تحقیق بیماریها ی قارچ رایزوکتونیاسولانی و کنترل بیماریهای قارچ رایزوکتونیا سولانی

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق بیماریها ی قارچ رایزوکتونیاسولانی و کنترل بیماریهای قارچ رایزوکتونیا سولانی دارای ۳۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۴
۲-۲- قارچ رایزوکتونیاسولانی    ۷
۲-۲-۱- معرفی قارچ رایزوکتونیاسولانی    ۷
۲-۲-۲- بیماریهای قارچ رایزوکتونیاسولانی    ۸
۲-۲-۳- کنترل بیماریهای قارچ رایزوکتونیا سولانی    ۱۰
۲-۳- گیاه شناسی    ۱۱
۲-۳-۱- گیاه دارویی اکالیپتوس    ۱۱
۲-۳-۲- گیاه دارویی آویشن    ۱۲
۲-۳-۳-  گیاه دارویی بابونه    ۱۴
۲-۳-۴- گیاه دارویی رازیانه    ۱۶
۲-۳-۵- گیاه دارویی رزماری    ۱۷
۲-۳-۶- گیاه دارویی نعنا فلفلی    ۱۹
۲-۳-۷  گیاه  دارویی سنبل الطیب:    ۲۱
۲-۴ اسانسها    ۲۲
۲-۵- مبارزه بیولوژیک    ۲۳
منابع :    ۲۷

منابع :

عبدالملکی م، بهرامی نژاد ص، عباسی س.۱۳۸۹٫ بررسی اثرات ضد قارچی عصاره های برخی گیاهان علیه چهار قارچ بیماری­زای گیاهی. فصلنامه گیاهان دارویی.

عمویی ع.م، ۱۳۸۸٫ زراعت گیاهان دارویی و معطر، جلد اوّل – مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزی.

دوازده امامی س. .۱۳۸۶ زراعت و تولید برخی گیاهان دارویی و ادویه ای. انتشارات دانشگاه تهران

زینلی ح، و صفایی ل. زراعت و اصلاح بابونه.۱۳۹۰٫ انتشارات بهتا پژوهش. ۶۳ صفحه.

اوجی اردبیلی م، احمد زاده م، شریفی تهرانی ع، جوان نیکخواه م. ۱۳۸۸٫ بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی و فوزاریومی ریشه و ریزوم گیاه دارویی سنبل الطیب در شهرستان کرج. مجله حفاظت گیاهان. جلد۲۳٫ شماره ۱٫ صفحات ۹۶-۸۹٫

بلالی غ، محربی ز. ۱۳۸۵٫ مطالعه تنوع درون گروهی جدا شده از گیاه چمن با استفاده از نشانگر پکتیک زایموگرم. مجله زیست شناسی ایران. حلد ۱۹٫ شماره۳٫

فروغی م، محمدی ص، قاسمی ع.۱۳۹۱٫ اثرات ضد قارچی عصاره گیاهی بر قارچ بیماری زای  ریزوکتونیا سولانی. مجله دنیای میکروب ها. سال پنجم. ماره ۳و۴٫ زمستان .۱۳۹۱٫ صفحات ۱۲۱-۱۱۵٫

گلشنی ز، داودی و. ۱۳۹۲٫ مطالعه اثرات ضد میکروبی عصاره متانولی برگ رزماری روی سویه های بیماری زا در شرایط آزمایشگاهی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال ۱۶ شماره ۸ ، شماره (پیاپی ۷۷ ) آبان۱۳۹۲٫ ۸۲-۸۹ .

مظفریان و. ۱۳۷۵٫ گیاهان خانواده چتریان در ایران. تهران، انتشارات مؤسسه تحقیقات و مراتع.

محبوبی، م. فیض آبادی، م.۱۳۸۸٫ بررسی اثر ضدمیکروبی اسانس‌های آویشن، مرزنجوش، مرزه و اکالیپتوس بر باکتری های اشریشیاکلی، سالمونلا تیفی موریوم و قار چ‌های آسپرژیلوس نایجر، آسپرژیلوس فلاووس. فصلنامه گیاهان دارویی، سال هشتم، دوره دوم، شماره مسلسل سی ام.

 Ghasemi A.2010.Medicinal and aromatic plants.2ed.Islamic Azad  university pub .2010;2-10.( in Persian).

