تحقیق مفهوم ، ارکان و تاریخچه تامین اجتماعی و بیمه تامین اجتماعی

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق مفهوم ، ارکان و تاریخچه تامین اجتماعی و بیمه تامین اجتماعی دارای ۳۹ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : مفهوم تأمین اجتماعی و اصول حاکم بر آن:    ۴
مبحث اول : تاریخ تامین اجتماعی    ۵
مبحث دوم : تاریخچه تأمین اجتماعی در ایران باستان    ۶
فصل دوم : پیدایش تأمین اجتماعی    ۱۲
مبحث  اول : تشکیل سازمان تأمین اجتماعی    ۱۴
مبحث دوم : الزامی شدن تأمین اجتماعی به عنوان یک حق    ۱۴
فصل سوم  : نظام تأمین اجتماعی در ایران    ۱۶
فصل چهارم : تاریخچه بیمه تامین اجتماعی    ۲۲
مبحث  اول : صندوق احتیاط طرق و شوارع    ۲۳
مبحث دوم : نظام‌نامه کارخانجات و موسسات صنعتی    ۲۳
مبحث سوم : قانون بیمه کارگران دولتی و غیردولتی    ۲۴
مبحث چهارم : بنگاه رفاه اجتماعی    ۲۴
مبحث پنجم : قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر مربوط به کارگران و کارفرمایان    ۲۵
مبحث ششم : لایحه قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران    ۲۶
مبحث هفتم : لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران، مصوب    ۲۶
مبحث هشتم : قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران    ۲۷
فصل پنجم : سازمان بیمه‌های اجتماعی    ۲۷
مبحث اول : قانون حمایت کارمندان در برابر آثار ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت    ۲۸
مبحث دوم : قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی    ۲۸
مبحث سوم : قانون تامین اجتماعی، مصوب تیرماه ١٣۵۴    ۳۰
مبحث چهارم : قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی در مرداد‌ماه ١٣۵۵ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی تصویب و اجرا شد.    ۳۲
مبحث پنجم : لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی، مصوب ١٣۵٨    ۳۳
مبحث ششم : قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی و تشکیل و تغییر نام سازمان‌ها به صندوق    ۳۳
فهرست منابع :    ۳۹

منابع

مجموعه قوانین و مقررات تامین اجتماعی (۱۳۸۴). انتشارات خدمات نشر، تهران ، ۱۳۸۴

استوار سنگری ،کوروش(۱۳۹۰).حقوق تامین اجتماعی،نوبت چاپ دهم ، تهران ، نشرمیزان.

حقوق تامین اجتماعی ، دفتر قوانین و مقررات معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان تامین اجتماعی ، چاپ اول، ناشر موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه، پاییز ۱۳۸۴٫

نیکوپور، حسام، (۱۳۸۹)سازمان تامین اجتماعی در افق ۱۴۰۴، فصلنامه تامین اجتماعی، سال نهم، ش ۲۹، صص ۱۷۱-۱۳۹٫

واهقی، ایرج (۱۳۸۷)«تأمین اجتماعی در ایران باستان» «فصل نامه تأمین اجتماعی» ،موسسه عالی

نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی،۱۳۸۷٫

ستاری فر، محمد (۱۳۸۸)«زمینه تاریخی تأمین اجتماعی» «فصل نامه تأمین اجتماعی». ص ۲۶٫

حیدری، علی(۱۳۸۸) «تحلیل کلی بر سیر قطور ساختاری تأمین اجتماعی»، «فصل نامه تأمین اجتماعی»، ص۱۶٫

سالنامه آماری سال ۱۳۸۹ سازمان تامین اجتماعی.

ملکوند، فرخ (۱۳۸۸)«بازشناسی و تحلیل عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در قلمرو بیمه بازنشستگی» «فصل نامه تأمین اجتماعی»، ص۲۹٫

فصل اول : مفهوم تأمین اجتماعی و اصول حاکم بر آن:

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اصل ۲۹ تعریف جامعی از تأمین اجتماعی صورت گرفته است: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، حوادث و سوانح، نیاز به مراقبت های بهداشتی و درمانی به صورت بیمه ای و غیربیمه ای حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکایک افراد تأمین کند.[۱]

با توجه به تعریف به عمل آمده در اصل ۲۹ قانون اساسی از تأمین اجتماعی و سایر مفاهیم مندرج در اصول یادشده نظام تأمین اجتماعی را می توان با در نظر گرفتن اصول ذیل و رعایت مفاد آن:

۱- اصل کفایت

۲- اصل جامعیت

۳- اصل فراگیری

مدعی شد که تحقق عدالت اجتماعی مستلزم تأمین اجتماعی خواهد بود و ارمغان تأمین اجتماعی تحقق عدالت اجتماعی می باشد[۲].

