تحقیق مفاهیم ، تحولات و درآمدی بر نوآوری های شکلی لایحه جدید در جرایم حدی

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق مفاهیم ، تحولات و درآمدی بر نوآوری های شکلی لایحه جدید در جرایم حدی دارای ۴۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
مبحث نخست : واژه شناسی    ۶
گفتار نخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی حدود    ۶
الف : مفهوم لغوی    ۶
ب : مفهوم اصطلاحی    ۸
ج : تفاوت حد و تعزیر    ۱۱
گفتار دوم : مفاهیم محاسن شکلی و ماهوی    ۱۳
الف : محاسن شکلی    ۱۳
ب : محاسن ماهوی    ۱۵
مبحث دوم : تحولات تاریخی    ۱۷
گفتار نخست : با تاکید بر حضور یا عدم حضور معصوم (ع)    ۱۷
الف : اجرای حدود در زمان معصوم (ع)    ۱۷
ب : اجرای حدود در غیبت معصوم (ع)    ۱۸
گفتار دوم : با تاکید بر حقوق کیفری ایران    ۲۲
الف : در دوران قبل از انقلاب    ۲۲
ب : در دوران پس از انقلاب    ۲۳
۱ . قانون حدود و قصاص    ۲۳
۲ . قانون مجازات اسلامی    ۲۳
۳ . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی    ۲۴
مبحث سوم : درآمدی بر محاسن شکلی ناظر بر جرایم حدی در لایحه جدید    ۲۶
گفتار نخست : اعمال تفکیک قواعد عام حدود از قواعد خاص آن    ۲۷
الف : تشریح وضعیت در قانون مجازات اسلامی    ۲۷
ب : نوآوری های جدید در لایحه    ۲۸
۱ . در زمینه اثبات جرایم    ۲۹
۲ . در اعمال قواعد تعدد و تکرار    ۳۰
۳ . در زمینه تاثیر توبه    ۳۴
۴ . در زمینه تاثیر انکار    ۳۶
۵ . در زمینه اعمال قاعده درأ    ۳۸
گفتار دوم : اعمال تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی    ۳۹
الف : تشریح اختلاط در قانون مجازات اسلامی    ۴۰
ب : تشریح وضعیت در لایحه    ۴۱
گفتار سوم : انطباق عناوین فصول با مواد مربوطه ذیل آن .    ۴۱
منابع    ۴۴

منابع

۱ . مکارم شیرازی ، ناصر ، تفسیر نمونه ، دارالکتب اسلامی ، خرداد ۱۳۸۷

۲ . نوربها ، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی ، نشر دادآفرین ، چاپ هفتم ، ۱۳۸۲

۳ . سعید ، علیرضا ، ترجمه مبانی تکمله المنهاج ، انتشارات خرسندی ، چاپ دوم ،۱۳۹۱

۳ . محمدی ،ابوالحسن ، حقوق کیفری اسلام ، مرکز نشر دانشگاهی ،تهران، چاپ اول ،۱۳۶۲

۴ . محمدی ، ابوالحسن ، حقوق کیفری اسلام ترجمه حدود و تعزیرات و دیات و قصاص از کتاب شرایع الاسلام و مسالک الافهام ، مرکز نشر دانشگاهی تهران ، چاپ اول ، ۱۳۷۴

۵ . مسعودی فر ، رضا ، نحوه اجرای احکام حدود ، انتشارات جاودانه ، چاپ اول ،۱۳۸۹

۶ . مظاهری ، حسین ، توضیح المسائل ، موسسه فرهنگی مطالعاتی الزهراء ، مرداد ۱۳۸۹

۷ . شامبیاتی ، هوشنگ ، حقوق جزای عمومی ، ج ۱ ، انتشارات ژوبین ، چاپ نهم ، ۱۳۸۷

۸ . آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ج ۱ ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ دوازدهم ، ۱۳۸۵

۹ . زراعت ، عباس ، شرح قانون مجازات اسلامی ،ج ۲ ، انتشارات ققنوس ، چاپ اول ،پاییز ۱۳۸۰

۱۰ . سعیدی ، منصور ، آسیب شناسی فقهی قوانین کیفری قانون مجازات اسلامی ،ج۱، انتشارات جنگل ، چاپ دوم ،۱۳۸۹

۱۱-راغب اصفهانی، حسین بن محمد،المفردات فی­غریب القرآن، قاهره، المکتبه الانحلو مصریه ،۱۹۷۰

۱۲ . مغنیه ، محمد جواد ، فقه الامام جعفر صادق ، بیروت ، دارالجود ،دارالتیار ،۱۴۱۳ ه.ق

۱۳ . ابن منظور ، جمال الدین محمد بن مکرم ، لسان العرب ، دارالتراث العربی ، بیروت .

مقدمه

این مقاله شامل سه مبحث می باشد . مبحث نخست واژه شناسی است . در این مبحث به مفهوم حدود و مفهوم محاسن شکلی و محاسن ماهوی پرداخته شده است .

