تحقیق تاثیر عوامل مختلف بر قیمت سهام و نسبت Q توبین و روش های محاسبه آن

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق تاثیر عوامل مختلف بر قیمت سهام و نسبت Q توبین و روش های محاسبه آن دارای ۲۲ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۲- مقدمه    ۴
۲-۲-۱ تاثیر عوامل مختلف بر قیمت سهام    ۴
۲-۲-۲ مکاتب قیمت گذاری سهام    ۵
۲-۲-۳- معیارهای مورد استفاده    ۶
۲-۲-۳-۱- سود هر سهم    ۶
۲-۲-۳-۲- نسبت اهرم مالی    ۶
۲-۲-۳-۳-  نسبت Q توبین    ۷
۲-۲-۳-۳-۱ روشهای محاسبه Q توبین    ۸
۲-۲-۳-۲-۱ سود تقسیمی    ۱۲
۲-۲-۳-۲-۲  ارزش دفتری هر سهم    ۱۲
۲-۳- پیشینه پژوهش    ۱۳
۲-۳-۱- پژوهشهای داخلی    ۱۳
۲-۳-۲- پژوهشهای خارجی    ۱۶
منابع و ماخذ    ۱۸

منابع

کشت کار، اسماعیل، “تاثیر اعلان سود سهام پرداختی بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران” پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ۱۳۸۷

افشاری،حسین. “بررسی ساختاری قابلیت پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران”، سازمان حسابرسی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی.

صالحی، عبدالعلی (۱۳۸۰). ” تأثیر وجود همبستگی بین Q ساده توبین و سایر نسخه­های Q در ارزیابی عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.” پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.

رستم زاده، ناصر (۱۳۹۰). ” بررسی رابطه نقدشوندگی سهام با عملکرد مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.” پایان­نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه شیراز.

پور حیدری، امید; شهبازی، مهدی; ” بررسی ارتباط بین بازده بازار،اندازه شرکت و نسبت ارزش‌ دفتری به ارزش بازار سهام با بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، فصلنامه مطالعات حسابداری، ۱۳۸۷، شماره ۲۴، صفحات ۵۱-۳۵

پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره ۳، شماره ۱، پیاپی ۳/۶۰، ص ۹۱ – ۱۱۹

میری، حسین و ابراهیمی، کاظم و موسوی، حسن، “بررسی روابط بین نسبت های مالی و قیمت سهام در صنایع کانی های غیر فلزی”، فصلنامه پژوهشی حسابداری مالی، ۱۳۸۹ شماره ۵، صص ۱۵۷-۱۴۰

پورحیدری، امید، “بررسی عوامل تعیین کننده تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران”، بررسی های حسابداری و حسابرسی، ۱۳۸۹، دوره ۱۷، شماره ۶۰، صفحات ۴۰-۲۳

جنانی، محمد حسن (۱۳۸۲). ” ملاحظاتی در تعیین ارزش شرکت­ها و ارزشیابی سهام عادی.” مجله بورس، شماره ٣۶ ،صص۵۲-۴۸٫

ابراهیمی،محمد و سعیدی،علی،”تاثیر متغیرهای حسابداری و ویژگیهای شرکت بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”،مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی،۱۳۸۹،دوره ۱۷،شماره ۶۲،صص ۱۶-۱

بهرام فر،نقی; مهرانی،کاوه،”رابطه بین سود هر سهم، سود تقسیمی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران” بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال یازدهم، شماره ۳۶، تابستان ۱۳۸۳، صفحات ۴۶-۲۷

پی جونز،چارلز; تهرانی، رضا; نوربخش، عسگر ،۱۳۹۱ ،مدیریت سرمایه گذاری،; تهران،نگاه دانش

مردگی قشمی، رضا،” بررسی رابطه بین تغییرات قیمت سهام و نسبت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شیراز،۱۳۸۱

هاشمی، عباس و بهزادفر، فاطمه، “ارزیابی رابطه محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و نسبت های مالی منتخب با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، مجله پژوهش های حسابداری مالی، ۱۳۹۰، شماره ۷، ص ۷۶-۵۵٫

۲- مقدمه

در این تحقیق قیمت سهام ، قیمت نشان دهنده درک فروشنده و مشتری از ارزش محصول است (چه، ۲۰۰۸).

قیمت، عنصر قابل مشاهده محصول است که منجر به خرید یا عدم خرید محصول می شود و مستقیما بر حاشیه سود بدست آمده تاثیر می گذارد(لهمان و وینر ۱۹۹۷).

