تحقیق خلاصه شرح حال ابوالقاسم قشیری و هجویری غزنوی و ابوحامد امام محمّد غزّالی طوسی و نجم الدین رازی و شیخ محمود شبستری

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق خلاصه شرح حال ابوالقاسم قشیری و هجویری غزنوی و ابوحامد امام محمّد غزّالی طوسی و نجم الدین رازی و شیخ محمود شبستری دارای ۱۳ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-۱٫ شرح حال ابوالقاسم قشیری    ۴
۱-۲٫ شرح حال هجویری غزنوی    ۵
۱-۳٫ شرح حال ابوحامد امام محمّد غزّالی طوسی    ۷
۱-۴٫ شرح حال نجم الدین رازی    ۹
۱- ۵٫ شرح حال شیخ محمودشبستری    ۱۰
منا بع وماخذ    ۱۳

منا بع

– براون، ادوارد، تاریخ ادبیات (از سعدی تا فردوسی) نیمه دوم، مترجم غلامحسین صدری افشار، مروارید، تهران، ۱۳۶۶، چاپ سوم.

– رضایتی کیشه خاله، محرم، تحقیق در رساله ی قشیریه با تأملی در افکار و آثار امام قشیری، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ۱۳۸۴، چاپ اول.

– زرّین کوب، عبدالحسین، جستجو درتصوف ایران، امیر کبیر، تهران، ۱۳۷۹، چاپ ششم.

–    ، دنباله ی جستجو درتصوف ایران، امیر کبیر، تهران،۱۳۸۰، چاپ پنجم.

– سجادی، سید ضیاء الدین، مقدمه ای بر مبانی عرفان و تصوف، سمت، تهران، ۱۳۸۴، چاپ یازدهم .

– سرّاج طوسی، ابونصر، اللّمع فی التّصوف، مصحح رینولدالین نیکلسون، مترجم مهدی محبتی، اساطیر، تهران،۱۳۸۲، چاپ اوّل.

– صفا، ذبیح الله، تاریخ ادبیات در ایران، ج ۳، فردوس، تهران،۱۳۷۱، چاپ هشتم.

– غزالی طوسی، ابو حامد امام محمد، کیمیای سعادت،( دوجلد)، به کوشش حسین خدیو جم، انتشارات علمی و فرهنگی،تهران، ۱۳۸۶، چاپ سیزدهم.

– قشیری، ابوالقاسم، ترجمه ی رساله ی قشیریه، مترجم ابوعلی حسن بن احمد عثمانی، مصحح بدیع الزمان فروزانفر، علمی فرهنگی،  تهران، ۱۳۸۵، چاپ نهم.

– نجم الدین رازی، مرصادالعباد، به اهتمام محمدامین ریاحی، علمی فرهنگی، تهران، ۱۳۷۱، چاپ چهارم.

– نظمی تبریزی، علی، دویست سخنور «تذکره الشعرای منظوم و منثور»، سروش، تهران، ۱۳۷۸، چاپ اول.

– نیکلسون، رینولد الین، پیدایش و سیر تصوف، مترجم محمد باقر معین، توس، تهران، ۱۳۶۵٫

– نیکلسون، رینولد الین، تصوف اسلامی و رابطه ی انسان و خدا، مترجم محمد رضا شفیعی کدکنی، سخن، تهران،۱۳۸۲، چاپ سوم .

– هجویری غزنوی، ابوالحسن علی بن عثمان الجلابی الغزنوی، کشف المحجوب، تصحیح ژوکوفسکی، با مقدّمه ی قاسم انصاری، طهوری، تهران، ۱۳۸۷، چاپ دهم.

شرح حال ابوالقاسم قشیری

زین الاسلام ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن بن عبدالملک بن طلحه بن محمد قشیری از اکابر و علما و کتّاب و شعرا و متصوّفه ی قرن پنجم هجری است که در سال ۳۸۶ هجری قمری در ناحیه ی استوا (قوچان کنونی) دیده به جهان گشود.[۱]

نام او عبدالکریم، کنیه اش ابوالقاسم و القابش امام، استاد و زین الاسلام بوده است. او از خاندان  «بنی قشیر» بوده که به خراسان آمدند و در آن جا سکونت گزیدند. از طرف پدر «قشیری» و از طرف مادر «سلمی» بود، ابوعقیل سلمی دایی او بود. وی در دوران کودکی پدرش را از دست داد.

ابوالقاسم الیمانی تربیت او را عهده دار شد و قشیری نزد او مقدمات زبان و ادبیات عرب را فرا گرفت. سپس به نیشابور سفرکرد و حال و هوای معنوی شهر تاثیر فراوانی در او گذاشت. ابوعلی دقّاق در آن شهردستگاه ارشاد داشت و قشیری نیز به مجلس درس او راه یافت، جاذبه و سیطره ی معنوی دقّاق تمام وجود او را فراگرفت به طوری که تا آخر عمر نتوانست از آن رهایی یابد.

چون استاد آثار و نشانه های کمال و نجابت را در او مشاهده کرد او را پذیرفت و سرانجام نیز دخترخود- ام البنین فاطمه- را به عقد نکاح او درآورد، ازدواج او بین سال های ۴۱۰ تا ۴۱۵ هجری اتفاق  افتاده است.

