تحقیق تعریف تبلیغات و مشتری و بانک و بانکداری الکترونیک و تاثیر تبلیغات بر جذب مشتری

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق تعریف تبلیغات و مشتری و بانک و بانکداری الکترونیک و تاثیر تبلیغات بر جذب مشتری دارای ۲۴ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱ مقدمه    ۴
۲-۲ بخش اول :تعریف تبلیغات و مشتری و بانک وبانکداری الکترونیک    ۵
۲-۲-۱  تبلیغات    ۵
۲-۲-۲  مشتری    ۷
۲-۲-۳ تعریف بانک وبانکداری الکترونیک    ۹
۲-۳  بیشینه تحقیق    ۹
۲-۴  جدول خلاصه تحقیقات    ۱۶
فهرست منابع و ماخذ    ۲۲

منابع

۱-رضایی –محمّد (۲۰۰۹)  ” ارتباط موثر با بازار هدف”، ماهنامه تدبیر ، سال ۱۹، شماره ۲۰۰

۲-عبداللهی – علی “مصاحبه با بزرگان تبلیغات ” ،شاهین ترکمن ،سال انتشار ۱۳۸۵،ص ۹۳

۳- علیخانزاده –امیر، “کتاب بانکداری الکترونیک “،علوم رایانه،سال انتشار ۱۳۸۷، فصل دوم صص ۱۵-۲۱

۴-پرهیزگار – محمّد مهدی، مهدی پور–سهیلا ، ” بررسی اثرات تبلیغات بر افزایش دانش مصرف کنندگان شرکت ملی نفت ایران در استان مازندران   ” ، دانشگاه پیام نور واحد دماوند  ، ص ۳

۵-حیدر پور –فرزانه ، طهماسبی گتابی-ابوطالب،” تاثیر هزینه آموزش و هزینه تبلیغات بانکداری الکترونیکی بر افزایش جذب سپرده های بانکها (مطالعه موردی بانک صادرات استان مازندران)”، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

۶- محمّدی –محمّد حسین ، ” ویژگیهای جمله های تجاری (نگاهی به نقش زبان ادبی در آفرینش جمله های تبلیغاتی ) ” ، فصلنامه تخصّصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی، سال چهارم ، شماره سوم ، پاییز ۱۳۹۰ ، شماره پیاپی ۱۳ ، ص ۱۲

۷- ونوس – داور، صالحی ممان – محمود،” شناسایی عوامل موثّر بر گرایش مشتریان بانک به استفاده از سیستم های خود پرداز بانکی “، مجله دانش مدیریت ، شماره ۶۷ –زمستان ۸۳ ، ص ص ۱۷۷ – ۱۵۷

۸-شهرکی – علیرضا ، چکهندی –محسن ، ملاشاهی –علیرضا (۲۰۱۰) ” بررسی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکی ایران ” مجموعه  مقالات شانزدهمین دوره همایش بانکداری اسلامی ، انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۷،ص۴

۹-روستا-احمد،ابراهیمی-عبدالحمید،ونوس-داور ،” کتاب مدیریت بازاریابی “سمت ،سال انتشار ۱۳۸۹، فصل یازدهم ، صص ۳۶۵- ۳۲۰

۱۰-شاه محمّدی – عبدالرضا، میرزائی پور–علی ، ” بررسی میزان اثر بخشی تبلیغات پست بانک در میان مشتریان خود در شهر تهران  ” ، فصلنامه فرهنگ و ارتباطات، سال اول ، شماره اول ، بهار ۱۳۹۰

۱۱- Michael L. Capella, Charles R. Taylor, and Cynthia Webster,” THE EFFECT OF CIGARETTE ADVERTISING BANS ON CONSUMPTION”A Meta-analysis, Journal of Advertising, vol. 37, no. 2 (Summer 2008), pp. 7–۱۸٫

۲۰۰۸ American Academy of Advertising. All rights reserved.

۱۲- Claudia M. Buch , Cathérine T. Koch c, Michael Koetter,” Size, productivity, and international banking”, Journal of International Economics,accepted 2011

