تحقیق رمان و انواع آن و اصطلاحات داستانی و مکتب های ادبی

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق رمان و انواع آن و اصطلاحات داستانی و مکتب های ادبی دارای ۵۱ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-رمان    ۳
۲-۱-رمان فارسی    ۵
۳-۱- انواع رمان    ۱۰
۱-۳-۱-رمان وقایع نامه ای:    ۱۰
۲-۳-۱-رمان عمل:    ۱۱
۳-۳-۱-رمان شخصیت    ۱۱
۴-۳-۱-رمان دراماتیک:    ۱۲
۵-۳-۱-رمان ناحیه ای    ۱۳
۶-۳-۱-رمان محلی    ۱۴
۷-۳-۱-رمان اجتماعی    ۱۴
۸-۳-۱-رمان روان شناختی    ۱۴
۲-اصطلاحات داستانی    ۱۵
۱-۲- پیرنگ    ۱۵
۲-۲شخصیت و شخصیت پردازی    ۱۷
۳-۲-صحنه و صحنه پردازی :    ۱۷
۴-۲-زاویه دید    ۱۸
۵-۲-موضوع :    ۲۳
۶-۲-درونمایه    ۲۴
۷-۲-لحن    ۲۵
۸-۲-فضا و رنگ    ۲۶
۹-۲-گفت و گو:    ۲۷
۱۰-۲-کنش و حادثه    ۲۷
۱۱-۲-توصیف    ۲۸
۱۲-۲-نام و عنوان    ۲۹
۱۳-۲-تنه داستان    ۲۹
۱-۱۳-۲-مقدمه    ۲۹
۲-۱۳-۲-گره و بحران    ۳۰
۳-۱۳-۲-تعلیق    ۳۲
۴-۱۳-۲-کشمکش    ۳۲
۵-۱۳-۲-هیجان    ۳۳
۶-۱۳-۲-اوج    ۳۳
۷-۱۳-۲-پایان    ۳۴
۱۴-۲حقیقت مانندی    ۳۴
۳-مکتب های ادبی    ۳۴
۱-۳-رئالیسم    ۳۴
۱-۱-۳-رئالیسم روانشناختی:    ۳۶
۲-۱-۳-رئالیسم جادویی:    ۳۷
۳-۱-۳-رئالیسم انتقادی:    ۳۷
۴-۱-۳-رئالیسم نو:    ۳۷
۲-۳-رمانتیسم :    ۳۷
۳-۳-ناتورالیسم:    ۳۹
۴-۳-سوررئالیسم:    ۴۰
۵-۳-سمبولیسم:    ۴۱
۶-۳-جریان سیال ذهن:    ۴۲
۴-سبک شناسی    ۴۳
۱-۴-سبک:    ۴۳
منابع و مآخذ    ۴۷

منابع

میرصادقی، جمال، (۱۳۷۶) . عناصر داستان ،ادبیات داستانی ،داستان،پیرنگ،شخصیت،… . تهران : سخن

میرصادقی، جمال،   (۱۳۸۶) . ادبیات داستانی  . چاپ پنجم . تهران: نشر سخن

میرصادقی، جمال، (۱۳۸۱) . جهان داستان ایران . تهران : اشاره

میرصادقی، جمال، (۱۳۸۲) . داستان نویسهای نام آور معاصر ایران . تهران : اشاره

میرصادقی، جمال، ( ۱۳۸۸) . واژه نامه هنر داستان نویسی . چاپ دوم . تهران : کتاب مهناز

میرعابدینی، حسن، (۱۳۷۷) . صد سال داستان نویسی . تهران : نشر چشمه

عبدالهیان ، حمید ،(۱۳۸۱) . شخصیت و شخصیت پردازی در داستان معاصر . چاپ

پاینده ، حسین، (۱۳۷۴). نظریه رمان. تهران: نشرنظر

ایرانی ، ناصر ، (۱۳۶۴) . داستان :تعاریف ،ابزار و عناصر . تهران : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ایرانی ، ناصر ، (۱۳۸۰) . هنر رمان . تهران : نشر آبانگاه

دستغیب ، عبدالعلی ،(۱۳۸۳) . کالبد شکافی رمان فارسی . تهران : سوره مهر

بیشاب ، لئونارد ، (۱۳۸۳) . درسهایی درباره داستان نویسی . محسن سلیمانی . چاپ سوم . تهران : سوره مهر

