تحقیق صنعت بیمه و خصوصی سازی بیمه و چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه و فرصت ها و تهدید های خصوصی سازی صنعت بیمه

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق صنعت بیمه و خصوصی سازی بیمه و چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه و  فرصت ها و تهدید های خصوصی سازی صنعت بیمه دارای ۵۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱ ) مقدمه    ۴
۲-۲ ) تعریف کلی بیمه    ۴
۲-۳ ) تاریخچه پیدایش بیمه    ۵
۲-۴ ) جریان ظهور وگسترش بیمه در ایران    ۷
۲-۴-۱ ) از آغاز تا پیروزی انقلاب اسلامی    ۷
۲-۴-۲ ) بعد از پیروزی انقلاب تا سال ۱۳۹۰ ه. ش    ۱۱
۲-۵ ) انواع بیمه در صنعت بیمه ایران    ۱۴
۲-۶ ) جایگاه مؤسسات بیمه در بازار مالی کشور    ۱۸
۲-۷ ) شاخص های بیمه و ارزیابی شاخص ها در کشورهای دیگر و مقایسه با ایران    ۲۰
۲-۷-۱) سال های ۱۳۶۷ الی ۱۳۷۶ ه. ش    ۲۰
۲-۷-۲) سال های ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۰ ه. ش    ۲۳
۲-۸ ) خصوصی سازی در ایران    ۲۵
۲-۹ ) نارسایی های اجرایی در فرایند خصوصی سازی در ایران    ۲۷
۲-۱۰ ) آغاز جریان خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران بعد از انقلاب    ۲۹
۲-۱۱ ) چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه    ۲۹
۲-۱۱-۱ ) مشارکت بخش خصوصی به صورت شرکت سهامی عام یا خاص    ۳۰
۲-۱۱-۲ ) تأمین منابع اولیه سرمایه بخش خصوصی    ۳۱
۲-۱۱-۳ ) ادامه روند شرکت های بیمه دولتی    ۳۱
۲-۱۲ ) نظارت بر عملیات بیمه و انواع مقررات نظارت در شرایط خصوصی سازی    ۳۴
۲-۱۳ ) فرصت ها و تهدید های خصوصی سازی صنعت بیمه    ۳۵
۲-۱۳-۱ ) فرصت های خصوصی سازی بیمه    ۳۵
۲-۱۳-۲ ) تهدید های خصوصی سازی صنعت بیمه    ۳۸
۲-۱۴) عملکرد هفده ساله صنعت بیمه کشور ( سال های ۱۳۸۹-۱۳۷۳ )    ۴۲
۲-۱۵ ) بازار جهانی بیمه در سال ۲۰۱۱ میلادی    ۴۵
۲-۱۶ ) تجربه چند کشور در زمینه خصوصی سازی صنعت بیمه    ۴۶
۲-۱۶-۱) شیلی    ۴۶
۲-۱۶-۲) هندوستان    ۴۷
۲-۱۶-۳) پاکستان    ۴۸
۲-۱۶-۴) سریلانکا    ۵۰
۲-۱۶-۵) برزیل    ۵۱
۲-۱۷) سابقه تحقیق    ۵۲
منابع و مأخذ    ۵۵

منابع

زاهدی، علی ؛ ۱۳۷۸، ” بررسی نقش بیمه باربری در توسعه صادرات غیر نفتی استان مازندران” ؛ پایان نامه کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه علوم و فنون مازندران.

سامتی، مرتضی ؛ ( ۱۳۷۴ )، مطالعه موردی در راستای کاهش فعالیت های اقتصادی دولت ؛ چاپ اول.

عزیزی، فیروزه ؛ ۱۳۸۰ , ” جایگاه مؤسسات بیمه در بازار مالی کشور ” ؛ فصلنامه صنعت بیمه، سال شانزدهم , شماره ۴ , شماره مسلسل ۶۴٫

کریمی، آیت ؛ ۱۳۸۰ ” تمهیدات لازم برای حضور موفق بخش خصوصی در بازار بیمه ” ؛ فصلنامه صنعت بیمه آسیا، شماره ۲، شماره مسلسل ۱۹، .

