تحقیق نظریه های مربوط به موسیقی و اثرات آموزش موسیقی و عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق نظریه های مربوط به موسیقی و اثرات آموزش موسیقی و عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  دارای ۹۲ صفحه می باشد   فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
۲-۱ .اصول و هدف های آموزش و پرورش    ۷
اصول آموزش و پرورش و دوره ابتدایی    ۸
۲-۲٫ ویژگیهای رشد دانش آموزان در دوره ابتدایی    ۸
ابعاد:    ۸
نکات مهم تربیتی این دوره در رابطه با رشد جسمانی    ۹
رشد اجتماعی    ۱۰
رشد ذهنی    ۱۰
۲-۳ .ملاک های گزینش مواد درسی در دوره تعلیمات ابتدائی:    ۱۰
۲-۴٫ پیشرفت تحصیلی    ۱۱
از مهمترین عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عبارتند از:    ۱۱
حیطه های آموزش    ۱۲
۲-۵ .حیطه های آموزشی    ۱۲
۲-۶ .حوزه شناختی    ۱۴
طبقه بندی هدف های آموزشی    ۱۴
۲-۷ .تواناییها و مهارتهای ذهنی    ۱۴
۲-۸ .حیطه عاطفی    ۱۵
۲-۹ .حیطه روانی – حرکتی کیبلر و همکاران    ۱۵
۲-۱۰ .حافظه    ۱۶
الگوی حافظه در رویکرد پردازش اطلاعات    ۱۶
مدل اتکینسون(نظام پردازش اطلاعات)    ۱۷
۲-۱۱ .هوش    ۱۸
۲-۱۲ .نظریه سه وجهی هوش استرنبرگ    ۲۰
۲-۱۳ .نظریه هوش گاردنر:    ۲۱
۲-۱۴ .هوش از نظر پیاژه    ۲۳
۲-۱۵ .فرا شناخت    ۲۵
۲-۱۶ .حیطه عواطف و نگرش ها    ۲۶
۲-۱۷ .علایق دانش آموزان    ۲۶
۲-۱۸ .انگیزش    ۲۷
۲-۲۰ .مهارتهای حرکتی    ۳۰
۲-۲۰-۱ .ویژگی های مهارتهای حرکتی    ۳۰
۲-۲۱٫ یادگیری فعال    ۳۱
۲-۲۲ .کارکرد مغز    ۳۳
۲-۲۲-۱ .یادگیری و پردازش اطلاعات نیمکره چپ و راست مغز    ۳۵
۲-۲۳ .موسیقی چیست؟    ۳۸
۲-۲۳-۱ .نظریه های مربوط به موسیقی    ۴۱
۲-۲۳-۲ .تاریخ موسیقی در ایران    ۴۲
۲-۲۳-۳٫ متقدمان موسیقی در ایران    ۴۴
۲-۲۳-۴ .وضعیت کنونی آموزش موسیقی در مدرسه های ایران    ۴۶
۲-۲۳-۵ .آموزش موسیقی در دانمارک    ۴۷
۲-۲۳-۶ .آموزش موسیقی در ژاپن    ۴۸
۲-۲۳-۷٫ معرفی روش آموزش سوزوکی    ۴۹
۲-۲۳-۸ .مبانی اساسی موسیقی    ۵۱
۲-۲۳-۹ .نقش آموزش موسیقی    ۵۴
۲-۲۳-۱۰٫ اثر آموزش موسیقی بر رشد شناختی    ۵۵
۲-۲۳-۱۱ .موسیقی و مغز انسان    ۵۶
۲-۲۴ .حس آمیزی    ۶۰
۲-۲۵ .کودک و درک مفاهیم موسیقی    ۶۱
۲-۲۶ .آموزش موسیقی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی    ۶۳
دلایل مستند بر ضرورت وجود موسیقی در برنامه درسی:    ۶۴
۲-۲۷ .موسیقی،مهارت خواندن و رشد زبان:    ۶۵
۲-۲۸ .آموزش موسیقی و استدلال فضایی    ۶۶
۲-۲۹ .نظام های نمادی و موسیقی    ۶۸
۲-۳۰٫گرایش ذاتی انسان به موسیقی    ۷۰
۲-۳۱ .نقش موسیقی از نظر پرورش    ۷۱
موسیقی و پرورش اجتماعی کودکان    ۷۳
۲-۳۲٫ موسیقی و حرکات بدن    ۷۴
۲-۳۳ .سیستم آموزش بدنی    ۷۴
۲-۳۴ .اصول اجرای موسیقی    ۷۵
۲-۳۵ .مراحل پنجگانه دایره اجرا    ۷۶
۲-۳۶٫مروری بر پژوهشهای انجام شده درباره اثرات آموزش موسیقی    ۷۷
۲-۳۶-۱ .پژوهشهای انجام شده در خارج از ایران    ۷۷
۲-۳۶-۲٫پژوهش های انجام شده درایران    ۸۰
۲-۳۷ .خلاصه دانش موجود    ۸۳

