تحقیق مفاهیم مختلف سود و مدیریت سود و کیفیت حسابرسی و تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق مفاهیم مختلف سود و مدیریت سود و کیفیت حسابرسی و تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی دارای ۷۵  صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-۲) مقدمه    ۸
۲-۲) مفاهیم مختلف سود    ۹
۱-۲-۲) سود    ۹
۲-۲-۲) اهداف گزارشگری سود    ۱۰
۳-۲-۲)  پیش بینی سود و استفاده کنندگان پیش بینی سود    ۱۱
۴-۲-۲) فواید سود برای سرمایه گذاران    ۱۲
۳-۲)مدیریت سود    ۱۳
۱-۳-۲) فرضیه های طرح پاداش    ۱۶
۲-۳-۲) فرضیه های قرارداد بدهی    ۱۶
۳-۳-۲) فرضیه های هزینه های سیاسی    ۱۶
۴-۳-۲) تئوری نمایندگی    ۱۷
۵-۳-۲) انواع قراردادها و نظریه نمایندگی    ۲۰
۱-۵-۳-۲) قرارداد برمبنای رفتار یا زمان    ۲۱
۲-۵-۳-۲) قرارداد برمبنای نتیجه یا محرک    ۲۲
۶-۳-۲) هموار سازی سود    ۲۳
۱-۶-۳-۲) انواع هموارسازی سود    ۲۴
۲-۶-۳-۲) روش های هموارسازی سود    ۲۶
۷-۳-۲) حسابداری تعدیلات جامع    ۲۷
۸-۳-۲) حساب سازی    ۲۷
۹-۳-۲) انگیزه های مدیریت سود    ۲۷
۱-۹-۳-۲) تامین انتظارات تحلیل گران مالی    ۲۷
۲-۹-۳-۲) به منظور جلوگیری از مشکلات تعهدات استقراض و تلاش برای کم کردن هزینه های سیاسی    ۲۸
۳-۹-۳-۲) هموارسازی سود طی یک دوره زمانی بلند مدت با رشد مناسب    ۲۸
۴-۹-۳-۲) تامین کردن احتیاجات طرح پاداشی    ۲۹
۵-۹-۳-۲) تعویض مدیریت    ۲۹
۱۰-۳-۲)مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد    ۲۹
۴-۲) کیفیت حسابرسی :    ۳۱
۱-۴-۲) چارچوب کیفیت حسابرسی    ۳۱
۲-۴-۲) مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی    ۳۴
۱-۲-۴-۲) تقاضا برای کیفیت حسابرسی    ۳۶
۲-۲-۴-۲) عرضه کیفیت حسابرسی    ۳۷
۳-۲-۴-۲) رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی    ۳۷
۴-۲-۴-۲) محصولات کیفیت حسابرسی    ۴۰
۵-۲-۴-۲) خلاصه محصولات کیفیت حسابرسی    ۴۶
۳-۴-۲) اندازه حسابرس    ۴۹
۴-۴-۲) تخصص  گرایی در صنعت    ۵۰
۱-۴-۴-۲) دوره تصدی حسابرس    ۵۲
۵-۲) تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی    ۵۳
۱-۵-۲) را بطه مدیریت سود و کیفیت حسابرسی    ۵۷
۶-۲) تحقیقات انجام شده    ۶۱
۷-۲) بحث کلی    ۶۸
منابع و ماخذ    ۷۴
منابع فارسی:    ۷۴
منابع لاتین:    ۷۴

 منابع:

دستگیر، م. و غلامرضا سلیمانیان، ۱۳۸۶، ” حسابداری ساختگی و رویکردی مقایسه­ای “، مجله حسابدار رسمی، جامعه حسابداران رسمی ایران، سال چهارم، شماره ۱۲، صفحه ۵۸- ۶۷٫

دستگیر، م. و همکاران، ۱۳۸۶، ” عوامل موثر بر سوگیری مدیران در پیش بینی سود “، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست و ششم، شماره اول (ویژه حسابداری).

رحیمیان، ن. و راحله همایونی راد،.، ۱۳۸۷، ” نظریه نمایندگی و تحقیقات بخش غیر انتفاعی و دولتی “، مجله حسابدار، شماره ۱۹۲ و۱۹۳، صفحه ۲۷ – ۳۲٫

سپاسی، س. و همکاران، ۱۳۸۴، ” بررسی مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران “، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره ۲۲، شماره دوم، صفحه ۱۶۶ – ۱۷۸٫

علوی، ح و همکاران، ۱۳۸۸، ” بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و پیش بینی سود “، فصلنامه تحقیقات حسابداری، شماره ۳، صفحه ۲۵ – ۳۳

قربانی، م، ۱۳۸۸، ” بررسی تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران “، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اراک.

پورکریم، ی، ۱۳۸۸، “بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر قابلیت اتکای اقلام تعهدی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران “، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تبریز

ثقفی، ع. و مهدی بهار مقدم، ۱۳۸۵،” بررسی محرک­های موثر بر مدیریت سود”، رساله دکترا، دانشگاه علامه طباطبایی.

