تحقیق مهاجرت از بعد تاریخی و نظریه ها و دیدگاه های مهاجرت

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق مهاجرت از بعد تاریخی و نظریه ها و دیدگاه های مهاجرت دارای ۵۹ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : مهاجرت از بعد تاریخی    ۵
مقدمه    ۵
مهاجرت از بعد تاریخی :    ۱۱
۱- مهاجرت آریائیها و تمدن ایران زمین    ۱۱
۲- مهاجرت از بعد آموزشی آن در دوران معاصر    ۱۴
الف: تاسیس مدرسه دارالفنون و اعزام دانشجویان به خارج    ۱۴
ب: انقلاب مشروطیت و اعزام دانشجو به خارج    ۱۵
ج: دوره رضاخان پهلوی و تحول در امر اعزام دانشجو    ۱۶
د: روند اعزام دانشجو از سال ۱۳۱۳ تاکنون    ۱۷
پیشینه و تاریخچه    ۲۷
فصل سوم: نظریه ها و فرضیات    ۳۳
فصل دوم: نظریه ها و دیدگاه ها    ۳۳
۱٫ مهاجرت از دیدگاه جامعه شناسی    ۳۳
آرا و نظریات مهاجرتی    ۳۵
دیدگاه های عمده در آرا و نظریات مهاجرتی    ۳۷
۱- دیدگاه اقتصادی    ۳۷
۲- دیدگاه اجتماعی    ۳۹
۳- دیدگاه سیاسی    ۴۰
۴- دیدگاه سیستمی    ۴۰
نظریه های مهاجرتی    ۴۱
الف: نظریه راونشتاین    ۴۱
ب: نظریه اورت سی. لی    ۴۳
ج: موانع بین راه    ۴۴
د: عوامل شخصی:    ۴۴
الگوی جهان گرا ( internationalis model  )    ۴۶
۲٫ الگوی ملی گرا    ۵۲
فهرست منابع    ۵۸

 منابع

برونوفسکی، ژ. عروج انسان، ترجمه سیاوش مشفق، کاوش، تهران، ۱۳۵۹

یگانگی، اسماعیل، مهاجرت بزرگ ایرانیان، تهران، علم، ۱۳۸۱

حاضری، علی محمد، روند اعزام دانشجو در ایران، چاپ اول، سمت، تهران، ۱۳۷۲

زنجانی، حبیب الله، مهاجرت، ج اول، سمت، تهران، ۱۳۸۰

صدیق، عیسی، تاریخ فرهنگ ایران، دانشگاه تهران، ۱۳۵۴

خلیلی، رضا، مهاجرت “نخبگان در عصر اطلاعات”، فصلنامه مطالعات راهبری، س۴، ش۴،زمستان ۱۳۸۰

وزارت علوم و آموزش عالی، بررسی آماری دانشجویان خارج از کشور ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۲، موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی، تهران، ۱۳۵۳

مجموعه مقالات گفتمان ایرانیان، اداره کل امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشور، کمیل، تهران،۱۳۷۹

وقوفی، حسن، فراز مغزها، بررسی مهاجرت نخبگان از زوایای گوناگون، نشر زهد، تهران ۱۳۸۰

مدنی، سید جلال الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج دوم، انتشارات اسلامی قم۱۳۶۰

فصل اول : مهاجرت از بعد تاریخی

مقدمه

انسان جالب ترین، عجیب ترین و کاراترین مخلوقی است که طی هزاره ها به مدد قدرت تخیل، شعور و چاره اندیشی ها و مشکل گشائی های خود دروازه های تاریخ را پشت سر گذاشته و از عصر یخبندان در چهارصد هزار سال پیش در غارها، تا دروازه فرا اینترنتی امروز تاخته است. در  ۴ عمر میلیارد ساله کره زمین به گفته ژ- برونوفسکی، از زمان پیدایش انسان اولیه تا عمر ما مهاجرت، در مراحل مختلف تکامل آدمی نقش زندگی ساز و تمدن پرداز داشته است.[۱]

این نویسنده  در اثر تحقیقی خود «عروج انسان» با ریشه یابی مبدأ انسان، به راز تداوم زندگی آدمی، مهاجرت می پردازد و می گوید:” امروز می توان یقین داشت که اولین انسان در آفریقا و در نزدیکی خط استوا تکامل یافته است.” انسان اولیه یک میلیون سال پیش در آفریقای شمالی می زیست. سیصد هزار سال  بعد به جاده رسید، چهارصد هزار سال بعد از آن راهپیمایی بزرگ «مهاجرت» خود را به سوی شمال آغاز کرد و سرانجام در شرق از «چین» و در غرب از «اروپا» سر در آورد.

اولین مهاجرت شناخته شده بشر زمانی رقم خورد که قریب یک میلیون سال پیش از این، قحطی و خشکسالی، آفریقا را در هم پیچید و او راهی سرزمین هائی شد که بعدها بر آن «اروپا» و «آسیا» و…. نام نهاده است.[۲]

علت مهاجرت اقوام اولیه بشر از آفریقا به سوی اروپا و آسیا قحطی و خشکسالی می باشد و انسان برای یافتن غذا و زنده ماندن به مهاجرت می پردازد و مهاجرت می کند تا خود را از خطر نابودی نجات دهد.

