تحقیق تاریخچه کومارین و روش های سنتز مشتقات کومارین و معرفی نانو کاتالیست

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق تاریخچه  کومارین و روش های سنتز مشتقات کومارین و معرفی نانو کاتالیست  دارای ۳۵ صفحه می باشد   فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-۱- مقدمه    ۵
۱-۲- تاریخچه کومارین    ۶
۱-۳- عمده روش های سنتزآزمایشگاهی مشتقات کومارین    ۷
۱-۳-۱-تراکمی پکمن    ۷
۱-۳-۲- واکنش پرکین    ۷
۱-۴- روش های رایج سنتز مشتقات کومارین    ۸
۱-۵- خواص بیولوژیکی    ۱۱
۱-۶- مکانیسم انجام واکنش پکمن    ۱۲
۱-۷- متغیر های اساسی    ۱۳
۱-۷-۱- فنول ها    ۱۳
۱-۷-۲:β-کتو استرها    ۱۴
۱-۸- تعریف نانو مواد    ۱۵
۱-۹- نانو کاتالیست    ۱۶
۱-۹-۱- ویژگی های نانو کاتالیست    ۱۷
۱-۹-۲- نانو سیلیس به روش سل – ژل    ۱۹
۱-۹-۳- روش انجام فرایند سل –ژل به روش شیمیایی    ۲۲
۱-۹-۴-  مراحل فرایند سل-ژل    ۲۴
۱-۹-۴-۱- تهیه محلول همگن    ۲۴
۱-۹-۴-۲- تشکیل سل (sol)    ۲۵
۱-۹-۴-۳- تشکیل ژل    ۲۷
۱-۱۰- اهمیت استفاده از آمونیاک در فرایند تشکیل سل –ژل (نانوذرات سیلیس)    ۲۹
۱-۱۱- اهمیت به کارگیری هیدروژن سولفات جهت تثبیت روی نانو ذره    ۳۰
۱-۱۱-۲- سدیم هیدروژن سولفات تثبیت شده روی سیلیس    ۳۱
۱-۱۱-۲-۱- روش تهیه NaHSO4.SiO2    ۳۱
۱-۱۱-۳- کاربردهای سدیم هیدروژن سولفات تثبیت شده روی سیلیس    ۳۱
منابع ومراجع ..۳۳

منابع

۱- Guibourt, N. J. B. G. Histoire Abrégée des Droques Simples (Abridged History of Simple Drugs). Volume 2.Paris, L. Colas. 1820. pages 160-161.

۲- Guibourt, N. J. B. G. Histoire Naturelle des Drogues Simples, … , 6th ed. Paris, J. B. Baillière et fils. 1869. bottom of page 377.

۳- Kennedy.R.O, Thornes.R.D,wiley and Sons: Chichester,1997.

۴-  Mitsuya.M, Suzuki.T, Koyama.T, Appl. Phys. Lett. 77(2000) 3272.

۵- Sasano.K, Takaya.J, Iwasawa.N, Am.J. Chem. Soc., 2013, 135, 10954-10957.

۶- Sashidhara.K. V, Palnati.G. R, AvulaS. R, Kumar.A, Synlett, 2012, 23, 611-621.

۷- Su.C. Chen.Z.-C,.Zhen.Q.-G, Synthesis, 2003, 555-559.

۸- Rao.H.S.P, Sivakumar.S, J. Org. Chem., 2006, 71, 8715-8723.

۹-.Qi.Y.Li.Z, Wang.H, Fu.X, Duan.C, Org.J. Chem., 2012, 77, 2053-2057.

۱۰- Majumdar.K.C, Ansary.I, Samanta.S, Roy.B, Synlett, 2011, 694-698.

۱۱-Yamamoto.Y, Kirai.N, Org. Lett., 2008, 10, 5513-5516.

۱۲- Weber, U.S.; Steffen, B.; Siegers, C.P. Res. Commun. Mol. Pathol.Pharmacol., 1998, 99, 193.

