تحقیق بیمه و اصول حاکم بر قراردادهای بیمه و بیمه بدنه و خسارت های تحت پوشش بیمه بدنه

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق بیمه و اصول حاکم بر قراردادهای بیمه و بیمه بدنه و خسارت های تحت پوشش بیمه بدنه دارای ۳۷ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱) مقدمه    ۵
۲-۲) تعریف بیمه و عقد قرارداد آن    ۶
۲-۲-۱) ریشه لغوی بیمه    ۶
۲-۲-۲) تعاریف بیمه    ۷
۲-۲-۳) تعریف عقد بیمه    ۸
۲-۳) تاریخچه پیدایش بیمه در ایران و جهان    ۸
۲-۳-۱) تاریخچه پیدایش بیمه    ۸
۲-۳-۲) تاریخچه پیدایش بیمه در جهان    ۱۰
۲-۳-۳) تاریخچه پیدایش بیمه در ایران    ۱۱
۲-۳-۴) ساختار صنعت بیمه در ایران    ۱۳
۲-۳-۵) تاریخچه بیمه بدنه در ایران    ۱۴
۲-۴) دسته بندی کلی رشته های بیمه    ۱۴
۲-۴-۱) بیمه های زندگی(عمر)    ۱۴
۲-۴-۲) بیمه های غیرزندگی    ۱۵
۲-۵) انواع بیمه    ۱۵
۲-۶) اصول بیمه    ۱۶
۲-۷) اصول حاکم بر قراردادهای بیمه    ۱۷
۲-۷-۱) اصل حسن نیت    ۱۷
۲-۷-۲) اصل غرامت یا اصل زیان    ۱۷
۲-۷-۳) اصل نفع بیمه پذیر    ۱۸
۲-۷-۴) اصل جانشینی    ۱۹
۲-۷-۵) اصل تعدد بیمه    ۱۹
۲-۷-۶) اصل داوری    ۱۹
۲-۷-۷) اصل علت نزدیک    ۲۰
۲-۷-۸) اصل اتکایی    ۲۰
۲-۸) تعریف بیمه بدنه    ۲۱
۲-۹) قلمرو جغرافیایی پوشش قرارداد بیمه بدنه    ۲۱
۲-۱۰) خسارت های تحت پوشش بیمه بدنه    ۲۱
۲-۱۱) خسارت های مستثناء شده یا غیرقابل جبران در بیمه بدنه    ۲۲
۲-۱۲) بیمه مضاعف در بیمه بدنه    ۲۲
۲-۱۳) شرایط خطرات اضافی بیمه بدنه    ۲۳
۲-۱۴) نحوه صدور بیمه نامه بدنه    ۲۴
۲-۱۵) اصطلاحات بیمه ای    ۲۴
۲-۱۶) بررسی ویژگی های فردی بیمه گر    ۲۶
۲-۱۶-۱) طبیعت انسان    ۲۷
۲-۱۶-۲) ویژگی های عمده انسان    ۲۷
۲-۱۶-۳) ویژگی های فردی بیمه گر    ۲۸
۲-۱۷) سوابق و پیشینه تحقیق    ۳۲
منابع و مآخذ    ۳۵

 منابع

۱-مهرآرا،محسن؛ اعظم رجبیان، محمد. (۱۳۸۵). تقاضا برای بیمه عمر در ایران و کشورهای صادرکننده نفت، تحقیقات اقتصادی، (۷۴)، ص ص ۵۷-۸۱٫

۲-وجدانی،فؤاد(۱۳۷۱)،اهمیت بیمه و نقش آن در بازرگانی،تاریخچه پیدایش بیمه،مجله تعاون،ش ۱۷٫

۳-ونوس،پرچ(۱۳۸۹)،مدیریت بازاریابی،چ۱،تهران انتشارات سمت.

۴-رابینز،استیفن،پی،(۱۳۹۰). رفتار سازمانی، ترجمه ی دکتر علی پارسیان و دکتر سید محمد اعرابی،تهران دفتر پژوهش های فرهنگی،چاپ سی و دو.

۵-خالقی ماکلوانی،فرهاد. (۱۳۸۶). بررسی ویژگی های فردی بر رضایت بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد در اسان گیلان،پایان نامه کارشناسی ارشد،رشت دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی.

۶-دستباز،دکتر هادی،(۱۳۸۴). اصول و کلیات بیمه های اشخاص، جلد اول و دوم،انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

۷-رضائیان،علی. (۱۳۸۱). مبانی مدیریت رفتار سازمانی،تهران انتشارات سمت،چاپ سوم.

۸-ظفرقندی مطلق،مانی. (۱۳۸۳). تعیین ویژگی های شخصیتی نمایندگان شرکت بیمه دانا و تأثیر آنها بر عملکرد شرکت،پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشت دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی.