یونسی، ابراهیم، (۱۳۷۹) . هنر داستان نویسی . چاپ ششم . تهران : نگاه

داد ، سیما ، (۱۳۷۱) . فرهنگ اصطلاحات ادبی :واژه نامه مفاهیم . تهران : مروارید

پرین ، لارنس ، (۱۳۶۲) . تأملی دیگر در باب داستان نویسی . محسن سلیمانی . تهران : حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

بهار ، محمد تقی (ملک الشعرا)، (۱۳۶۹) .سبک شناسی یا تطور نثر فارسی . چاپ پنجم . تهران: امیرکبیر

۱-رمان

 ۱-۱- درباره رمان

«تعریف رمان در فرهنگ و بستر چنین آمده است : نثر روایی خلاقانه ای با طول شایان توجه و پیچیدگی خاص که با تجربه انسانی همراه با تخییل سروکار داشته باشد و از طریق توالی حوادث بیان شود و در آن گروهی از شخصیت ها در صحنه مشخصی شرکت داشته باشند. » (میرصادقی،۲۴:۱۳۷۶)

ویلیام هزلیت، منتقد و نویسنده انگلیسی در قرن نوزده رمان را چنین تعریف کرده است :

«رمان ، داستانی است که براساس تقلیدی نزدیک به واقعیت، از آدمی،عادات و حالات بشری نوشته شده باشد و به نحوی از انحاء شالوده جامعه را در خود تصویر و منعکس می کند.» (عبدالهیان،۱۳۸۱ :۴۸)

«رمان اثری داستانی است که دارای حجمی نسبتأ طولانی است و به همین دلیل کلیه عناصر داستان در این نوع پیچیده تر و متنوع تراند. وقایع بیشتر و گره خورده تراند و در کنار حادثه اصلی ،حوادث فرعی متعددی مطرح میشود.»  (همان:۴۸)

«رمان مهمترین  و معروف ترین شکل تبلور یافته ادبی روزگار ماست.»(میرصادقی،۱۳۷۶: ۲۳) تاریخ پیدایش و طلوع آن در فرهنگ ادبی جهان از ۲۵۰ سال تجاوز نمی کند و در حقیقت نخستین بار در حدود چهار قرن پیش ، یعنی قرن۱۸، بعد از رنسانس و انقلاب صنعتی در کشور اسپانیا ظهور یافت. (عبدالهیان،۱۳۸۱ : ۱۹)بیشتر صاحب نظران سرآغاز رمان اروپا را در رمان بلند  دن کیشوت اثر سروانتس، نویسنده و شاعر اسپانیایی ، (۱۶۱۷،۱۵۴۷) در خلال سالهای ۱۶۰۵ تا۱۶۱۵ می دانند.

« پس از آن با رمان شاهزاده خانم کلو، نوشته مادام دو لافایت ، نویسنده فرانسوی (۱۶۹۳-۱۶۳۴) و ژیل بلاس، اثر مشهور آن رنه لوساژ، نویسنده فرانسوی (۱۷۴۷-۱۶۶۸) ، بنیاد آن ریخته شد. در پی آن نویسندگانی چون دانیل دفو، نویسنده انگلیسی (۱۷۳۱-۱۶۶۰) و ساموئل ریچاردسن، نویسنده انگلیسی (۱۷۶۱-۱۶۸۹) و هنری فیلدینگ ، نویسنده انگلیسی (۱۷۵۴-۱۷۰۷) و والتراسکات، نویسنده اسکاتلندی (۱۸۳۲-۱۷۷۱) آن را به تکامل رساندند.» (میرصادقی،۱۳۷۶ :۲۳)

رمان آنجا که میدان نمایش سرنوشت بشر و تجربه های شخصی و اجتماعی اوست بی تردید بزرگترین رمان نویسان را در قلمرو واقع گرایان قرن نوزده چون ، بالزاک ، تولستوی و داستایوسکی به جهان عرضه داشته است . رمان نویسان قرن بیست اگر چه نتوانستند به جایگاه بلند پیشکسوتان خود نائل شوند اما نوع رمان را متحّول ساختند.