جان کلام اینکه طی پنجاه و اندی سال که از شکل امروزی تأمین اجتماعی گذشته، نگرش نیروی کار جامعه را به اشتغال حمایت های اجتماعی و اعتماد به جامعه و آینده نگری را متحول ساخته است. ارائه خدمات متنوع درمانی بازنشستگی و از کارافتادگی سبب شده است که بخش عمده جامعه ایران به سرنوشت مشترکی در دریافت خدمات اجتماعی و مطالبات خود از سازمان تأمین اجتماعی بیندیشد و این امر موجب بروز خیز جمعی در جامعه و تحقق نسبی به هم پیوستگی اجتماعی برای جامعه ایران شده است. مشارکت مردم در سامانه تأمین اجتماعی کشور توانسته است کمکی برای زمینه سازی تحقق مردم سالاری در ایران باشد چرا که مشارکت مردم در تأمین اجتماعی در یک جامعه مدنی تعریف شده بر اساس شرایط ایران می تواند یکی از مصادیق مردم سالاری تلقی شود.[۳]

تأمین اجتماعی در جامعه نیمه سنتی و نیمه مدرن ایران فراز و فرودها و مشکلات زیادی را پشت سر گذاشته و برای سازگاری بهتر با تحولات جامعه ناگزیر محتاج اصلاح و تغییرات تدریجی و سنجیده است. سازمان تأمین اجتماعی، به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای اجتماعی ایران، باید بیش از گذشته راه شفاف سازی پاسخگویی و کارآمدی را با تکیه بر تجارب پنجاه ساله خود و تجارب بین المللی بپیماید تا بتواند تقاضاهای رو به گسترش اجتماعی ناشی از توسعه اجتماعی جامعه ایران را پاسخ گوید، تأمین اجتماعی نتیجه تحولات جامعه مدرن است و همواره برای حرکت و اصلاح و کارآمدی محتاج دانش فنی و اجتماعی مربوط به حوزه علمی خویش است، محدود بودن دامنه تحقیقات و مطالعات لازم در زمینه تأمین اجتماعی در ایران، موجب محدودیت دامنه شناخت علمی حوزه تأمین اجتماعی ایران شده است.[۴]

بی تردید تشویق و ترغیب دانشگاهی و مراکز علمی و پژوهشی برای ورود به مقوله تأمین اجتماعی و طرح علمی مسایل آن و یافتن راه حل های مناسب توسعه در این بخش، می تواند در کارآمدی و اثربخشی این پدیده موثر بر حیات اجتماعی ملت ایران و ارتقای توسعه اجتماعی گام بسیار مفیدی به شمار آید.

مبحث اول : تاریخ تامین اجتماعی

قبل از اینکه جنگ دوم جهانی اتفاق افتاده باشد و مقوله تأمین اجتماعی بعنوان یکی از مقوله های کلیدی و اساسی در قلمرو توسعه اقتصادی، سیاسی و توسعه همه جانبه و پایدار مطرح گردد و یا اینکه نهضت رنسانس به عنوان یک نهضت فکری، هنری، فرهنگی و سیاسی از قرن پانزدهم تا هفدهم میلادی در اروپا دستاوردهای گسترده ای را در رابطه با آزادی، آگاهی، تفکر، رشد و پیشرفت، تحول نظامات دانسته باشد و یا انقلاب صنعتی در سال ۱۷۸۰ دگرگونی اساسی در وضعیت اقتصادی بشر پدید آورد و ماشین اولیه جایگزین نیروی بازوی انسانی گرددو تمامی این تغییر و تحولات تاریخی و اقتصادی منجر به برقراری بیمه های اجتماعی در سال ۱۸۸۱ توسط صدراعظم اشراف زاده آلمانی، بیسمارگ گردد تا بتواند جلوی گسترش کمونیسم و سوسیالیسم را که از فضای پرتنش بین کارگران و کارفرمایان سود می جست را بگیرد[۵].

مبحث دوم : تاریخچه تأمین اجتماعی در ایران باستان

در ایران، تخت جمشید هنگام خاکبرداری و برحسب تصادف کلنگ باستان شناسان افق تازه ای را از فرهنگ و تمدن ایرانی با یافتن گل نوشته ها برای جهانیان پدید آورد و چنین بود که تأمین اجتماعی در ایران باستان خود را نمایان ساخت.

