تحقیق مراکز اقامتی و انواع تأسیسات اقامتی و گردشگری و انواع گردشگری و برنامه ریزی گردشگری

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق مراکز اقامتی و انواع تأسیسات اقامتی و گردشگری و انواع گردشگری و برنامه ریزی گردشگری دارای ۳۹ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱-مقدمه    ۵
۲ـ۲ـ تاریخچه مراکز اقامتی در ایران و جهان    ۵
۲ـ۳ـ طبقهبندی واحدهای اقامتی    ۶
۲ـ۴ـ انواع تأسیسات اقامتی    ۷
۲ـ۴ـ۱ـ هتل    ۷
۲ـ۴ـ۱ـ۱ـ انواع هتلها    ۷
۲ـ۴ـ۱ـ۲ـ هتل آپارتمانها    ۸
۲ـ۴ـ۱ـ۳ـ هتلهای فرودگاهی    ۸
۲ـ۴ـ۱ـ۴ـ هتلهای بیرون شهری    ۸
۲ـ۴ـ۲ـ اتاق و صبحانه    ۸
۲ـ۴ـ۳ـ متل    ۸
۲ـ۴ـ۴ـ مسافرخانه    ۹
۲ـ۴ـ۵ ـ زائرسرا    ۹
۲ـ۴ـ۶ـ اتاق و خانه اجارهای    ۹
۲ـ۴ـ۷ـ پلاژ    ۹
۲ـ۴ـ۸ـ مجموعه های مشارکتی زمانی    ۹
۲ـ۴ـ۹ـ کاروان    ۱۰
۲ـ۴ـ۱۰ـ مراکز تفریحی    ۱۰
۲ـ۴ـ۱۱ـ خانه های روستایی    ۱۰
۲ـ۴ـ۱۲ـ کمپینگ    ۱۱
۲ـ۴ـ۱۳ـ واحدهای اقامتی سازمانی    ۱۱
۲-۵-تعریف برنامه ریزی    ۱۱
۲ـ۶ـ سابقه برنامه ریزی    ۱۱
۲ـ۷ـ ماهیت برنامه ریزی    ۱۲
۲ـ۸ـ اجزاء برنامه ریزی    ۱۲
۲ـ۹ـ برنامه ریزی اوقات فراغت    ۱۳
۲ـ۱۰ـ برنامه ریزی گردشگری    ۱۳
۲ـ۱۱ـ اهمیت برنامهریزی جهانگردی    ۱۳
۲-۱۲ـ انواع برنامهریزی جهانگردی    ۱۴
۲-۱۳-انواع برنامهریزی جهانگردی در بخش عمومی    ۱۵
۲-۱۳-۱-برنامه ملی:    ۱۵
۲ـ۱۳ـ۲ـ برنامه ریزی محلی    ۱۵
۲ـ۱۵ـ تاریخچه گردشگری    ۱۵
۲ـ۱۵ـ۱ـ عهد باستان    ۱۵
۲ـ۱۵ـ۲ـ قرون وسطی    ۱۶
۲ـ۱۵ـ۳ـ رنسانس    ۱۷
۲ـ۱۵ـ۴ـ انقلاب صنعتی    ۱۷
۲ـ۱۵ـ۵ـ جهانگردی نوین    ۱۸
۲ـ۱۶ـ سابقه گردشگری در ایران    ۱۸
۲ـ۱۷ـ ایجاد تشکیلات توریستی در ایران    ۱۹
۲ـ۱۸ـ تعاریف جهانگردی    ۲۰
۲ـ۱۸ـ۱ـ جهانگردی (tourism) :    ۲۰
۲ـ۱۹ـ گونه شناسی گردشگردی    ۲۱
۲ـ۱۹ـ۱ـ گردشگری قومی:    ۲۱
۲ـ۱۹ـ۲ـ گردشگری هنری:    ۲۱
۲ـ۱۹ـ۳ـ گردشگری تاریخی:    ۲۱
۲ـ۱۹ـ۴ـ گردشگری طبیعتگرا:    ۲۱
۲ـ۱۹ـ۵ـ گردشگری تفریحی:    ۲۱
۲ـ۱۹ـ۶ـ گردشگری کاری:    ۲۱
۲ـ۲۰ـ انواع گردشگری    ۲۲
۲ـ۲۰ـ۱ـ  گردشگری از نظر مکان مقصد    ۲۲
۲ـ۲۰ـ۲ـ انواع گردشگری از نظر موضوع:    ۲۲
۲ـ۲۰ـ۲ـ۱ـ گردشگری دریایی:    ۲۳
۲-۲۰-۲-۲-گردشگری فرهنگی و هنری (گردشگری میراث)    ۲۴
۲ـ۲۰ـ۲ـ۴ـ گردشگری بهداشت (سلامت، معالجه):    ۲۶
۲ـ۲۰ـ۲ـ۵ـ گردشگری زیست محیطی:    ۲۶
۲ـ۲۰ـ۲ـ۶ گردشگری کشاورزی    ۲۷
۲ـ۲۰ـ۲ـ۷ـ گردشگری تجاری    ۲۸
۲ـ۲۰ـ۲ـ۸ـ گردشگری الکترونیک:    ۳۰
۲ـ۲۱ـ۱ ـ رئالیسم (Realism)    ۳۱
۲-۲۱-۱-۱ – تعریف رئالیسم    ۳۱
۲-۲۱-۱-۲- فلسفه رئالیسم بر دو اصل استوار است:    ۳۲
۲-۲۱-۱-۳-در فرهنگنامه شریعتی آمده است:    ۳۲
۲ـ۲۱ـ۲ـ پسامدرن و گردشگری    ۳۲
۲ـ۲۱ـ۲ـ۱ـ پیشینه پسا مدرن    ۳۲
۲ـ۲۱ـ۲ـ۲ـ۲ـ پسامدرنیته    ۳۳
۲ـ۲۱ـ۲ـ۴ـ گردشگری پسامدرن    ۳۳
۲-۲۲-۱ پیشینه تحقیق (ادبیات تحقیق)    ۳۴
منابع    ۳۷