۹-کریمی،آیت(۱۳۷۶)کلیات بیمه،انتشارات بیمه مرکزی ایران،تهران،چاپ دوم.

۱۰-رجبیون،محمد،(۱۳۸۳). الویت بندی عوامل مؤثر بر بازاریابی خدمات بیمه ای شهر قزوین با استفاده از روش بیمه ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاد واحد رشت.

۱۱-Zanjani, G (2007) Regulation, Capital, and the Evolution of Organizational Form in U. S. Life Insurance, American Economic Review 97

۱۲-Shiu, Y (2011) Reinsurance and Capital Structure: Evidence from the United Kingdom Non‐life Insurance Industry, Journal of Risk and Insurance 78(2).

۱۳-Boose, MA (1990) Agency Theory and Alternative Predictions for Life Insurers: An  Empirical Test, The Journal of Risk and   Insurance 57: 499–۵۱۸

۱۴-Lee, SJ, D Mayers, and CW Smith (1997) Guaranty Funds and Risk‐Taking Evidence from the Insurance Industry, Journal of Financial Economics 44, 3–۲۴٫

۲-۱) مقدمه

توسعه ی خدمات بیمه در کشور مستلزم افزایش فروش این خدمات است. به زبان دیگر در صورتی که قادر نباشیم بهترین شیوه های فروش خدمات بیمه را به کار گیریم توسعه ی این خدمات در سطح جامعه بی‎معنی خواهد بود. فروش خدمات اساساً مشکلتر از فروش کالا هاست، به این دلیل که خدمات نامحسوس می باشند و در این میان فروش خدمات بیمه امری مشکل تر است زیرا خدمات بیمه دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر خدمات ناملموس تر می سازد. در این راستا از مؤثرترین روش های فروشی که می‎توان برای خدمات بیمه با ویژگی های ذکرشده به کار گرفت استفاده از نیروهای فروش یا همان بیمه گران (فروشندگان حضوری) است که تا به امروز تحقیقات به عمل آمده نشان می دهد که این نیروهای فروش در صنعت بیمه مؤفقیت چشمگیری کسب نکرده اند.

بیمه از جمله انتظارهای ملی تحقق نیافته در ایران است. این صنعت یکی از مکانیسم های ضروری در توسعه ی بازار ملی است و همانند دیگر نهادهای اقتصادی نیازمند تحول و بازنگری در تک تک فعالیت‎های انجام شده است. شرکت سهامی بیمه ی ایران در میان شرکتهای بیمه از برجسته ترین آنها محسوب می شود (رحیمی،۱۳۷۸).

در فعالیت های صنعتی، بیمه نقش مهمی را در پیکره ی اقتصادی و اجتماعی جامعه ایفا می کند. اهمیت بیمه در زندگی اجتماعی تا آن حد است که از آن به عنوان ضرورت یاد می شود. بیمه نیز همانند سایر پدیده های اقتصادی از ساختارها و شرایط جدید تأثیر پذیرفته است و می بایست براساس مقتضیات زمان حرکت کند (رحیمی،۱۳۷۸). بنابراین باید بازاریابی مناسبی در این زمینه صورت گیرد که این وظیفه برعهده‎ی بیمه گران می باشد.

امروز با توسعه ی مفهوم بازاریابی و رقابت، سازمان های تجاری از جمله شرکت های بیمه به این مطلب پی برده اند که برای رسیدن به هدف های خود(بقاء) و یا فرارفتن از آن باید رضایت مشتریان خود را جلب کنند زیرا موتور تجارت نه محصول و بازار بلکه مشتری است.

امروز دیگر تصور این که گونه ای از فعالیت انسان بدون وجود بیمه شکل و حیات پذیرد تقریبا”غیرممکن و دشوار است به ویژه آن که در قرن بیست و یکم تحولات تکنولوژی،حمل و نقل و ارتباطات با سرعت و وسعت شگفت آوری انجام پذیرفته است. برجسته ترین نمونه این موضوع پیشرفت موتور اتومبیل است که متعاقب آن بیمه اتومبیل یکی از مهمترین بخشهای صنعت بیمه تبدیل شده است. همراه با ارتقا و پیچیدگی بیشتر زندگی انسان امروز بیمه ها نیز از زوایای مختلف و باشتاب توسعه یافته اند.

از دید شرکت های بیمه، بیمه های اتومبیل کلید فتح بازار بیمه است، زیرا تعداد زیادی از خانواده ها با آن سروکار دارند. به عبارت دیگر بیمه های اتومبیل مستلزم توجه به مشتری(بیمه گذار) و جلب رضایت اوست.

مؤسسات پیشتاز در امر بیمه همه ساله با استفاده از انواع وسایل و امکانات سعی می کنند از تقاضای واقعی بیمه گذار مطلع شوند و تولیدات خود را منطبق با این نیاز طراحی و عرضه کنند و درباره ی بیمه گذار به عنوان تنها ممر درآمد خود تلاش کنند.

