تحقیق معرفی نشاسته و نشاسته تاپیوکا، بایو نانو تکنولوژی و کاربرد آن و پوشش ها و فیلم های خوراکی

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق معرفی نشاسته و نشاسته تاپیوکا، بایو نانو تکنولوژی و کاربرد آن و پوشش ها و فیلم های خوراکی  دارای ۳۸ صفحه می باشد   فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱- معرفی نشاسته و نشاسته تاپیوکا    ۵
۲-۱-۱- ترکیب و ساختار نشاسته    ۵
۲-۱-۲- نشاسته تاپیوکا    ۷
۲-۱-۲-۱- مرفولوژی گیاه کاساوا    ۸
۲-۱-۲-۲- فرآوری و تبدیل کاساوا    ۱۰
۲-۲- نانو تکنولوژی    ۱۱
۲-۳- بایو نانو تکنولوژی    ۱۲
۲-۴- کامپوزیت    ۱۳
کامپوزیت‌های سبز(کامپوزیت‌های زیست‌تجزیه‌پذیر)    ۱۳
۲-۵- تعریف نانو کامپوزیت    ۱۴
۲-۶- تعریف بایو نانو کامپوزیت    ۱۴
۲-۸-  فیلم های خوراکی    ۱۵
۲-۹- پوشش ها و فیلم های خوراکی    ۱۶
۲-۱۰- بسته بندی فعال    ۱۸
۲-۱۱- بسته بندی نانو    ۱۹
۲-۱۲- بسته بندی ضد میکروبی    ۲۰
۲-۱۲-۱- انواع بسته بندی های ضد میکروبی    ۲۱
۲-۱۲-۲- مزایای استفاده از بسته بندی های ضد میکروبی    ۲۱
۲-۱۲-۳- معایب استفاده از بسته بندی های ضد میکروبی    ۲۱
۲-۱۳- پلاستی سایزرها    ۲۲
۲-۱۴- روشهای تولید فیلم    ۲۳
۲-۱۵- ارزیابی خواص فیلم های خوراکی    ۲۴
۲-۱۵-۱- خواص ممانعتی    ۲۴
۲-۱۵-۲- خواص مکانیکی    ۲۶
۲-۱۶- خواص ضد میکروبی    ۲۸
منابع و مراجع    ۳۳

منابع

]۱[. الماسی، ه،. قنبرزاده، ب. و پزشکی نجف آبادی، ا.، (۱۳۸۸)، بهبود ویژگی­های فیزیکی فیلم­های زیست تخریب پذیر نشاسته و فیلم­های مرکب نشاسته و کربوکسی متیل سلولز، فصلنامه علوم و صنایع غذایی، دوره ۶، شماره ۳، پاییز ۸۸٫

]۲[. بهاور، ر.، محمدی نافچی، ع،ر.، ( ۱۳۹۲)،  عنوان پایان نامه: بررسی اثر نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم برخواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و پارامترهای معادله GAB  فیلم های ژلاتین  گاوی.

]۳[. جوانمرد، م. و  بصیری، ع،.(۱۳۸۵)، بررسی امکان تهیه فیلم زیست سازگار از نشاسته نخود و تاثیر رطوبت نسبی و پلاستی سایزر بر ویژگی­های فیزیکی و مکانیکی آن، نشریه علوم محیطی ، سال چهارم، شماره دوم.

]۴[. فاضل، م،. عزیزی، م،. عباسی، س. و  برزگر، م،. (۱۳۹۰)، تعیین تأثیرثعلب، گلیسرول و روغن بر ویژگی­های فیلم خوراکی بر پایه سیب زمینی، مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، سال ششم، شماره ۴، زمستان ۹۰، صفحات ۱۰۲-۹۳ .

]۵[. فاطمی، ح.، ۱۳۸۸، اصول تکنولوژی نگهداری مواد غذایی، شرکت سهامی انتشار، صفحات ۴۶۴٫

]۶[. قنبرزاده، ب،. الماسی، ه. و  زاهدی، ی،. (۱۳۸۸)، بیوپلیمر­های زیست تخریب پذیر و خوراکی در بسته بندی موادغذایی و دارویی، فصل اول، انشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر، پلی تکنیک تهران، صفحات ۲۰-۱

]۷[. مرتضوی، ع.، کاشانی نژاد، م.، ضیاءالحق، ح م.، ۱۳۷۹، میکروبیولوژی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، جلد اول، صفحات ۶۸۵٫

]۸[. یقبانی، م. و محمدزاده، ج،. (۱۳۸۴)، بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ارقام غالب سیب زمینی گلستان، فصلنامه علوم و صنایع غذایی، دوره ۲، شماره ۴، زمستان ۸۴٫

[۱۱]. Aryou  Emamifar, Mahdi Kadivar, Mohammad Shahedi, Sabihe Soleimanian- zad, Effect of nanocomposite packaging containing Ag and ZnO on inactivation of lactobacillus plantarum in orang juice, Food Control 22(2011) 408-413.

