تحقیق بانکداری الکترونیک و دستگاه های خودپرداز و روند رشد دستگاه های خودپرداز در جهان و ضرورت بررسی کارایی سیستم بانکی

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق بانکداری الکترونیک و دستگاه های خودپرداز و روند رشد دستگاه های خودپرداز در جهان و ضرورت بررسی کارایی سیستم بانکی دارای ۵۳ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱) مقدمه    ۴
۲-۲) تجارت الکترونیک    ۵
۲-۲-۱) تاریخچه    ۵
۲-۲-۲) تعریف تجارت الکترونیک    ۶
۲-۳)بانکداری الکترونیک    ۷
۲-۳-۱) چرا بانکداری الکترونیک ؟    ۸
۲-۳-۲) تاریخچه بانکداری الکترونیک در جهان    ۹
۲-۳-۳)دلایل روی آوردن بانکها به بانکداری الکترونیک    ۱۰
۲-۳-۴) معایب بانکداری الکترونیک    ۱۱
۲-۳-۵) انواع بانکداری الکترونیک    ۱۲
۲-۳-۶) مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیک    ۱۴
۲-۳-۷) تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران    ۱۵
۲-۳-۸) ارکان بانکداری الکترونیک در ایران    ۱۶
۲-۴) دستگاه های خودپرداز    ۱۹
۲-۴-۱ )تاریخچه دستگاه های خودپرداز    ۱۹
۲-۴-۲) روند رشد دستگاه های خودپرداز در جهان    ۲۲
۲-۴-۳) طبقه بندی دستگاه های خودپرداز    ۲۲
۲-۴-۴) قسمت های مختلف یک دستگاه خودپرداز    ۲۳
۲-۴-۵) نحوه کار دستگاه های خودپرداز    ۲۵
۲-۵) مروری بر کارایی و مفاهیم آن    ۲۷
۲-۵-۱) تعاریف کارایی    ۲۷
۲-۵-۱-۱) قلمرو تعریف کارایی    ۲۸
۲-۵-۱-۲) تعریف کارایی با توجه به مفهوم پویا یا ایستا    ۲۸
۲-۵-۱-۳) تعریف کارایی با توجه به مفهوم مطلق یا نسبی    ۲۹
۲-۵-۲) ناکارایی و علل آن    ۳۱
۲-۵-۳) تاریخچه کارایی    ۳۲
۲-۵-۴) مفاهیم کارایی    ۳۳
۲-۵-۵) اهمیت کارایی از نظر اقتصاد    ۳۶
۲-۵-۶) ضرورت بررسی کارایی سیستم بانکی    ۳۷
۲-۵-۷) عوامل موثر بر کارایی هزینه    ۳۸
۲-۶) فناوری اطلاعات و ساختار صنعت بانکداری    ۴۲
۲-۷) پیشینه تحقیق    ۴۳
الف) تحقیقات خارجی    ۴۳
ب) تحقیقات داخلی    ۴۶
منابع و ماخذ    ۵۰

منابع

مطهری نژاد، عباس.۱۳۸۷٫ مقایسه کارایی بانک های خصوصی با بانک های دولتی به روش پارامتری. مجموعه مقالات برگرفته ازپایان نامه های منتخب کارشناسی ارشد. موسسه عالی آموزش بانکداری ایران.

یاوری، ابوالفضل. ۱۳۸۵٫ بررسی چگونگی معرفی فناوری ATM بانکی و پایانه های فروش و گرایش مشتریان به استفاده از آنها. پایان نامه کارشناسی ارشد موسسه عالی آموزش بانکداری ایران. امینی، بی بی اکرم. ۱۳۸۵٫ بررسی موانع و چالشهای در مسیر توسعه و بهبود بانکداری الکترونیک در بانک پارسیان. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

جعفر پور، طاهره. ۱۳۸۶٫ اندازه گیری کارایی فنی شعب بانک پارسیان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

احمد زاده فرد شیرازی، محمدهادی. ۱۳۹۰٫ شناخت عوامل موثر بر پذیرش بانکداری از طریق تلفن همراه  از سوی مشتریان بانک پارسیان شعب تهران . پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران.

دامودار گجراتی، ۱۳۸۳٫ مبانی اقتصاد سنجی . مترجم: حمید ابریشمی، چاپ سوم، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران.

محسنی، شهریار. ۱۳۸۶٫ بررسی تاثیر نقش بانکداری الکترونیک در کارایی عملیات بانکی شعب غرب استان تهران در بانک ملی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

محمدی، مختار. ۱۳۸۶٫ بررسی و ارزیابی سیستم برداشت دستگاههای خودپرداز. پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران.

گل احمر، ناصر. ۱۳۸۸٫ کاربرد روشهای شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون بردار پشتیبان در پیش بینی تقاضای وجوه مورد نیاز دستگاههای خودپرداز بانک صادرات. پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران.

اسدالهی نیک، پریا. ۱۳۸۶٫ اندازه گیری کارایی فنی در شعب تهران بانک صادرات به روش SFA. دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران.

