تحقیق زندگی نامه،آثار،افکار بیهقی و شاملو و تعاریف ،انواع تاثیر پذیری و نمونه هایی از تأثیرپذیری شعرا از یکدیگر

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق زندگی نامه،آثار،افکار بیهقی و شاملو و تعاریف ،انواع تاثیر پذیری و نمونه هایی از تأثیرپذیری شعرا از یکدیگر دارای ۴۳ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: زندگی نامه،آثار،افکار بیهقی و شاملو    ۵
۳-۱- زندگی نامه بیهقی:    ۵
۳-۱-۱- خصوصیات اخلاقی بیهقی:    ۵
۳-۱-۲- جهان بینی بیهقی:    ۵
۳-۱-۳- مذهب و بینش بیهقی:    ۶
۳-۱-۴- آثار بیهقی:    ۶
۳-۱-۴-۱- تاریخ بیهقی:    ۷
۳-۱-۴-۲- محتوای تاریخ بیهقی:    ۷
۳-۱-۴-۳- سبک ادبی و نگارش در تاریخ بیهقی:    ۷
۳-۱-۴-۴- محمدتقی بهار در کتاب سبک شناسی مشخصات نثر مشکان و بیهقی را این طور بر می شمارد:    ۸
۳-۲-شرح زندگانی احمد شاملو:    ۱۱
۳-۲-۱- آثار شاملو:    ۱۴
۳-۲-۲- ترجمه های شاملو:    ۱۵
۳-۲-۳-افکار شاملو:    ۱۶
۳-۲-۴- شعر و سبک احمد شاملو:    ۱۷
۳-۲-۵- زبان شعر شاملو:    ۱۷
۳-۲-۶- محتوای شعر شاملو:    ۱۸
۳-۲-۷- قالب شعر شاملو:    ۱۹
۳-۳- شعر سپید چیست؟    ۱۹
۳-۳-۱- ابداع گر شعر سپید :    ۲۰
۳-۳-۲- نظر شاملو درباره شعر سپید:    ۲۱
۳-۳-۳- ویژگی های شعر سپید:    ۲۲
۳-۳-۴- شاعران شعر سپید:    ۲۲
۳-۳-۵- قالب شعر سپید:    ۲۳
۳-۳-۶- دلیل توجّه شاملو به شعر سپید:    ۲۳
فصل دوم: تاثیر پذیری (تعاریف ،انواع و ویژگی ها)    ۲۴
۲-۱- تاثیر پذیری:    ۲۴
۲-۱-۱- انواع تأثیرپذیری :    ۲۵
۲-۱-۲- تأثیرات ادبی – هنری    ۲۵
۲-۱-۳- تفاوت تأثیرپذیری با تقلید:    ۲۵
۲-۱-۴- نمونه هایی از تأثیرپذیری شعرا از یکدیگر:    ۲۶
فهرست منابع و مآخذ    ۴۰

منابع

۱-صفا،ذبیح الله،(۱۳۷۱)،تاریخ ادبیات در ایران، تهران، انتشارات فردوس، چاپ یازدهم.

۲-فیاض، علی اکبر،(۱۳۷۵)، تاریخ بیهقی با مقدمه دکتر محمد جعفر یاحقّی، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی، چاپ سوم.

۳-فیاض، مریم السادات، کامبوزیا، عالیه،(۱۳۸۴)،«توصیف و تحلیل نشانه شناختی زبانی شعر شاملو» سریر سخن:مجموعه مقالات دومین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی (برگزار کننده) ، دانشگاه تربیت مدرس، به کوشش حسن ذوالفقاری، تهران، نشر مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس-دانش پژوهان آینده ساز،چاپ اول.

۴-یاحقی، محمد جعفر و سیّدی، مهدی،(۱۳۹۰)،دیبای دیداری (متن کامل تاریخ بیهقی)، تهران، انتشارات سخن، چاپ اول.

۵-غلامرضایی، محمد،(۱۳۷۷)،سبک شناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملو ، تهران ،نشر جامی، چاپ اول.

۶-براهنی، رضا،(۱۳۷۱)،طلا در مس، جلدهای اول، دوم، سوم، تهران ، فردوسی ،چاپ اول.