[۱۲]. Aydinli, M. and Tutas, M. 2003 Water sorption and water vapor permeability properties of polysaccharide (Locust Bean Gum) based edible films. Lebensmittel- Wissenschaft und Technologie, 33: 63-67.

۲-۱- معرفی نشاسته و نشاسته تاپیوکا

۲-۱-۱- ترکیب و ساختار نشاسته

نشاسته یک جزء غذایی عمده است و یک کربوهیدرات تجزیه پذیر که از هزاران واحد گلوکز ساخته شده است. نشاسته دربرگیرنده زنجیره­های خطی و شاخه­دار مولکول­های گلوکز است که آمیلوز[۱] و آمیلو پکتین [۲]نامیده می­شوند. آمیلوز که یک حالت خطی نشاسته است مسئول شکل گیری فیلم­های قوی است. پیوندهای فیزیکی در شبکه ماکرو مولکولی نشاسته بیشتر براساس آمیلوز هستند و بر خصوصیات مکانیکی فیلم­ها تاثیر می­گذارند از سوی دیگر، ساختار شاخه­دار آمیلو پکتین عموماً باعث ایجاد فیلم­هایی می­شود که شکننده هستند ] ۳۶[.

نشاسته ترکیبی از دو پلیمر است آمیلوز، یک اتصال خطی (۴  ۱ ) از glucan – D –  و آمیلوپکتین، یک مولکول پرشاخه که از شاخه های کوچک (۴  ۱ ) glucan – D –  و پیوند  (۶  ۱) در اتصالات تشکیل شده است.  طول زنجیره آمیلوز حدود ۶۰۰۰ واحد D  – گلوکو پیرانوز، با وزن مولکولی بین ۶۰۰۰۰۰ – ۱۵۰۰۰۰ دالتون است. آمیلو پکتین، بر عکس بسیار پر شاخه است به طور میانگین ۲۶- ۱۷ شاخه، با واحدهای D- گلوکوزیل جداشده از پیوندهای (۶  ۱ )  است. اندازه­ی مولکولی آمیلو پکتین بزرگتر از آن است که به طور دقیق مشخص شود ولی مطالعات پراکنش نور حدود ۱۰۶  D – گلوکوزیل در هر مولکول را نشان داد که آمیلو پکتین را یکی از بزرگترین ماکرو مولکولهای موجود در طبیعت می­کنند. همه­ی نشاسته­ها از این دو ترکیب ساخته شده­اند. نسبت آن­ها در نمونه­های نشاسته معمولا ۲۰ به ۸۰ آمیلوز به آمیلو پکتین است ]۶ و ۸[.

نشاسته که به وفور در طبیعت یافت می­شود، به دلیل قیمت پائین،  قابلیت تجدید شوندگی و بازیافت زیستی، یکی از مواد خام جذاب و مورد علاقه برای استفاده در بسته بندی­های خوراکی محسوب می­گردد. علاوه بر این حساسیت زا نبوده و به دلیل دارا بودن ویژگی­های مکانیکی و مقاومت در برابر نفوذ گاز­ها، امکان به کارگیری و استفاده از آن در صنایع غذایی وجود دارد ]۱ و ۳[.

نشاسته به دلیل ماهیت پلیمری قابلیت فیلم سازی دارد به علاوه، به دلیل قیمت مناسب و در دسترس بودن توجه زیادی به آن می­شود یکی از معایب فیلم­های نشاسته، مقاومت پایین آن­ها به رطوبت است  برای حل این مشکل می­توان از چربی­ها یا پلیمر­های زیست تخریب پذیر مقاوم به رطوبت استفاده کرد، برای بهبود ویژگی­های فیلم­های نشاسته به ویژه خصوصیات کششی آن­ها می­توان از هیدروکلوئید­ها در ترکیب ­آن­ها استفاده کرد ]۴[.