انسان اولیه با مهاجرت خویش نه تنها خود را از مرگ نجات می دهد بلکه خالق تمدنها نیز می شود و جاهای ناشناخته را در معرض عموم می گذارد. اگر انسان اولیه مهاجرت نمی کرد اروپا و آسیا و … نیز کشف نمی شد. بنابراین یکی از حسنات مهاجرت کشف سرزمینهای جدید بوده است.

با کوچ انسان از آفریقا به سرزمین ههای جدید او شاهد یک تغییر آب و هوائی بزرگ گردید که به عصر یخبندان معروف است و انسان مهاجر از ترس یخبندان به غارهای سنگی پناه برد و برای رهائی از سرما برای اولین بار «آتش» را اختراع کرد که در بقای نسل انسان مهمترین نقش را ایفا کرد.[۳]

با توجه به کشف آتش توسط انسان یکی دیگر از محسنات مهاجرت نمودار گردید و انسان با کشف آتش به زندگی خود رونقی تازه بخشید.

با توجه به عصر یخبندان که باعث نابودی گیاهان و درختان شده بود بشر چاره ای جر شکار حیوانات نداشت و از این زمان به بعد است که مهاجرت نقش تازه ای را در زندگی انسان پیدا کرد و برای یافتن غذای خویش به دنبال گله های وحشی حرکت کرد و در پی این حرکت سرزمین های جدیدتری را نیز کشف کرد.[۴]

با توجه به مهاجرت های اولیه بشر و کشف قاره ها و  کشف آتش و ابزار آلات  و اختراعات جدید، عواملی که این مهاجرت ها را میسر کرده است می توان به مسائل ذیل اشاره کرد:

آب و هوا، نیاز انسان به مواد غذایی، جایگاه امن برای زندگی و امنیت:

برای بسیار ی از مردم آب و هوای خوب عاملی مثبت و آب و هوای بد عاملی منفی است. انسان اولیه برای یافتن آب و هوای بهتر و فرار از خشکسالی و قحطی مهاجرت کرد و مهاجرت او به گونه ای اجباری بود و او چاره ای نداشت جز اینکه مهاجرت کند و زندگی بهتری را برای خود فراهم کند.

عاملی دیگری که در مهاجرت اولیه انسانها نقش موثری داشت مسئله نیاز انسان به مواد اولیه و مواد غذایی بود که برای یافتن آن مهاجرت کرد.

جایگاه امن و فرار از حیوانات وحشی عامل دیگری بود که انسان اولیه به دنبال آن بود تا خود را از خطر مرگ و نابودی نجات دهد و چاره ای نداشت که برای یافتن آن مهاجرت کند. بنابراین نکته ای که حائز اهمیت است اینکه مهاجرت های اولیه یک مهاجرت ارادی و اختیاری نبوده و مهاجرتی غیر ارادی و اجباری بوده است که انسان به آن تن داده است و سعی کرده است با مهاجرت به آنچه که می خواسته برسد عاملی که امروزه نیز به عنوان نیاز مطرح می شود و انسان با اراده و میل خویش در جهت بر آورده کردن آن است.

بنابراین مهاجرت انسان در طول تاریخ یک امر عادی بوده و انسان مهاجر از ابتدا تا به امروز دائماً در حال حرکت از نقطه ای به نقطه دیگر بوده است با این تفاوت که در گذشته مهاجرت ها به صورت جمعی و گروهی و امروزه به صورت انفرادی صورت می گیرد و یا اگر جمعی نیز باشد به صورت گروهی نیست و در بعضی موارد فقط یک خانوار را در بر می گیرد.

اگر بخواهیم فراتر از این برویم و از زاویه ای دقیق تر به مسئله مهاجرت بپردازیم، می بینیم که مهاجرت به دیدگاه های فرهنگی وسعت می دهد و جهان بینی تازه ای را برای فرد مهاجر پیش بینی می کند. پیوند افکار، فرهنگ ها و نگرش های اجتماعی اقوام را یکجا جمع کرده و تمدن تازه ای را بوجود می آورد که برای مثال در عصر ما آخرین تمدنی که در دنیا شکل گرفت تمدن آمریکاست که تمدنی است یک دست مهاجرتی، متشکل از اقوام گوناگون از کشورهای مختلف دنیا و یا به عبارتی مدرن ترین و پویا ترین تمدنی است که تاکنون بشر به خود دیده است.[۵]

[۱] .ژ- برونوفسگی، عروج انسان، ترجمه سیاوش مشفق، انتشارات کاوش، تهران،۱۳۵۹،ص۲۳

[۲] . ژ برو نوفسکی ، همان کتاب ، ص۴۷

[۳] .اسماعیل یگانگی، مهاجرت بزرگ ایرانیان، (تهران، علم، ۱۳۸۱)ص۴۷

[۴] . همان کتاب،ص۴۶

[۵] . اسماعیل یگانگی، مهاجرت بزرگ ایرانیان، ص۶۳

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق مفهوم مهاجرت و انواع آن و مبانی حقوق بین‌الملل مهاجرت
 • تحقیق اهمیت فلسطین و ساکنان اولیه ومبانی مهاجرت به فلسطین و طرح های تقسیم و مواضع کشورها، پیامدها و ایرادا ت قطعنامه تقسیم
 • تحقیق مهاجرت روستا به شهر و نظریه ها ی مهاجرت
 • تحقیق نظریه های علل و عوامل مهاجرت
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.