۷-بهار، ملک الشعرا،(۱۳۸۶)،سبک شناسی، ج ۲،زوّار،چاپ دوم.

۸-خطیب رهبر، خلیل،(۱۳۸۷)، تاریخ بیهقی، ج ۱،مهتاب، چاپ دوازدهم.

۹- ،(۱۳۶۷)،حروف اضافه  و ربط، سعدی، چاپ دوم،پاییز.

۱۰-پور نامداریان، تقی،(۱۳۹۰)،سفر درمه:تاملی در شعر احمد شاملو،تهران، سخن، چاپ سوم.

۱۱-پرین، ارنس،(۱۳۷۹)،شعر و عناصر شعری، مترجم:غلامرضا شلگی، تهران، رضی.

۱۲-ثروت، منصور،(۱۳۷۷)،نظریه ادبی نیما، تهران، انتشارات پایا،چاپ اول.

فصل اول: زندگی نامه،آثار،افکار بیهقی و شاملو

۳-۱- زندگی نامه بیهقی:

«خواجه ابوالفضل محمد بن حسین  بیهقی،  دبیر فاضل و مشهور دربار غزنویان، در سال ۳۸۵ ه. درقریه ی حارث آباد بیهق ولادت یافت. و بعد از کسب فضایل در نیشابور، به دیوان رسایل محمودی راه جست، و در خدمت خواجه بونصر مشکان به کار پرداخت، و هم چنان در خدمت سلاطین غزنوی به سر می برد تا در زمان، عزّالدوله، عبدالرشید، که در سال ۴۴۱ ه. سلطنت یافته بود؛ چندی صاحب دیوانی، انشاء کرد لیکن به تهمت حاسدان معزول و محبوس شد. در سال ۴۴۳ ه. که طغرل کافر نعمت بر عبدالرشید خروج کرد و او را کشت، بسیاری از خادمان درگاه را در قلاع محبوس ساخت و از آن جمله بیهقی را از حبس سلطان و یا به قولی از حبس قاضی غزنین بیرون آورد و به زندان قلعه فرستاد. بیهقی بعد از رهایی از زندان گویا باقی عمر را در نزد او بسر برد تا در سال ۴۷۰ هجری بدرود حیات گفت» ( صفا،  ۱۳۷۱ : ۸۹۰- ۸۹۱ ).

۳-۱-۱- خصوصیات اخلاقی بیهقی:

«بیهقی رامردی متین، هوشیار، احتیاط کار، اهل جستجو، تیزبین و عاقبت نگر می بینیم که دائم در کار گردآوری اطلاعات و مهم ترین دغدغه اش آن است که بتواند آگاهی هایی موثّق از این و آن و این جا و آن جا به دست آورد» ( یاحقّی، سیّدی، ۱۳۹۰ : ۲۹).

۳-۱-۲- جهان بینی بیهقی:

«مورّخی است با جهان بینی مستقل و اهل اعتقاد و اخلاص، که همه ی ساعات بیداری و فراغت را در اندیشه کار بزرگ خویش ،می گذراند و برآن است که تاریخی بنویسد، که تا در سینه روزگار بماند» (همان).

۳-۱-۳- مذهب و بینش بیهقی:

«بیهقی، مسلمانی معمولی و انسانی متعارف، است. هرچند به تصریح از مذهب او یاد نشده، اما می توان فهمید، که مانند امیر و اغلب رجال سیاسی روزگار خود، بر مذهب شافعی و از نظر کلامی به اشعری گری نزدیک و ضد معتزلی بوده است. پاره ای از الفاظ خصمانه که در کتاب او، هرچند گاهی از قول دیگران ، در مورد اسماعیلیه و قرامطه و تلویحاً بر قلم وی گذشته نشان می دهد، که از مشی مذهبی و کلامی این فرقه ها ناخشنود است.اما فی المثل، احترام ویژه ی او به امام علی بن موسی الرضا، امام هشتم شیعیان، او را آدمی متعادل و دست کم نسبت به شیعه بی تعصّب معرفی می کند» (همان).