ثققی، ع، و محمد علی آقایی ، ۱۳۷۳، ” رفتار سود حسابداری”، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره ۹، صفحه ۵

جمال زاده، م، و مجتبی شارقی، ، ۱۳۸۷، ” تحلیل آماری با استفاده از تحلیل کابردی SAS ” انتشارات باران، صفحه ۲۶۸

 ۱-۲) مقدمه

حسابداری را می توان فرایند شناسایی اندازه گیری طبقه بندی و گزارش اطلاعات مالی به منظور فراهم کردن امکان قضاوت آگاهانه و اتخاذ تصمیمات منطقی توسط استفاده کنندگان مالی تعریف کرد. عملکرد و رویه های حسابداری طی قرون متمادی تغییرات قابل ملاحظه ای داشته است و از ثبت نسبتأ ساده در دوران باستان، تا سیستم های حسابداری کامپیوتری و پیچیده امروزی تکامل یافته است. اما در جریان این تغییرات و تحولات هدف نهایی حسابداری یعنی تامین اطلاعات استفاده کنندگان بدون تغییر باقی مانده است. در حقیقت حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که به عنوان مهمترین زیر مجموعه سیستم های اطلاعاتی مدیریت، وظیفه جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و ارائه گزارش های مربوط به وقایع مالی و اقتصادی یک سازمان را بر عهده دارد. اگر چه بیشتر استفاده کنندگان این اطلاعات سهامداران و مدیران یک بنگاه اقتصادی هستند ولی مدیریت بنابر وظایف و مسولیت هایی که در قبال گروه های مختلف استفاده کنندگان اطلاعات مالی دارد و همچنین بنابر الزامات قانونی یا درخواست طرف های تجاری یا تامین کنندگان مالی بنگاه، اطلاعات مختلفی را در اختیار استفاده کنندگان خارج از بنگاه قرار می دهد. این گزارش ها جهت  استفاده کنندگان خارجی اطلاعات مالی در چارچوب مشخص ارائه می شود و صحت این اطلاعات و گرازش ها توسط حسابرسان مستقل تایید می گردد. یکی از اقلام صورت های مالی که به عنوان معیار ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری واحد انتفاعی قرار می گیرد، ” گزارشگری سود” می باشد. محاسبه سود خالص یک واحد انتفاعی متأثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است. اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پیش بینی و همچنین اعمال روش هایی نظیر تغییر روش ارزیابی موجودی کالا، استهلاک سرقفلی، هزینه جاری یا سرمایه ای تلقی کردن هزینه های تحقیق و توسعه و تعیین هزینه مطالبات مشکوک الوصول از جمله مواردی هستند که مدیران می توانند از طریق اعمال آنها سود را تغییر دهند. از یک طرف به دلیل آگاهی بیشتر مدیران از وضعیت شرکت، انتظار می رود بگونه ای اطلاعات تهیه و ارائه شود که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کند.

از طرف دیگر بنابه دلایلی نظیر ابقاء در شرکت، دریافت پاداش و… مدیریت واحد انتفاعی خواسته یا ناخواسته ممکن است با دستکاری سود، وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد. تحت چنین شرایطی سود واقعی با سود گزارش شده در صورت های مالی مغایرت داشته و رویدادی تحت عنوان مدیریت سود رخ داده است از سویی دیگر دنیای تجاری و حرفه ای امروز دستخوش تغییر وتحولات سیاسی گردیده و انقلاب اطلاعات تأثیر بسزایی در نحوه کار داشته است. جهانی شدن نه تنها به تجارت، بلکه به حرفه های مختلفی نیز تسری یافته است. این بدین معناست که تقضا برای دقت نظر بیشتر نسبت به نتیجه ی کارهای حرفه ای افزایش یافته است. و دیگر نمی توان به سیستم ها و روش های سنتی اتکا کرد حرفه حسابرسی نیز از این امر مستثنی نیست. با رشد رقابت در حرفه موسسات حسابرسی ضرورت ارائه خدمات با کیفیت هر چه بهتر به بازار را بیشتر دریافته اند. برای رقابت بر پایه ای غیر از حق الزحمه، موسسات حسابرسی به دنبال متفاوت کردن خدمات خود هستند.

هدف کلی حسابرسان حفاظت ازمنافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت های مالی است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند. کیفیت که تعیین کننده عملکرد حسابرسی است تابع عوامل متعددی از قبیل:توانایی های حسابرس (شامل دانش ،تجربه، قدرت تطبیق و کارایی فنی) واجرای حرفه ای (شامل استقلال، عینیت، مراقبت حرفه ای، تضاد منافع و قضاوت) است (مجتهدزاده و آقایی، ۱۳۸۳،ص ۵۴)۱. در این میان انگیزه های مدیران در جهت اعمال منافع شخصی خود در کیفیت سود، مانع از رسیدن حسابرسان به اهداف خود می شوند. در مقابل حسابرسان می توانند با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود صورت گرفته توسط مدیران را کشف کرده و مدیران را در اعمال مدیریت، در سود در تنگنا قرار دهند.