پیکارجو , کامبیز ؛ ۱۳۷۹ , ” مروری بر مباحث خصوصی سازی , اهداف و دستاوردهای آن در صنعت بیمه “، فصلنامه صنعت بیمه، سال پانزدهم، شماره ۲، شماره مسلسل ۵۸٫

مرکز تحقیقات بیمه ای، ” مقدمه ای بر آزاد سازی و خصوصی سازی صنعت بیمه همراه با تجربه برخی کشورها “، گزارش موردی شماره ۳

میرزایی، حبیب ؛ آتوسا، میرزاخانی ؛ ۱۳۷۹ , ” ضرورت و اهمیت نظارت بر توان گری شرکتهای بیمه در شرایط آزاد سازی ” ؛ فصلنامه صنعت بیمه، سال پانزدهم، شماره ۳، شماره مسلسل ۵۹٫

امانی ظفرقندی، مطلق ؛ ۱۳۸۳ ؛ پایان نامه کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه آزاد اسلامی رشت

صفدری، جواد ؛ ۱۳۷۹، ” راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه”؛ فصلنامه صنعت بیمه , سال پانزدهم , شماره ۳ , شماره مسلسل ۵۹٫

عباس زادگان، سید محمد ؛ ۱۳۸۰، ” ارزیابی عملکرد صنعت بیمه کشور در بازار سرمایه ” ؛ فصلنامه صنعت بیمه، سال شانزدهم، شماره ۴، شماره مسلسل ۶۴٫

Mahmood zarrabi ; 2001  , Iran  Insurance  company  as  market leader , from journal  of  ” Iran   Insurance  report ” , pp 14 – ۱۶٫

Ostazewski , Krzysztof . ,2001, privatization opportunity  beck cons , journal of  the  review , no. 10, pp 20, 21.

Kugler M & ofoghi , R. , 2005 , Does insurance promote economic growth ? evidence from the uk , working paper , Division of Economics , university of Southampton , uk.

۱ ) مقدمه

در اوایل قرن بیستم رکود شدید، که اقتصاد دنیا را به کام خود فرو برده بود و با توجه به نظریات جدید اقتصادی که توسط کینز ارائه گشت، دخالت دولت در اقتصاد فزونی یافت.

حضور دولت در اقتصاد تا دهه ۷۰ باعث رفع رکود اقتصادی گردید، تا اینکه در دهه ۷۰ به دلایلی همچون ” فقدان انگیزه کاری، تعدد در اهداف، حاکمیت اهداف سیاسی بر اهداف اقتصادی، بوروکراسی شدید، استفاده نا مطلوب از انحصارات، ضعف مدیریتی و. . . ” موجب شکست حضور دولت در عرصه اقتصادی گردید و موجب تجدید نظر در الگوهای اقتصادی شد. بنابراین کشورهای مختلف به فکر واگذاری شرکتهای دولتی بخش خصوصی افتادند و موج عظیم خصوصی سازی در دنیا به راه افتاد.( Aftabir. com)

کشورهایی که در امر خصوصی سازی موفق عمل نمودند قبل از اجرای خصوصی سازی اقدامات اولیه را به اجرا گذارده و شرایط جامعه را برای این تحول آماده نمودند Ofogheconomic. blogfa. com) (. خصوصی سازی صنعت بیمه فرایندی در جهت نیل به وضعیت تعادلی در فعالیتهای بیمه ای بخش دولتی با ساز و کار بازار است. برای افزایش رقابت و کارایی اقتصادی و استفاده بهینه از منابع تولیدی و از این طریق رسیدن به رشدهای اقتصادی مستلزم خصوصی سازی صنایع کشور می باشیم.

