تحقیق مدیریت سود و فلسفه و شیوه ها و انگیزه های آن و جنسیت مدیران و تأثیر آن در شخصیت مدیران و الگوهای مدیریتی

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق مدیریت سود و فلسفه و شیوه ها و انگیزه های آن و جنسیت مدیران و  تأثیر آن در شخصیت مدیران و الگوهای مدیریتی دارای ۵۵ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱- مقدمه    ۵
۲-۲- مبانی نظری    ۷
۲-۲-۱- مدیریت سود    ۷
۲-۲-۲- فلسفه مدیریت سود    ۱۰
۲-۲-۳- مدیریت سود چیست؟    ۱۲
۲-۲-۴- مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد    ۱۴
۲-۲-۵- شیوه های مدیریت سود    ۱۶
۲-۲-۶- مدیریت واقعی سود (دست کاری فعالیت های واقعی)    ۱۸
۲-۲-۷- پیامدهای دست کاری فعالیت های واقعی    ۱۹
۲-۲-۸- تفاوتهای بین مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و دستکاری فعالیتهای واقعی    ۲۱
۲-۲-۹- هزینه های مربوط به دست کاری فعالیت های واقعی    ۲۳
۲-۲-۱۰- انگیزه های مدیریت سود    ۲۷
۲-۲-۱۰-۱- انگیزه های قراردادی    ۲۷
۲-۲-۱۰-۲- انگیزه های بازار    ۲۸
۲-۲-۱۰-۳- انگیزه های قانونی    ۳۰
۲-۲-۱۰-۴- حاکمیت شرکتی    ۳۱
۲-۲-۱۰-۵- هیات مدیران    ۳۱
۲-۲-۱۰-۶-کمیته حسابرسی    ۳۲
۲-۲-۱۱- واحد حسابرسی داخلی    ۳۴
۲-۲-۱۱-۱- حسابرسی برون سازمانی    ۳۵
۲-۳- جنسیت مدیران    ۳۶
۲-۳-۱- تعریف مدیریت    ۳۸
۲-۳-۲- تفاوت مدیریتی میان مرد و زن    ۴۵
۲-۴- پیشینه تحقیق    ۴۶
۲-۴-۱- پیشینه تحقیقات داخلی    ۴۶
۲-۴-۲- پیشینه تحقیقات خارجی    ۴۸
فهرست منابع    ۵۱

منابع
 

پورحیدری، امید و همتی، داوود (۱۳۸۳) “بررسی اثر قراردادهای بدهی، هزینه های سیاسی، طرح های پاداش و مالکیت بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهار تهران” بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال یازدهم، شماره ۳۶، صص ۴۷-۶۲٫

دموری، داریوش و عارف منش ، زهره، عباسی، خلیل (۱۳۸۹) “بررسی رابطه بین هوارسازی سود، کیفیت سود و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم ، شماره ۷، صص ۳۹-۵۴٫

ساعتچی، محمود(۱۳۸۰)، روانشناسی کار، نشر ویرایش

نوروش ایرج ، نیک بخت، محمدرضا، سپاسی، سحر (۱۳۸۴) “بررسی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” مجله علوم اجتماعی و انسانس دانشگاه شیراز، شماره ۴۳، صص ۱۶۶-۱۷۷٫

نوری تاجر، مریم (۱۳۷۹)” تأثیر جنسیت و شخصیت مدیران در ارزیابی عملکرد سازمان” تدبیر، شماره ۱۰۸ ، صص۲۵-۳۱٫

ودیعی، محمدحسین، عنبرانی، صالح (۱۳۹۱) ، بررسی عوامل موثر اخلاقی در مدیریت سود، پژوهش های تجربی و حسابداری مالی ، شماره ۳ ، صص ۶۵-۷۷٫

ولی زاده، لاریجانی، زهرا (۱۳۸۷) ، نتایج مدیریت واقعی سود، پایان نامه منتشر شده دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا.

Healy. P. and wahlen (1999) Areviw of the earnings management literature and is implications for standard setting Accounting horizons 13(4). 36583.

