تحقیق رسانه، خبر ، اعتماد مخاطب و نظریه های ارتباطی و عوامل موثر در افزایش اعتماد به برنامه های خبری

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق رسانه، خبر ،  اعتماد مخاطب و نظریه های ارتباطی و عوامل موثر در افزایش اعتماد به برنامه های خبری دارای ۷۴ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
۲-۱ بخش اول: رسانه    ۵
۲-۱-۱ تعریف رسانه:    ۵
۲-۱-۲ وظایف و کارکردهای رسانه:    ۷
۲-۱-۳ وظایف رسانه های خبری:    ۱۳
۲-۱-۴ خبر چیست؟    ۱۵
۲-۱-۵ تاریخچه خبر:    ۱۷
۲-۱-۶ اهمیت اخبار و اطلاع رسانی:    ۱۷
۲-۱-۷ تاریخچه بی بی سی:    ۱۸
۲-۱-۸ شبکه خبر:    ۱۹
۲-۲ بخش دوم: رسانه و اعتماد مخاطب    ۲۰
۲-۲-۱  اعتماد به عنوان پدیده ای مهم:    ۲۰
۲-۲-۲ پیشینه تاریخی مفهوم اعتماد:    ۲۲
۲-۲-۳ مخاطب:    ۲۲
۲-۲-۴ انواع مخاطبان:    ۲۴
۲-۲-۵ ویژگیهای مخاطبان:    ۲۵
۲-۲-۶ نیاز به شناخت مخاطب:    ۲۸
۲-۲-۷ رسانه و اعتماد مخاطب:    ۳۰
۲-۲-۸ عوامل موثر در افزایش اعتماد به برنامه های خبری:    ۳۲
۲-۲-۹ علل بی اعتمادی به خبر رسانه ها:    ۳۴
۲-۲-۱۰ افکار عمومی:    ۴۰
۲-۳ بخش سوم: نظریه های ارتباطی:    ۴۸
۲-۳-۱ نظریه اعتماد:    ۴۸
۲-۳-۱-۱ رویکرد فلسفی از مفهوم اعتماد:    ۴۹
۲-۳-۱-۲ عناصر دخیل در مفهوم اعتماد:    ۵۱
۲-۳-۱-۳ کارکردهای گوناگون اعتماد:    ۵۱
۲-۳-۲ نظریه اقناع:    ۵۷
۲-۳-۲-۱ پیشگامان نظریه اقناع:    ۵۷
۲-۳-۲-۲ اقناع چیست؟    ۵۹
۲-۳-۲-۳ هدف ترغیب:    ۶۰
۲-۳-۲-۴ شیوه های اقناع:    ۶۱
۲-۴ بخش چهارم: پیشینه:    ۶۲
پیشینۀ داخلی:    ۶۲
پیشینۀ خارجی:    ۶۷
منابع و مأخذ:    ۶۹

 منابع :

ساروخانی، باقر، جامعه شناسی ارتباطات، ۱۳۸۵، تهران: انتشارات مؤسسه اطلاعات

سورین، ورنر، تانکارد، جیمز، نظریه های ارتباطات، ۱۳۸۶، ترجمه: دکتر علیرضا دهقان، انتشارات دانشگاه تهران.

اینگلیس، فرد، نظریه رسانه ها، ۱۳۷۷ترجمه محمود حقیقت کاشانی، تهران: مرکز تحقیقات صدا و سیما.

شرام، ویلبر، زندگی و اندیشه پیشتازان علم ارتباطات، ۱۳۸۱، ترجمه: غلامرضا و زهرا آذری، تهران: انتشارات رسا:

کازنو، ژان، جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، ۱۳۷۶، ترجمه باقر ساروخانی و منوچهر محسنی، تهران، نشر اطلاعات.

کازنو، ژان، قدرت تلویزیون، ۱۳۷۴، ترجمه: علی اسدی، انتشارات امیرکبیر.

عتمد نژاد، کاظم، وسایل ارتباط جمعی، ۱۳۷۹، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

معتمد‌نژاد، کاظم با همکاری دکتر ابوالقاسم منصفی، روزنامه‌نگاری، با فصلی جدید در بازنگری روزنامه‌نگاری معاصر، ۱۳۶۸، تهران: نشر سپهر.

مهرآرا، علی‌اکبر، زمینه روان‌شناسی اجتماعی، ۱۳۷۳، انتشارات مهرداد.

مهرداد، هرمز، مقدمه‌ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی، ۱۳۸۰، انتشارات فاران.

