تحقیق روند تجدید ساختار و بازار برق

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق روند تجدید ساختار و بازار برق  دارای ۲۷ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-۱- مقدمه    ۴
۱-۲- ساختار سنتی صنعت برق    ۵
۱-۲-۱- معیارهای ساختار سنتی صنعت برق    ۵
۱-۳- تجدیدساختار در صنعت برق    ۷
۱-۳-۱- انگیزههای تجدیدساختار صنعت برق    ۷
۱-۳-۲- عوامل موثر بر روند تجدیدساختار [۴]    ۸
۱-۳-۳- مدلهای اجرایی در ساختار مدرن صنعت برق    ۹
۱-۳-۳-۱- مدل انحصار یکپارچه عمودی    ۹
۱-۳-۳-۲- مدل انحصار خریدار    ۹
۱-۳-۳-۳- رقابت در بازار عمدهفروشی    ۱۰
۱-۳-۳-۴- مدل اختیار کامل مشتری در انتخاب عرضهکننده برق    ۱۰
۱-۴- مراحل هشتگانه تجدیدساختار در صنعت برق    ۱۱
۱-۴-۱- جداسازی و تفکیک ساختار سنتی    ۱۱
۱-۴-۲- تجدیدساختار و ایجاد بازار عمدهفروشی برق    ۱۱
۱-۴-۳- تضمین دسترسی به شبکه انتقال و دسترسی باز    ۱۲
۱-۵- مراحل ثانویه در ساختار مدرن صنعت برق    ۱۳
۱-۵-۱- مدیریت ریسک     ۱۳
۱-۵-۲- مدیریت تراکم    ۱۳
۱-۵-۳- برنامهریزی توسعه    ۱۳
۱-۵-۴- سرویسهای جانبی    ۱۳
۱-۵-۵- سیستم اطلاعرسانی باز و همزمان    ۱۴
۱-۶- روند تجدید ساختار در سایر کشورها    ۱۴
۱-۶-۱- تجدیدساختار در صنعت برق کالیفرنیا [۹]    ۱۴
۱-۶-۲- تجدیدساختار در صنعت برق آفریقای جنوبی [۱۰]    ۱۶
۱-۶-۳- تجدیدساختار در صنعت برق ترکیه [۱۱]    ۱۶
۱-۶-۴- تجدیدساختار در صنعت برق قزاقستان  [۱۵]    ۱۶
۱-۶-۵- روند تجدید ساختار در ایران [۱۲]    ۱۶
۱-۶-۶- خصوصیات بازار برق ایران [۱۲]    ۱۷
۱-۶-۷- ارکان بازار برق ایران [۱۳]    ۱۷
منابع و مآخذ    ۱۹

منابع

[۱] G.Rothwell and T. Gomez, Electricity Economics: Regulation and Deregulation, IEEE Press Serios on Power Engineering,February 2003, ISBN:978-0-471-23437-1.

[۲] قهرمانی، سیامک. ۱۳۸۲٫ ادبیات تجدید­ساختار و انواع  ISO . مجموعه سمینار­های تخصصی بازار برق، شرکت برق منطقه خوزستان.

[۳] گروه پژوهشی مطالعات سیستم. ۱۳۸۰٫ تجدید ساختار برق صنعت دنیا. جلد اول و دوم، گزارش مرحله اول پروژه “بررسی و تحقیق در خصوص تجدید ساختار در صنعت برق”، صفحات ۲ الی ۲۰ پژوهشکده برق، پژوهشگاه نیرو.

[۱۹] لاجوردی، حسن. ۱۳۸۲٫ مراحل تجدید­ساختار در صنعت برق. مجموعه سمینار­های تخصصی بازار برق، شرکت برق منطقه خوزستان.

[۵] گروه پژوهشی مطالعات سیستم. ۱۳۸۰٫ مدیریت ریسک وتاثیر قراردادها. گزارش مرحله دوم پروژه  “بررسی و تحقیق در خصوص تجدید ساختار در صنعت برق”، صفحات ۹ الی ۳۰، پژوهشکده برق، پژوهشگاه نیرو.

