تحقیق شرح احوال و آثار محمود بن عثمان و شیخ ابو اسحاق کازرونی و معرفی ابواب کتاب فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق شرح احوال و آثار محمود بن عثمان  و شیخ ابو اسحاق کازرونی و معرفی ابواب کتاب فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه دارای ۴۱ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
فصل اول : شرح احوال و آثار محمود بن عثمان  و شیخ ابو اسحاق کازرونی    ۶
۱-شرح احوال و آثار محمودبن عثمان و شیخ ابواسحاق کازرونی    ۶
۱-۱-محمود بن عثمان    ۶
۱– ۱ – ۱ – آثار    ۶
۱– ۲ – شیخ ابو اسحاق کازرونی    ۷
۱-۲-۱-تولد شیخ ابو اسحاق کازرونی    ۸
۱-۲- ۲- تحصیلات و استادان شیخ    ۹
۱-۲- ۳ -مریدان شیخ ابو اسحاق    ۹
۱-۲-۴- آثار ابواسحاق    ۱۱
۱-۲-۵-  طریقت شیخ ابو اسحاق    ۱۱
۱-۲- ۶ -وفات شیخ ابواسحاق    ۱۲
فصل دوم:معرفی کتاب فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه    ۱۲
۲-معرفی کتاب فردوس المرشدیه    ۱۳
۲-۱- موضوع کتاب فردوس المرشدیه    ۱۳
۲-۱-۱- مقدمه    ۱۳
۲-۱-۲- باب اول    ۱۳
۲-۱-۳- باب دوم    ۱۴
۲-۱-۴- باب سوم    ۱۴
۲-۱-۵- باب چهارم    ۱۵
۲-۱-۶- باب پنجم    ۱۶
۲-۱-۷- باب ششم    ۱۶
۲-۱-۸- باب هفتم    ۱۷
۲-۱-۹- باب هشتم    ۱۷
۲-۱-۱۰- باب نهم    ۱۸
۲-۱-۱۱- باب دهم    ۱۸
۲-۱-۱۲- باب یازدهم    ۱۸
۲-۱-۱۳- باب دوازدهم    ۱۹
۲-۱-۱۴- باب سیزدهم    ۲۰
۲-۱-۱۵- باب چهاردهم    ۲۰
۲-۱-۱۶- باب پانزدهم    ۲۱
۲-۱-۱۷- باب شانزدهم    ۲۱
۲-۱-۱۸-باب هفدهم    ۲۲
۲-۱-۱۹-باب هجدهم    ۲۳
۲-۱-۲۰-باب نوزدهم    ۲۳
۲-۱-۲۱- باب بیستم    ۲۴
۲-۱-۲۲-باب بیست و یکم    ۲۴
۲-۱-۲۳-باب بیست و دوم    ۲۵
۳-۱-۲۴- باب بیست و سوم    ۲۵
۲-۱-۲۵- باب بیست و چهارم    ۲۶
۲-۱-۲۶- باب بیست و پنجم    ۲۷
۲-۱-۲۷-باب بیست و ششم    ۲۷
۲-۱-۲۸-باب بیست و هفتم    ۲۷
۲-۱-۲۹-باب بیست و هشتم    ۲۸
۲-۱-۳۰-باب بیست و نهم    ۲۸
۲-۱-۳۱- باب سی ام    ۲۹
۲-۱-۳۲-باب سی و یکم    ۲۹
۲-۱-۳۳-باب سی و دوم    ۳۰
۲-۱-۳۴-باب سی و سوم    ۳۰
۲-۱-۳۵-باب سی وچهارم    ۳۰
۲-۱-۳۶-باب سی و پنجم    ۳۱
۲-۱-۳۷-باب سی و ششم    ۳۱
۲-۱-۳۸-باب سی وهفتم    ۳۲
۲-۱-۳۹- باب سی و هشتم    ۳۲
۲-۱-۴۰-باب سی و نهم    ۳۳
۲-۱-۴۱-باب چهلم    ۳۴
۲-۲- سبک نثر فردوس المرشدیه    ۳۵
۲-۲ -۱ – ویژگی‌های کلی نثر فردوس المرشدیه    ۳۵
۲- ۲ – ۲ – پاره‌ای از ویژگی‌های سبکی فردوس المرشدیه    ۳۶
۲- ۲ – ۳ – وجود نثر مسجع و آهنگین    ۳۷
۲– ۲ – ۴ -جملات زیبا و حکیمانه در متن    ۳۸
۲– ۲ – ۵ – ضرب المثل ها    ۳۹
۲- ۲ – ۶ – وجود اشعار و جملاتی به لهجه ی کازرونی    ۳۹
فهرست منابع و مآخذ    ۴۰

منابع

صفا ، ذبیح الله ( ۱۳۷۲ ) تاریخ ادبیات ایران ، تهران ، فردوس ، جلد دوم .

محمود بن عثمان (۱۳۲۳) فردوس‌المرشدیّه فی اسرارالصمدیّه، تصحیح ایرج افشار، تهران کتابخانه‌ی دانش .

غلامرضایی، محمد (۱۳۸۸) سبک شناسی نثرهای صوفیانه، تهران، دانشگاه شهید بهشتی

عطار نیشابوری، فریدالدین ( ۱۳۸۴ ) تذکره الاولیاء، به کوشش دکتر محمد استعلامی، تهران، زوار.

 مقدمه

مقاله شامل دو فصل می باشد.

فصل اول : به زندگی و شرح احوال محمود بن عثمان – نویسنده‌ی کتاب – و  شیخ ابو اسحاق کازرونی اختصاص دارد .