Afzal AM, Rahber-Bhatti MH and Aslam M.1997.Antibacterial activity of plant diffusate againstXanthomonas campestris pv. citri. InternationalJournal of Pest Management 1997; 43 (2): 149 -53.

Afzali SF, Shariatmadari H, Hajabbasi MA and Moatar F.2007. Salinity and drought stress effectson flower yield and Flavonol-O- glycosides inChamomile (Matricaria chamomilla L.). IranianJournal of Medicinal and Aromatic Plants 2007; 23 (3): 382 – ۹۰٫

Dixon, R. A. 2001. Natural products and plant disease resistance. Nature London 411: 843-847.

مقدمه

دانشمندان تلاش می‌کنند که روش‌های جدید افزایش تولید مواد غذایی برای جمعیت همواره در حال رشد بشر را پیدا نمایند، ولی متاسفانه خسارت زیاد قارچ‌های بیماری‌زای گیاهی به محصولات غذایی هنوز هم انکار ناپذیر است. امروزه کاربرد ترکیبات شیمیایی به عنوان ارزان‌ترین و متداول‌ترین روش کنترل بیماری‌های گیاهی مورد توجه است ولی این مواد معمولا در طبیعت به کندی تجزیه می‌شود و به همین دلیل باعث ایجاد مسمومیت برای انسان و جانواران اهلی و سایر موجودات زنده می‌شود (کارامان و همکاران .۲۰۰۱)[۱].

جامعه بشری برای تولید فرآورده‌های کشاورزی با دشواری و بحران خاصی روبرو گردیده است. همچنین افزایش جمعیت نیاز به تولید مواد غذایی را افزایش داده است. دسترسی به این هدف با افزایش سطح زیر کشت، افزایش عملکرد در واحد سطح وحفظ محصول امکان‌پذیراست. از طرف دیگر استفاده از روش‌های شیمیایی به منظور کنترل آفات و بیماری‌های گیاهی سلامت محیط زیست را به خطر می اندازد. اگر چه این سموم در مبارزه با بیماری‌ها در کوتاه مدت نتایج موثری به همراه داشته‌اند.اما به تدریج اثرات سوء آنها بر انسان، موجودات زنده و محیط زیست آشکار گردیده است. روش‌های مختلفی مانند کنترل بیولوژیک و استفاده از عصاره‌های گیاهان دارویی به منظور رفع این مشکلات توصیه شده‌اند.در این میان استفاده از عصاره‌های گیاهان دارویی به دلیل عوارض جانبی کمتر، عدم مقاومت پاتوژنی، پایین بودن هزینه تولید، تجزیه شدن درخاک و عدم آلودگی محیط زیست می‌تواند به عنوان جایگزین مناسب سموم شیمیایی مطرح شود (قاسمی، ۲۰۱۰([۲].

یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده تولید، بیماری‌های گیاهی هستند. هر ساله بخش قابل توجهی از تولیدات گیاهی در اثر بیماری‌های گیاهی از بین می‌روند و این در حالی است که بیش از ۸۰۰ میلیون نفر در جهان از غذای کافی برخوردار نیستند. ترکیبات شیمیایی که به صورت مصنوعی تولید می‌شوند، علاوه بر آلودگی‌های زیست محیطی، سلامت بشر را نیز تهدید می‌کنند (افضل و همکاران، ۱۹۹۷)[۳].

عوامل بیماری‌زای گیاهی در مقابل مواد شیمیایی آفت کش مقاومت نشان می‌دهند و هر روز شاهد افزایش تعداد عوامل بیماری‌زای مقاوم به آن‌ها هستیم، بنابراین نیاز به پژوهش در راستای کشف مواد جدید ضد قارچی که تجدید شونده سازگار با محیط زیست و به آسانی قابل تهیه باشد ضروری می‌نماید (رمضانی و همکاران، ۲۰۰۲)[۵].

