تحقیق رژیم حقوقی حاکم بر فضا و ابعاد حقوقی فعالیت ها ی نظامی فضایی دولت ها

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق رژیم حقوقی حاکم بر فضا و ابعاد حقوقی فعالیت ها ی نظامی فضایی دولت ها دارای ۵۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۶
فصل اول:رژیم حقوقی حاکم بر فضا    ۶
۱-۱-قلمرو فضا    ۷
۲-۱- منابع حقوقی فضا    ۸
-۱-۳رژیم حقوقی فضا    ۱۰
-۱-۳-۱معاهده اصول فعالیت دولت ها در کاوش واستفاده از فضا شامل ماه و اجرام آسمانی.(معاهده  فضاء ماوراء جو)    ۱۲
۱-۱-۳-۱-بررسی  تاریخچه  معاهده فضا(OST)    ۱۴
۲-۱-۳-۱-اهداف و روح معاهده فضا(ost)    ۱۵
۳-۱-۳-۱-ابهامات و محدودیت ها ی معاهده فضا( ost) جهت کنترل سلاح    ۱۷
-۱-۴سنجش از راه دور    ۲۰
۴-۱-۱-سنجش از راه دور بطور کلی    ۲۰
۴-۲-۱-اصول ۱۵گانه سنجش از راه دور    ۲۲
-۱-۵تعاریف سنجش از راه دور    ۲۶
۶-۱-کاربرد های نظامی و غیر نظامی ا زاطلاعات سنجش از راه دور    ۲۷
فصل دوم:ابعاد حقوقی فعالیت ها ی نظامی فضایی دولت ها    ۳۰
۱– ۲ –تاریخچه و چگونگی شکل گیری فعالیت های نظامی در فضا    ۳۱
۲– ۲ – پیدایش جنگ فضایی    ۳۳
۳– ۲ –التزامات ماده چهارم پیمان فضا(۱۹۶۷)    ۳۵
۱ –۳– ۲ –  بند اول ماده چهارم معاهده فضا:سلاح‌های مخرب دسته جمعی    ۳۵
۲ –۳– ۲ –بند ۲ماده۴ معاهده فضا: «اهداف صلح‌آمیز»    ۳۷
۴– ۲ –استفاده از زور در فضای خارجی    ۴۰
۵– ۲ –موضوع دفاع مشروع    ۴۳
۱–۵– ۲ –دفاع مشروع در فضای لایتناهی خارج از زمین    ۴۳
۲–۵– ۲ – دفاع مشروع بر روی اجرام آسمانی و منطقه قطب جنوب    ۴۴
۶– ۲ –رقابت تسلیحاتی در فضا و قوانین مخاصمات مسلحانه    ۴۵
۱ –۶– ۲ – حفاظت از فضا در هنگام بروز درگیری‌های نظامی    ۴۷
۲ –۶– ۲ –اهداف نظامی    ۴۹
۳ –۶– ۲ – تدابیر پیشگیرانه از نظر حقوق بین الملل    ۵۱
۷– ۲ – آیا الزامی برای استفاده از سلاح فضائی وجود دارد؟    ۵۲
فهرست منابع و مآخذ    ۵۴

منابع

۱- نامی، محمد حسین، فضا بعد چهارم قدرت، انتشارات زیتون سبز،۱۳۸۹ .

۲- هنکرتز، ژان ماری، دوسوالوبک، لوئس، حقوق بین الملل بشر دوستانه عرفی، جلد ۱، ترجمه: دفتر امور بین الملل قوه ی قضائیه جمهوری اسلامی ایران و کمیته صلیب سرخ، انتشارات مجد،۱۳۸۷٫

۳- راجرز، آنتونی، قواعد کاربردی مخاصمات مسلحانه، ترجمه: کمیته ملی حقوق بشر، انتشارات امیر کبیر،۱۳۸۲٫

۴- اکهرست، مایکل، حقوق بین الملل نوین، ترجمه: دکتر مهرداد امیری، ناشر دفتر خدمات حقوق بین الملل جمهوری اسلامی ایران ،۱۳۷۳٫

۵-مالمیریان، حمید؛ اصول و مبانی سنجش از دور و تعبیر و تفسیر تصاویر ماهوارهای، انتشارات سازمان جغرافیایی ن.م،چاپ دوم،۱۳۸۱

۶- آشوری، داریوش، دانشنامه ی سیاسی (فرهنگ اصطلاحات و مکتب های سیاسی)انتشارات مروارید،۱۳۸۷٫

۷- دکتر ضیائی بیگدلی، محمد رضا، حقوق جنگ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،۱۳۷۳٫

۸- Nair K ,China’s  ASAT Test: a Demonstrated need for Legal Reform.(HeinOnline-33J.Space L.194 2007)

۹-Lippman M , the Strategic Defense Initiative and the Militarization of Space : Scientific Responsibility and Citizen Resistance.(HeinOnline-9 Dick.J.Int’l L.177 1991)

۱۰-Bosco J , International Law Regarding Outer Space-an Over View.(HeinOnline -55 J.Air L & Com.652 1989-1990)

۱۱-A W Sithoff,Question of International Law,Editted by Gyorgy Harszti,Hungray,1997.