Jun, Sangjoon , 2006. “ The nexus between IT Investment and banking performance in Korea ”. Gelobal Economic Review , Vol35, Issue 1, pp67-96.

Quing Hu, Jing Jim Quan , 2005. “ Evaluating the impact of IT investments on productivity: a causal analysis at industry level ”. International Jornal of Information Management , vol.25, pp39-53.

Swierczek , Fredric William, pritam K. Shrestha, 2003. “Information technology and productivity: a comparison of jepanese and Asia- Pacific banks ”. Jornal of High Technology Management Research, vol 14, pp 269-288

۲-۱) مقدمه

صنعت بانکداری امروزه به سرعت در حال تغییر است. با توسعه اقتصاد بین المللی و رقابتی شدن بازارها، بانک ها نیز تحت تاثیر قرار گرفته اند.نیروی اصلی در این محیط تکنولوژی است که موجب شکستن موانع قانونی و جغرافیایی شده و محصولات و خدمات جدیدی ایجاد نموده است .(liao, 2008)بانک ها به لحاظ اهمیت شان در ساختار تجاری کشور و دنیا به جهت نقل و انتقال منابع مالی به دلیل افزایش روز افزون معاملات تجاری در گستره تجارت الکترونیک، می بایست همگام با دنیای فناوری به سوی تغییرات و دگرگونی گام بردارند، زیرا بانکداری الکترونیک[۱] بخشی تفکیک ناپذیر از دنیای تجارت الکترونیک می باشد. بانکداری الکترونیک اوج استفاده از فناوری انفورماتیک و ارتباطات و اطلاعات در جهت حذف قید زمان و مکان از خدمات بانکی جهانی و داخلی است. ضرورت یک نظام بانکی کارآمد برای حضور در بازارهای جهانی و داخلی ایجاب می کند که بانکداری الکترونیک نه به عنوان یک انتخاب، بلکه به عنوان یک ضرورت مطرح و تلاش بانک در جهت گسترش آن باشد. به واسطه تنوع خدمات قابل ارائه توسط ابزارهای بانکداری الکترونیک و حذف محدودیت های زمانی و مکانی در جهت گسترش دامنه خدمات بانکی، علاوه بر کاهش هزینه ارائه خدمات ، میزان درآمدهای بانک را افزایش می دهد. به علاوه خدمات ارائه شده در بانکداری الکترونیک در زمان بسیار کوتاه تری نسبت به بانکـداری سنتی قابل انجام است که این امر باعث کاهش هزینه های بانک می شود. همچنین هدف از ارائه خدمات و از جمله خدمات الکترونیکی در بانک ها، انتخاب راهکاری است که سود بانک را در بلندمدت حداکثر و سهم بانک را از بازار رقابتی افزایش دهد یا حداقل حفظ کند. بانک ها برای نیل به اهداف فوق باید رضایت مشتریان خود را برآورده کنند. آنها به منظور فراهم آوردن تسهیلات بهتر برای مشتریان خود و افزایش سهم خود از بازار به سرعت خود را به امکانات مختلف فناوری مدرن اطلاعات، مجهز می کنند( پریا. ۱۳۸۶). یکی از خدمات بانکداری الکترونیک دستگاه های خودپرداز [۲]می باشدکه در کشور با استقبال بیش از حد از سوی مردم مواجه شده به طوری که در بعضی روزها میزان مراجعه به این دستگاه ها بسیار بیشتر از ظرفیت خاص آن ها می باشد.اما دستگاه های خودپرداز یکی از خدمات بانکداری الکترونیکی است و نه کل آن.چنانچه مشاهده می شود در ایران، سایر خدمات با استقبال مواجه نشده و یا میزان توجه به آن ها بسیار کم  می باشد و بدیهی است که در صورت عدم استقبال مشتریان از سیستم های بانکداری الکترونیک،ارائه   این گونه خدمات با شکست مواجه خواهد شد(سرمدی،۱۳۸۸). دستگاه خودپرداز به عنوان اولین نماد بانکداری الکترونیک برای نقل و انتقال وجوه و برداشت وجوه موردنیاز مشتریان، رواج گسترده ای دارد. با توجه به اینکه بانک ها مبالغ زیادی را برای خرید، نصب، راه اندازی و نگهداری این دستگاه ها هزینه و سرمایه گذاری می کنند، بنابراین انتظار می رود که استفاده از دستگاه های خودپرداز جهت ارائه خدمات بانکی موجب کاهش هزینه های بانک شود.( حسینی خامنه، ۱۳۸۹)

در این مقاله در ابتدا تاریخچه و تعریفی از تجارت الکترونیک مطرح شده است و سپس تعریف و تاریخچه بانکداری الکترونیک در جهان و ایران و انواع بانکداری الکترونیک بیان گردیده است. در ادامه دستگاه های خودپرداز و تاریخچه روند رشد، تکامل و قابلیت های آنها تشریح گردیده است. همچنین درباره کارایی، تاریخچه، مفاهیم و انواع کارایی توضیح داده شده است. سپس بر تحقیقاتی که در جهان و ایران انجام شده است، اشاره می شود.