 منابع

سازمان جهانی جهانگردی،۱۳۸۹،برنامه ریزی ملی ومنطقه ای جهانگردی،ترجمه دکترمحمودعبدا..زاده،جلد اول،آمل،منظومه چاپ

رضوانی،علی اصغر،۱۳۷۹،جغرافیاوصنعت توریسم،جلد اول،دانشگاه پیام نور،انتشارات دانشگاه پیام نور

رضوانی،محمدرضا،۱۳۸۸،توسعه گردشگری روستایی،جلد اول،تهران،انتشارات دانشگاه تهران

رنجبران،بهرام ومحمدزاهدی،۱۳۸۸،خدمات صنعت گردشگری،جلد اول،اصفهان،انتشارات چهارباغ

پاپلی یزدی،محمدحسین ومهدی سقایی،۱۳۸۵،گردشگری(ماهیت ومفاهیم)،چاپ اول،انتشارات سمت

تولایی،سیمین،۱۳۸۶،مروری برصنعت گردشگری،جلد اول،تهران،انتشارات سمت

علیجانی،بهلول ومحمد رضاکاویانی،۱۳۸۳،مبانی آب وهوا شناسی،انتشارات شمس

فخری،محمد،۱۳۷۸،نگاهی اجمالی به نقش جهانگردی ودرآمدارزی کشور،جلد اول،انتشارات جهانگردی وتوسعه

علیپور،مظاهر،راهنمای سفر،جلداول،آمل،منظومه چاپ

کاظمی،مهدی،۱۳۸۶،مدیریت گردشگری،جلد اول،تهران،انتشارات سمت

کشوردوست،علیرضا،۱۳۹۱،مکتبهای جغرافیایی،جلد اول،انتشارات بازرگان

۲-۱-مقدمه

جاذبه­ های گردشگری به تنهائی موجبات سفر یا رونق این صنعت را فراهم نمی­کنند، بلکه امکانات و شرایط برای جابجایی و اقامت گردشگران نیز باید فراهم باشد. صنعت گردشگری نظام مسجمی است که عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگر می­باشند. بدین مفهوم که اگرچه اسکان در اقامتگاه­ها هدف اصلی یک گردشگر نیست، اما بدون فراهم بودن امکانات اقامتی رغبتی برای دیدار از یک جاذبه ایجاد نمی­شود. بنابراین تقاضا برای استفاده از امکانات اقامتی یک تقاضای مشتق شده است. البته موارد استثناء بر این قاعده نیز وجود دارد. گاهی اوقات شرایط اسکان در یک بنای تاریخی فراهم می­شود که  دیدار از بنا خود هدف اصلی گردشگرمی­باشد. فراهم کردن امکانات اقامتی که صنعت هتلداری را به وجود می­آورد شامل تشکیلات و تسهیلاتی است که یکی از بخش­های پویای صنعت گردشگری را تشکیل می­دهد. بنابراین  مسافر در هر کجا به محلی برای استراحت و خواب نیاز دارد. تشکیلات اقامتی گاه به صورت هتل­های مجلل با کلیه امکانات و گاه تنها به محلی ساده برای خواب خلاصه می­شود. میزان امکانات فراهم شده بازتابی از نیازها و سلیقه­های مسافران و امکانات و ابتکار عمل سرمایه­گذاران می­باشد که همگی حاکی از پویایی این بازار است (رنجبران،۱۳۸۸، ص۸۳).