۱۲-Jankowitsch P ,The Role of the United Nations in Outer Space Law Development : Past a Chieve ments and New Challenges.(HeinOnline-26J.Space L.101 1998)

مقدمه

مقاله حاضر در قالب دو فصل تنظیم گردیده است. فصل اول به مباحث کلی مربوط به قلمرو، رژیم و منابع حقوقی فضا و همچنین به بررسی معاهده اصول فعالیت دولت ها در کاوش و استفاده از فضا شامل ماه و سایر اجرام آسمانی اختصاص دارد. در فصل دوم، ابعاد حقوقی فعالیت های نظامی دولت ها، پیدایش جنگ فضایی، التزامات ماده چهارم معاهده فضا، بکارگیری زور در فضا و در نهایت دفاع مشروع در فضا ی لایتناهی خارج از زمین بطور کلی مورد بحث قرار گرفته است.

فصل اول:رژیم حقوقی حاکم بر فضا

۱-۱-قلمرو فضا[۱]

برای تعیین حدود فضا و مشخص کردن حد بین هوا و فضا نظرات گوناگونی وجود دارد. فضا از دو لایه داخلی و بیرونی تشکیل شده است که لایه داخلی آن با لایه جو در تداخل است و لایه بیرونی آن با عبور از کهکشانها درکیهان تا بی نهایت ادامه دارد. طبق تعریف فدراسیون بین المللی هوانوردی، خط کارمن[۲]در ارتفاع ۱۰۰ کیلومتری از سطح آزاد آبها، مرز بین هوا و فضا است. دلیل انتخاب این تعریف این است که بعد از این ارتفاع غلظت جو به دلیل افزایش ناگهانی و شدت دما به قدری کاهش می یابد که می توان از نیروی ناشی از برخورد مولکول های جو با شیء پرنده صرف نظر کرد.از سوی دیگر طبق تعریف رسمی آمریکا، فردی که قادر باشد در ارتفاع بیش از ۸۰ کیلومتر از سطح زمین پرواز کند، مفتخر به کسب عنوان فضا نوردی خواهد شد .

همچنین اغلب حقوق دانان بین المللی معتقدند که فضا از پایین ترین ارتفاع از سطح دریا که در آن اشیای فضایی می توانند به دور زمین بچرخند، یعنی حدود ۱/۶۲ مایل یا ۱۰۰ کیلومتر شروع می شود.

برای تعیین و مشخص نمودن محدوده هوا و فضا، جهت اعمال حاکمیت دولت ها در هوا نظریه خاصی در سطح بین المللی مورد پذیرش دولت ها قرار نگرفته است و در این زمینه نظرات و تفکرات مختلفی وجود دارد که برخی از آنها به شرح زیر می باشد:

یک نظریه صعود آیرودینامیکی را مورد پذیرش قرار داده و معتقد است هر کشوری تنها تا ارتفاعی که هواپیما قادر به پرواز هست به عنوان قلمرو هوایی کشورشان حاکمیت دارند و این ارتفاع را۲۰ مایل می دانند. برخی دیگر بر این اعتقاد هستند که قلمرو هوایی کشورها برابر با اتمسفر است یعنی تا هر جا که اتمسفر است آنجا قلمرو هوایی کشورها محسوب می شود. نظریه دیگری معتقد است که حاکمیت کشورها تا بی نهایت است(نظریه ی حاکمیت عمودی). اما برخی دیگر نیز بر اساس حقوق دریاها معتقدند تا عمقی که هواپیماها صعود می کنند به عنوان اتمسفر سرزمینی آن کشورها می باشد و کشورها می توانند در آن محدوده حاکمیت کامل اعمال نمایند و تا ارتفاع ۲۰۰ مایلی این محدوده منطقه نظارت تلقی  می شود(مانند مناطق دریایی) که حق ترانزیت برای سفینه های غیر نظامی در آن محدوده به رسمیت شناخته شود و پس از آن فضا ست.