۲-۱-۲- نشاسته تاپیوکا

کاساوا مانیهوت اسکولنتا Manihot esculenta، یوکا یا مانیوت هم نامیده میشود گیاهی است چوبی از تیره فرفیون (خانواده فرفیون) بومی آمریکای جنوبی است که به طور گسترده به عنوان یک محصول هر ساله در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری برای  ریشه غده ای نشاسته ای آن کشت شده است که عمده ترین منبع کربوهیدرات هستند. آرد تولید شده از ریشه تاپیوکا نامیده می­شود. کاساوا سومین منبع بزرگ کربوهیدرتها برای غذای انسان در جهان است. و محصولی کم هزینه برای جمعیت ساکن در مناطق مرطوب استوایی می­باشد. شواهد مستقیم نشان می دهد که ۱۴۰۰ سال پیش کشت  کاساوا در السالوادور صورت گرفته است. نشاسته تاپیوکا نشات گرفته از منبع متفاوتی نسبت به نشاسته­ های رایج مانند غلات (برنج، ذرت)، غده ای (سیب زمینی )، ریشه­ای (تاپیوکا ) و (نخود و لوبیا) است نام مگذاری این گیاه تا حدی زیادی بستگی به منطقه ای که در آن رشد میکند دارد مانند ( آمریکای مرکزی   (yucca  anioca M یاMadioca  در برزیل و  Tapioca در هند و مالزی و  در آفریقا و آسیای جنوبی   Cassada یا Cassava) ]68 و ۷۱[.

۲-۱-۲-۱- مرفولوژی گیاه کاساوا

بوته کاساوا چوبی و چند ساله است که تا ارتفاع ۲ تا ۴ متر رشد می کند برگ ها به صورت توده ای در تاج درخت شبیه به برگ نخل گسترده و روی دمبرگ بلند و باریکی شامل ۵ تا ۹ پهنه به وجود می آیند آن ها فقط به سوی انتهای شاخه رشد می کنند. وقتی گیاه درحال رشد است.ساقه اصلی به سه شاخه تقسیم شده وبعد به همین ترتیب شاخه ها ی دیگری بر روی آن ها تشکیل می شود ریشه یا غده ها نیز در زیرسطح زمین توسعه می یابند.  گل نر و ماده به صورت مجزا مرتب شده و به روی همان بوته تشکیل می شوند. شکل میوه سه گوش و حاوی سه دانه است که قابل دوام بوده و برای انتشار گیاه مورد استفاده قرار می گیرد. تعداد ریشه ها ی غده ای و ابعاد آن ها و تا حد زیاد ی در میان گونه های مختلف متفاوت است. ریشه ی کاساوا مخروطی وطویل است و با گوشت سفت همگن در پوسته ای قابل تفکیک که حدود یک میلی متر ضخامت دارد و با رنگ قهوه ای و درقسمت خارجی زبر می باشد گوشت غده می تواند سفید گچی یا زرد باشد. ممکن است اندازه ی طول ریشه از ۳۰ تا ۱۲۰ سانتی متر و قطر آن ۴ تا ۱۵ سانتی متر و وزن ۱ تا ۸ کیلوگرم یا بیشتر برسد. ترکیب شیمیایی ریشه های کاساوا متفاوت است مطالعه­ی ۳۰گونه در مکزیک نتایجی به شرح ذیل در بر داشته است ریشه های آن بسیار غنی از نشاسته است و حاوی مقادیر قابل توجهی از کلسیم،فسفر و ویتامین ‏c‏ می باشد.ولی فقیر از پروتئین است. دربرگ این نوع گیاهان،منبع خوبی از پروتئین لیزین،اما کمبود اسید امینه احتمالا متیونین و تریپتوفان است ]۲۲[.

[۱] Amylose

[۲] Amylo pectin

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق روشهای ذخیره انرژی و کاربردهای مواد تغییر فاز دهنده و روشهای مدلسازی جریان نانوسیال
 • تحقیق نانو فناوری و تصفیه آب و روش های مختلف تصفیه پساب
 • تحقیق فناوری نانو و شیمی محاسباتی و دارورسانی نوین و تاریخچه سرطان و نانو ذرات
 • تحقیق تاریخچه ی نانوتکنولوژی و کاربرد و روش های سنتز نانولوله های کربنی و شیمی محاسباتی
 • تحقیق نانوفناوری و پلیمرهای رسانا و آلایندههای آب و مطالعه ایزوترم جذب سطحی و روشهای میکرو استخراج
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.