۲-۱ مقدمه

امروزه از یک سو سازمانها برای شناساندن و معرفی کالاها وخدمات خود و اعلام وجه تمایز آن با کالاهای مشابه با بکارگیری رسانه های مختلف تبلیغاتی می کوشند تا پیامهای تأثیر گذاری را به منظور ترغیب مخاطبان به خرید ارسال کنند . از سوی دیگر ، مردم با انواع تبلیغات از طریق رسانه های گوناگون درهرزمان وهرمکانی محاط شده اند و این درحالی است که آنچه در بحث تبلیغات حایز اهمیت است ارزیابی میزان اثربخشی آن است.(ربیعی،محمدیان ۱۳۹۰ ، ص۱۷-۴۰)

در کشور ایران  به علّت افزایش تعداد بانکها و ارائه خدمات مشابه ،بانک ها با معضل بزرگی برای جذب مشتری و در نتیجه سپرده های آنها مواجه شده اند . بنابر این بانکها در این فضای رقابتی برای حفظ سهم بازار و یا افزایش  سهم خود از بازار باید برنامه ریزی مناسبی برای ارائه تبلیغات خود داشته باشند . متأسّفانه در ایران توجّه زیادی به بررسی اثر بخشی تبلیغات نمیشود که از دلایل آن می توان به نوبودن صنعت تبلیغات ، عدم اطلاعات کافی و ناآشنایی مدیران با الگوها و مدلهای ارزیابی اثر بخشی تبلیغات و نبود نمونه های کاربردی در این زمینه اشاره کرد .( ربیعی ،محمّدیان ۱۳۹۰،ص ۱۷-۴۰)

تحوّل در نوع انجام معامله مشتریان بانک از حضور فیزیکی مشتریان در شعبه و انجام معامله با بانک تا استفاده از خدمات پستی برای جابجایی و واریز پول و انجام سایر عملیات بانکی ، انجام معامله از طریق تلفن و مرکز ارتباط با مشتریان ، استفاده از کلیدهای تلفن جهت تعامل با بانک و پاسخگویی صوتی و تصویری ، انجام امور بانکی از طریق رایانه شخصی ، استفاده از مودم و نرم افزارهای ویژه و در نهایت استفاده از اینتر نت بیانگر مسیر تاریخی تحوّلاتی است که منجر به بهبود و افزایش تنوّع خدمات بانکی به مشتریان شده است .تأکید بر تغییر مداوم و همسویی ساختاری با تحوّلات محیطی ، استراتژی و فناوری بانک ها حمایت از خلّاقیت و نو آوری در خدمات بانکی ،بهبود مستمر کیفیت خدمات و تغییر نگرش در مدیریت و نیروی انسانی در زمینه ارزش آفرینی برای مشتریان همواره مورد نظر بانکهای برتر جهانی قرار گرفته است تجربه بانک های موفّق در سطح بین المللی نشان داده است که بانک برای حفظ و بهبود جایگاه خود در بازارهای موجود با ایجاد بازارهای جدید ملزم به ارایه خدمات نوین و در عین حال بهبود خدمات موجود خود است . برای تحقق این هدف ، بانک از راهبردهای مختلفی از جمله راهبرد متنوّع سازی و راهبرد بهبود خدمات بهره میگیرد. (رسول اف-جلال، ۱۳۸۷ ،ص۶)

بانکها همچنین میتوانند از روشهای ارتباطی برای معرفی محصولات و خدمات خود استفاده نمایند .هدفهای ارتباطی شامل افزایش آگاهی، متقاعدکردن و یادآوری‌کردن به مشتریان فعلی و مشتریان بالقوه درباره‌ محصول یا شرکت است. هنگامی که محصول جدیدی به بازار معرفی می‌شود و هدف ایجاد تقاضای اوّلیه است، تبلیغات آگاه‌کننده بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمانی که رقابت افزایش می‌یابد و هدف ایجاد تقاضای انتخابی است، آگهی متقاعدکننده مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمانی که محصولی در منحنی عمر خود در مرحله بلوغ خود قرار می‌گیرد و هدف این است که مصرف‌کننده درباره آن محصول به گونه‌ای مداوم فکر کند، آگهی یادآوری‌کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد (رضایی،محمد، ۲۰۰۹ ،ص ۱۵-۲۰).