مبحث دوم تحولات تاریخی می باشد که از دو منظر قابل بررسی می باشد . اول ، با تاکید بر حضور یا عدم حضور معصوم (ع) و دوم تحولات حقوق کیفری ایران در زمینه جرایم حدی .

در مبحث سوم به محاسن شکلی ناظر بر جرایم حدی در لایحه می پردازیم. این محاسن شامل اعمال تفکیک قواعد عام حدود از قواعد خاص آن ، اعمال تفکیک قواعد ماهوی ازمقررات شکلی، انطباق عناوین فصول با مواد مربوط ذیل آن است که در هر قسمت ابتدا ایرادات شکلی قانون مجازات فعلی بررسی شده و سپس نوآوری های لایحه در هر مورد بیان شده است .

مبحث نخست : واژه شناسی

در این مبحث واژه های حدود ، محاسن شکلی و محاسن ماهوی تعریف شده است . «حدود» معانی مختلفی را در نظر لغت شناسان و فقها دارا می باشد . که در جای خود آنرا بیان می نماییم . تعابیر «محاسن شکلی» و «محاسن ماهوی » بسیار در این تحقیق به کار برده شده است و لازم است که ابتدا مفهوم هر یک از این واژگان مشخص گردد .

گفتار نخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی حدود

«حدود» جمع «حد» می باشد و در لغت و اصطلاح دارای معانی متعددی می باشد . حد در لغت به معنای فاصله دو شی ، منتهای چیزی ، منع و تیزی و تندی به کار رفته است . در آیات الهی نیز این واژه به معانی متعددی به کار رفته است . حد در اصطلاح فقهی مجازات خاصی است که در مقابل جرایم خاصی از سوی شارع وضع شده است و میزان آن مقدر و معلوم است . فقها در بیان اصطلاحی حد تعابیر مختلفی ارائه کرده اند که در ادامه این نظرات بیان می گردد .

الف : مفهوم لغوی

حد در لغت معانی متعددی دارد :

۱ . فاصله بین دو شئ است تا اینکه با هم مخلوط نشوند برای جلوگیری از اختلاط .  « حدّ » مفرد  « حدود »است  و در لغت به معنای مرز است .(الحد : حاجز بین الشیئتین )

راغب می گوید:« واسطه میان دو چیزی که مانع از اختلاط و آمیختگی آنها به یکدیگر می‌شود .[۱]

بنابر این می توان گفت : حد در اصل به معنای چیزی است که بین دو چیز حائل شده است و آنها را از هم جدا می سازد و از آنجا که ، منع از لوازم آن است در منع استعمال شده است .

۲ . منتهای هر چیزی است ، مانند حدود زمین و حدود حرم .[۲]

۳ . حد در معنای منع به کار رفته است و به همین خاطر به نگهبان ( حداد ) گویند . (.آهن را حدید گویند ، چون قابل نفوذ نبوده و سخت است . به دربان جلوی در حداد می گویند ، چون مانع نفوذ افراد است . تازیانه زدن را نیز حد گویند چون باعث منع مجرم از ارتکاب دوباره جرم می شود و دیگران را هم باز می دارد . حد سارق و غیر سارق چیزی است که او را از بازگشت و تکرار آن کار ، و دیگران را به انجام آن منع می کند.

« علت نامیدن حد برای مجازات از این جهت است که حد، مانعی است برای تکرار کردن آن عمل ونیز مانعی است برای این که نمی گذارد دیگری راه او را برود و آن کار را انجام دهد »[۳]

۴ . حد به معنای تیزی و تندی است . مانند تیزی و تندی شمشیر و زبان . [۴] واژه حد در قرآن کریم فقط به صیغه جمع استعمال شده است . این کلمه در قرآن کریم چهارده بار استعمال شده است اما در هیچ یک از این مواضع به معنی مجازات معین یا غیر معین نیامده است ، بلکه به معنی احکام خدا و اوامر و نواهی او استعمال شده است .

خداوند در قرآن درباره حدود الله می فرماید : « … تلک حدود الله فلاتعتد وهاو من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون »(سوره بقره آیه ۲۲۹ ).

اینها حدود و مرزهای الهی است ؛ از آن تجاوز نکنید ؛ و هر کس از آن تجاوز کند ستمگر است .

در تفسیر نمونه آمده است :

«در این آیه و آیات فراوان دیگری از قران مجید تعبیر لطیفی درباره مجازات الهی به چشم می‌خورد و آن تعبیر به حد و مرز است و به این ترتیب معصیت و مخالفت با قوانین الهی تجاوز از مرز محسوب می شود . در حقیقت در میان کارهایی که انسان انجام می دهد یک سلسله مناطق ممنوعه وجود دارد که ورود به آن مناطق فوق العاده خطرناک است و قوانین و احکام الهی این مناطق را مشخص می کنند و مانند علامت هایی هستند که در این گونه مناطق قرار دارند »[۵]

خداوند در آیه دیگری می فرماید :«… و من تلک حدود الله فلاتقربوها »( سوره بقره ، آیه ۱۸۷ .)….و این مرزهای الهی است به آنها نزدیک نشوید . در تفسیر نمونه ذیل آیه شریفه آمده است :