ویندال سون؛ سیگنایزر بنو؛ اولسون جیمز، کاربرد نظریه‌های ارتباطات، ۱۳۷۶، ترجمه: علی‌رضا دهقان؛ انتشارات رسانه.

مقدمه

یافته‌ها نشان می‌دهد که ماهواره‌ها از نظر ساختار تکنولوژی روز به روز پیشرفته‌تر می‌شوند و در فرآیند نظام جهانی ارتباطات، دسترسی مخاطبان را آسان‌تر می‌کنند. تجربه نشان می‌دهد که در ایران با وجود توسعه شبکه‌های تلویزیونی و متنوع‌سازی برنامه‌های داخلی و حتی برخوردهای فیزیکی، دایره مخاطبان برنامه‌های ماهواره‌ای تنگ‌تر نشده است. تردیدی نیست که رسانه‌ها تأثیرگذاری عمیق و سریعی در شکل‌گیری نگرش‌ها و باورها نسبت به مسایل داخلی و بین‌المللی دارند و این مهم در کشور ما با حضور مثبت و فعال در عرصه‌های مختلف و با درک موقعیت منطقه‌ای و جهانی ایران اسلامی و روی آوری رسانه‌ها به کار حرفه‌ای و رویکرد تولیدی محقق خواهد شد.

در صنعت ارتباطات هیچ چیز مهمتر از کسب اعتماد مخاطبان و ایجاد اعتماد به رسانه ها نیست. اگر مردم یک جامعه مطمئن شوند که به آنها دروغ گفته نمی شود و سانسور اخبار و اطّلاعات به دلیل حفظ مصالح کشور است، آنگاه می توانند فقدان اطّلاعات و اعمال سانسور را تحمل کنند. این شرایط اعتماد مخاطبان به منبع پیام را همراه خواهد داشت. اعتماد به رسانۀ یکی از مهمترین دغدغه های فکری مسؤلان هر جامعه محسوب می شود و این موضوع تا جایی اهمیت دارد که اعتماد به رسانه همسطح با اعتماد به نهادهای سیاسی و حکومت در نظر گرفته می شود. اگر مخاطبان به اعتبار اخبار تلویزیون اعتقادی نداشته باشند، نمی توان از میزان تأثیرگذاری آن سخن گفت. در این صورت به تدریج رسانه های داخلی مخاطبان خود را از دست می دهند و مخاطبان به سمت رسانه های خارج از جامعه متمایل می شوند. پیشرفت تکنولوژی اطّلاع رسانی، دسترسی شهروندان جوامع را به منابع متعدد و متنوع پخش خبر آسان کرده است و این بحث وجود دارد که در ایران، گرایش به منابع اطّلاع رسانی خارجی همواره در حال افزایش می باشد (هاشم زهی و مهدوی، ۱۳۹۱، ۱۷۸)

۲-۱ بخش اول: رسانه

۲-۱-۱ تعریف رسانه:

“فرد اینگلیس” رسانه را چیزی می داند که تجربه را به دانش تبدیل می کند. وی می گوید: رسانه ها علاماتی را ارائه می کنند که به رویدادهای زندگی روزمره معنا می دهد (اینگلیس، ۱۳۷۷، ۶).

رسانه های ارتباطی با توجه به تعداد افرادی که در جریان ارتباط با آن درگیر می شوند و از آن بهره می گیرند به سه گروه تقسیم می شوند:

وسایل ارتباط فردی: وسایلی که برای ایجاد ارتباط بدون واسطه بین شخص پیام دهنده (فرستنده) و شخص پیام گیرنده (گیرنده) مورد استفاده قرار می گیرد. مثل زبان، خط و …

وسایل ارتباط گروهی: وسایلی که هنگام ارتباط با واسطه و از راه دور مورد استفاده قرار می گیرد. این وسایل می تواند گفتاری یا نوشتاری باسند. مثل تلفن، تلکس و ..

وسایل ارتباط جمعی: رسانه هایی هستند که برای تمامی گروه‌های جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرند. منظور از وسایل ارتباط جمعی بیشتر مطبوعات، رادیو و تلویزیون است (معتمد نژاد، ۱۳۷۱، ۶۶-۶۱).

منظور از وسایل ارتباط جمعی آن دسته از وسایل ارتباطی است که بر اثر پیشرفت تکنولوژی های ارتباطی و تمدن بشر در طول سال های اخیر به وجود آمده و ویژگی اصلی آن قدرت و توانایی زیاد و شعاع عمل و وسیع است (کازنو، ۱۳۷۶، ۱۶).