 منابع

میربها،کاویانی،پور ناصح.(۱۳۸۲).اثر موسیقی بر توانایی های هوشی خردسالان. تازه های علوم شناختی،شماره ۳،مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی.

اتکینسون،ریتا،اتکینسون،ریچاردو هیلگارد،ارنست.(۱۹۸۳). زمینه روانشناسی. ترجمه محمدنقی براهنی(۱۳۸۲). تهران: انتشارات رشد.

جنسن،ر.(۲۰۰۲).مغز وآموزش،ترجمه لیلی محمدحسین و سپیده رضوی.(۱۳۸۴).تهران : انتشارات رشد.

جنسن،ر.(۲۰۰۴).چگونگی تأثیر موسیقی بر مغز،ترجمه آذر عمرانی گرگری.(۱۳۸۶).تهران : انتشارات ویرایش.

پورافکاری،نصرت اله.(۱۳۸۶).فرهنگ جامع روان شناسی-روان پزشکی.تهران:انتشارات فرهنگ معاصر.

ابراهیم کافوری،اکرم.(۱۳۵۶). مقایسه پاسخ های کودکان۸ ساله پرورشگاهی وعادی به سوالات تست استنفورد_ بینه. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی،دانشگاه تهران.

پور شاهی،سحر.(۱۳۸۵).موسیقی در مانی سپید  دانایی،شماره ۸ .

پور ظهیر،علی نقلی.(۱۳۷۶).اصول و مبانی آموزش و پرورش. تهران: انتشارات دانشگاه  پیام نور.

توحیدی اقدم،علی رضا.(۱۳۷۶).بررسی آزمایش برتری نیمکره ای و نقش آن در شیوه پردازش اطلاعات. دانشگاه تربیت مدرس.

حدادیان،محمد علی.(۱۳۷۲).خلاصه مقالات کنگره بین المللی پیشبرد علم و تکنولوژی در جهان اسلام.

خرسند،هاله(۱۳۸۰).معرفی سوزوکی و روش آموزش او. فصلنامه مقام شماره ۹٫

داریا پور،زهرا(۱۳۷۰).بررسی عوامل موثر در افت تحصیلی.دانشگاه تربیت مدرس.

درویش،محمد رضا(۱۳۸۴). اتنوموزیکولوژی. ماه هنرشماره ۱۲٫

دلاور،علی.(۱۳۸۰).مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی.تهران:انتشارات رشد.

درخشان پور،ویدا.(۱۳۷۷).بررسی نقش عوامل جنسیت،هوش و تعاملات اجتماعی در بکارگیری راهبردهای فراشناختیدر حل مسائل ریاضی پایه سوم دبستان. دانشگاه الزهرا.

 مقدمه

از نظر آموزشی،مهمترین موسیقی،پرورش حواس به مثابه ابزار شناخت در افراد است که این پرورش حواس به وسیله موسیقی به خصوص در کودکان و نوجوانان نمود بیشتری می یابد.

