تحقیق تاریخچه و اهمیت اقتصادی باقلا و تحقیقات انجام گرفته درباره اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر باقلا

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق تاریخچه و اهمیت اقتصادی باقلا و تحقیقات انجام گرفته درباره اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر باقلا  دارای ۲۵ صفحه می باشد   فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱- تاریخچه و مبدأ باقلا    ۴
۲-۲- سطح زیر کشت و تولید باقلا در ایران و جهان    ۴
۲-۳- اهمیت اقتصادی باقلا    ۵
۲-۴- گیاه شناسی باقلا    ۵
۲-۵- نیاز اقلیمی باقلا    ۶
۲-۶- عملکرد و اجزای عملکرد    ۷
۲-۷- آرایش کاشت    ۸
۲-۷-۱- اثر آرایش کاشت بر رشد باقلا    ۱۰
۲-۷-۲- اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا    ۱۱
۲-۸- تراکم بوته    ۱۴
۲-۸-۱- اثر تراکم بوته بر رشد باقلا    ۱۵
۲-۸-۲- اثر تراکم بوته بر عملکرد باقلا    ۱۷
۲-۸-۳- اثر تراکم بر اجزای عملکرد باقلا    ۱۸
۲-۸-۴- اثر تراکم بوته بر وزن صد دانه باقلا    ۲۰
۲-۸-۵- اثر تراکم بر انشعابات ساقه باقلا    ۲۰
منابع مورد استفاده :    ۲۲

 منابع  :

 کوچکی ، عوض .۱۳۷۶ (ترجمه ) .به زراعی وبه نژادی در زراعت دیم . انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد .۳۰۲ صفحه.

. کوچکی ، عوض و محمد بنایان .۱۳۷۵ (ترجمه ). فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی . انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد . ۳۸۰ صفحه .

. کوچکی،عوض و جواد خلقانی .۱۳۷۵ .شناخت مبانی تولید محصولات زراعی ( نگرشی اکو فیزیو لوژیک ) (ترجمه ).انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد .۵۳۶ صفحه.

. کوچکی، ع و بنایان اول، م.، ۱۳۷۶ ، زراعت حبوبات، چاپ پنجم، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه  مشهد

. پارسا، م. و باقری، ع.ا. ( ۱۳۸۷).  حبوبات. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

امام ، یحیی و منصور نیک نژاد . ۱۳۷۷(ترجمه ). مقدمه ای بر فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی .انتشارات دانشگاه شیراز .۵۷۰ صفحه.

. اداره کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی، ۱۳۹۰، آمارنامه کشاورزی ۹۰-۱۳۸۹٫ انتشارات معاونت  برنامه ریزی و بودجه. ۱۱۴ صفحه.

. سعیدزاده، فرزین. ۱۳۸۶٫ زراعت عمومی. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.

.سرمدنیا،غ. وکوچکی،ع.۱۳۷۶٫فیزیولوزی گیاهان زراعی (ترجمه)انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.۴۶۷ صفحه.

. یزدی صمدی،ب،و پوستینی،ک.۱۳۷۳ .اصول تولید گیاهان زراعی(ترجمه) .مرکز نشر دانشگاهی تهران،۳۰۰ صفحه.

.شورگشتی،م.۱۳۷۷٫ بررسی انتخاب بهترین الگوی کاشت و تراکم و تاثیر آن بر روی صفات کیفی و کمی ذرت سیلویی تحت شرایط آب و هوایی کرج.پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت.دانشگاه آزاد واحد کرج.

. صالحی، م. اکبری، ر. و خورشیدی، م.ب.، ۱۳۸۷، بررسی عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز به  تأخیر در کاشت در منطقه میانه، مجله علوم و فنون کشاورزی و منبع طبیعی، شماره ۴۳: ۱۰۵-۱۱۵٫

. .صباغ پور،س.ح.۱۳۷۴٫ بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد باقلای برکت،مجله نهال بذر،جلد ۱۱(۴): ۹-۱۳٫

.صباغ پور،س .ح.۱۳۷۳٫گزارش پزوهشی حبوبات سال زراعی ۷۳-۷۲ . مرکز تحقیقات کشاورزی گرگان و گنبد.۴۱ صفحه.

