تحقیق تکنیک های حل برای مساله ی جایابی خازن و بهینه سازی اجتماع ذرات

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق تکنیک های حل برای مساله ی جایابی خازن و بهینه سازی اجتماع ذرات  دارای ۴۱ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-۱- دیباچه    ۲
۱-۲- روشهای تحلیلی    ۲
۱-۳- روشهای برنامهریزی ریاضی    ۳
۱-۴- روشهای ابتکاری    ۴
۱-۵- روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی    ۵
۱-۵-۱- الگوریتم ژنتیک    ۵
۱-۵-۲- سیستمهای خبره    ۶
۱-۵-۳- آبکاری شبیهسازی شده    ۷
۱-۵-۴- شبکههای عصبی مصنوعی    ۸
۱-۵-۵- تئوری مجموعه فازی    ۹
۱-۶- بهینهسازی اجتماع ذرات    ۱۱
۱-۷- کاربرد بهینهسازی اجتماع ذرات در سیستمهای قدرت    ۱۲
۱-۷-۱- جایابی و تعیین ظرفیت بهینهی خازن    ۱۲
۱-۷-۲- پخش بار اقتصادی    ۱۳
۱-۷-۳- پخش بار بهینه    ۱۳
۱-۷-۴- کنترل ولتاژ و توان راکتیو بهینه    ۱۴
۱-۷-۵- طراحی پایدارسازی سیستم قدرت (PSS)    ۱۴
۱-۸- مفهوم PSO    ۱۵
۱-۹- عناصر اصلی الگوریتم PSO    ۱۵
۱-۱۰- اجرای الگوریتم PSO    ۱۶
۱-۱۱- مزایای الگوریتم PSO به سایر الگوریتمهای تکاملی    ۲۱
شکل (۳-۸): فلوچارت نحوهی بهینهسازی الگوریتم PSO    ۲۲
۱-۱۲- فهرست منابع (فارسی و انگلیسی):    ۲۲

 منابع

[۸] N. M. NEAGLE, D. R. SAMSON, Loss Reduction from Capacitors Installed on Primary Feeders, Transactions on AIEE, Vol. 75, 1956, pp.950-959

[۹] R. F. COOK, Analysis of capacitor application as AFfected Uy Load Cycle, Transactions on AIEE, Vo.78, 1959, pp.950-959

[۱۰] Cook, Optimazaing the application of Shunt Capacitors for reactive voltmetere control abd loss reduction, Transactions on AIEE, 1961, pp.430-444.

[۱۱] J. V. Schmill, Optimum Size and Location of Shunt Capacitors on Distribution Feeders, IEEE TRAN.S. ON POWER APPARATUS AND SYSTEMS VOL. PAS-84, NO. 9, 1965, pp.825-832.

[۱۲] NELSON E. CHANG, Locating Shunt Capacitors on Primary Feeder for Voltage Control and Loss Reduction, IEEE TRANSACTIONS ON POWER APPARATUS AND SYSTEMS, VOL. PAS-88, NO. 1965, pp.1574-1577.

[۱۳] Nelson E. Chang, GENERALIZED EQUATIONS ON LOSS REDUCTION WITH SHUNT CAPACITOR, IEEE TRANSACTIONS ON POWER APPARATUS AND SYSTEMS, VOL. PAS-91, NO. 10, 1969, pp.1574-1577.

[۱۴] Y. G. Bae, ANALYTICAL METHOD OF CAPACITOR ALLOCATION ON DISTRIBUTION PRIMARY FEEDERS, IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, Vol. PAS-97, no. 4 July/Aug 1978, pp.1232-1238.

[۱۵] T.Marx, The why and how of power capacitor switching, , March 1991.

[۱۶] Dura, H., Optimum Number, Location, and Size of Shunt Capacitors in Radial Distribution Feeders A Dynamic Programming Approach, Power Apparatus and Systems, IEEE Transactions on  (Volume:PAS-87 ,  Issue: 9, 1968, pp. 1769 – ۱۷۷۴

[۱۷] Fawzi, Tharwat H. ; El-Sobki, S.M. ; Abdel-Halim, M.A., New Approach for the Application of Shunt Capacitors to the Primary Distribution Feeders , Power Apparatus and Systems, IEEE Transactions on, Volume: PAS-102 , Issue: 1, 1983 , Page(s): 10 – ۱۳٫ ۱

[۱۸] Baran, M.E., Wu, F.F., Optimal capacitor placement on radial distribution systems, Power Delivery, IEEE Transactions on  (Volume:4 ,  Issue: 1 ), 1989, Page(s): 725 – 734

