایلی با کیت ابزار – SIM    ۲۳
۲-۲- ۶-۵ )بانکداری موبایلی با جاوا    ۲۴
۲-۲- ۷) مزایای بانکداری موبایلی    ۲۴
۲-۲-۸) معایب بانکداری موبایلی    ۲۵
۲-۲-۹)چالش‌های بانکداری موبایلی    ۲۶
۲-۲ -۱۰ ) مدیریت امنیت اطلاعات ضرورت حیاتی بانکداری موبایلی    ۲۹
۲-۲- ۱۱ ) حفاظت سه بعدی از اطلاعات سازمان    ۳۰
۲-۲ -۱۲ ) تمرکز بر امنیت    ۳۱
۲-۲ -۱۳ ) تأیید اعتبار مشتری در بانکداری موبایلی    ۳۱
۲-۲-  ۱۴ ) نظارت برتداوم ارائه خدمات    ۳۱
۲-۲-۱۵) قصد رفتاری در بانکداری موبایلی    ۳۲
۲-۲-۱۶) سودمندی ادراک شده    ۳۲
۲-۲-۱۷)سهولت استفاده ادراک شده    ۳۳
۲-۲-۱۸) ریسک    ۳۴
۲-۲-۱۹) ریسک پذیری    ۳۴
۲-۲-۲۰) منابع ریسک    ۳۶
۲-۲- ۲۱) ابعاد ریسک    ۳۶
بخش سوم: پیشینه تحقیق    ۴۰
۲-۳-۱)پیشینه تحقیق    ۴۰
منابع    ۴۵

منابع

۱) دهدشتی،شاهرخ،کوارویی،محمدمهدی،” عوامل مؤثر برپذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک پارسیان ” ، مجله پژوهش های مدیریت ،۱۳۸۸،شماره۸۰،ص ص۱۰۲-۹۱

۲) فقیهی،مهدی،پوراسماعیل،حسن،۱۳۹۰″بررسی خدمات مالی همراه در کشور” مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

۳) کهزادی،نوروز،عدالت،عشرت،دهقان ” تجارت وبانکداری موبایلی در جهان و ایران “،سومین همایش ملی تجارت الکترونیک۱۳۸۴

۴) ایمانی،س،(۱۳۸۸)،”عوامل مؤثر بر گرایش مشتریان در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک (مطالعه موردی بانک ملی شهرستان اردبیل)” رساله کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

۵) بخشعلی ،فهیمه،(۱۳۸۸) “بررسی  تأثیرعوامل دموگرافیک و اعتماد مشتریان بانک بر پذیرش بانکداری الکترونیکی در شعب بانک ملی اراک” پایان نامه کارشناس ارشد دانشگاه تربیت مدرس

۶) مظلومی ،نادر،لطیفی،فریبا،آسایی،هیوا،(۱۳۸۶) ، “بررسی رابطه ریسک پذیری مدیران با عملکرد سازمانها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، مطالعات مدیریت شماره ۵۶،نشریه دانشکده علامه طباطبائی،۷۵

۷) میرزایی خلیل (۱۳۸۹)” طرح و پایان نامه نویسی” انتشارات جامعه شناسان ،چاپ اول

۸) فرجیان ،مرجان، (۱۳۸۵) ” بررسی عوامل مرتبط با قصد استفاده مشتریان از بانکداری اینترنتی” رساله کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

۹) حسنی، فرنود و سهیلا، سلطانی. (۱۳۸۷) مدیریت بانکداری الکترونیک.عصر فناوری اطلاعات شماره،۳۸

۱۰) حمدان،محمود،(۱۳۸۳)،”بررسی تأثیر کاربرد تجارت الکترونیک در رفتار مصرف کننده” پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس ۸-۷۳

 ۱۱)  Druker , peter (2001)  Management  in  future  society,  translatd  by

Gholamhoosein  khanqaee, 1Edition ,TEHRAN, Farda  publishing , in  Persian.

۱۲) Carrow , J.c (2001)  E-Government  Lead ership ,  Rhetoricvs.  Reality  closing thegap  ,Accenture ,April  .Available on  line  at  .

۱۳) Laukkanen,  T.  and  Lauronen,  J.   (۲۰۰۵),  “Consumer  value  creation  in  mobile  banking   services”  ,International   Journal  of Mobile Communications, Vol. 3 No. 4, pp. 325-38.

۱-۱)مقدمه

بارشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات، روشهای سنتی ارائه خدمات بانکی ( که اغلب مبتنی بر کاغذ می‌باشد) زیر سؤال رفته و ضرورت بازبینی و طرح ریزی مجدد فرآیندهای کاری و همچنین استفاده از فناوریهای جدید در صنعت بانکداری، بیش از پیش احساس می شود

با پیدایش پدیده بانکداری الکترونیک و شیوه ارائه خدمات به مشتریان در اقصی نقاط جهان دچار تحولات شگرفی شده است . با توجه به آنچه بیان شد در کشور ما نیز تغییر و تحولات در زمینه ایجاد و توسعه این قبییل سیستم ها مشاهده می گردد(دهدشتی ،کوارویی،۱۳۸۸،۹۴ ). اما نکته ای که کمتر به آن توجه شده است استفاده از بانکداری موبایلی از سوی کاربران و کنار گذاشتن رویه های سنتی است.