رسانه های جمعی در معنای وسیع  کلمه شامل کلیه وسایل ارتباطی است که در سطحی گسترده به انتشار اطلاعات، اخبار، عقاید و نظرات می پردازد. این وسایل دارای تنوع فراوانی است و طیف گسترده ای از ابزارهای کنترل اجتماعی از جمله: روزنامه ها، کتاب، رادیو، تلویزیون و شبکه های رایانه ای و …. را در بر می گیرد.

اوج شکوفایی تحقیقات و پژوهش های مربوط به فهم فرآیند ارتباط جمعی مربوط به دهه های  ۱۹۷۰، ۱۹۶۰ است. در طی این سال ها موضوعات و مسائل خاصی همچون: آثار دراز مدت اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیکی رسانه ها و روابط آنها با جامعه و مخاطب، ریشه های اجتماعی و روانشناختی پاسخ‌ها و واکنش های مخاطبان، اشکال محتوا، به ویژه اطلاعات مربوط به اخبار و واقعیت در عرصه پژوهش های ارتباطی مطرح شد (حسینی پاکدهی، ۱۳۷۶، ۲).

رسانه های همگانی مانند مطبوعات، رادیو، تلویزیون، سینما و امثال آنها و همچنین فرایند ارتباط همگانی در حال حاضر، بیش از هر زمان دیگری تحت بررسی و مطالعه دقیق و منظم قرار گرفته اند. این مطالعات و تحقیقات گسترده حکایت از اهمیت رسانه های همگانی به عنوان نهاد مهم اجتماعی می کند. رسانه های همگانی صنعتی متحول و در حال رشد هستند. در این رابطه، شرایط و زمینه را برای استخدام نیروی انسانی، تولید کالاهای هنری و معنوی و ارائه خدمات فراهم می سازند.    رسانه های همگانی در جامعه وسایل و ابزار قدرت هستند. همچنین آنها به عنوان جایگاهی به شمار می روند که از آنجا فرهنگ جریان می یابد. در این رابطه می توان گفت رسانه ها بر شیوه های رفتاری، نحوه سلوک ها و سلیقه های عمومی در جامعه و بر هنجارها اثر می گذارد.

بدین ترتیب رسانه های همگانی به واسطه جامعیتی که دارا هستند می توانند سایر فرایندهای ارتباطی را در سطوح زیرین خود تحت تأثیر قرار دهند. بدون تردید، افراد بیشترین اطلاعات را مستقیماً از رسانه های همگانی دریافت می کنند (مهرداد، ۱۳۸۰، ۹و۱۳).

۲-۱-۲ وظایف و کارکردهای رسانه:

کارکرد[۱] عبارت است از حاصل یا نتیجه نوعی وجود یا عمل (حرکت) اشخاص یا اشیاء و از جمله پدیده‌های لمس ناپذیر چون الگوهای فرهنگی، ساختار های گروهی و نگرش‌ها.

به دیگر سخن کارکرد به معنای نقش یا اثری است که هر پدیده در زنجیره ای از پدیده‌هایی که با آن مرتبط می‌باشد، باقی می‌گذارد. دورکیم در کتاب تقسیم کار اجتماعی، کارکرد را در همین معنا به کار گرفته است. ویلیام اسکیدمور[۲] معتقد است بهترین راه برای  فهمیدن این واژه در نظر گرفتن آن به عنوان یک اثر است و فونکسیون هرعملی، اثر آن است.

مرتن[۳] نیز کارکردهای اجتماعی را به کارکردهای آشکار و پنهان و کارکردهای مثبت و منفی تقسیم کرده است، تا این تلقی به وجود نیاید که آثار اجتماعی یک رفتار یا نهاد اجتماعی، الزاماً از آثار آشکار و مثبت جامعه حکایت می‌کند .

[۱] Function

[۲] William Skidmor

[۳] Merton

80,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق مفهوم رسانه های نوین و مقایسه تطبیقی میان رسانه های سنتی و رسانه های نوین
 • تحقیق نظریه های رسانه و سرمایه اجتماعی و کارکرد و نقش رسانه های ارتباط جمعی
 • تحقیق خبرو باید و نباید‌های خبری و عناوین فقهی خبر و وظایف مخبر
 • تحقیق اعتماد و اعتماد سیاسی و اعتماد در بین جامعه شناسان و عوامل ایجاد کننده اعتماد و کارکرد سرمایه اجتماعی و نقش رسانه ها
 • تحقیق مشارکت سیاسی و ویژگی‌های مشارکت و نقش رسانه‌ها در سازماندهی توسعه و مدیریت بحران‌های سیاسی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.