 ۲-۱- تاریخچه و مبدأ باقلا

باقلا (Vicia faba) یکی از بقولات زراعی بسیار قدیمی است. بذرهای این گونه از محل­های مربوط به عصر نوسنگی در اسپانیا و اروپای شرقی و همچنین مکان­های عصر مفرغ در سوئد و ایتالیا کشف شده است. باقلا حدود ۱۸۰۰ سال قبل از میلاد در اروپا کشت می­شده است. به طور کلی از آنجا که بقایای به دست آمده مربوط به ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد در حوزه مدیترانه­ای کشف شده است، اهلی شدن بایستی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سال قبل از آن انجام شده باشد (پارسا و عبدالباقری، ۱۳۸۸). در زبان انگلیسی اسامی زیادی از جمله باقلای دانه درشت، باقلای دانه متوسط و باقلای دانه ریز به آن اطلاق می شود. بعضی از دانشمندان باقلا را به زیر گونه­هایی تقسیم کرده­اند:

زیر گونه پائو سی جیگا۱ شامل چند رقم هندی است.

زیر گونه او فابا۲ که در اروپا و آسیا یافت می شود و به سه واریته تقسیم می­گردد:[۱]

الف- واریته مینور۳ با بذرهای کوچک، گرد، و بالشی شکل بنام­های پی تیک۴ و پیگون بین۵٫

ب- واریته ای کوینا۶ با بذرهای متوسط، بالشی شکل، ۵/۱ سانتی­متر به نام هورس بین۷

ج- واریته ماژور۸ با بذرهای بزرگ، پهن، مسطح و طول متوسط ۵/۲ سانتی­متر و غلاف­های بلند با نام برد بین یا فابا بین (مجنون حسینی، ۱۳۷۵) .

۲-۲- سطح زیر کشت و تولید باقلا در ایران و جهان

باقلا در میان حبوبات جایگاه مهمی دارد که در بیش از ۵۰ کشور جهان کشت می­شود. در تولید محصول باقلا چین با ۵۵۰/۱ (میلیون تن) در سال ۲۰۱۱ رتبه اول را به خود اختصاص داده، پس از آن کشورهای اتیوپی، فرانسه، استرالیا و انگلیس به­ترتیب با ۶۹۷، ۳۴۴  و ۳۴۹ و ۱۳۳  (میلیون تن) در رتبه­های بعدی قرار گرفتند (فائو، ۲۰۱۱). سالانه دو و نیم میلیون هکتار از اراضی کشاورزی جهان به کشت باقلا اختصاص می­یابد و بیش از ۳۸ میلیون تن از این محصول برداشت می­شود که ۶۰ درصد از میزان تولید سهم کشورهای آسیایی و حدود ۳۰ درصد نیز سهم کشورهای آفریقایی است. (فائو، ۲۰۱۱). ایران سالانه بیش از ۴۶ هزار تن باقلا در سطح ۳۶ هزار هکتار از اراضی تولید می کند. البته کشورمان با برداشت ۱۲۷۸ کیلوگرم باقلا در هر هکتار، ۵۰۰ کیلوگرم از میانگین عملکرد جهانی کمتر است (بی نام، ۱۳۹۰).

جدول۲-۱- پنج کشورعمده تولیدکننده باقلا درجهان(فائو۲۰۱۱)

نام کشور مقدار تولید    (میلیون تن) مقدار تولید         (در هزار دلار)
۱- چین ۱۵۵۰۰۰۰ ۳۷۴۴۳۴
۲-اتیوپی ۶۹۷۷۹۸ ۲۳۴۹۷۶
۳-فرانسه ۳۴۴۷۸۶ ۱۰۴۲۲۲
۴-استرالیا ۳۴۹۹۵۸ ۶۸۷۷۲
۵-انگلیس ۱۳۳۸۷۸ ۴۷۵۸۷

 ۲-۳- اهمیت اقتصادی باقلا

      تقریبا دو سوم ساکنین زمین با فقر غذایی و سوء تغذیه روبرو هستند که مهمترین نقص غذایی مربوط به کمبود پروتئین می باشد. در کشورهای عقب مانده و در حال توسعه به دلیل کمبود منابع پروتئین حیوانی و فقر اقتصادی، عمده نیاز پروتئین از منابع گیاهی به ویژه حبوبات تامین می گردد که عمده ترین منابع پروتئین گیاهی محسوب می شوند (باقری و همکاران، ۱۳۷۶). این گیاه نقش بسزایی در تثبیت نیتروژن اتمسفری دارد. باقلا با توجه به مقدار پروتئین بالا و قابلیت آن در تثبیت نیتروژن جو، نقشی منحصر به فرد در کشاورزی و تغذیه ایفا می کند و از نظر اهمیت  اقتصادی بعد از لوبیا و نخود فرنگی و نخود چهارمین حبوبات به شمار می رود. ارقام باغی باقلا برای استفاده از بذرهای با پوسته سبز آن و نیز به عنوان یک گیاه زراعی برای بهره برداری از بذرهای خشک آن برای مصرف تغذیه انسان و دام کشت می گردد. این گیاه همچنین برای کود سبز نیز کشت می گردد (سعیدی مهرورز،۱۳۸۳). دانه های رسیده باقلا سبز حدود ۴ درصد پروتئین با ارزش فیزیولوژیکی بالا و مقادیر زیادی املاح معدنی مثل فسفر، کلسیم و آهن دارد. مقدار ویتامین c  در آن متوسط و مقدار کاروتن کم است.