تعریف عملیاتی قیمت سهام برابر است با ارزش معاملاتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران (به ریال). منظور از ارزش معاملاتی سهام، قیمتی است که سهام در بازار معامله می شود. هر سهامی در یک روز معاملاتی معمولاً با قیمت های متفاوتی خرید و فروش می شوند. اما در این تحقیق قیمت در نظر گرفته شده در واقع قیمت بسته شده هر سهم در پایان روز معاملاتی مورد نظر می باشد. این قیمت بسته شده مبنایی برای قیمت گذاری سهام در روز معاملاتی آتی سهام می باشد. قیمت بسته شده (closing) در یک روز معاملاتی، در واقع میانگین وزنی قیمت های سهام معامله شده در همان روز با تاثیر حجم مبنا می باشد.( کشت کار، ۱۳۸۷).

۲-۲-۱ تاثیر عوامل مختلف بر قیمت سهام

شناخت درست قیمت سهام یکی از ابزارهای اصلی بررسی بازار سرمایه است که باید در تعیین آن نهایت دقت به عمل آید و تمامی عوامل موثر بر آن تا حد ممکن شناسایی و در محاسبات دخالت داده شود. به طور کلی عوامل موثر بر قیمت سهام را در چهار گروه زیر می توان دسته بندی کرد:

اطلاعات گذشته

اطلاعات (وضعیت) کنونی

انتظارات قابل پیش بینی

عوامل غیر قابل پیش بینی

دو عامل نخست مبتنی بر واقعیت ها و مربوط به گذشته و حال و دو عامل بعدی مربوط به آینده است. عامل سوم به کمک مدل های آماری قابل پیش بینی است، حال آنکه عوامل غیر قابل پیش بینی را نمی توان در تعیین قیمت سهام شناسایی کرد. عامل چهارم سبب می شود، قیمت ها تصادفی شود و از یک روند از پیش تعیین شده پیروی نکنند. این تصادفی بودن قیمت ها به دلیل اینکه عوامل موجد آن غیر قابل پیش بینی است سبب نوسان قیمت سهام خواهد شد و از مهمترین مراحل تعیین قیمت سهام است. میزان کارایی بازار به میزان دقت سه عامل نخست بستگی دارد و هر قدر این عوامل از دقت کمتری برخوردار باشد بازار کارایی کمتری خواهد داشت. کارایی بازار یک پدیده نسبی است و طیفی را تشکیل می دهد که از ناکارایی شروع و به کارایی  ختم می شود.

-۲-۲ مکاتب قیمت گذاری سهام

در بورس اوراق بهادار  حساسیت های زیادی نسبت به روند قیمت وجود دارد. این امر باعث گردیده تا تحولات مرتبط با چنین پدیده ای مورد تحلیل های منظم قرار گیرد. به طور کلی دو گروه تحلیل گر در بازار وجود دارد، این دو گروه عبارتند از :

تحلیل گران تکنیکی یا چارتیست ها

تحلیل گران اساسی یا بنیاد گراها

دیدگاه تحلیل گران تکنیکی یا چارتیست ها

چارتیست ها معتقدند که امکان محاسبه ارزش ذاتی سهام وجود ندارد. آنان بر این باورند که بازار دستخوش حالت های شبه روانی است و تاریخ همواره تکرار می شود. گرایش تاریخی الگوها در هر زمان باعث تکرار روند قیمت ها می شود. با بررسی روند گذشته می توان روند آینده را پیش بینی نمود. هدف اصلا تعیین تغییرات بلند مدت نیست، بلکه آنها به دنبال  استفاده از فرصت های کوتاه مدت می باشند. رسم نمودار و بدست آوردن روند مشهورترین ابزار مورد استفاده آنان است.

تحلیل گران اساسی یا بنیاد گراها

 این گروه معتقدند هر سهم دارای ارزش ذاتی است. برای تعیین ارزش ذاتی باید به مطالعه عمیق و بنیادی بنگاه و کل اقتصاد و به اتکای تمامی اطلاعات پرداخت. آنها عقیده دارند که قیمت سهام روند خاصی ندارد و با مطالعه گرایش تاریخی نمی توان قیمت آینده را پیش بینی نمود. بازار سهام حافظه ندارد و قیمت ها به شکل تصادفی تغییر می کند. آنها چارتیست ها را فالگیران این حرفه می دانند(افشاری،۱۳۸۲).

۲-۲-۳- معیارهای مورد استفاده

۲-۲-۳-۱- سود هر سهم

سود هر سهم عبارتست از سود خالص پس از کسر مالیات تقسیم بر تعداد سهام شرکت (بهرام فر و مهرانی، ۱۳۸۳).