تبلیغ باعث تغییراتی در نگرش ، دانش و رفتار مخاطبین میشود . آگاه سازی ، ترغیب ، تشویق ، یادآوری ، تحکیم روابط و تسریع و ترویج مبادلات از جمله وظایف گوناگون تبلیغات است که با بررسی آثار تبلیغات و ارتباط آن با اهداف سازمان میتوان تغییراتی در بودجه تبلیغاتی تا شکل محتوای پیامها و نوع رسانه و کانالهای ارتباطی و حتّی زمان و شرایط تبلیغ به عمل آورد تا تبلیغات مفید تر و موءثّر تر از گذشته صورت  گیرد . ( پرهیزگار،مهدی پور ۱۳۸۳،ص۳)

اما مساله مهم این است که بانکها با توجّه به ساختار رقابتی شدید حاکم بر آنها در عرضه خدمات الکترونیکی به استفاده از تبلیغات گسترده رسانه ای برای معرفی خدمات خود روی آورده اند .از آنجائیکه اثرات تبلیغات مختلف بر افرا د مختلف متفاوت است و اینکه چه تأثیری در آگاهی ، ترغیب و تشویق آنها در استفاده از محصول و خدمات و در نهایت جذب آنها به سمت استفاده از خدمات الکترونیکی بانکها دارد برای بانکها امری ضروری ولازم میباشد. به عبارت دیگر اگر بانکها بتوانند اثر بخشی تبلیغات خود رابرمشتریان ارزیابی نمایند،می توانند در آینده عملکرد بهتری داشته باشند که این خود میتواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای بانکها  محسوب شود .

۲-۲ بخش اول :تعریف تبلیغات و مشتری و بانک وبانکداری الکترونیک

۲-۲-۱  تبلیغات

تبلیغ:  دایره المعارف امریکا هم در باب تبلیغ و تعریف آن آورده است ، تبلیغ شامل پیامهای دیداری گفتاری است که از طریق وسایل تبلیغاتی با پرداخت وجه مردم را به طریقی علاقمند و موافق یک نوع محصول، یک خدمت، یک فکر، یک نقطه نظر و یا یک مارک به خصوص مینماید. (ویژگیهای جمله های تجاری)

میتوان سه عامل اساسی را در تبلیغ شناسایی کرد :۱) پیام : دیداری یا گفتاری،۲) محصول یا عقیده ،۳) تولید کننده :هر تولیدکننده ای محصول مادی یا معنوی خود را از طریق پیامهایی به مخاطب منتقل مینماید بعضی از دست اندرکاران صنعت تبلیغ چهار عامل را در یک تبلیغات بازرگانی در نظر میگیرند: -۱ فرستنده پیام (آگهی دهنده) ۲ – پیام (آگهی) -۳ وسیله ارسال  پیام (وسایل نشر آگهی) ۴ – گیرنده پیام  (مخاطب آگهی)   (محمدی-محمد حسین، ۱۳۹۰،ص۱۲)

تبلیغات : مجموعه فعّالیتهایی است که توسط آن پیامهای سمعی و بصری به منظور آگاهی رسانی و تحت تاثیر قرار دادن مردم در خصوص کالاها ، ایده ها ، نهادها و حتّی افراد و فعّالیتها به طور عمومی منتشر یا توزیع میگردد.(حیدر پور  )

تصمیمات اصلی در امور تبلیغات و آگهی ها:

۱-مشخص کردن اهداف

۲-تصمیمات در مورد بودجه آگهی

۳-تصمیمات در مورد پیام

۴-تصمیمات در مورد رسانه آگهی

۵-ارزیابی عملیات آگهی  (محمدی-محمد حسین، ۱۰۳۹۰،ص۱۲)

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق بانکداری الکترونیکی و خدمات و زیرساخت های مورد نیاز تکنولوژی آن و بانکداری موبایلی و مزایا و معایب و روش های ارائه خدمات آن
 • تحقیق بانکداری الکترونیک و دستگاه های خودپرداز و روند رشد دستگاه های خودپرداز در جهان و ضرورت بررسی کارایی سیستم بانکی
 • تحقیق بانکداری الکترونیک و سیستم های پرداخت و انواع خدمات در بانکداری الکترونیک و موانع پیاده سازی و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران
 • تحقیق گردشگری و تبلیغات و نقش تبلیغات در گردشگری
 • تحقیق رفتار مصرف کننده و تئوریها و مدلهای رفتار مصرف کننده در حوزه ی فناوری اطلاعات و مروری بر بانکداری الکترونیک
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.