۲-۴- گیاه شناسی باقلا

باقلا گیاهی است یک ساله از خانواده حبوبات و ایستاده. که ریشه اصلی آن مستقیم تا عمق ۱۰۰ تا  ۱۲۰ سانتی متری در خاک فرو می رود و ریشه های فرعی آن  به صورت مورب در داخل خاک رشد و نمو کرده

وگره های تثبیت نیتروژن نیز در روی ریشه ها دیده می شود. ساقه های آن راست، ضخیم، توخالی و چهارگوش است و برخلاف برخی ازحبوبات نیاز به قیّم ندارد. معمولا از پایین ساقه اصلی نزدیک سطح خاک ساقه های فرعی بوجود می آیند که روی ساقه اصلی به ندرت انشعاب ایجاد می شود  و تعداد آنها ممکن است به ۱ تا ۷  عدد هم برسد. در روی ساقه برگهای مرکب بطور متناوب قرار دارند و عاری از پیچک هستند. تعداد آنها بین ۳ تا ۵  عدد است. هر برگ شامل ۲ تا ۶  برگچه بیضی شکل در طول ۵ تا۱۰ سانتی متر است. گل آذین کوتاه به صورت خوشه مرکب و به هم فشرده در محور برگها قرار دارد و هر خوشه ۱ تا۶ گل رنگهای سفید خالص، سفید با خالهای سیاه ارغوانی و بنفش می باشد. گلها درگره های بالایی به علت رقابت فتوسنتز انتهای ساقه درحال رشد و نیز در شرایط تراکم شدید بوته ها کمتر تشکیل می شوند. گرده افشانی بصورت خودگشنی است. در هرگره معمولا تعداد دو تا چهار عدد میوه تولید می شود که در داخل آن یک تا هشت دانه وجود دارد. غلافهای سبز موقعی که ۵ تا ۵/۷ سانتیمتر طول دارند، برداشت شده و به صورت تازه و تاریخچه شده مورد استفاده قرار می گیرند. دانه خشک باقلا حدود ۲۳تا ۲۵  درصد پروتئین دارد و شکل، اندازه و رنگ دانه ها در ارقام مختلف متفاوت می باشد. با رسیدن دانه پوست غلاف ها ضمیم شده و رنگ آن به علت اکسیداسیون تیروزین سیاه می شود و رنگ دانه رسیده بین قهوه ای روشن تا نسبتا سیاه می باشد. تفاوت میان نیام و دانه امکان طبقه بندی انواع گوناگون آن را فراهم می کند. این گیاه محصول یک فصل خنک است و تا ۵- درجه سانتیگراد را تحمل می کند. در بعضی منابع حداقل دمای جوانه زنی بذر باقلا ۲ تا ۳ درجه سانتیگراد ذکر شده است (عبدحق، ۱۳۸۱). تاریخ کاشت باقلا باید طوری تنظیم گردد که گرمای بیش از حد هوا به خصوص در دوره گل دهی به گیاه آسیب نرساند. باقلا گیاهی کوتاه عمر، مقاوم به خشکی و پر شاخ و برگ است و محصول طی دو سه ماه می رسد (پیوست ۱۳۸۴ ).