۲-۲-۳-۲- نسبت اهرم مالی

اهرم به حد و اندازه­ای که یک شرکت از طریق وام یا استقراض، تأمین­ مالی نموده است، دلالت دارد. به‏عبارت دیگر، اهرم مالی بیانگر میزان هزینه­های ثابت مالی از قبیل بهره یا سود ثابت وام­ها در شرکت است(عبده تبریزی و حنیفی، ۱۳۸۶). یکی از مهم­ترین مقیاس­های اهرم، نسبت بدهی است که از تقسیم بدهی‏ها به دارایی­ها به­دست می­آید(بزرگ­اصل، ۱۳۸۵). پژوهش‏گرانی چون، کامران و همکاران[۱] (۲۰۰۸)، جورجی و همکاران[۲] (۲۰۰۹) و لین و مینگ[۳] (۲۰۱۰)، در پژوهش­های خود از این نسبت به عنوان اهرم مالی استفاده کرده­اند(رستم­زاده، ۱۳۹۰).

۲-۲-۳-۳-  نسبت Q توبین

نسبت Q توبین از تقسیم ارزش بازار شرکت به ارزش جایگزینی دارایی‌ها به دست می‌آید. از آن جا که ارزش دفتری نمی تواند قابلیت اعتماد بالایی در ارزشیابی داشته باشد، می­توان برای رفع کاستی­های آن از ارزش جایگزینی دارایی‌ها استفاده کرد. بدین جهت ، ابتدا دارائی­های ثابت شرکت شامل اموال، ماشین آلات و تجهیزات آن تجدید ارزیابی می­شوند، زیرا به مرور زمان و به خصوص درشرایط تورم ارزش روز این دارائی­ها با ارزش دفتری آنها اختلاف پیدا کرده است. تجدید ارزیابی می­تواند توسط شاخص های اقتصادی بانک مرکزی و یا ارزیابی کارشناسان انجام شود. همچنین دارائی­های نامشهود مانند سرقفلی و امتیازات نیز ارزیابی می­شوند. در کنار این موارد باید برخی از دارائی­های جاری همچون بدهکاران که ذخیره مطالبات مشکوک­الوصول برای آنها ناکافی است ونیز برخی اقلام همچون ذخیره مالیاتی نیز مورد ارزیابی قرار گیرند. پس از ارزیابی این موارد و جایگزینی مقادیر آنها درترازنامه شرکت، با کسرنمودن بدهی­ها از دارائی­ها، مقدار حقوق صاحبان سهام بدست می­آید که با تقسیم این مقدار برتعداد سهام عادی، ارزش هر سهم عادی مشخص می­شود. اگر چه این روش در مقایسه با ارزش دفتری کامل­تر است ولی کاستی­هایی را نیز به همراه دارد. ازجمله آنکه دراین روش به بازدهی وسودآوری شرکت توجه چندانی نمی­شود . لازم به ذکر است که تجدید ارزیابی دارائی­ها و بدهی­ها می­تواند برمبنای ارزش معاملاتی روز آنها نیز انجام شود (جنانی، ۱۳۸۲).

در تئوری، نسبت Q توبین در یکی از سه حالت کلی زیر قرار می‌گیرد:

نسبت Q توبین برابر با یک؛

نسبت Q توبین بزرگتر از یک؛

نسبت Q توبین کوچک‌تر از یک

زمانی‌که نسبتQ  برابر با یک باشد، ارزش بازار شرکت با ارزش جایگزینی (در بعضی از معادله‌ها با ارزش تاریخی) دارایی‌های شرکت برابر است، لذا اطلاعات منعکس شده در صورت‌های مالی با اطلاعات واقعی در بازار برابر می‌گردد. بنابراین، تصمیم‌گیری بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی کاملاً با واقعیت هم­خوانی و سازگاری دارد.

اما اگر نسبت Q توبین بزرگتر از یک باشد، کاملا واضح است که ارزش بازار شرکت بزرگتر از ارزش جایگزینی یا ارزش تاریخی دارایی‌های شرکت می‌باشد. در این حالت اطلاعات بازار با اطلاعات صورت‌های مالی همخوانی و سازگاری ندارد، همچنین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اطلاعات صورت‌های‌مالی برای تصمیم‌گیری فاقد ویژگی مربوط‌بودن است. بنابراین نسبت Q توبین با بیان این واقعیت که ارزش بازار شرکت بیشتر از ارزش جایگزینی یا تاریخی دارایی‌های شرکت است به سرمایه‌گذاران این واقعیت را اعلام می‌نماید که موسسه یا شرکت دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد. حالت سوم که نسبت Q توبین کوچکتر از یک باشد، عکس حالت قبل می‌باشد. به طور کلی می‌توان گفت، Q توبین با فرصت‌های سرمایه‌گذاری رابطه مستقیم دارد. در عمل، حتی بدون در نظر گرفتن تغییرات آماری، ارزش نرمال از طریق سرمایه‌ای کردن ارزش اجاره‌ها یا سودهای انحصاری، غیر عادی و بیشتر از مورد انتظار است (صالحی، ‌۱۳۸۰).

[۱] Cameran et al.

[۲] George

[۳] Ming

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.