از آنجایی که صنعت بیمه به جمع آوری و جذب حق بیمه در زمینه های مختلف فعالیت خود و استفاده از این مبالغ جمع آوری شده در راستای سرمایه گذاری می تواند نقش مهمی در راستای توسعه و پیشرفت اقتصاد ملی داشته باشد. صنعت بیمه در سطح دنیا یکی از صنایع حیاتی می باشد به طوری که فعالیتهای اقتصادی بدون پشتوانه بیمه ای، تداومش تحت تأثیر قرار می گیرد.

از آنجا که صنعت بیمه، از صنایع مهم تأثیرگذار بر اقتصاد کشور می باشد، بررسی خصوصی سازی صنعت بیمه و مقایسه شاخصهای آن با کشورهای جهان در جهت بالا بردن کارایی صنعت بیمه در محیط داخلی و خارجی کشور و رفع موانع تأثیرگذار بر این کارایی از اهمیت بالایی برخوردار است.

۲-۲) تعریف کلی بیمه

بیمه در لغت به معنای ایمن داشتن جان ومال از خطرات احتمالی است، و به نظر می رسد از واژه ” بیم ” مشتق شده باشد. اما قانون بیمه ایران مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۶ ه. ش، بیمه را چنین تعریف می کند:

” بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع ویا بروز حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر و تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد، حق بیمه وآنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه می نامند. ) زاهدی، ۱۳۷۸(

بنابراین به طور کلی می توان گفت بیمه اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته شده اند، را قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی که به این قبیل افراد پرداخت می‎گردد از پول هایی تأمین می شود که گروه مشتریان برای خرید بیمه می پردازند و با پرداخت آن، در جبران خسارت هم دیگر مشارکت می کنند. به بیان دیگر همه آن ها که بیمه می خرند با مشارکت در سرمایه ای که متعلق به همه خریداران بیمه است، در جبران خسارت و زیان های هریک از افراد زیان دیده شریک وسهیم می شوند.

یک اشکال در تعریف فوق این است که شامل همه نوع بیمه نمی شود از جمله یک نوع بیمه عمر وجود دارد که در آن بیمه، وقتی ملزم به پرداخت وجه است که بیمه شده تا انقضای مدت معینی در قید حیات باشد، انقضای مدت مقرر در بیمه نامه را تحقق خطر و وقوع حادثه نمی توان تلقی کرد. مع هذا بهتر است برای تکمیل تعریف فوق پس از عبارت وقوع یا بروز حادثه عبارت ( یا رسیدن موعدی ) را اضافه نماییم. )امانی ظفرقندی، ۱۳۸۳(

لغت بیمه در زبانهای مختلف :

عربی : Ta-min             فرانسوی : Assurance

هندی : Bima                انگلیسی : Insurance               ایتالیایی : Assicara

۲-۳) تاریخچه پیدایش بیمه

دریانوردان چینی در سه هزار سال قبل از میلاد مسیح، مال التجاره خود را به جای حمل با یک کشتی یا قایق با چندین کشتی و قایق حمل می کردند، که هرگاه یکی یا چند وسیله دچار مخاطرات دریا شد و یا دزدان دریایی به غارت بردند، کشتی ها و یا قایق های دیگر سالم به مقصد برسند و خسارت وارده به حداقل ممکن کاهش یابد که این کار آنان همان اصل پراکندگی ریسک بود.