[۱۹] Baran, M.E., Wu, F.F., Optimal sizing of capacitors placed on a radial distribution system, Power Delivery, IEEE Transactions on  (Volume:4 ,  Issue: 1 ), 2002, pp. 735 – ۷۴۳٫

[۲۰] Baldick, R. ; Wu, F.F., Efficient integer optimization algorithms for optimal coordination of capacitors and regulators, Power Systems, IEEE Transactions on , Volume: 5 , Issue: 3 , 1990, pp. 805 – ۸۱۲٫

[۲۱] Silvio Segura, Rubén Romero, Marcos J. Rider, Efficient heuristic algorithm used for optimal capacitor placement in distribution systems, Electrical Power and Energy Systems 32 (2010) 71–۷۸٫

۱-۱- دیباچه

ادبیات منتشره فراوانی در مورد الگوریتم­های جایابی خازنی وجود دارد. تکنیک­های حل برای مساله­ی جایابی خازن را می­توان در چهار دسته تقسیم­بندی کرد: تحلیلی، برنامه­ریزی ریاضی، ابتکاری و مبتنی بر هوش مصنوعی.

 ۱-۲- روش­های تحلیلی

تمامی کارهای اولیه­ی منتشر شده در مورد جایابی خازن، مبتنی بر روش­های تحلیلی بوده­اند. این الگوریتم­ها، زمانیکه منابع محاسبه­ی قدرتمندی در دسترس نبودند، بکار گرفته می­شد. روش­های ابتکاری، با استفاده از حساب دیفرانسیل و انتگرال، بیشترین مقدار صرفه­جوئی را در حضور خازن تعیین می­کنند. این توابع صرفه­جوئی اغلب به صورت زیر بدست می­آید:

(۲-۱)

که در آن،

KE، هزینه­ی انرژی بر حسب $/kWh

ΔE، کاهش تلفات انرژی بر حسب kWh

Kp، توان پیک بر حسب $/kW

ΔP، کاهش تلفات توان پیک بر حسب kW

Kc، هزینه­ی خازن­ها بر حسب $/KVAr

C، مقدار جبران­سازی بر حسب kVAr

پیشروان جایابی بهینه­ی خازن، نیگل و سامسون[۱] [۸]، کوک[۲] [۹-۱۰]، اسکمیل[۳] [۱۱]، چنگ[۴] [۱۲-۱۳] و بای[۵] [۱۴] همگی روش­های تحلیلی را برای بیشینه­سازی تابع هدف مطروحه در رابطه­ی (۲-۱) بکار گرفته­اند. هر چند پاسخ­های ساده بدست آوردند، اما این تکنیک­ها مبتنی بر فرضیه­های غیرواقعی از یک فیدر با اندازه­ی هادی ثابت و بارگذاری یکنواخت بودند که حاصل از تحقیق اولیه­ای بود که به «قانون دوسوم» مشهور[۶] بود. قانون دوسوم مبتنی بر حصول بیشترین کاهش تلفات ارائه شده بود که طی آن یک خازن در دوسوم بار راکتیو پیک در موقعیت­های دوسوم از منبع در طول فیدر بایستی نصب شود.

روش­های تحلیلی اولیه به راحتی قابل فهم و اجرا می­شد. علارغم فرضیه­های غیرواقعی که بر اساس قانون دوسوم ایجاد می­شد، امروزه برخی از شرکت­ها هنوز جایابی خازن را بر این اساس اجرا کرده [۱۴] و برخی از سازندگان خازن، این قانون را در دفترچه راهنمای خود گنجانده­اند [۱۵].

۱-۳- روش­های برنامه­ریزی ریاضی

روش­های محاسباتی زمانی رایج شدند که حافظه­های کامپیوتری ارزان و در دسترس قرار گرفت. روش­های برنامه­ریزی ریاضی، تکنیک­های تکراری برای بیشینه­سازی (کمینه­سازی) تابع هدف یا متغیرهای تصمیم بکار می­روند. مقادیر متغیرهای تصمیم بایستی یک سری از قیود را نیز ارضاء کنند. برای جایابی بهینه­ی خازن، تابع هدف و مکان­ها، ظرفیت­ها، تعداد خازن­ها، ولتاژ شینه و جریان متغیرهای تصمیمی­اند که باید همگی به عنوان قیود مساله ارضاء شوند. روش­های برنامه­ریزی ریاضی، امکان استفاده از توابع هزینه برای مساله جایابی بهینه­ی خازن را به صورت استادانه­ای فراهم می­آورد. توابع هدف، تمامی قیود ولتاژ و بارگذاری، اندازه­های مجزای خازن و مکان­های فیزیکی گره­ها را می­تواند در بر بگیرد. با استفاده از روش­های برنامه­ریزی ریاضی، مساله­ ی جایابی بهینه­ی خازن را می­توان به صورت زیر فرمول­بندی کرد:

که در آن،

KLΔL، صرفه­جوئی هزینه­ای که می­تواند شامل کاهش­های تلفات توان پیک و انرژی و ظرفیت آزاد شده باشد

KC، هزینه­های نصب خازن­ها

ΔV، تغییر ولتاژ ناشی از نصب خازنی که بایستی از ماکزیمم مقدار آن (ΔVMAX) تجاوز نکند.

در [۱۶]، روش جدیدی برای تعیین تعداد، محل و اندازه­ی خازن شنت در فیدر توزیع شعاعی با بارهای مجزا بمنظور بیشینه­سازی صرفه­جوئی پیشنهاد شده است. تکنیک­های برنامه­ریزی دینامیکی بکار گرفته شده و چندین الگوریتم برای حصول پاسخ بهینه با در نظرگیری فرآیند بهینه­سازی به صورت یک پروسه­ی تصمیم­گیری چند مرحله­ای بسط یافته­اند. موارد خاص مطالعه شده و پاسخ­های حاصل در چندین سناریو مورد بررسی قرار گرفته است: بدون هزینه­ی خازن، هزینه­ی متناسب با خازن نصب شده، و هزینه­ی متناسب با خازن نصب شده به اضافه­ی هزینه­ی ثابت برحسب بانک خازنی.  در [۱۷]، دو تکنیک بهینه­سازی مجزا برای انتخاب اندازه و محل خازن وابسته به محل بارهای اضافی پیشنهاد شده است. تابع هدف شامل سود ناشی از کاهش تلفات انرژی در فیدر و KVA در پست است. کمینه­سازی با در نظر گرفتن قیود افت ولتاژ انجام می­­شود. این تکنیک­ها به بخشی از شبکه­­ی توزیع مضر اعمال شده است.

باران و وو[۷] در [۱۸]، روشی برای تجزیه­ی مساله­ی جایابی بهینه­ی خازن در یک مساله­ی کلی و فرعی اجرا کرده­اند. مساله­ی کلی برای تعیین مکان خازن­ها و مساله فرعی برای تعیین اندازه و ظرفیت خازن­های نصب شده در شبکه استفاده می­شود. نویسندگان مرجع قبلی در [۱۹]، جایابی بهینه­ی خازن را با هدف کمینه­سازی تلفات توان در یک پروفیل بار معین با درنظر گرفتن هزینه­ی خازن­ها انجام داده­اند. فرمول­بندی مساله، با ادغام مدل پخش توان AC برای سیستم و قیود ولتاژ انجام شده است. الگوریتم حل روش پیشنهادی به صورت محاسباتی، مناسب و از نظر عددی قویست، مخصوصا برای سیستم­های توزیع با نرخ مقاومت به راکتانس بالا. تکنیک پخش بار پیشنهادی، به صورت یک برنامه­ی ­فرعی در الگوریتم بهینه­سازی برای تعیین ظرفیت خازن بکار رفته است.

در [۲۰]، هماهنگی بهینه­ی خازن و تپ­چنجر ترانسفورماتور در شبکه­ی توزیع شعاعی انجام شده است. مساله با ادغام قیود ولتاژ فرمول­بندی شده است. مساله­ی بهینه­سازی توسط یک بهینه­سازی درجه دوم مجزای مقید با استفاده از نتایج مساله­ی پیوسته­ی بدون قید متناظر تقریب زده شده است. دو الگوریتم، برای جستجوی پاسخ­ها برای تقریب مساله­ی بهینه­سازی پیشنهاد می­شود. اولی، یک الگوریتم تصادفیست که سریع اجرا می­شود اما حصول پاسخ بهینه­ را تضمین نمی­کند. دومین الگوریتم، الگوریتم درجه­ی دوم است. شبکه­ای با ۷۰ نقطه­ی بار به عنوان شبکه­ی نمونه مورد استفاده قرار گرفته است.

[۱]  Neagle and Samson

[۲]  Cook

[۳]  Schmil

[۴]  Chang

[۵]  Bae

[۶]  Two-third rule

[۷]  Baran and Wu

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.