۲-۲) مفاهیم مختلف سود

قبل از پرداختن به مدیریت سود لازم است در ارتباط با سود، اهداف گزارشگری آن، استفاده سود برای استفاده کنندگان پیش بینی سود و فواید آن برای سرمایه گذاران مطالبی ارایه شود تا اهمیت آن برای خوانندگان مشخص شود.

۱-۲-۲) سود

درابتدای پیدایش انسان منفعت گرایی در ذات او بوده است.با پیدایش علم اقتصاد و در کنار آن حسابداری مفهوم منفعت گرایی جای خود را پیدا کرده است.به طوری که حسابداری دو طرفه با نظریه ی مالکیت شروع شد؛ بعدها نظریه تئوری تفکیک شخصیت مطرح گردید. در این تئوری، شخصیت واحد تجاری جدای از شخصیت صاحبان آن بوده و هدف مؤسسه ایجاد سود حسابداری برای سهامداران و بستانکاران بوده است؛ و به دنبال آن تئوری های مؤسسه، حقوق باقی مانده و وجوه مطرح شدند؛ که هر کدام تقسیم جدیدتری از اطلاعات حسابداری به خصوص سود را ارائه می دهند. در تئوری وجوه، سود حسابداری معنی و مفهومی ندارد، در تئوری مؤسسه واحد تجاری یک بنگاه اجتماعی به حساب می آید که برای عموم منافع ایجاد می کند و منافع آن سود حسابداری نیست بلکه ارزش افزوده است. امروزه اقتصاددانان می گویند سود تنها انگیزه ی تاسیس مؤسسات نیست بلکه معتقدند که مؤسسات با اهداف رفاهی، اجتماعی و اقتصادی هم ممکن است ایجاد شوند البته در کنار نظریه ی اقتصاد دانان این نظریه وجود دارد که اکثر واحدهای تجاری برای سودآوری تاسیس می شوند (قربانی، ۱۳۸۹،ص ۱۲)۱.

۲-۲-۲) اهداف گزارشگری سود

شرکت ها بایستی در پایان هر دوره فعالیت صورتهای مالی اساسی تهیه نمایند.یکی از این صورتهای مالی صورت سود وزیان است که آخرین رقم آن سود واحد تجاری است.در واقع سود از جمله برترین شاخص های اندازه گیری فعالیت های واحد اقتصادی است. (ثقفی و آقایی، ۱۳۷۳، ۵)۲. با توجه به اهمیت و کاربردهای مختلف سود اهداف گزارشگری سود شامل موارد زیر است: ۱- سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات و توزیع مجدد ثروت بین افراد است. ۲- سود به عنوان راهنمایی مورد تصور است که براساس آن سیاست های مربوط به سود تقسیمی و نگهداری سود تدوین می شود. ۳- سود را به عنوان شاخصی از بیشترین مبلغی می دانند که می تواند به صورت سود تقسیمی توزیع یا در شرکت سرمایه گذاری مجدد شود. ۴- سود به عنوان راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری مورد توجه قرار می گیرد. معمولاًچنین فرض می شود که سرمایه گذاران می کوشند بازده مبلغی را که سرمایه گذاری می کنند به حداکثر برسانند. در واقع سرمایه گذاران به دنبال سهام شرکت هایی هستند که از توان سودآوری بالایی برخوردارند و حاضرند سهام این شرکت ها را به قیمت بالاتری خریداری کنند (هشی و همکاران، ۱۳۸۸،ص ۳۷)۱. البته با توجه به درجه ی قابل قبولی از ریسک، سود به عنوان یک ابزار یا وسیله پیش بینی کننده به حساب می آید که افراد را در امر پیش بینی سودها و رویدادهای اقتصادی آینده یاری می دهد. سود معیاری است که از مباشرت مدیریت بر منابع شرکت و کارایی در به انجام رساندن امور شرکت است؛ به طوری  که هیات استانداردهای حسابداری مالی این موضوع را بدین صورت ارائه کرده است” یکی از هدف های صورت های مالی این است که در مورد قضاوت درباره توانایی مدیریت از نظر استفاده ی بهینه یا اثر بخشی از منابع شرکت و جهت دادن به عملکرد در راستای دستیابی به هدف اولیه شرکت که با گذشت زمان بالاترین مقدار نقد به مالکان بازگرداند، اطلاعاتی مفید ارائه نماید. گزارشگری سود می تواند به عنوان ابزاری باشد تا مدیریت براساس آن در مورد آینده برنامه ریزی نماید.

80,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق مدیریت سود و فلسفه و شیوه ها و انگیزه های آن و جنسیت مدیران و تأثیر آن در شخصیت مدیران و الگوهای مدیریتی
 • تحقیق سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه ، ریسک عدم پرداخت، مفاهیم سود ، سود غیرمنتظره و بازده غیر منتظره
 • تحقیق پیش بینی سود و کاربردها و روش های آن
 • تحقیق هموارسازی سود و ارزش افزوده اقتصادی و مفاهیم آن
 • تحقیق مفاهیم سود وانواع کیفیت سود و اقلام تشکیل دهنده کیفیت سود و ارتباط بین کیفیت سود و فروش،بازده داراییها ونسبت بدهی ها
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.