پیش بینی Accenture نشان می دهد که تا پایان سال ۲۰۰۵ تعداد استفاده کنندگان از ابزارهای موبایلی به حدود یک میلیاردو چهارصد میلیون نفر خواهد رسید از این تعداد حدود ششصدو هشتادو چهار میلیون نفر تواماً از طریق ابزارهای موبایلی خود به شبکه اینترنت نیز دسترسی خواهند داشت. بر اساس پیش بینی موسسهOVUM در آمدهای تجارت موبایلی در جهان تا پایان سال ۲۰۰۶ به بیش از بیست میلیار دلار خواهد رسیدکه نسبت به پیش بینی هشت میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ و ۷/۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۴ قابل توجه بوده و حاکی از یک جهش اساسی در سال ۲۰۰۶ می باشد (کهزادی و همکاران ،۳۰۶،۱۳۸۴).

به هر حال صنعت بانکداری امروزه به سرعت در حال تغییر است. با توسعه اقتصادی بین المللی و رقابتی شدن بازارها، بانکها نیز تحت تأثیر قرار گرفته اند،  نیروی اصلی در این محیط تکنولوزی است که موجب شکستن موانع جغرافیایی و صنعتی شده است (۳۲۵, ۲۰۰۵Laukkanen,). با مطرح شدن عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و ورود رقبای خارجی به بازارهای مالی کشور، بانک های ایرانی نیز نیازمند توسعه خدمات خود در راستای تغییرات تکنولوژیکی هستند. از طرفی قبل از ارائه هرگونه خدمات جدید باید تحقیقاتی در زمینه اقتصادی بودن خدمات یاد شده، منطبق بودن خدمات جدید با نیازهای جامعه و اینکه چه سیستمی می تواند این خدمات را به خوبی به مشتریان ارائه کند‌، صورت بگیرد. در کشورهای در حال توسعه بانکها معمولاً با بررسی خدمات ارائه شده توسط سیستم بانکی کشورهای توسعه یافته اقدام به تقلید از آنها و ارائه خدمات می کنند و به دلیل عدم انجام تحقیقات و بررسی‌های مورد نیاز این گونه خدمات را به صورت ناقص به مشتری خود ارائه می کنند.

به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه های مختلف اقتصادی و بازرگانی، تأثیرات شگرف این پدیده را بیش از پیش نمایان ساخته است. رشد و گسترش روز افزون فناوری اطلاعات، انقلابی را در ابعاد مختلف زندگی انسانها و عملکرد سازمانها ایجاد کرده است .ظهور انفجار گونه اینترنت به عنوان یکی از کانالهای اصلی توزیع جهان گستر کالاها، خدمات و حتی مشاغل مدیریتی و حرفه‌ای ( ۲۰۰۱Druker,) از یکسو و افزایش تقاضای دسترسی به اینترنت برای در یافت اطلاعات و خدمات که موجب تحت تأثیر قراردادن روش های کار و زندگی شده است (۲۰۰۱Carrow,). از سویی دیگر موجب بروز پدیده هایی چون کسب و کار الکترونیک ، تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک شده است. و تحولات چشمگیری در عرصه بانکداری در جهان به واسطه الکترونیک حاصل شده است خدماتی از قبیل بانکداری اینترنتی، بانکداری موبایلی و… این امر ما را ترغیب  می کند که نگاهی دقیقتر به ویژگی های مختلف این صنعت داشته باشیم.

بنابراین شایسته است در بازار رقابت کنونی بانکها هرچه سریعتر برای حفظ مشتریان خویش چاره اندیشی کنند . بانکداری امروز شیوه های نو آورانه ، مشتری مدار مؤثر ، ارائه تکنولوژی های کار آمد و سرویس دهی و خدمات مورد نظر مشتری را طلب می کند که هر بانکی در این امور موفق تر عمل کند در بازار رقابتی نیز موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام با بقای دائمی و بهره وری بالاتر خواهد شد. و این در حالی است که بانکداری الکترونیک و زیر مجمو عه های آن اثر بخش ترین گزینه فراروی بانکها برای تحقق این اهداف است(دهدشتی، ۱۳۸۸،۹۸). در بخش نخست به بانکداری الکترونیکی وتاریخچه و تعاریف آن ، در بخش دوم بانکداری موبایلی به طور تخصصی بحث خواهد شد و بخش سوم به پیشینه تحقیق پرداخته می شود.