فصل دوم : به معرفی کتاب فردوس المرشدیه اختصاص دارد که در ضمن معرفی ابواب کتاب ویژگی های سبکی این اثر نیز بررسی شده است .

فصل اول : شرح احوال و آثار محمود بن عثمان  و شیخ ابو اسحاق کازرونی

۱-شرح احوال و آثار محمودبن عثمان و شیخ ابواسحاق کازرونی

۱-۱-محمود بن عثمان

محمود بن عثمان از مولفان و نویسندگان قرن هشتم هجری است که متأسفانه اطلاعات اندکی درباره‌ی وی در دست است .

استاد ذبیح الله صفا ، در کتاب تاریخ ادبیات خود درباره‌ی محمود بن عثمان می نویسد که مولدش به درستی معلوم نیست و بیشتر عمر خود را در کازرون گذرانده است  و با امین الدین بلیانی عارف و شاعر قرن هفتم و هشتم معاصر بوده و از مریدان عارف مذکور به شمار می‌آمده و تا آخر عمر امین الدین در خدمت او بوده است ( صفا ، ۱۳۷۲ : ۲۶۶ )

مرحوم ایرج افشار هم در مقدمه‌ی کتاب فردوس المرشدیه با استناد به این کتاب ، محل اقامت او را کازرون دانسته است ( محمود بن عثمان ، ۱۳۳۳ : ۵ مقدمه ) و اشاره‌ای به سفرهای او کرده است : « وی به جز سفری به بغداد رفت ، یک بار هم پیش از سال ۷۲۸ هجری از بصره از راه صحرای کنابه عبور کرد و به بغداد آمد و نیز یک بار عرفات را زیارت کرد . » ( همان : ۸ مقدمه )

درمورد دیگر وقایع زندگی ، تاریخ وفات و آرامگاه وی اطلاعاتی موجود نیست .

۱– ۱ – ۱ – آثار

ذبیح الله صفا علاوه بر فردوس المرشدیه ، دو اثر دیگر از محمودبن عثمان نام برده است یکی جواهر الامینیه در شرح مقامات امین الدین بلیانی و دیگری مفتاح الهدایه و مصباح العنایه که تلخیص کتاب جواهرالامینیه است . ( صفا ، ۱۳۷۲ : ۱۷۹ )

اما اثر معروف محمود بن عثمان کتاب فردوس المرشدیه است که ترجمه واقتباسی است از یک اثر عرفانی : « خطیب امام ابوبکر محمدبن عبدالکریم بن علی بن سعد ، ( احتمالاً متوفای ۵۰۲ ) سومین خلیفه‌ی شیخ ابواسحاق کازرونی ، کتابی داشته است به عربی در احوال ومقامات شیخ ابواسحاق ( ۳۵۲ – ۴۲۶ ه . ق ) .

وی کتاب خود را ظاهراً در بیست سال پایانی قرن پنجم تألیف کرده بوده است . اصل این کتاب ، امروز در دست نیست اما عطار در قرن ششم آن را در دست داشته و از آن استفاده کرده است .

محمود بن عثمان فردوس المرشدیه را به سال ۷۲۸ در کازرون ، براساس این کتاب پرداخته است . وی پای بند متن اصلی بوده و هرجا مطلبی را به متن افزوده یا از آن کاسته بدان اشارت کرده است ، هم چنین برای نظم دادن به مطالب کتاب ، تقدیم و تأخیرهایی در مطالب روا داشته است .

محمود بن عثمان فردوس المرشدیه را به تقاضای گروهی از دوستان خود تلخیص کرده و ان را انوارالمرشدیه فی اسرارالصمدیه نامیده است . » ( غلامرضایی ، ۱۳۸۸ : ۲۱۷ )

« این کتاب علاوه بر آگاهی های مفیدی که در باره ی احوال شیخ ابو اسحاق کازرونی در بردارد از باب  اطلا عات سودمند تاریخی و اجتماعی و نیز از بابت نمونه هایی که از لهجه ی قدیم کازرون و شعر های هجایی ان به ما می دهد خالی از فایده نیست .» (صفا، ۱۳۷۲: ۲۶۷)

ما در فصل بعد به طور مبسوط این کتاب را معرفی خواهیم نمود ، اما از آنجا که موضوع این اثر شرح احوال شیخ ابواسحاق کازرونی است لازم می‌نماید مختصری به زندگی او اشاره شود .

۱– ۲ – شیخ ابو اسحاق کازرونی

ابواسحاق کازرونی ، ابراهیم بن زادان فرخ بن خورشید،معروف به شیخ مرشد (۴۲۶-۳۵۲ه ) عارف، شاعر ، مفسّر، محدّث و مؤسّس سلسله ی کازرونیه (یا اسحاقیه) است.محمود بن عثمان در باب اول کتاب فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه، شیخ اسحاق کازرونی را این گونه معرفی می کند : « آن سلطان اولیاء ،آن افضل اتقیا ، آن مقتدای راه دین، آن پیشوای اهل یقین ،آن کاشف اسرار بی چونی ،… بزرگ و یگانه بود و محتشم زمانه و مجرد ظاهر و باطن ، و در تقوی و ورع بی نظیر بود و در حقایق و دقایق بی همتا و در عبارات و اشارات بی بدل و به مجاهده و مشاهده بی مثل ، و معاملاتی شریف و کلماتی لطیف داشت و سخن او پیش همه مقبول بوده و به علوم ظاهر و باطن آراسته بود . و از همه مرادات خود به کلی برخواسته بود.» (محمود بن عثمان ، ۱۳۳۳ : ۹ )

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.