با افول دوران فئودال و ظهور جامعه بورژوایی ، در پی تحولات فکری و به دلیل احتیاج انسان فرا تاریخی عصر جدید به نوع ادبی تازه،«یعنی دوره ای که جهت گیری عمومی فکری آن به علت طرد–یاحداقل کوشش در جهت طرد مفاهیم کلی ،پیوند خود را با میراث کلاسیک و قرون وسطایی اش گسسته بود»(پاینده،۱۳۷۴: ۱۶)رمانس از دنیای ادبیات رخت بربست و به جای آن رمان میداندار ادبیات داستانی گردید.

« رمانس ، قصه خیالی منثور یا منظومی است که بر وقایع غیرعادی و شگفت انگیز توجه کند و ماجراهای عجیب و غریب و عشقبازی های اغراق آمیز یا اعمال سلحشوران را به نمایش گذارد. » (میرصادقی، ۱۳۷۶ : ۲۲)

در اینجا برای شناخت خصوصیات اصلی رمان به تقابل میان رمان و رمانس می پردازیم :

۱-شخصیت پردازی :«آدم های رمان، اغلب آدم های عادی و حقیر و ساده ای هستند از کلیه طبقات اجتماعی که در اطراف هر نویسنده به فراوانی دیده می شوند. این شخصیت ها دیگر اعمال قهرمانانه انجام      نمی دهند و قیافه آن ها به خوبی و وضوح و همسان با خلقیاتشان توصیف می شود تا در ذهن خواننده تصویری واضح داشته باشد.»(عبدالهیان،۱۳۸۱: ۲۰) در حالی که در رمانس «بیشتر قهرمانان از خاندان شاهی انتخاب     می شوند.»(همان:۱۴) «قیافه ظاهری آنها با هم تفاوت چندانی ندارد و همه خصوصیاتی که برای زن وصف شده دقیقاً برای مردان یا پسران جوان نیز گفته شده است .» (همان:۱۶)

۲-موضوع :«نویسندگان رمان حوادث زندگی عادی ، بدی های جوامع و انتقاد و راه اصطلاح را در آثار خود نشان می دهند حال آنکه موضوعات اصلی رمانس، عشق و ناکامی ، جنگ و قدرت نمایی، ثروت و مال اندوزی ، نیکی و عواقب آن است .» (همان:۲۰)

« چون موضوع رمان، فرد در جامعه است و رمان نویس می کوشد تصویری حتی الامکان جامع از زندگی فرد در جامعه به دست دهد و همواره در سرشت انسان و زندگی فردی و اجتماعی ، پندارها و گفتارها و کردارهایی هست که نظامهای اخلاقی آنها را مذموم یا گناه آلود به شمار می آورند یکی از ویژگی های رمان نشان دادن آن پندارها و گفتارها و کردارهای مذموم و گناه آلود است .» (ایرانی،۱۳۸۰: ۱۲۳)

۳-پیرنگ :«پیرنگ پیش از رمان، مبتنی بر هم زمانی غیر محتمل حوادث و یا تغییر قیافه شخصیتها بود، حال آنکه در پیرنگ رمان به واسطه عامل زمان، ارتباطی علّی بین وقایع برقراری شود و همین امر ساختار رمان را بس منسجم تر می سازد و شاید از این هم مهمتر تأثیری باشد که تأکید رمان برفرآیند رمان، در شخصیت پردازی باقی می گذارد.» (پاینده،۱۳۷۴: ۳۴) بنابراین پیرنگ منسجم، قوی و پیچیده جز در رمان شخصیت، یکی از مهمترین عناصر داستانی و از کلیدهای طلایی موفقیت رمان به شمار می رود .

۴-حقیقت مانندی :«رمانس بازتابی از مسائل احساسی و درونی آدمی است و همچون  رمان داستان افراد را بیان می کند اما به شیوه خیالی و ذهنی به آنها می پردازد درحالی که رمان نویس در رمان چون عینی تر و واقعی تر داستان را پرداخت می کند، می تواند به درون ذهن اشخاص نفوذ کند.» (سلیمانی،۱۳۶۹: ۱۴۷) بنابراین رمان نویس با نفوذ به دنیای درون فرد و احساسات خصوصی و کاویدن روح بشر و تجزیه و تحلیل دقیق و عمیق شخصیت و تصویر و تشریح جزئیات هر حادثه و حالت،احساس واقعیت را در ذهن خواننده به وجود می آورد تا خواننده شاهد و ناظر وقایع داستان بشود و با شخصیت های داستان همذات پنداری کند. (میرصادقی،۱۳۸۱: ۳۹۰)