۲ـ۲ـ تاریخچه مراکز اقامتی در ایران و جهان

از گذشته مسافران برای استراحت و صرف غذا به استراحت­گاه­های عمومی پناه می­بردند. بعد از ایجاد راه­ها ، شبکه­های ارتباطی ساختن بناهای عمومی عام­المنفعه مربوط به مسافران از جمله کاروانسراها و آب­انبارها متداول شده بود. به شهادت هرودت، داریوش بزرگ برای رفاه حال مسافران ، ایستگاه­هایی ایجاد نمود که باید آنها را هسته اولیه واحدهای اقامتی دانست. به طوری که در طول ۵۰۰کیلومتر بیست  کاروانسرا وجود داشت.

در کتاب «چاپارخانه­های پارتی» که در حدود قرن اول پیش از میلاد نوشته شده است، اشاره شده که در زمان اشکانیان (پارت­ها) درکنار مسیر راه ابریشم کاروانسراهایی ساخته شده بود که در آن­ها وسایل آسایش برای مسافران و اسبان فراهم بوده است. به فرمان شاه عباس اول نیز در سراسر کشور کاروانسراهای مخروبه تعمیر  و کاروانسراهای جدید ساخته شده و برای تأمین آب آشامیدنی مسافران ، بخصوص در نواحی کویری آب ابنارهای بزرگ با بادگیر بنا گردید.

میهمان­پذیرها به مفهوم بازرگانی آن در قرن پانزدهم در اروپا به وجود آمد. نخستین مهمانپذیرها نام «تخت خواب و صبحانه» داشت، افراد در خانه­های شخصی با مبلغی اندک از مسافران پذیرایی می­کردند. در سال ۱۷۷۴ نخستین هتل توسط «دیویدلو» در لندن گشایش یافت در ایالات متحده نخستین هتل با تجهیزات و تسهیلات امروزی درسال ۱۸۹۲ در بوستون ماساچوست ساخته شد که آن را «ترمانت هاس» نامیدند.(رنجبران،۱۳۸۸،ص۸۹)

در قرن بیستم یک آمریکایی به نام «ای.ام.استاتر» با ساخت اتاق­های بزرگ که دارای حمام خصوصی، شیرآب، برق، تلفن و رادیو،نوآوری بزرگی در این صنعت ایجاد کرد.

در ایران اولین مهمانخانه به سبک امروزی در عهد ناصری حدود ۱۲۶۰ خورشیدی برای استراحت سفرای خارجه قبل از ورود به تهران در قزوین ساخته شد.

اولین هتل پایتخت به سال ۱۲۶۱خورشیدی به نام هتل فرانسه ساخته شد که اتاق­هایش به سبک هلندی تزئین شده بود. مدیر هتل نیز یک فرانسوی بود. در سال­های نخست قرن بیستم در ایران توجه چندانی به امر تأسیس واحدهای اقامتی نشد و مسافران داخلی علاقه­ای به اقامت در مهمانخانه­ها از خود نشان نمی­دادند و بیشتر در منازل دوستان و اقوام مقیم می­شدند. تعداد مسافران خارجی نیز آنقدر نبود که هزینه اولیه این واحدها را تأمین کند.(رنجبران،۱۳۸۸،۸۹)

از سال ۱۳۱۵خورشیدی مؤسسه میهمان­خانه­ ها با بهره­برداری از چند مهمان­خانه فعالیت هتلداری خود را آغاز نمود که مهمان­خانه دربند و مهمان­خانه گچسرکه در سال ۱۳۱۵مورد بهره­برداری قرار گرفت از آن جمله­اند. مهمان­خانه قدیمی رامسر نیز در سال ۱۳۱۶خورشیدی با ۳۸ اتاق احداث شد. گراندهتل از مجلل­ترین و معروف­ترین هتل­های تهران بود که بیشتر مورد استفاده میهمانان سرشناس قرارمی گرفت. (رنجبران، ۱۳۸۸،ص۸۹)