کنترل زیستی عوامل بیماری‌زای گیاهی با هدف کاهش اثرات خطرناک آفت‌کش‌های شیمیایی از جمله تهدید سلامتی بشر، آلودگی محیط زیست، از بین بردن موجودات غیر هدف و پیدایش عوامل بیماریزای مقاوم یک اولویت می ‌باشد. در این راستا استفاده از پتانسیل ضد میکروبی متابولیت‌های گیاهی طی سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. مبارزه بیولوژیک به‌عنوان یک پدیده جدید چشم اندازه مناسبی را از خود نشان داده است. کشور پهناور ایران نیز به دلیل داشتن گذشته درخشان در زمینه دانش گیاهان دارویی، شرایط اقلیمی و اکولوژیک متنوع و وجود تنوع گونه‌ای و ژنتیکی فراوان گیاهی، از شرایط بسیار مطلوبی در زمینه توسعه دانش گیاهان دارویی و تولید داروهای گیاهی در جهان برخوردار است (عبدالملکی و همکاران، ۲۰۱۱)[۶].

گیاهان معمولاتوانایی دفاع از خود را با تولیدانواع متابولیت‌های ثانویه شامل آلکالوئید‌ها، ترپنوئیدها، استروئیدها و دیگر ترکیبات آروماتیک که احتمالا برای دشمنان آن‌ها نا مطلوب و یا حتی سمی‌اند را به‌دست آورده‌اند (لیو وهماکران، ۲۰۰۱)[۸] .

گیاهان بالغ بر هزار متابولیت ثانویه طبیعی با وزن مولکولی پائین تولید می‌کنند (دیاکسون، ۲۰۰۱)[۹]. شناخت و بررسی این متابولیت‌ها می‌تواند کمک مؤثری به کنترل آفات و امراض بنماید (ازلان و همکاران، ۲۰۰۳)[۱۰].

پژوهش‌ها نشان می‌دهد که برخی از این ترکیبات می‌تواند برای کنترل عوامل بیماری‌زای  گیاهی و یا حداقل به عنوان مدلی برای ساخت ترکیبات آفت کش‌های جدید مورداستفاده قرار گیرند(رسولی و میرمصطفی، ۲۰۰۲)[۱۱].

در سال‌های اخیر شرکت‌های تجاری از نتایج یافته‌های پژوهشی در مورد خواص آفت کشی اسانس‌های گیاهی استفاده نموده و ترکیبات آفت کشی را به بازار عرضه نموده اند (لیو و هماکران، ۲۰۰۱).

تا کنون فعالیت ضد میکروبی و حشره کشی اسانس و عصاره چندین گونه گیاه به خوبی شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته اند، این روش مطالعه در مورد ترکیبات طبیعی که ممکن است منجر به کشف عوامل موثر در کنترل عوامل بیماری‌زای گیاهی (باکتری‌ها و قارچ‌ها) شود، از اهمیت بسیار برخوردار است. اسانس­های گیاهی گروهی از مواد موثره موجود در گیاهان هستند که خاصیت محافظت کنندگی بسیاری از آن‌ها در برابر قارچ­ها، باکتری­ها، ویروس­ها و انگل­ها از دیرباز شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است. در سال­های اخیر به دلیل افزایش علاقه به مواد طبیعی و بالا رفتن سطح آگاهی مردم محققین با جدیت بیشتری به مسئله استفاده از اسانس­ها و عصاره­ها پرداختند (عبدالملکی و همکاران، ۱۳۸۹).

بسیاری از مواد موثره گیاهان دارای جنبه دفاعی مستقیم یا غیرمستقیم هستند. با این حال تأثیر آسیب‌های مکانیکی وشیمیایی مثل زخم‌ها، آلودگی‌های ناشی از حیوانات شکارگر و علف کش‌ها برعملکرد و اجزای متابولیت‌های ثانوی کمتر بررسی شده است. در شرایط طبیعی گیاهان متابولیت‌های خاصی تولید می‌کنند و زمانی که تحت تأثیر یک آسیب شیمیایی یا مکانیکی قرارگیرند تولید متابولیکی گیاه تغییر می‌کند و ممکن است ترکیبات جدیدی تولید کنند که نقش محافظتی در برابر آسیب وارده داشته باشند و به عنوان یک تولید القاء شده بررسی می شود. در Pinus pinaster مطالعات نشان داده است که بعد از زخم زنی عملکرد اسانس گیاه ۵/۲ برابر افزایش می‌یابد. ضمن اینکه مایه کوبی با میسیلیوم Verticicladiella به افزایش ۶۰ برابری عملکرد اسانس منتهی می‌شود. علاوه بر این افزودن میسیلیوم تغییرات معنی‌داری در درصد اجزای اصلی اسانس ایجاد می‌کند. بررسی تأثیر علف کش‌ها بر نمو کرک‌ها و تولید آزولن در بومادران نشان داده است که چندین نوع علف­کش نمو غده­های ترشحی کرک را به تأخیر انداخته و کرک‌هایی با تعداد سلول‌های ۲ تا ۳ برابر حالت طبیعی ایجاد می‌کنند. تولید آمازولن نیز مخصوصاً زمانی که ۲-۴-D، دی کامبا و تریازین استفاده شد کاهش یافت (فیگوئریدو و همکاران، ۲۰۰۸).[۱۸]