۵-هدف : «رمانس بیشتر درباره دلیری پهلوانان و ماجراهای عاشقانه و شگفت انگیز و اغراق آمیز است که تنها جنبه سرگرم کنندگی دارند .»(همان: ۳۹۲) اما«هدف رمان، علاوه بر رسیدن به زیبایی ، آموزندگی و  تعلیمی بودن آن است» (عبدالهیان،۱۳۸۱: ۲۱)

۶- پایان :«در رمان برخلاف رمانس نمی توان پایان داستان را پیش بینی کرد. نویسنده تا جایی که می تواند، سعی می کند، بر گیرایی رمان بیفزاید و اضطراب خواننده را بیشتر کند . گاه تا سطر آخر داستان ، نتیجه مشخص نمی شود.» (همان:۲۰)

با توجه به آنچه در بالا براساس نظریات متخصصان فن آورده شد، اختلاف اساسی «رمان» و «رمانس»  در نحوه شخصیت پردازی ،حقیقت مانندی و در پیرنگ ، موضوع و هدف این دواست.

۲-۱-رمان فارسی

داستان نویسی فارسی (رمان و داستان کوتاه ) پدیده هنری بدیعی بود که به تقریب اندکی پیش از  انقلاب مشروطیت به عنوان میراث ادبی از اروپا وارد ایران شد(میرصادقی،۱۳۸۲: ۱۱) و« در جای ادبیات داستانی سنتی که تأثیر و اهمیت خود را بر اثر تحولات اجتماعی از دست داده بود، نشست و چون با اوضاع و احوال جدید جامعه ایران، هماهنگی داشت و تلاش و درگیری انسان امروز را تصویر می کرد و حامی مردمان ستمدیده و محروم و زیردست بود، پذیرشی روز افزون یافت و وسیله ای شد برای پرداختن به ناهنجاری های اجتماعی و افشاگری های سیاسی .» (عبدالهیان،۱۳۸۱: ۱۹)

رحیمیان در کتاب «ادبیات معاصر نثر» نثر معاصر را به چهار دوره تقسیم میکند:(رحیمیان،۱۳۸۴: ۷۱-۱۴۷-۲۱۷)

۱-نثر دوره مشروطه(۱۳۰۰-۱۲۸۵):

در این دوره در نتیجه تحولات سیاسی و اجتماعی و بحران هایی که  در اواخر  قاجاریه به وجود آمد، شرایط لازم برای پدید آمدن نخستین رمان های ایرانی فراهم شد. (عبدالهیان،۱۳۸۱ : ۲۴)

عبدالهیان در «کارنامه نثر معاصر» این شرایط را چنین ذکر می کند:

۱-ترجمه داستان های غربی : «این ترجمه ها که توسط شاهزاده ها و در باریان قاجار صورت می گرفت، جنبه سرگرم کنندگی داشت و از نوع رمان های حادثه ای بود، با این حال علاوه بر آشنایی مردم با جامعه غرب، تأثیر بسیاری بر ساده شدن زبان نگارش گذاشتند.» (میرصادقی،۱۳۸۲: ۱۵)

۲- سفرنامه های خیالی :« که در فاصله قبل از مشروطه تا کودتای رضاخان نوشته شدند و زبان را به زبان مناسب برای رمان تبدیل کردند این سفرنامه ها در واقع رمان های ناقصی اند  که بین رمان و رمانس در نوسانند اما در بیداری ایرانیان در انقلاب مشروطه تأثیر بسیار داشته اند. چنانچه روشنفکران این دوره قالب سفرنامه را برای بیان اوضاع سیاسی و اجتماعی داخل کشور به کار می بردند. جهل و خرافه پرستی عوام و نادانی و فرصت طلبی طبقه حاکم و مواجهه فرودستان و ستمدیدگان با حق کشی ها و زورگویی های بزرگان موضوع اصلی این سفرنامه هاست .» (عبدالهیان،۱۳۸۱: ۲۵)

۳- آثار کوتاه شبه داستانی : «این آثار مجموعه مقالاتی بودند که در روزنامه ها و مجلات آن دوره چاپ  می شدند و بسیار شبیه به داستان های کوتاه بعدی بودند. » (همان:۲۶)