۲ـ۳ـ طبقه ­بندی واحدهای اقامتی

در ادبیات علوم مختلف عباراتی استفاده می­شود که هر یک کاربرد خاص خود را دارد. اما نظر به این که توافق کلی در مورد چگونگی استفاده از این عبارات وجود ندارد. گاه آنها به صورت جابجا نیز به کار برده می­شود به طور مثال عبارت دسته­ بندی کردن[۱]، طبقه بندی کردن[۲]، درجه­بندی کردن[۳] ازآن جمله هستند. گاه تأسیسات اقامتی بر اساس موقعیت جغرافیایی آنها گروه­بندی می­شوند، مثل اقامتگاه­های ساحلی، شهری یا روستایی، در برخی موارد طبقه­بندی اقامتگاه­ها براساس نوع مالکیت آنها صورت می­گیرد. نظیر اقامتگاه­های عمومی مثل مأمورسرای ادارات دولتی، اقامتگاه­های خصوصی مثل هتل­ها و میهمان­خانه­ها،طبقه بندی بر اساس نوع مصرف­کننده نیز صورت می­گیرد مثل خانه جوانان و خانه سالمندان.

براساس نوع فعالیت یعنی تجاری بودن یا شخصی بودن نیز می­توان تأسیسات اقامتی را طبقه ­بندی نمود. مثل هتل­ها و خانه­های اجاره­ای.گاهی طبقه­بندی براساس ساختار بنا انجام می­شود. مثل کاروان­ها (هتل­های روی جاده)، چادرها و هتل­ها، و بالأخره طبقه­بندی براساس دوره بهره­برداری نیز انجام می­شود، مثل فصلی بودن کمپینگ­ها (رنجبران، ۱۳۸۸،ص۹۰).

عبارت «دسته ­بندی» نیز به تفکیک واحدهای اقامتی براساس نوع آنها اشاره دارد تا تمایزی بین هتل­­، پانسیون، متل، مهمانسرا و مهمانخانه ایجاد شود. البته مبنای تفکیک می­تواند اندازه تأسیسات و تعداد اتاق­ها، شکل ساختمان و چگونگی ارائه خدمات نیز باشد.

اما «درجه­ بندی» به تفکیک واحدهای اقامتی براساس خصوصیات عینی و کیفیت خدمات قابل ارائه آنها اشاره دارد. در کشورهای متفاوت در جهت اجباری کردن درجه­بندی هتل­ها تلاش­هایی صورت گرفته اما با مقاومت گردانندگان این واحدها مواجه شده است.(رنجبران،۱۳۸۸،ص۹۱)

به همین جهت مسئولین امر ترجیح داده­اند که یک سیستم صدور گواهینامه اختیاری ایجاد شود. درجه­ بندی هتل­ها مستلزم یک سیستم، بازرسی و کنترل مستمر می­باشد. در صورتی که این سیستم صرفاً متکی بر اطلاعات ارائه شده از طرف هتلداران باشد چندان قابل اعتماد نخواهد بود. در ارزیابی و درجه­ بندی هتل­ها که براساس تعداد ستاره انجام می­گیرد بر مبنای موارد زیر تصمیم ­گیری می­شود:

الف: نوع ساختمان، محیط و خدمات ارائه شده.

ب: گستردگی محیط و خدمات ارائه شده.

ج: ارزیابی ذهنی از کیفیت آنها.

البته دسته­ بندی کردن و درجه بندی کردن تأسیسات اقامتی به دلیل الزامات قانونی و یا به منظور نظم بخشیدن به مطالعات در خصوص این گونه فعالیت­های تجاری صورت می­گیرد (رنجبران،۱۳۸۸،ص۹۱).

[۱] – categorization

[۲] – classification

[۳] – grading

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق گردشگری و اثرات و عوامل موثر بر توسعه ی صنعت گردشگری و توریسم واشکال آن و اهمیت جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی منطقه
 • تحقیق ارزش ویژه ی برند و مفاهیم و تعاریف و ابعاد آن و مدل های مختلف ارزیابی برند و برندسازی مقصد گردشگری
 • تحقیق گردشگری و ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) و اهداف و معیارها وروش ها و تکنیک های آن و ارتباط ارزیابی اثرات زیست محیطی و توریسم
 • تحقیق گردشگری و سرمایه گذاری خارجی و نقش حضور سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت گردشگری
 • تحقیق گردشگری روستایی و انواع و کاربرد آن و گردشگری روستایی در تجارب جهانی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.