۱۳-  Patil, A.D.; Freyer, A.J.; Drake, S.E.; Haltiwanger, R.C.; Bean,M.F.; Taylor, P.B.; Caranfa, M.J.; Breen, A.L.; Bartus, H.R.; Johnson,R.K.; Hertzberg, R.P.; Westley, J.W. J. Med. Chem., 1993, 36,4131.

۱۴- Yun, B.S.; Lee, I.K.; Ryoo, I.J.; Yoo, I.D. J. Nat. Prod., 2001, 64,1238.

۱۵- Cheng, J.F.; Ishikawa, A.; Ono, Y.; Arrhenius, T.; Nadzan, A.Bioorg. Med. Chem., 2003, 13, 3647.

۱-۱- مقدمه

کومارین که در ترکیبات خود با پسوند ( ۲- H – کرومن-۲- اون ) قابل شناسایی می باشدیک ماده کریستالی بی رنگ وخوشبو از خانواده بنزوپیرن ها میباشد. کومارین ها عمدتا بصورت  فنول در  بسیاری از گیاهان بویژه با غلظت بالا در لوبیای تونکا،گیاه  وانیل وجود دارد. تا بحال بیش از۱۳۰۰ نوع متفاوت از این ترکیبات شناسایی شده است. این ترکیب بعنوان ماده خوشبو کننده در عطر سازی  و همچنین بعنوان افزودنی در مواد غذایی کاربرد داشت که بدلیل ایجاد سمیت کبدی ممنوع گردیده است. کومارین ، همچنین پس از سنتز آزمایشگاهی  در سال ۱۸۶۸ بعنوان داروی ضد انعقاد شبیه به دی کومارول استفاده گردید، وارفارین نام تجاری این دارو (حاوی کومارین) است که بعنوان داروی  ضد انعقاد کاربرد دارد.]۲-۱[

ازجمله فعالیت های زیست فعال ودارویی کومارین ومشتقات آن می توان به فعالیت خواب آوری، کرم کش ،حشره کش وفعالیت ضد انعقادی، ضد التهاب ، آنتی تومور ،آنتی باکتریال آن اشاره کرد.با توجه به اهمیت کومارین ومشتقات آن روش های متفاوتی را برای سنتز این ترکیبات ارائه داده اند که می توان به  واکنش تراکمی پکمن[۱] ، پرکین[۲]، رفورماتسکی[۳]، ویتینگ[۴]، کلایزن[۵] و… اشاره کرد .که   واکنش تراکمی پکمن بدلیل سنتز راحت وارزان آن مورد توجه قرار گرفته است.این واکنش ها در حضور مشتقات فنولی و – کتواسترها در حضور معرف های اسیدی نظیر HCl، H2SO4، COOH، .. هم چنین کاتالیزورهای اسیدی جامد که بدلیل واکنش در مدت زمان طولانی وتحت دمای بالا زیاد وایجاد آلودگی از مازاد اسید در محیط کمتر مورد توجه قرار گرفتند.در سالهای اخیر نیز استفاده از اسید های لوییس نظیر،…. AlCl3 ،InCl3،Yb(OTf)3،  ZrCl4، که برخی از آنها حساس به رطوبت و نیاز به ایجاد شرایط خاص جهت انجام واکنش وهمچنین مکانیسم  واکنش آنها دردمای بالا ومدت زمان طولانی انجام می گیرد  . محققان اخیرا از کاتالیزور های حاوی هیدروژن سولفات های فلزی بعنوان منبع اسیدهای پروتون دار و لووییس استفاده کرده اند که هم ارزان قیمت وهم پایدارند که واکنش در محیط های ناهمگن انجام می گیرد].۴-۳[

ساختار کومارین ها که عموما متشکل از حلقه بنزن متصل به گروه استری دارای پیوند دوگانه   و  غیر اشباع متصل به حلقه بنزن می باشد.

ساختار کومارین را به صورت زیر مشاهده می کنیم.

۱-۲- تاریخچه کومارین

کومارین اولین بار در سال ۱۸۲۰ توسط ووگل[۶] دانشمند آلمانی کشف گردید بطوریکه او به اشتباه اولین بار این ترکیب را بنزوییک اسید تصور می کرد.سپس دانشمند فرانسوی بنام گیوبورت[۷] با مطالعاتی که انجام داد تشخیص داد که این ماده بنزوییک اسید نیست ودر مقاله بعدی در آکادمی دارویی رویال  ماده جدیدی بنام کومارین را مطرح کرد.