۲-۵- نیاز اقلیمی باقلا

      دامنه کشت این گیاه بسیار وسیع بوده و از ۹ درجه تا بیش از ۴۰ درجه عرض شمالی و از نزدیک سطح دریا تا بیش از ۲۰۰۰ متر بالای سطح دریا گسترده شده است. بنابراین باقلا در شرایط رژیم های مختلف حرارتی و فتوپریودیک می تواند به خوبی رشد کند. کشت زمستانه آن در منطقه نیمه گرمسیری بازمستان ملایم مناطق آب وهوایی گرمسیری و همچنین تا ارتفاع بالاتر از۱۲۰۰ متر از سطح دریا رایج است. در بین ارقام باقلا طبقه بندی اکولوژی وسیعی وجود دارد. انواع مدیترانه ای آن سازگاری خوبی درکشت زمستانه دارند. این نوع برای رشد مطلوب به دمای متوسط ۱۸تا ۲۸  درجه سانتیگراد نیازمند بوده وعکس العمل مطلوبی به کشت زود زمستانه دارند. ﺗﺄخیر در کشت باقلا به دلیل افزایش دما در مرحله ی باروری باعث کاهش قابل ملاحظه ای در بازدهی و تولید محصول آنها خواهد شد. اکوتیپ اروپایی باقلا در کاشت بهاره و زمستانه در نواحی معتدله سازگاری دارد. شرایط دمایی مناسب برای نوع بهاره و بیش مشابه نوع مدیترانه ای باقلا است و در کشت زود زمستانه از مناطق معتدل که زمستان نسبتاً ملایم و دمایی حدود ۲ درجه سانتیگراد بدون یخبندان شدید و طولانی که به دنبال آن بهار و تابستان گرم وخشکی دارند و برای کاشت زمستان مناسب هستند. این نوع باقلای زمستانه به ارتفاعات کم وآب و هوای مدیترانه ای سازگار نبوده و محصول کمتری تولید می کند، حتی اگر در اوایل زمستان کشت شده باشد. دمای کمتر از۱۰درجه سانتیگراد موجب افزایش تعدادروزهای جوانه زنی در باقلا خواهد شد. باقلا می تواند تا ۴ درجه سانتیگراد را تحمل کند و دمای ۷ درجه سانتیگراد از بین می رود با افزایش درجه حرارت محیط تعداد برگهای بوته باقلا زیاد می شود و نسبت افزایش برگها در بوته در انواع بهاره باقلا طی مراحل اولیه رشد به حداکثر درجه حرارت روزانه بستگی زیادی دارد. عمل فتوسنتز در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد، وقتی که دما از۱۵ درجه به ۳۰ درجه سانتیگراد افزایش می یابد به حداکثر مقدار خود می رسد. ولی در دمای ۳۰ درجه سانتیگراد از فتوسنتز تا حدود۲۰ درصد کاسته می شود. مقدار مناسب درجه حرارت شبانه طی مراحل مختلف رشد باقلا متغیراست. تا مرحله  ۲ تا ۴ برگی، افزایش طول ساقه در بالاترین دمای شبانه یعنی ۲۰ درجه سانتیگراد همراه با طول روز ۱۲  ساعت و دمای روزانه ۲۰ درجه سانتیگراد سریع تر خواهد شد.کاهش دمای شبانه برای رشد باقلا مناسب بوده و بالاترین عملکرد دانه در دمای شبانه ۱۰ درجه سانتیگراد  بدست می آید. ارتفاع و وزن خشک بوته در انواع بهاره باقلا با افزایش رژیم حرارتی (ترکیب دمای شبانه روز) به نحو نامطلوبی تحت تاثیرقرار می گیرد. رژیم حرارتی ۲۰درجه سانتیگراد در روز و۱۰تا۱۵ درجه سانیگراد در شب موجب تسریع گل دهی می شود. افزایش یا کاهش این رژیم حرارتی گل دهی باقلا را به تاخیر می اندازد. در دمای یکنواخت بالای ۲۳ درجه سانتیگراد گل دهی در انواع بهاره و زمستانه باقلا متوقف می گردد (مجنون حسینی،۱۳۷۵ ). چنانچه باقلای دیرکشت درمرحله رشد زایشی در معرض افزایش دما قرار بگیرد، موجب کاهش محصول در ژنوتیپ های مختلف خواهد شد. دمای منفی ۴ تا ۵ درجه سانتیگراد موجب ۵۰ درصد کاهش عملکرد در انواع زمستانه باقلا گردیده است. انواع بهاره به نظر از شدت رشدونمو سریع تر و مقدار فتوسنتز بیشتری نسبت به انواع زمستانه برخوردارند،  بنابراین به یخبندان حساسیت بیشتری نشان می دهند. باقلا درآب وهوای مرطوب خوب رشد می کند و در دوره رشد ونموخود بسته به شرایط آب وهوایی به  ۳ تا ۵  دفعه آبیاری نیاز دارد (مجنون حسینی،۱۳۷۵). بررسی های مختلف نشان داده که باقلا درسال های مرطوب محصول بیشتری نسبت به سال های خشک داشته باشد. باقلا در تمام خاکها قادر به رشد بوده ولی در خاکهای نسبتا رسی حاصلخیز و سنگین بهتر رشد می کند و در خاکهای رسی آهکی باحاصلخیزی مناسب و مقدار کافی آهک که بتواند رطوبت را برای مدت زیادی در خود نگه دارند، مقدار محصول بیشتری تولید می کنند. نوع زمستانه باقلا درخاکهایی که بافت آنها نسبت سنگین بوده و بخوبی زهکشی شده باشد، رشد می کنند. خاکهای سبک، فقیر، اسیدی و کم عمق جهت کشت باقلا مناسب نیست. باقلا قادر به تحمل ماندابی نیست. اسیدیته مناسب خاک برای این گیاه حدود   ۶ تا ۷  است (مجنون حسینی۱۳۷۵).

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.