 ۲-۲) تجارت الکترونیک

۲-۲-۱) تاریخچه

استفاده از فناوری الکترونیک در انجام امور بازرگانی پیشینه ای نسبتا طولانی دارد. در حقیقت نیاز به تجارت الکترونیک از تقاضای بخش های خصوصی و عمومی برای استفاده از تکنولوژی اطلاعات به منظور کسب رضایت مشتری و هماهنگی مؤثر درون سازمانی نشات گرفته است. می توان گفت این نوع تجارت، از حدود سال ۱۹۶۵ آغاز شد که مصرف کنندگان توانستند پول خود را از طریق ماشین های خودپرداز دریافت کرده و خریدهای خود را با کارت اعتباری انجام دهند. پیش از توسعه تکنولوژی های مبتنی بر اینترنت در سال های آغازین دهه ۹۰، شرکتهای بزرگ دست به ایجاد شبکه های کامپیوتری با ارتباطات مشخص، محدود و استاندارد شده برای مبادله اطلاعات تجاری میان یکدیگر زدند که این روش مبادله الکترونیکی داده ها[۳] نامیده شد. مبادله الکترونیکی داده ها، شیوه ای است که معاملات و پیام های الکترونیکی را جایگزین معاملات و پیامهای کاغذی می نماید. در آن سال ها لفظ تجارت الکترونیک مترادف با مبادله الکترونیکی داده ها بود. ایجاد و توسعه اینترنت باعث خلق فرصت های زیادی برای توسعه و پیشرفت زیر ساخت ها و کاربردهای تجارت الکترونیک گردید. از نظر استادان، جهش فناوری اطلاعات دو دوره بیست ساله پشت سر گذاشته و اکنون وارد دوره سوم شده است که به شرح ذیل می باشد:

۱۹۵۵-۱۹۷۴: عصر پردازش الکترونیکی داده ها [۴]

۱۹۷۵-۱۹۹۴: عصر سیستم های اطلاعات مدیریت[۵]

۱۹۹۵-۲۰۱۴: عصر اینترنت

هر بیست ساله، امکانات تجارت الکترونیک را متناسب با توانایی های تکنولوژی اطلاعات آن عصر فراهم آورده است. در حالیکه ماشین های خودپرداز و کارتهای اعتباری در عصر بیست ساله نخست به جریان افتادند، در عصر دوم استفاده از مبادله الکترونیکی داده ها، سیستم بانکی بین المللی و انتقال وجه الکترونیکی فراهم شد. اما توسعه اینترنت و کاربردهای تجاری آن، باعث تحول اساسی در این روند شده است، به گونه ای که در روند تکامل تجارت الکترونیک، می توان میان تجارت الکترونیک سنتی و نوع اینترنتی آن تمایز محسوسی قائل شد. ( محمدی،۱۳۸۸: ص ص ۱۳-۱۲)

۲-۲-۲) تعریف تجارت الکترونیک

برای تجارت الکترونیک تعاریف مختلفی ارائه شده که اغلب آنها مبتنی بر تجارب گذشته در استفاده از تجارت الکترونیک بوده است. تجارت الکترونیک واژه ای است برای تجارت از طریق سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی به کار می رود. در ساده ترین تعریف می توان آن را بصورت ” انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی” تعریف نمود. کمیسیون اروپایی در سال ۱۹۹۷ آن را به صورت زیر تعریف نموده است:

تجارت الکترونیک بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده ها، شامل متن، صدا و تصویر مبتنی می باشد. تجارت الکترونیک فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی، طرح های تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات پس از فروش را در بر می گیرد.( ماهنامه تکفا، شماره۲، سال چهارم، ۱۳۸۵ ، ص۵۳)

عامل سیستم های ارتباطی[۶]، سیستم های مدیریت اطلاعات[۷] و امنیت[۸] که به واسطه آنها امکان مبادله اطلاعات تجاری در رابطه با فروش محصولات و یا خدمات میسر می شود. (محمدی، ۱۳۸۸ : ص۱۳)

[۱]E-Banking

[۲] Automatic Teller Machine (ATM)

[۳]  Electronic Data Interchange (EDI)

[۴]  Electronic Data Processing

[۵]  Mangement Information System

[۶]  Comunication System

۵ Data management

[۸]  Security

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق تعریف تبلیغات و مشتری و بانک و بانکداری الکترونیک و تاثیر تبلیغات بر جذب مشتری
 • تحقیق بانکداری الکترونیکی و خدمات و زیرساخت های مورد نیاز تکنولوژی آن و بانکداری موبایلی و مزایا و معایب و روش های ارائه خدمات آن
 • تحقیق بانکداری الکترونیک و سیستم های پرداخت و انواع خدمات در بانکداری الکترونیک و موانع پیاده سازی و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران
 • تحقیق رفتار مصرف کننده و تئوریها و مدلهای رفتار مصرف کننده در حوزه ی فناوری اطلاعات و مروری بر بانکداری الکترونیک
 • تحقیق بانکداری الکترونیک، موبایل بانک، و بررسی مدلهای سنجش و شاخص رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.