این یافته ها مجموعه ای از اسناد مالی بازمانده از آن روزگاران و از آن نظام اداری حیرت انگیز و بسیار گسترده که تاکنون نظیرش در جهان باستان شناسی یافت نشده است این گل نوشته ها گوشه ای از تاریخ پرشکوه و افتخار ملت ما را به جهانیان شناساندند گرچه بخاطر خیلی از مسایل مختلف از جمله تسلط استکبار به جهان امروزی و حصراین گل نوشته ها قطره ای از دریای بزرگ منتشر گردیده است.

در سال ۱۳۱۲ هنگام خاکبرداری از تخت جمشید در گوشه شمال غربی صفه، اتاقی پیدا شد که درِ آن تیغه شده بود که در آن اتاق الواح گلی فراوانی کشف گردید.الواح گلی ذکر شده توسط پروفسور کامرون متخصص برجسته دانشگاه شیکاگو که طبق قرارداد حفریات تخت جمشید به آن دانشگاه واگذار گردیده بود مورد بررسی و ترجمه از زبان ابلالی می گردد[۶].

در کتابی که توسط دکتر کامرون «الواح خزانه تخت جمشید» نوشته و به چاپ رسیده، ۸۵ لوح ذکر شده مورد ترجمه قرار گرفت و نتیجه آن گزارشی است بشرح ذیل که حاصل این ترجمه است:

بیشتر کارگران ایرانی و اهل محل هستند و چنانچه از سایر امپراطوری ایران هخامنشی آمده باشند معرفی گردیده از جمله یک کارگر مصری که نجار بوده و سرپرستی ۱۰۰ نفر کارگر را به عهده داشته

است، دستمزد ۵ ماه خود را یک جا دریافت داشته و حقوق ماهانه او ۵/۶ سِکِل[۷] بوده است.

در این الواح کارگران می توانستند نصف حقوق دریافتی خود را به صورت جنس دریافت نمایند و این اجناس را از فروشگاه دولتی (تعاونی) تهیه و با قیمت مناسب در اختیار کارگران قرار می گرفت بعضی کارگران حقوق خود را نه به صورت ماهانه بلکه بیش از دو تا سه ماه یکبار دریافت می کردند و در مواقعی هم بیش از سه ماه یکبار حقوق خود را می گرفتند.

که در این رابطه به استناد نقل قول دکتر وامقی چند فرض مطرح می گردد: کارگران بیشتر محلی بوده و از روستاها و یا از شیراز به تخت جمشید برای کار می آمدند و احتمالاً دارای قطعه زمینی داشتند و چارپایانی که خوراک آنان را تأمین می کردند و این امورات توسط زنان و فرزندان انجام می گرفت و پدران هرچند ماه جهت سرکشی به خانواده سر می زدند و این سرکشی ها جنبه مرخصی از کار را داشته است.

دوم اینکه: با توجه به اینکه هرچند ماه یکبار حقوق به کارگران داده می شد می توان نتیجه گرفت که خوراک، مسکن و لباس خانواده کارگران بعهده کارفرما بوده و در مواقع بیماری و سوانح در همانجا بصورت رایگان تحت درمان قرار می گرفتند. و کارگرانی که از سایر بلاد هخامنشی می آمدند هنگام ترک کار مزد خود را دریافت کرده و کارگران از نظر دستمزد به هیچ وجه با دیگر کارگران تفاوتی نداشتند. و با توجه به گزارش مسئول مستقیم کارگران به مسئول پرداخت دستمزدها وضعیت پرداخت اجناس تحویلی به کارگران مشخص گردیده و مبلغ معادل آن نیز ثبت گردیده است که نتیجه آن کارگران در تمام مدت مخارجی نداشته و کارفرما متکلف هزینه زندگی آنها بوده است. در ترجمه لوح دیگر کتاب کامرون دستور پرداخت دستمزد کسانی که به عنوان تنظیم کننده حسابها    در خزانه تخت جمشید مشغول بوده اند بابت چهارماه آذر لغایت اسفند صادر شده که نکته ظریف آن پرداخت در دیماه است که اینگونه است که کارگران بدلیل نیاز پیشاپیش حقوق ماههای آینده خود را دریافت نموده اند و این مساعده دادن به کارگران را می توان یکی از مهم ترین مظاهر تأمین اجتماعی در بیست و پنج قرن پیش در جهان تلقی کرد و می توان ادعا نمود که همین یک لوح نشان دهنده عمق توجه دستگاه دولت به زندگی مردم حتی یک کارگر روزمزد است که نه تنها بی سابقه بلکه حتی تا قرن ها پس از آن نیز بدون مشابه باقی مانده است[۸].