۳-۱-۴- آثار بیهقی:

«۱- مقامات یا کتاب مقامات، که گاهی هم از آن به مقامات محمودی یاد کرده است. این کتاب مشتمل بر فصول و بخشهایی بوده که هر بخش به مناقب و کارهای نمایان یکی از اشخاص بزرگ و مورد علاقه ی وی اختصاص داشته و به نام آن شخص خوانده می شده است. دست کم بیهقی از دو بخش مقامات محمودی و مقامات بونصر مشکان در کتاب خود یاد کرده است. این کتاب از میان رفته و نسخه مستقلی از آن در دست نیست.

۲- زینه الکّتاب، چنان که از عنوان آن بر می آید،  کتابی بوده است در فنّ دبیری و انشا و حاوی نمونه هایی از ترسّلهای آن زمان. از این کتاب تاکنون نسخه ای به دست نیامده است.

۳- چند سخن که دبیران در قلم آرند، شامل ۳۷۳ « سخن» فارسی با معادل عربی آنها. که یک بار علی اصغر حکمت چاپ کرده و بار دیگر دکتر صادق کیا متن آن را تصحیح و با فهرست های دوگانه فارسی به عربی و عربی به فارسی منتشر کرده است.

۴- تاریخ بیهقی: اما بی تردید مهم ترین و شاخص ترین اثر ابوالفضل بیهقی، تاریخ گرانسنگ مسعودی ،معروف به تاریخ بیهقی است، که در قلمرو نثر فارسی در زمره دو سه اثر شاخص و طراز اوّل قرار می گیرد. به دلیل آن که آغاز و انجام کتاب به دست ما نرسیده از داشتن نام واقعی آن محروم مانده ایم، و در بخش های موجود کتاب هم به تصریح نام آن ذکرنشده است. منابع دیگری هم که از این کتاب یاد کرده اند عموماً آن را تاریخ بیهقی یا تاریخ مسعودی خوانده‌اند‌«(همان).

۳-۱-۴-۱- تاریخ بیهقی:

«تاریخ بیهقی یا تاریخ مسعودی نام کتابی نوشته ابوالفضل بیهقی است که موضوع اصلی آن تاریخ پادشاهی مسعود غزنوی پسر سلطان محمود غزنوی است. این کتاب علاوه بر تاریخ غزنویان، قسمت هایی درباره تاریخ صفاریان، سامانیان و دوره پیش از پادشاهی محمود غزنوی دارد.نسخه ی اصلی کتاب حدود ۳۰ جلد بوده که به دستور سلطان مسعود بخش زیادی از آن از بین رفته است. و از این کتاب امروز مقدار کمی (حدود پنج مجّلد) برجای مانده است» (فیاض، ۱۳۷۵: ۱۴).

۳-۱-۴-۲- محتوای تاریخ بیهقی:

«تاریخ بیهقی آیینه ی روشن عصر غزنوی است که نویسنده ی آن با باریک بینی و ژرف نگری بیشتر جلوه های زندگی اجتماعی را با خامه‌ی توانای خود بر دفتر ایام نقش بسته است. مانند: رسم انداختن و ملطّفه، قرآن خواندن در مراسم استقبال، توقیع پادشاه برنامه، مراسم عید فطر، عید اضحی و رسم قربان، مراسم جشن مهرگان و …

تاریخ بیهقی شش مجلّد می باشد که در برگیرنده ی حوادث روزگار پادشاه امیر مسعود فرزند سلطان محمود است . و جنگ با ترکمانان و شکست دندانقان و تخت نشستن طغرل و سلجوقی و… است. علاوه بر این گونه مطالب که اساس کار مورّخ است آگاهی های سودمندی از سامانیان، صفاریان، طاهریان و سلجوقیان در این اثر می توان یافت. در این اثر می توان نام گروهی از شاعران پارسی گو و تازی گو و نزدیک به ۴۵۰ بیت از اشعارشان در این کتاب آمده است.تاریخ بیهقی اندوخته ی بزرگی از امثال و حکم دارد.تاریخ بیهقی از نظرگاه علم جغرافی نیز ارزشمند است از این کتاب برای روشن کردن مجهولات جغرافیایی قدیم می توان استفاده کرد»‌(خطیب‌رهبر، ۱۳۶۸ : ۲۳ – ۲۴).

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.