۲-۱- منابع حقوقی فضا

فضا، دارای پتانسیل ثروت بی حد واندازه ای است که برخی از آنها قبلا بهره برداری شده و برخی دیگر ممکن است در آینده دور مورد استفاده قرار بگیرند و بی شک بشر قادر به درک بسیاری از این پتانسیل ها در این مقطع زمانی نیست.[۳]در چهارم اکتبر ۱۹۵۷، اولین ماهواره به نام اسپوتنیک[۴]به فضا فرستاده شد[۵]. و در ۲۱ جولای ۱۹۶۲، نیل آرمسترانگ[۶]، فضا نورد آمریکایی، به ماه سفر کرد و این نخستین باری بود که بشر قدم به فضا گذاشت[۷]واز آن به بعد، کنجکاوی بشر برای کشف اسرار فضایی به طور فزاینده ای افزایش یافت. فن آوری های جدید بطور چشم گیری پیشرفت کردند تا پتانسیل های فضا و همچنین اسرار پنهان زمین را کشف نمایند. به دنبال این تحولات و از آنجا که فضا به عرصه غیر قابل انکاری از همکاری های متقابل و بین المللی کشورها تبدیل شده لذا تعریف ساز کار مشخص و کارآمد، و ایجاد قوانین لازم برای نظم دهی به این اکتشافات بیش از پیش ضروری به نظر می آید.

حقوق فضا نیز به تبعیت از حقوق بین الملل برپایه قراردادها و توافق نامه ها ی بین المللی بنا شده است. در واقع عهد نامه ها، اعلامیه ها و توافق های دو یا چند جانبه، مبانی حقوق فضا را به عنوان زیر مجموعه ای از حقوق بین الملل تعریف می کنند[۸]. منابع حقوقی شامل ۵ معاهده اصلی و چند قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل است.

مهمترین منابع حقوق فضا که تا کنون به صورت رسمی تدوین و انتشار یافته عبارتند از[۹]:

۱-قطعنامه شماره ۱۱۴۸ مورخ ۱۴ نوامبر ۱۹۵۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مربوط به کاهش تسلیحات و عدم کاربری نظامی از فضا.

۲- قطعنامه شماره ۱۳۴۸ مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۵۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد تأسیس کمیته ای وابسته به مجمع عمومی به نام کمیته ی مختص استفاده صلح آمیز از فضاء ماوراء جو.

۳-قطعنامه شماره ۱۷۲۱ مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۶۳ مجمع عمومی سازمان ملل در زمینه اصل آزادی فضا.

۴-قطعنامه شماره ۱۸۸۴ مورخ ۱۷ اکتبر ۱۹۶۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص منع پرتاب و گردش سفینه های حامل سلاح های اتمی و دیگر سلاح های کشتار جمعی.

۵- قطعنامه شماره ۱۹۶۲ مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۶۳ مربوط به اصول حقوقی حاکم بر فعالیت های کشور ها در کاوش و بهره برداری از فضاء ماوراء جو، ماه و دیگر کرات آسمانی.

۶- قطعنامه حاکم بر فعالیت های کشورها در ماه و دیگر اجرام آسمانی، موسوم به معاهده ماه مورخ ۵ دسامبر ۱۹۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

۷- قطعنامه ۸۹/۶۴ مورخ ۲۲ مارس ۲۰۱۰ مجمع عمومی سازمان ملل. این قطعنامه حاصل چهل و نهمین نشت زیر کمیته حقوقی کوپیوس  است، که در دفتر اروپایی سازمان ملل  واقع در وین و به ریاست آقای مهندس احمد طالب زاده در۲۲ مارس ۲۰۱۰ (۲فروردین ماه ۱۳۸۹)آغاز به کار کرد.

[۱]-نامی، محمد حسن، فضا بعد چهارم قدرت، انتشارات زیتون سبز،۱۳۸۹ ،صص ۲۰-۱۹٫

[۲].Karman Line.

[۳].Ezra J. Reinstein,Owning Outer Space ,20 NW.J INT’L L.& BUS . 59(1999).

[۴].Sputnik.

[۵].National Aeronautics and space administration , Solar System Explorationsolar system .nasa.gov/missions/profile. cfm? .MCode=Sputnik-(last visited Sept ,27,2011)

[۶].Neil Armstrong.

[۷].National Aeronautics and Space Administration ,Neil A. Armstrong Biographical Data

,[۸].نامی،محمد حسن،فضا بعد چهارم قدرت ،انتشارات  زیتون سبز،۱۳۸۹،ص ۲۵٫

[۹]-نامی،محمدحسن،فضابعدچهارمقدرت،انتشارات زیتون سبز،۱۳۸۹،صص۲۷-۲۶٫

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.