در دوهزار سال قبل از میلاد دریانـوردان هنـدی از بازرگانان نوعی وام دریافت می کردند و هرگاه دریـانورد بدهکار بـا موفقیت سـفر خود را به پایان می برد، موظـف بود اصل وبـهره وام دریافتـی را ظرف مدت معین به بازرگان طلبکار بپردازد. درطی این مدت کالای دریانورد در گروی بازرگان بود و اگربازرگان به موقع موفق به دریافت طلب خود نمی شد، بازرگان می توانست کالای دریانورد را حراج کند. ولی اگر کشتی دریانورد با حوادث دریا مواجه می شد یا دزدان دریایی حمله ور می شدند و کالا به غارت می رفت، بازرگان وام دهنده حقی در مورد اصل و بهره وام پرداختی نداشت. بنابراین بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل می کرد ؛ یعنی بازگشت اصل و بهره در گرو سالم به مقصد رسیدن کالا بود. بهره این نوع وام ها بیشتر از وام عادی بود و این مابه التفاوت بین میزان بهره وام عادی و وام دریایی را می توان حق بیمه خطری محسوب کرد که بازرگان وام دهنده به عهده گرفته بود. این نوع وام ها را در تاریخ بیمه، وام‎های دریایی نامیدند که بین دریانوردان فنیقی نیز رواج یافت و در سده های پنجم وششم قبل از میلاد مسیح در مدیترانه شرقی که مرکز تجارت اروپای آن زمان بود نیز رواج پیدا کرده بود و سرمایه داران اروپایی به صاحبان کشتی ها و مال التجاره وام دریایی با همان منوال می دادند و در قرارداد حمل و نقل کرایه کشتی محسوب می شد.

نوع دوستی، کمک ونوع پرستی از ارکان اصلی پیدایش بیمه بوده است. صندوق های تعاونی نظیر کمک به بازماندگان سربازان ورزم آورانی که در جنگ با دشمنان کشته می شدند، و بازماندگان، توان مالی هزینه های کفن و دفن آن ها را نداشتند در زمان های قدیم رایج بود. امر تعاون بسیار قدیمی است زیرا همه پیشوایان ادیان ومذاهب نیز مکرراً به آن اشاره کرده اند. تا سده چهاردهم میلادی بیمه به صورت تعاون و کمک متقابل وجود داشت. در این سده بین تجار وام دهنده دریایی و کلیسا درگیری هایی به وجود آمد. چون مقامات کلیسا با وام های دریایی مخالفت می نمودند و دلیل آن این بود که طبق موازین مذهبی بهره راحرام می دانستند و تجار تغییرات زیادی در این گونه وام ها به وجود آوردند. مثلاً بهره آن را تبدیل به جایزه کردند که میزان آن برابر نرخ بهره بود و شکل آن طوری بود که کلیسا دیگر نمی توانست باآن مخالفت کند. پس از آن برخی از بازرگانان حرفه خود را صرفاً بیمه قرار دادند و از اواخر نیمه دوم سده چهاردهم، قرارداد بیمه به تدریج از قرارداد کرایه کشتی تفکیک شد و به صورت سند دیگری که پلیس نامیده می شد، تنظیم می گردید و به سرعت رو به تکامل رفت. در حقیقت نخستین نوع بیمه که قبل از سده نوزدهم مورد عمل قرار گرفته، بیمه باربری دریایی است. بقیه رشته ها کم وبیش بعد از انقلاب صنعتی شروع شده است. دومین رشته بیمه، بیمه آتش سوزی است که بعد از آتش سوزی مهیب لندن به فکر اندیشه گران رسید.

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق بیمه و اصول حاکم بر قراردادهای بیمه و بیمه بدنه و خسارت های تحت پوشش بیمه بدنه
 • تحقیق بیمه عمر و عوامل موثر بر آن و موانع پیش روی توسعه بیمه های عمر در ایران و تحلیل تاثیر تورم و بار تکفل و سطح درامد و تقاضای بیمه عمر
 • تحقیق بیمه بین المللی و اصول بیمه و شروط متداول آن در قراردادهای بین المللی ، ریسک بیمه و تاثیر قوه قاهره در آن  
 • تحقیق بیمه محصولات کشاورزی و اثر بخشی برنامه های آموزشی و ضرورت و شاخص های آن و مدل‌های اثربخشی سازمانی
 • تحقیق مفهوم ، ارکان و تاریخچه تامین اجتماعی و بیمه تامین اجتماعی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.