طریقت استاد مبتنی بر زهد و شریعت بوده، قشیری بنابرتوصیه ی وی برای تحصیل علوم شرعی از محضراستادان بسیاری بهره برد. از جمله استادان او می توان به ابوبکرمحمدبن ابوبکر طوسی، امام ابوبکر بن

فورک و ابواسحاق ابراهیم بن اسفراینی اشاره کرد.[۲]

ابوعلی دقّاق درسال ۴۰۵ یا ۴۰۶ هجری چشم ازجهان فروبست. قشیری پس از وفات او به حلقه ی صحبت ابوعبدالرحمن سلمی پیوست.[۳] او علاوه برشهرهای خراسان، دوبار نیز به بغداد و مکّه مسافرت کرد.

قشیری شش پسر داشت که همگی از علمای عصرخود محسوب می شدند. یکی از دختران او        امه الرحیم نام داشت که مادر عبدالغافر فارسی بود. او زن دیگری به جز فاطمه داشت که دختر احمد بن محمد چرخی بلدی بود و به جز امه الرحیم چهار دختر هم داشت که نام یکی از آن ها ماهک بود.

وی در سال ۴۵۵ هجری به نیشابور بازگشت، و تا پایان عمرش به درس، وعظ و املای حدیث ادامه داد و شاگردان زیادی را پرورش داد تا این که صبح روز یکشنبه شانزدهم ربیع الاول سال۴۵۶ هجری چهره در نقاب خاک کشید و در آرامگاه ابدیش و در کنار پیر خود آرام گرفت. او تقریباً هشتاد و نه  سال و یک ماه عمرکرد.[۴]

  آثار قشیری

  او بیشتر عمر خود را صرف تعلیم و تربیت خاندان خویش کرد و «دارای تالیفات و منشات بوده و شعر هم می گفته» از مکتوبات او می توان به «تبیین کذب المفتری» و «طبقات الشافعیه» اشاره نمود.

به گفته ی سبکی از مولفات او می توان تفسیر کبیر، التّحبیرفی التذکیر، آداب الصوفیه، لطائف الاشارات، الجواهر، عیون الاجوبه فی اصول الاسوله، کتاب المناجاه، نکت اولی النهی، نحو القلوب کبیر،   نحو القلوب، احکام السماع، الاربعین و الرساله را نام برد.[۵]

۱-۲٫ شرح حال هجویری غزنوی

تاریخ ولادت ابوالحسن بن عثمان بن ابی علی الجلابی الهجویری الغزنوی، که عدّه ای از او با عنوان «جلابی» یا «هجویری» یا «غزنوی» یاد کرده اند و عدّه ای دیگر وی را «پیر هجویر» خوانده اند، معلوم نیست و از مطالعه ی منابع موجود بر می آید که وی معاصر ابو سعید ابی الخیر (۳۵۷ تا ۴۴۰ هـ) است و احتمالاً در اواخر قرن چهارم هجری در شهر غزنه چشم به جهان گشوده است و دوره ی کودکی و جوانی را در جلاب و هجویر (از محلات غزنه) میان خانواده ای محترم و پرهیزگار سپری کرد و زیر نظر و تربیت پدرش شیخ عثمان بن ابی علی نشو و نما یافت. مادر او نیز از خاندان پرهیزگاری بود که برادرش (دایی هجویری) را «تاج الاولیا» می خواندند و مرقدش را زیارت می کردند.

او در اثر خود کشف المحجوب بیست و هشت بار نام خود را ذکر کرده است. در هند و پاکستان و برخی از مصادر به لقب «داتا گنج بخش» یا «گنج بخش» شهرت دارد.

در شریعت از مذهب امام ابو حنیفه و در طریقت از مسلک جنید پیروی می کرد و «صحو» را فنا گاه مردان می دانست و آن را بر «سکر» که بازیگاه کودکان است ترجیح می داد.

وی در همه جا از استادان خود و با کسانی که آشنا بوده به احترام و نیکی یاد می کند. از استادان او    می توان به شیخ عبادابوالفضل محمدبن الحسن الختّلی، ابوالعباس احمد بن محمد الاشقانی، ابوالقاسم علی بن عبدالله الگرگانی و ابو جعفرمحمد بن المصباح الصیدلانی اشاره کرد. او امام ابوالقاسم قشیری را در همه جا «امام و استاد» خود می نامد و ابو سعید ابی الخیر را «شاهنشاه محبّان و ملک الملوک صوفیان» می خواند.

هجویری پس از تحصیلات مقدماتی خود به سیر و سفر پرداخته و از بسیاری از نواحی و شهرهای ایران چون: سوریه، ترکستان، عراق، خراسان، ماوراءالنهر، گرگان، شام و آذربایجان دیدن کرده است.

بنابرگفته هایی، او یک بار  یا دو بار ازدواج کرده است و زندگی زناشویی او کوتاه مدت بوده و خاطر او را آزرده است.

۱- ترجمه ی رساله ی قشیریه، ص۱۴٫

۱- رضایتی کیشه خاله ،محرّم، تحقیق در رساله ی قشیریه با تأملی در افکار و آثار امام قشیری، ص ۴۲ به بعد.

۲- زرّین کوب، عبد الحسین، جستجو در تصوف ایران، ص۳۹۰٫

۳- ترجمه ی رساله ی قشیریه، ص ۴۸؛ تحقیق در رساله ی قشیریه با تاملی در افکار و آثار امام قشیری، ص۴۳٫

۴- همان، ص۶۴٫

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق سخن در طبیعیات و الهیات کتاب لباب الاشارات و التنبیهات فخر رازی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.