Krishnan Gopal V. parsons . Linda M. 2008 Gettings to the bottom Line : An exploration of gender and earnings quality journal of Business Ethics 78. 65-76.

Borton. J. and simke (2002) the balance sheet as an earnings management constraint, the accounting reviw 77.127.

Campbell. K. and Minguez-vera,A. (2008), gender diversity in the boardroom and frim financial performance, Journal of Business Ethics, vol.83. pp.435-51.

۱-۲- مقدمه

یکی از اهداف گزارش گری حسابداری، ارائه اطلاعات مفید در مورد عملکرد مالی واحد تجاری برای طیف گسترده ای از استفاده کنندگان است. صورت سود و زیان یکی از صورت های مالی اساسی است که این هدف را برآورده می سازد. محصول صورت سود و زیان، سود خالص است و یکی از اطلاعات مالی بسیار مهمی است که توسط سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان صورت های مالی استفاده می گردد.

عده ای معتقدند که سرمایه گذاران برای شرکت هایی که دارای سود ثابت و پایدار هستند، ارزش بیشتری قائل می شوند. در نتیجه ممکن است مدیران برای افزایش قیمت سهام شرکت خود به مدیریت سود روی آورند. با توجه به اهمیت سود گزارش شده، بر تصمیمات اقتصادی و تخصیص منابع کمیاب، مدیریت سود و کیفیت سود گزارش شده موضوع بسیاری از تحقیقات حسابداری در طول سه دهه گذشته بوده است.

از نظر هیلی و هلن (۱۹۹۹) مدیریت سود، استفاده مدیریت از قضاوت در گزارش دهی مالی و ساختاربندی معاملات برای اصلاح و تغییر گزارش گری مالی است تا استفاده کنندگان صورتهای مالی را در مورد عملکرد اقتصادی شرکت گمراه کند و یا بر نتایج معاملاتی که به ارقام حسابداری مثل سود بستگی دارد تأثیر گذارد.

حجم گسترده ای از پژوهش های تجربی با مدیریت سود در کشورهای مختلف انجام گرفته است. برخی پژوهش ها مدیریت سود را در سطح بین المللی مورد بررسی قرار داده اند. (داروغ، پورجلالی و سوداگران (۱۹۹۹))، باتاچاریا داوک و ولکر (۲۰۰۱) فاکتورهایی که در پژوهش های پیشین مورد توجه قرار گرفته است، در بر گیرنده ی مواردی چون هزینه استقراض، اندازه مالکیت و پاداش مدیریت می باشد.

امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث برانگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود. بدلیل اینکه سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی دارند. این پژوهش ها از جنبه رفتاری، اهمیت خاص خود را دارد.

پژوهش ها نشان داده است که نوسان کم و پایدار سود، حکایت از کیفیت آن دارد. به این ترتیب سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتر در سهام شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که روند سود آنها با ثبات تر است.

هنگامی که شرکت ها در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزاینده قرار می گیرند، مدیران آنها از واحد حسابداری درخواست می نمایند که سطر آخر صورت های مالی (یعنی سود) را بهبود بخشند، و بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آن را تغییر دهند.

حسابداری با وجود تمام انعطاف پذیری اش به نظر نمی رود که قادر به فراهم آوردن داده های مفید برای مدیریت در این قبیل شرایط باشد. (هوپ و هوپ، ۱۹۹۶) داده های مورد نیاز تصمیم گیری مقوله ای بسیار پیچیده می باشد زیرا طیف متنوع استفاده کنندگان از آن، نظیر سرمایه گذاران (از آنجایی که نیاز به دانستن میزان سودآوری و ثبات شرکت قبل از سرمایه گذاری در آن دارند). مدیران (نیاز به اطلاع از وضعیت مالی شرکت دارند).

بانک ها و تأمین کنندگان مالی (نیاز به اطلاع از توانایی شرکت در بازپرداخت وام) به اطلاعات گوناگونی نیاز دارند.

یکی از روش هایی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد مدیریت سود می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرایند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد، اطلاق می گردد. (وایلد و همکاران، ۲۰۰۱).