[۶] گروه پژوهشی مطالعات سیستم. ۱۳۸۰٫ بررسی و مطالعه سرویس­های جانبی. گزارش مرحله پنجم پروژه، “بررسی و تحقیق در خصوص تجدید ساختار در صنعت برق”، صفحات ۸۲ الی ۱۰۴، پژوهشکده برق، پژوهشگاه نیرو.

[۷] گروه پژوهشی مطالعات سیستم. ۱۳۸۰٫ بررسی ومطالعه بهره بردار سیستم. گزارش مرحله دوم پروژه  “بررسی و تحقیق در خصوص تجدید ساختار در صنعت برق”، پژوهشکده برق، پژوهشگاه نیرو.

[۸] Mohammad Shahidehpour, Hatim Yamin, Zuyi Li, 2002. Market Operations in Electric Power Systems: Forecasting, Scheduling, and Risk Managementg, John Wiley & Sons.

[۹]Lewington Ilka, Petrov Konstantin. 2005. Power Sector Restructuring, KEMA Consulting(ECC), JANUARY (Day 3).

[۱۰] دفتر بررسی­های اقتصادی و توسعه صادرات. ۱۳۸۶٫ تحلیل بازار آفریقای جنوبی. معاونت برنامه­ریزی و امور اقتصادی، وزارت نیرو.

[۱۱] دفتر تنظیم مقررات و توسعه رقابت در بازار آب و برق. ۱۳۸۶٫ استراتژی خصوصی سازی و تجدید ساختار بخش برق ترکیه. گروه خصوصی سازی و اجرای سیاست­های اصل۴۴٫

-۱- مقدمه

با توسعه سیستم­های قدرت، ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی از یک طرف و مساله امنیت و تداوم کار مطمئن سیستم از سویی دیگر چالش­هایی را پیش­روی برنامه­ریزان، طراحان و بهره­برداران سیستم قرار داده است. این مسائل باعث شده تا در دهه­های اخیر محققان به تحقیق راجع به حل این چالش­ها در صنعت برق بپردازند.

در گذشته سیستم­های قدرت دارای ساختار عمودی[۱] بودند، به این معنی که تولید انرژی الکتریکی، انتقال و توزیع آن در یک منطقه، توسط یک واحد کنترل انجام می­شد. مصرف­­کنندگان کوچک و بزرگ انرژی مورد نیازشان را از دولت خریداری می­کردند و سیستم بازار برق، تک قطبی[۲] (انحصاری) بود. در واقع دولت­ها با احداث نیروگاه­های کوچک و بزرگ در نقاط مختلف کشور یا منطقه و انتقال آن به محل­های مصرف و توزیع، بازار برق را اداره می­کردند و بر کل سیستم توسط مرکزی واحد نظارت داشتند. با گسترش روز افزون سیستم­های انرژی الکتریکی و استفاده بهینه از منابع و رقابت­های اقتصادی و محدودیت­های زیست محیطی، گرایش به بازار چند قطبی(رقابتی) توسعه یافت و نیاز به آن باعث شد تا دولت­ها به تشویق شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی جهت سرمایه­گذاری و مشارکت در صنعت برق روی آورند. این تغییر قوانین و اعمال تشویق­های اقتصادی دولت­ها جهت کنترل رشد فزاینده صنعت برق، تحت عنوان مقررات­زدایی[۳] مطرح شد.

این امر که خصوصی­سازی صنعت برق را در بخش­های تولید و فروش در پی دارد، در سال ۱۹۸۲ میلادی در شیلی، ۱۹۹۲ در آرژانتین و سپس در کشور­های بولیوی، پرو، گواتمالا، کلمبیا، السالوادور، پاناما، برزیل، مکزیک، اسکاتلند، ایرلند شمالی، نروژ، انگلستان، اسپانیا، هلند و بخش­هایی از ایالات متحده آمریکا به شیوه­های مختلفی اجرا شده است[۱].