همچنین در میان ترجمه الواح مشخص گردید که کارگران تنها مردان نیستند بلکه در میان آنها زن، پسر و دختر نیز کم نیست.

سن کارگران بین ۱۵ تا ۱۸ سال تعیین شده و دختران در مشاغلی خاص مانند طلاکاری ساختن زره، کار روی مس، نگهداری گوسفندان، صنعتگری همکاری می کردند.

خانم هاید ماری کخ در کتابی تحت عنوان ” از زبان داریوش” می گوید:

طبقه بندی دستمزدها بسیار غنی و از جهاتی چنان مدرن است که گاه پیشرفته تر از امروز به نظر می آید و از این اسناد نخستین نکته جالبی که به دست می آید این است که کارگران خارجی به همان گونه که در الواح خزانه دیدیم منظور کارگرانی غیر آریایی و ایرانی نژاد است که از سرزمینهای تصرف شده توسط ایرانیان در سمت های کارمند و کارگر مشغول بوده اند؛ در مشاغل یکسان حقوق مساوی دریافت می کرده اند و هیچ تفاوتی میان آنها نبوده است.  همه کارگرانی که دارای حداقل حقوق بوده اند برای جبران کسری زندگی شان به مناسبت های مختلف و به عنوان های مختلف اضافه دریافتی هایی داشته اند و به طور منظم و احتمالا هر دو ماه یکبار به آنها پاداش هایی هم تعلق می گرفته است.

دادن کمک شاهانه به کارگران نیز جدای از پاداش های ذکر شده بوده است و از طرف دولت کمک هایی از قبیل میوه و مقادیری انجیر به کارگران دامدار داده میشد. پیش کش به زنانی که تازه وضع حمل می کردند و کودک به دنیا می آوردند از دیگر کمک ها بوده است و ۵ ماه تمام این پرداخت ها صورت می گرفته است و احتمالا در این ۵ ماه زن از کار معاف بوده است و این برای نخستین بار است که در تاریخ بشر «مرخصی زایمان» سر و کار پیدا می کنیم میزان دستمزد کارگران بستگی کامل به مهارت و کارآیی آنها داشت هرچه سطح مهارت کارگر بالاتر می رفت به میزان حقوق او افزوده می شد و زنان و مردان در کارهای یکسان مزد کاملا یکسان می گرفته اند.

[۱] واهقی، ایرج ؛ ۱۳۸۷، «تأمین اجتماعی در ایران باستان» «فصل نامه تأمین اجتماعی»

[۲] ستاری فر، محمد؛ ۱۳۸۸، «زمینه تاریخی تأمین اجتماعی» «فصل نامه تأمین اجتماعی»

[۳] حیدری، علی، ۱۳۸۸، «تحلیل کلی بر سیر قطور ساختاری تأمین اجتماعی» «فصل نامه تأمین اجتماعی»

[۴] ملکوند، فرخ؛ ۱۳۸۸، «بازشناسی و تحلیل عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در قلمرو بیمه بازنشستگی» «فصل نامه تأمین اجتماعی»

[۵] ستاری فر ، محمد، پیشین

[۶] واهقی، ایرج، پیشین

[۷] Sekel

[۸] واهقی، ایرج ؛ پیشین

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق بیمه و اصول حاکم بر قراردادهای بیمه و بیمه بدنه و خسارت های تحت پوشش بیمه بدنه
 • تحقیق صنعت بیمه و خصوصی سازی بیمه و چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه و فرصت ها و تهدید های خصوصی سازی صنعت بیمه
 • تحقیق بیمه عمر و عوامل موثر بر آن و موانع پیش روی توسعه بیمه های عمر در ایران و تحلیل تاثیر تورم و بار تکفل و سطح درامد و تقاضای بیمه عمر
 • تحقیق بیمه بین المللی و اصول بیمه و شروط متداول آن در قراردادهای بین المللی ، ریسک بیمه و تاثیر قوه قاهره در آن  
 • تحقیق بیمه محصولات کشاورزی و اثر بخشی برنامه های آموزشی و ضرورت و شاخص های آن و مدل‌های اثربخشی سازمانی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.