برخلاف کشورهای توسعه یافته، در کشورهای توسعه نیافته و یا روبه رشد،به صنعت بیمه چنان که باید و شاید توجه نمی شود بیمه ی اتومبیل با بیش از نیم قرن فعالیت، از رشته هایی است که عده ی زیادی با آن آشنایی دارند. با این وجود، آمار وارقام مربوط به  بیمه ی اتومبیل به ویژه بدنه ی آن اصولاً خوشایند نیست (رجبی تر به تر،۱۳۸۶).

در این مقاله سعی شده ابتدا به تعریفات جامعی از بیمه و تاریخچه آن در ایران و جهان پرداخته شود،آن گاه انواع بیمه ها را ذکر کرده و پیرامون بیمه بدنه پرداخته شود

۲-۲) تعریف بیمه و عقد قرارداد آن

۲-۲-۱) ریشه لغوی بیمه

واژه بیمه که در زبان فرانسه Assurance و در زبان انگلیسی Insurance نامیده می شود، ظاهراً به کلام فارسی شباهت دارد ولی معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند که واژ ه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتین Secures که به معنای اطمینان است  گرفته شده است و علاوه بر عقد بیمه در معانی تضمین، تأمین، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است. واژه بیمه در اغلب زبان های دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده است. در حالی که تصور نمی رود که واژه بیمه در فارسی خود از ریشه های عربی، ترکی، عبرانی، یونانی، روسی یا لاتین باشد با اینکه واژه های بسیاری در زبان فارسی از این زبان ها گرفته شده، با این همه، به نظر می رسد که ریشه اصلی همان بیمه است زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه، ترس و گریز از خطر است و به سبب همین ترس و به منظور حصول تأمین عقد بیمه وقوع می یابد (کریمی،۱۳۷۶).

بعضی دیگر معتقدند که بیمه از کلمه بیما از زبان هندی گرفته شده است و برخی دیگر نظر داده اند که بیمه از کلمه بیم و (ترس) اخذ شده است و چنین استدلال می کنند که چون اولین بار روس ها از ایران امتیاز بیمه گرفتند و بعد ها نیز دو شرکت بیمه روسی در ایران مشغول فعالیت بیمه ای شدند. کلمه بیمه از لغت استراخوانی که به معنی بیم و ترس است اخذ گردیده است  و برخی از مؤلفین نیز کلمه بیمه را یک واژه پارسی قدیم می دانند و به استناد کتاب مسالک و ممالک تألیف ابواسحق اصطهری می گویند که بیمه نام شهری در دیار طبرستان و دیلم بوده است(Lee and Smith ,1997)

۲-۲-۲) تعاریف بیمه

حضرت امام خمینی قدس سره الشریف در کتاب تحریر الوسیله ج۲-ص ۲۶۰۸ می فرمایند: بیمه عقد قراردادی است بین بیمه گر و بیمه گذار، بدین صورت که بیمه گر ملزم و متعهد می شود در مقابل مبلغی که بیمه گر ملزم و متعهد می شود در مقابل مبلغی که آن را حق بیمه می  گویند در صورت بروز خسارت بر موضوع بیمه خسارت وارده یا بخشی از آن را جبران نماید و به بیمه گذار پرداخت کند.

در تعریف دیگری به استناد ماده ۱ قانون بیمه ایران مصوب اردیبهشت ۱۳۱۶، بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند که در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده به او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.

بیمه، اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته ای شده اند قادر می سازد که پیامدها یا وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی را که به این قبیل افراد پرداخت می گردد از پول هایی تأمین می شود که برای خرید بیمه نامه می پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همدیگر مشارکت می کنند. به بیان دیگر همه آن هایی که خود را بیمه می کنند با مشارکت در سرمایه ای که متعلق به همه خریداران بیمه است در جبران خسارت و زیان های هریک از افراد بیمه شده، شریک و سهیم می شوند.

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق صنعت بیمه و خصوصی سازی بیمه و چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه و فرصت ها و تهدید های خصوصی سازی صنعت بیمه
 • تحقیق بیمه عمر و عوامل موثر بر آن و موانع پیش روی توسعه بیمه های عمر در ایران و تحلیل تاثیر تورم و بار تکفل و سطح درامد و تقاضای بیمه عمر
 • تحقیق بیمه بین المللی و اصول بیمه و شروط متداول آن در قراردادهای بین المللی ، ریسک بیمه و تاثیر قوه قاهره در آن  
 • تحقیق بیمه محصولات کشاورزی و اثر بخشی برنامه های آموزشی و ضرورت و شاخص های آن و مدل‌های اثربخشی سازمانی
 • تحقیق مفهوم ، ارکان و تاریخچه تامین اجتماعی و بیمه تامین اجتماعی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.