۴- رمان های تاریخی : «این رمان های آغازین که حدفاصلی است میان قصه های بلند و رمان های واقعی . به این دلیل که مربوط به فضای قدیمی و حوادث گذشته و قهرمانان و اعمال و زمان و مکان آن دوره هاست و توأم با نوعی قهرمان سازی و گذشته گرایی  است از سوی رمان نویسان توانا و واقع بین جدی گرفته نشد. نگارش رمان تاریخی بیشتر به تقلید از اروپاییان رواج یافت ولی نمونه هایی از این نوع در ادبیات ما سابقه ای دیرین دارد. در این دوران، رمان تاریخی، و سیله ای برای بیان و تبلیغ روش زندگی مردان بزرگی بود که در گذشته ها منجی ایران بودند.»(همان:۲۷) از جمله ستارگان فریب خورده  که نخستین رمان تاریخی است.

۲-نثر دوره کودتا (۱۳۲۰-۱۳۰۰)

میرعابدینی در«صد سال داستان نویسی»به دو جریان ادبی در این دوره اشاره می کند :

الف-رمان های تاریخی :رمان های تاریخی که نوع ادبی شاخص دوره قبل بوددراین سالها نیز به حیات خود ادامه می دهد.رمان های تاریخی در این دوره«بر اساس بزرگنمایی اغراق آمیز یک شخصیت تاریخی نوشته شده است،بی آنکه این شخصیت را مرتبط باخاستگاه و سمت گیری اجتماعی و شرایط تاریخی پیدایش او و مسیر عمده تکامل اجتماعی بررسی کنند .به طور کلی نویسندگان از دیدگاهی اصولی به سیر حرکت جامعه نمی نگرند و بر مبنای سنت تاریخ نگاری کهن گام بر می دارند.» (میرعابدینی،۱۳۷۷: ۴۷)

ب-رمان های اجتماعی : سال ۱۳۰۰ به سبب تغییراتی که در طرز زندگی مردم و تحولاتی که در حکومت حادث شد، اغلب داستان نویسان به نگارش رمان های اجتماعی روی آوردند« که در آن ها لبه حمله مستقیم    به اوضاع و احوال آشفته و بی سر و سامان و عقب ماندگی های ایران و خودکامگی های زمامداران وقت و    فاجعه هایی که در این اوضاع و احوال روی  می داد بود.»(میرصادقی،۱۳۸۲: ۱۹)« به طور کلی رمان های اجتماعی و واقع گرایانه ای که در این دوره نوشته می شد از الگوی رمان نویسی قرن هایی ۱۸و۱۹ غربی پیروی می کرد.» (دستغیب،۱۳۸۳: ۷۴)اما« خط سیر رمان نویسی فارسی ، خط سیر همواری نبوده است، چنانچه بعد از کودتای رضاشاه و استیلای دیکتاتوری بر جامعه ایرانی، به دلیل اختناق و سختگیری با اهل اندیشه و قلم،    رمان های بی بو و خاصیت سطحی عاشقانه تحت تأثیر و به تقلید رمان های احساساتی و رمانتیک فرنگی باب شد که پر از آه و ناله های سوزناک رمانتیک است. این رمانها اغلب گرفتار نقص و ایرادهای فنی و ساختاری  و ضعف ها  و اغراق های معنایی بودند و از نظر هنری فاقد ارزش و عمرشان کوتاه بود.»(میرصادقی،۱۳۸۲: ۲۰)

۳-نثر دوره آرمانگرایی(۱۳۳۲-۱۳۲۰) :

وضعیت پرتلاطم سالهای پس از شهریور بیست «اعتراض های مردمی،تشکل های سیاسی و روشنفکری،حکومت نظامی ها،یورش ها،بازداشت ها و تیر باران ها چهرهای متفاوت به این دوره  می بخشد.» (میرعابدینی،۱۳۷۷: ۱۲۹) «آثار پدید آمده در این دوره از ژورنالیسم و آوازه گری صدمه می بیند و با این که داستان های بسیاری نوشته می شود ،اثر با ارزش-از لحاظ نگرش تاریخی و زیبایی شناسی-در میان آن ها نیست » (همان:۱۳۲)

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق ادبیات داستانی و پیدایش رمان در ایران
 • تحقیق جامعه شناسی ادبیات و رمان و نظریه های آن
 • تحقیق جامعه شناسی ادبیّات و نقد جامعه شناختی رمان
 • پیشینه تحقیق رمان تاریخی و عناصر داستان در ایران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.