در سیستم بازار برق چند قطبی، خریداران می­توانند عرضه­کننده انرژی را انتخاب کنند. با تامین سرویس بهتر و انرژی ارزانتر، خریداران بیشتری جذب می­شوند که این کار سود بیشتری عاید عرضه­کننده می­نماید و از طرفی خریداران نیز منافع بیشتری می­برند. عرضه­کنندگان یا تامین­کنندگان انرژی کارگزارانی[۴] هستند که انرژی را به مشتری می­فروشند. هرچند که ممکن است آنها تولید­کننده نباشند، اما می­توانند سهم تولید نیروگاه­ها را بخرند. این ساختار جدید سیستم قدرت، مفاهیم گذشته را به چالش می­کشد. در گذشته تمرکز تحقیقات روی فرمول­سازی برخی محدودیت­های عملی از قبیل دامنه ولتاژ شین­ها، محدودیت­های تولید، ظرفیت خطوط انتقال، محدودیت­های احتمالی، ملاحظات محیطی و مسائلی از این قبیل بود.

جهت تضمین دسترسی آزاد[۵] عرضه­کنندگان و خریداران به سیستم انتقال، بهره­برداری از سیستم انتقال مستلزم مستقل بودن از سهام[۶] بازار است. بهره­برداران مستقل سیستم[۷] نقش هماهنگ­ساز مرکزی را ایفا    می­کنند، و با فراهم کردن امنیت و قابلیت اطمینان سیستم مسئولیت مهم خود را به انجام می­رسانند. همچنین ISO درجه کیفیت و امنیت سیستم را تضمین می­نماید.

محیط­های انتقال و توزیع در سیستم­های رقابتی با دسترسی باز بوده و مسائل مرتبط با آنها، اهمیت انکارناپذیری دارد. در ساختارهای مدیریتی شبکه، خواه به صورت ترکیب بهره­بردار سیستم[۸] و بهره­بردار بازار[۹] و خواه به صورت بهره­بردار مستقل سیستم، سیستم­های انتقال به عنوان بزرگراه­های انتقال انرژی نقش ویژه­ای را به خود اختصاص داده­اند. در سیستم SO+MO اداره بازار رقابتی و تمام موارد مرتبط با قراردادهای خرید و فروش، از بهره­بردار شبکه جداست، اما در ساختار ISO هر دو مورد مذکور توسط بهره­بردار مستقل شبکه انجام می­شود. ساختارهای مدیریتی شبکه در شکل (۱-۱) نشان داده شده است[۸].

۱-۲- ساختار سنتی صنعت برق

تقریبا در تمام کشورها و در صد ساله اخیر، صنعت برق به صورت انحصاری بوده و تحت نظارت دولت قرار داشته است. این صنعت به صورت یک انحصار یکپارچه و با ساختار عمودی فعالیت می­کرده و مالکیت کلیه تاسیسات تولید، انتقال و توزیع در اختیار شرکت برق ملی یا محلی قرار داشته است و فقط این شرکت مجاز به تولید، انتقال، توزیع و فروش برق در قلمرو خدماتی خود و همچنین موظف به تامین نیاز تمام مصرف­کنندگان نه الزاما آنهایی که سود آورند، بوده است. شیوه­های عملیاتی و کسب و کار این شرکت­ها می­بایست مطابق با رهنمود­ها و قواعدی بود که توسط ناظرین دولتی تامین می­گردید و نرخ­های شرکت برق نیز مطابق با مقررات تنظیمی دولت بود. همچنین دولت تضمین می­کرد که این نرخ­های تنظیمی یک حاشیه سود عادلانه و منطقی بالاتر از هزینه­ها را برای شرکت برق به همراه داشته باشد[۲].

[۱] Vertically Integrated Monopoly(VIM)

[۲] Monopoly

[۳] Deregulation

[۴] Agent

[۵] Open Access

[۶] Portfolio

[۷] Independent System Operator(ISO)

[۸] System Operator(SO)

[۹] Market Operator(MO)

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.