پس از آنکه مطالعاتی  انجام گرفت ، بنابراین اولین بار در سال ۱۸۶۸ بوسیله شیمیدان انگلیسی ویلیام هنری[۸]، کومارین در آزمایشگاه سنتز گردید.]۲-۱[

۱-۳- عمده روش های سنتزآزمایشگاهی مشتقات کومارین

معمولا در آزمایشگاهها کومارین به روش های پرکین ، که  در اثر واکنش بین سالسیل آلدهید واسید انیدرید انجام می گیرد. و روش پکمن ، که در سال ۱۸۸۳ هنس وان پکمن دانشمند آلمانی بهمراه کارل دیوسبرگ[۹] توانسنتد از واکنش تراکم بین  – کتواستر ومشتقات فنولی ، مشتقات کومارین را تهیه کنند

شکل۱-۲ : سنتزکومارین  با روش پکمن

۱-۳-۲- واکنش پرکین

واکنش ما بین سالسیل آلدهید واسید انیدرید که به واکنش پرکین معروف می باشد مطابق  واکنش زیر منجر به کومارین می گردد.

شکل- ۳ : سنتزکومارین به روش پرکین

۱-۴- روش های رایج سنتز مشتقات کومارین

الف : می توان به کربوکسیلاسیون مستقیم پیوند های( C-H) ، آلکنیل -۲- هیدروکسی استایرن در حضور کاتالیزوری Pd(OAc)2و Cs2CO3تحت فشار atm 1 گاز CO2 که محصول کومارین با بازده بالا می باشد،اشاره کرد (شکل۱-۴)]۹ [.

شکل(۱-۴) : سنتز کومارین با استفاده ازآلکینیل-۲- هیدروکسی استایرن و کاتالیزوریPd(OAc)2

ب :  استفاده از سیانوریک کلرید (۲و۴ و۶- تری کلرو- تری آزین) وN- متیل مورفولین ، درحضور مواد اولیه زیر، جهت سنتز کومارین های آریل دار با راندمان بالا می باشد (شکل ۱-۵) ]۶[ .

(۱-۵) :سنتز کومارین با استفاده ازسالسیل آلدهید وآریل با استخلاف کشنده

ج :استفاده از مایع یونی bmim]BF4] و ترکیب EDDA[10]درحضورمواد اولیه نوونیجیل[۱۱] (تراکم آلدهید یا کتون با ترکیبات فعال متیلنی)جهت سنتز کومارین با گروه های فعال الکترونی.(شکل۱-۷)]۷[ .

شکل (۱-۷) : سنتز کومارین با گروه های فعال الکترونی

د :  سنتز ۳-آرویل کومارین ها در حضور ۲- هیدروکسی بنزآلدهید و آرویل- کتن – دی تیواستال با کاتالیزوری  پی پیریدین وTHF تحت شرایط رفلاکس رخ می دهد (شکل۱-۶) ]۸[ .

۱-H.V.pechmann

۲-perkin

۳-reformatsky

۴-witting

۵-claisen

۱-A.vogeL

۲-N.G.B.G.Guibourt

۳-W.Henry

۱-C.duisberg

۱-ethylenediammonium diacetate

۲-Knoevenagel

 

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق واکنشهای چندجزیی و معرفی کومارین و کرومن و فناوری نانو و کاربرد نانو ذرات
 • تحقیق روشهای ذخیره انرژی و کاربردهای مواد تغییر فاز دهنده و روشهای مدلسازی جریان نانوسیال
 • تحقیق نانو فناوری و تصفیه آب و روش های مختلف تصفیه پساب
 • تحقیق فناوری نانو و شیمی محاسباتی و دارورسانی نوین و تاریخچه سرطان و نانو ذرات
 • تحقیق تاریخچه ی نانوتکنولوژی و کاربرد و روش های سنتز نانولوله های کربنی و شیمی محاسباتی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.