« خداوند در این آیه ، ابتدا قسمت هایی از احکام و روزه و اعتکاف را بیان می فرماید و از آنها به عنوان « مرزهای الهی » تعبیر می نماید ؛ مرز میان ممنوع و مجاز و جالب این که نمی گوید از مرزها نگذرید بلکه می گوید به آنها نزدیک نشوید . چرا که نزدیک شدن به مرز وسوسه انگیز است و گاه سبب می شود که بر اثر طغیان شهوات یا گرفتار شدن به اشتباه انسان از آن بگذرد . [۶]

در متون دینی دیگر ، حد دارای سه اطلاق و استعمال می باشد :

۱ . تمامی احکام خدای سبحان . به همین معنی است فرمایش الهی در قرآن کریم که می فرماید : تلک حدودالله « اینها حدود الهی هستند » این اطلاق بدین جهت است که احکام الهی مردم را از ارتکاب چیزی که به ضرر دین و دنیای آنهاست منع می کند .

۲ . احکامی که به خاطر ترس از رنج و درد حاصل ، به سبب زدن ، کشتن ، تبعید کردن و نظایر آنها ، مردم را از  ارتکاب معصیت منع می کنند ، چه معین و مقدر باشند یا اینکه به نظر حاکم شرع موکول شوند .

۳ . استعمال دوم، منتها مقیدبه صورتی که شرعاً معین ومقدرباشد،درمقابل تعزیر که غیر مقدر است [۷]

ب : مفهوم اصطلاحی

حد در اصطلاح فقهی عبارت است از مجازاتهای خاصی که در مقابل جرایم خاصی از سوی شارع وضع شده اند و میزان  آنها مقدر و معلوم است . مجازاتهای حدی در مقابل مجازاتهای تعزیری ، قصاص و دیات به کار می رود ، فقها در بیان اصطلاحی حد تعاریف مختلفی ارائه کرده اند که برخی از آنها را مورد توجه قرار می دهیم .

دهخدا درمعنای حد آورده است : « حد در اصطلاح حقوق جزای اسلام در کتب فقه ، مقابل قصاص است و آن اجرای مجازات بدنی می باشد در اثر ارتکاب اموری چند ، و مقدار آن معین است . حد و تعزیر هر دو از اقسام مجازات بدنیست لکن در حد ، مقدار مجازات ثابت و معین است . و در تعزیر مقدار آن منوط به نظر حاکم است . اختلاف جرایم موجب شده که برای هر یک حد دیگری مقرر شود . چنانکه حد زنا ۸۰ تازیانه است و حد محارب کشتن است . »[۸]

صاحب جواهر الکلام در تعریف اصطلاحی حد می گوید : « هر آنچه کیفرش مشخص باشد ، حد نامیده می شود . » [۹]

ایرادی که به این تعریف وارد است اینست که : حد عبارت است از خود کیفر و مجازات نه چیزی که برایش کیفر وضع شده است .

برخی از فقهای امامیه از جمله شهید ثانی[۱۰] و فاضل مقداد[۱۱] در تعریف حد گفته اند : «حد از نظر شرعی عبارت است از مجازاتی که بدن را به درد می آورد و سبب آن ، ارتکاب گناه خاصی است و شارع مقدار آن را مشخص کرده است . »

۱  – راغب اصفهانی ، حسین بن محمد ، المفردات فی غریب القرآن ، قاهره ، مکتبه الانحلو مصریه ،۱۹۷۰ ، ص ۴۵۳

۲ – ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم ، لسان العرب ، ج ۳ ، دارالتراث العربی ، بیروت ، ص ۷۹

۳  – راغب اصفهانی ،حسن بن محمد ، همان ،  ص ۴۵۳

۱ –  ابن منظور ،جمال الدین محمدبن مکرم، همان ، ص ۸۱

۲ –  مکارم شیرازی ، ناصر، تفسیر نمونه ، ج۲ ، دارالکتب الاسلامیه ، خرداد ۱۳۸۷ ، ص ۱۲۱

۳- منبع پیشین ، ص ۶۵۲

۱ –  الحسینی الشیرازی ،السید محمد ، الفقه ، کتاب الحدود و تعزیرات ، ج ۸ ، دارالعلوم ، بیروت ، چاپ دوم ، ۱۴۰۹، ص ۵

۲ – دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه دهخدا ، ج ۱۸ ، چاپخانه مجلس ، تهران ، ۱۳۳۰ خورشیدی. ص ۳۷۹

۳ –  النجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام ، ج۴۱ ، بیروت ، داراحیاء التراث العربی ، چاپ هفتم ،  ص ۲۵۴

۴ – حرعاملی ، محمد بن الحسن ، مسالک الافهام ، ج ۲ ، بنیاد معارف اسلامی ، چاپ اول ، ۱۴۲۵ ه.ق ، ص ۴۲۳

۵  – سیوری ، فاضل مقداد ، التنقیح الرائع لمختصر الشرایع ، ج۴ ، مکتبه آیت الله مرعشی ، چاپ اول ، ۱۴۰۴ ، ص ۳۲۷

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.