مدریرت سود روشی است که توسط مدیریت جهت دستکاری داده ها به کار می رود. به عنوان مثال، هموارسازی سود برای کسب اطمینان بیشتر سرمایه گذاران از پایداری سود، نمونه ای از دستکاری داده ها محسوب می شود.

این قبیل اقدامات ممکن است داده های موجود در صورت های مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد. راه های مختلفی وجود دارد که طی آن می توان از ثبت های دفتری در جهت مدیریت سود استفاده کرد. در بیشتر زمان ها از ثبت های نامشروع در دفترهای حسابداری به منظور سرپوش گذاشتن بر سوء استفاده های مالی استفاده می شود، در سایر مواقع از ثبت ها به عنوان ابزاری برای مدیریت سود استفاده می شود. مدیریت شرکت در هنگام اعمال مدیریت سود، آشکارا می داند که هدف از این کار نگهداری از منافع شرکت در مقابل صاحبان سود می باشد. حتی در موارد دیگر مدیریت سود به منظور کسب پاداش اختصاص یافته به مدیران به علت نگهداری هر چه بیشتر از شرکت در برابر صاحبان سود است.

۲-۲- مبانی نظری

۲-۲-۱- مدیریت سود

در چند دهه اخیر واژه مدیریت سود به عنوان یکی از حیاتی ترین مسائل گزارش گری مالی در نظر گرفته شده است و توجه بیشتری را به خود جلب کرده است.

مدیریت سود عبارت است از فرایند انجام اقدامات عمو.می در محدوده اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری که سبب رسیدن به سطح سود مورد نظر می شود . بنا به گفته برگستالر داماس (۱۹۸۸) مدیریت سود عموماً در برگیرنده محدوده وسیعی از اقداماتی است که بر سود اثر می گذارد و محدوده وسیعی از اقدامات عملیاتی ، سرمایه گذاری و تامین مالی و اقعی تا اقدامات دفتر داری محض را در بر می گیرد که فقط بر معیارهای حسابداری سنجش سود تاثیر می گذارد(همان منبع)

از نظر هیلی و هلن (۱۹۹۹) مدیریت سود ، استفاده مدیریت از از قضاوت در گزارش دهی مالی و ساختار بندی معاملات ، برای اصلاح و تعییر گزارش گری مالی است تا استفاده کنندگان صورت های مالی را در مورد عملکرد اقتصادی شرکت گمراه کند و یا بر نتایج معاملاتی که به ارقام حسابداری مثل سود بستگی دارد ، تاثیر گذارد.

فرضیه مدیریت سود در ابتدا با عنوان هموار سازی سود توسط هیپ ورث (۱۹۵۳ ) ارائه و بعداً توسط گوردون (۱۹۶۴) معرفی شد . برای اولین با ر توسط مک نیچلسون (۱۹۸۸) عبارت « مدیریت سود» جایگزین عبارت « همواره سازی سود » شد .  از این جهت مدیریت سود در کانون توجه قرار گرفت . بر این اساس که می تواند در تهیه خلاصه ای از عملکرد شرکت اعمال نفوذ کند و نتایج مورد نظر خود را منعکس کند.

اسکیرز (۱۹۸۹) مفهوم مدیریت سود را به این صورت تعریف می کند « مداخله عمدی در فرایند گزارش گری مالی برای به دست آوردن سطح مورد انتظار سود » یعنی با توجه به مقاصد و اهداف مختلف مدیریت ، ممکن است سود افزایش و یا کاهش یابد یا هموار شود .

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق مفاهیم مدیریت و جهت گیری استراتژیک و عملکرد صادراتی و رابطه جهت گیری استراتژیک باعملکرد صادراتی
 • تحقیق مدیریت استراتژیک منابع انسانی و مفاهیم و مدلهای آن و عملکرد سازمانی و مفاهیم و دیدگاهها و مدل های آن
 • تحقیق سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه ، ریسک عدم پرداخت، مفاهیم سود ، سود غیرمنتظره و بازده غیر منتظره
 • تحقیق پیش بینی سود و کاربردها و روش های آن
 • تحقیق مفاهیم مختلف سود و مدیریت سود و کیفیت حسابرسی و تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.