۲-۲- قارچ رایزوکتونیاسولانی

۲-۲-۱- معرفی قارچ رایزوکتونیاسولانی

قارچRhizoctonia solani  جزء شبه راسته‌ی قارچ‌های عقیم(Myceliasterilia)  است، که این شبه راسته شامل قارچ‌هایی است که اسپور جنسی و غیر جنسی تولید می‌کنند و در بسیاری از گونه‌های آن اسکلرت یا سختینه وسیله ی پایداری قارچ است که اسکلرت از به هم بافتن هیف‌های رویشی به وجود می آید. از این شبه راسته دو جنس Rhizoctonia وSclerotium  که شامل گونه های فراوان بیماری‌زا در گیاهان می‌باشند بیش از بقیه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. با وجود این‌ که تولید مثل جنسی برای بعضی گونه‌های این جنس کشف و معلوم شده که جزء رده‌ی بازیدیومیست‌ها هستند، ولی چون فرم جنسی آن‌ها بسیار نادر است تقسیم بندی فعلی به قدرت خود باقی می‌باشد. این جنس یکی از بزرگ‌‌ترین، متنوع‌ترین و پیچیده‌ترین گروه‌های قارچی بازیدیومیست است (کارلینگ و سامر، ۱۹۹۲)[۱۹].

این جنس کنیدی تولید نمی‌کند و به لحاظ رویشی از بقیه تاکسون‌های قارچ‌های ناقص متمایز می‌شود، این جنس در سال ۱۸۱۵ توسط دکاندول نامگذاری شد. قارچRhizoctonia  در مناطق مختلف ایران از روی بسیاری از گیاهان من جمله برنج، سیب زمینی، پنبه، لوبیا، نخود، ماش، عدس، لوبیا چشم بلبلی، چغندر، یونجه، کنف، سوژا، گلرنگ، بادمجان، گوجه فرنگی، کاهو، توتون، تنباکو، باقالا و بسیاری از گیاهان زینتی و علف‌های هرز گزارش شده است (اگاشی، ۱۹۸۷).[۲۰]

ویژگی این جنس تولید ریسه‌های یک شکل از اسکلرت، چسبیدن به ریشه گیاه زنده، ایجاد بیماری و همچنین ناتوانی در تولید اسپور است (بلالی و محربی، ۱۳۸۵). این گونه یکی از مهم‌ترین قارچ‌های بیماری‌زای خاکزی است که در میزبان‌های مختلف موجب پوسیدگی دانه، مرگ گیاهچه، شانکرهای ساقه، پوسیدگی ریشه، پوسیدگی میوه و بیماری‌های شاخه و برگ می‌شود (الهی‌نیا، ۱۳۸۴).

قارچ R. solani ممکن است بصورت ساپروفیت در خاک زندگی کند و یا به فرم مایکوریزی با گیاهان خانواده ارکیده Orchidaceae همزیست شود (اگاشی، ۱۹۸۷

[۱] Karaman & Et al. 2001

[۲] Ghasemi.2010

[۳] Afzal & et al.1997

[۴] Narayanasamy PN. 2002

[۵] Ramezani  &et al.2002

[۶] Abdolmaleki & et al. 2011

[۷] Alam & et al.2007

[۸] Liu & et al.2001

[۹] Dixon. 2001

[۱۰] Azlan & et al.2003

[۱۱] RasooliI &  Mirmostafa. 2002

[۱۲] Cowan 1999.

[۱۳] Rodriguez & et al.2005

[۱۴] Muyima & et al. 2004

[۱۵] Mordue & et al. 1989

[۱۶] Rhizoctonia solani

[۱۷] Amini.& etal.2012.

[۱۸] Figueiredo.& etal. 2008.

[۱۹] Carling and Summer, 1992

[۲۰] Ogosh. 1987

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.