 بخش اول: بانکداری الکترونیکی

 ۲-۱-۱) بانکداری الکترونیکی

بانکداری الکترونیکی یکی از مظاهر عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه اقتصادی است. بانکداری الکترونیکی، انقلابی در شیوه ها و رویه های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت وصرفه جویی را در بهترین وجه جامه عمل پوشانده است. بانکداری الکترونیکی دارای سطوح مختلف بوده و به تناسب هر کدام می توان تعریف خاصی را ارائه کرد اما آنچه که در تمامی سطوح می توان مشاهده کرد استفاده از سیستمهای نرم افزاری رایانه ایی و همچنین اطلاعات بانکی قابل پردازش به صورت دیجیتالی است.که در اختیار رایانه قرار می گیرد .

هرچقدر به سمت سطوح بالاتر یعنی بانکداری الکترونیکی کامل[۱] حرکت نماییم، عملیات دستی کمتر، سیستم‌های رایانه‌ای متمرکزتر، شبکه قابل دسترسی گسترده‌تر، محدودیت زمانی و مکانی کمتر و در نهایت، امنیت اطلاعات بانکی بیشتر خواهد بود. بنابراین تعریف کلی از بانکداری الکترونیکی عبارتست از: ارائه خدمات بانکی از طریق یک شبکه رایانه ای عمومی قابل دسترسی (اینترنت) که از امنیت بالایی بر خوردار است. به بیان دیگر بانکداری الکترونیکی عبارتست از استفاده از فناوری پیشرفته شبکه‌های ارتباطی و مخابراتی برای انتقال وجوه در سیستم بانکداری.(انتقال الکترونیک وجوه و بانکداری الکترونیکی،ص ۳۰)

در بانکداری سنتی خدمات مورد نیاز مشتری در ساختمان بانک و در ساعتهای اداری که به صورت کلی بین ۸ صبح تا ۵ عصر ارائه می شود. مشتریان هیچگاه از این شرایط رازی نیستند آنها در طول روز در محل کار هستند و بعد از آن به کارهای مربوط به خود و خانواده شان می پردازند. در این حالت یک تضاد آشکار بین خواسته‌های آنها و توانایی‌های ما به عنوان خدمات دهنده بانکی شکل می گیرد. برای این مسأله چه می‌توان کرد؟

پاسخ منطقی استفاده از کانالهای الکترونیکی همچنین اینترنت، شبکه‌های تلفن همراه مبتنی بر پرو تکل‌های کاربردی بی سیم[۲]، تلفن‌های خودکار، شبکه خود پردازها، سرویس‌های پیام کوتاه[۳] و… است. چرا که این سرویس ها امکان انجام تراکنش ها در هر مکانی بدون محدودیت زمانی فراهم میکند.

۲-۱-۲) انواع بانکداری الکترونیکی

بطور کلی بانکداری الکترونیک را می توان به انواع ذیل تقسیم نمود ( ۲۰۰۰ Fisher,)

بانکداری خانگی

مشتریان بانکها از طریق رایانه‌های شخصی و با استفاده از مودم و همچنین یک خط تلفن می توانند به اطلاعات رایانه مرکزی بانکها در اینترنت یا اینترانت دسترسی پیدا کرده و آنگاه عملیات بانکی خود را انجام دهند. به عبارت دیگر بانکداری خانگی عبارت است از انجام تقریباً کلیه عملیات بانکی از طریق رایانه‌های شخصی موجود در منازل و با استفاده از خطوط مخابراتی.

بانکداری از راه دور[۱]

شتاب و رشد بانکداری از راه دور ، از سالهای ۱۹۸۰ به بعد با استفاده از تلفنهای همراه در دنیا آغاز شد.  این رشد در حقیقت با گسترش شبکه های بی سیم[۲] و تلفنهای همراه و قابلیت وصل شدن تلفنهای همراه به اینترنت موجب گردید تا مشتریان بانکها از هر نقطه‌ای دسترسی به حسابهای خود در بانک را داشته باشند و بتوانند عملیات بانکی خود را انجام دهند و پدیده جدید به نام بانکداری از راه دور را بوجود آوردند.

[۱] Remote-Banking

[۲] Wirless

[۱] Full Electronic Banking

[۲] WAP= Wireless application protocol

[۳] SMS= Short Message Service

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق تعریف تبلیغات و مشتری و بانک و بانکداری الکترونیک و تاثیر تبلیغات بر جذب مشتری
 • تحقیق بانکداری الکترونیک و دستگاه های خودپرداز و روند رشد دستگاه های خودپرداز در جهان و ضرورت بررسی کارایی سیستم بانکی
 • تحقیق بانکداری الکترونیک و سیستم های پرداخت و انواع خدمات در بانکداری الکترونیک و موانع پیاده سازی و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران
 • تحقیق رفتار مصرف کننده و تئوریها و مدلهای رفتار مصرف کننده در حوزه ی فناوری اطلاعات و مروری بر بانکداری الکترونیک
 • تحقیق بانکداری الکترونیک، موبایل بانک، و بررسی مدلهای سنجش و شاخص رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.