روانشناسی،موسیقی را برای کودک نوعی نیاز روانی می شناسد و بنابراین آموزش آن به منظور تربیت موسیقی دان نیست بلکه در حد پاسخ به همین نیاز طبیعی است.

موسیقی به ویژه اگر به شیوه گروهی انجام گیرد در ایجاد مهارتهای اجتماعی لازم در کودکان نقش موثری دارد و در از بین بردن رفتار هایی جون خجالت و کمرویی از روش های دیگر مناسب تر است و سازگاری  و همکاری کودکان را با یکدیگر سبب می شود.

در زمان رنه دکارت  فیلسوف و ریاضیدان(۱۶۵۰- ۱۵۹۶)تفکر دو گانه نگری نسبت به انسان وجود داشت که فکر و جسم او را از هم جدا دانسته و این اعتقادات در تربیت غرب نفوذ پیدا کرد دکارت معتقد بود که تفکر ریاضی نمونه ای از استدلال و پیشرفت هوش خالص و جدا از پیچیدگی جسم و احساس و عواطف است و موضوعاتی مانند ریاضی،علوم و استدلال فضایی را که مستلزم هوش و خرد هستند را بنیادی و موضوعاتی نظیر هنرها که ریشه در حس های جسمانی و عواطف وابسته را دارند غیر بنیادی محسوب می کرد با گذشت زمان عقاید دکارت به صورت جدی مورد سوال قرار گرفته و دچار نقایص آشکاری شده و در کتابش با “عنوان اشتباه دکارت” اعلام می کند که احساسات نیز درست مانند شناخت سایر ادراکات  است پس راه واحدی برای نشان دادن هوش وجود نداشته و تجلی واحدی از خلاقیت وجود ندارد پیچیدگی های مربوط به موسیقی مستلزم استدلال تفکر،خلاقیت و شناخت یافتن است که آنها مستلزم هوش هایی از این نوع هستند و نقش های گوناگون موسیقی بطور متمایز و مشخص افراد بشر را قادر به عرضه آن می کند.(ریمر[۱]،۲۰۰۰).

” امروزه کاربرد هنر به نوعی فراگیر و مهم تلقی شده است که در علوم و حرف،رد پای هر نقش مهم آن را می توان نظاره کرد. ریاضیات،فیزیک،روانشناسی علومی هستند که به نوعی با موسیقی مربوط بوده،مباحث ویژه ای پیوند میان آنها را نمایان می سازد. این اتصال تا جایی پیش می رود که به درمان و تعلیم و تربیت می رسد(گل صباحی،۱۳۸۵).

امروزه موسیقی در حد یک سرگرمی یا هیجان فراتر رفته به طوری که تأثیرات شناختی آن در افزایش توان ذهنی،تمرکز،مهارت حرکتی،دقت و هماهنگی حواس از فعالیت های دیگر هنر ها بارزتر است.از سویی آموزش موسیقی به خاطر مفاهیم انتزاعی، نیاز به روش هایی دارد که کودکان و نوجوانان را در مسیر تجربه و فعالیت های عینی و ملموس قرار دهد و فرایند یادگیری را آسان و سریع سازد این گونه است که ضرورت آموزش مناسب موسیقی،به عنوان برنامه ای عمومی در مقطع تحصیلی تا پیش از دانشگاه احساس می شود(گل صباحی،۱۳۸۵).

از نظر آموزشی،مهمترین موسیقی،پرورش حواس به مثابه ابزار شناخت در افراد است که این پرورش حواس به وسیله موسیقی به خصوص در کودکان و نوجوانان نمود بیشتری می یابد.

روانشناسی موسیقی را برای کودک نوعی نیاز روانی می شناسد و بنابراین آموزش آن به منظور تربیت موسیقی دان نیست بلکه در حد پاسخ به همین نیاز طبیعی است.

موسیقی به ویژه اگر به شیوه گروهی انجام گیرد در ایجاد مهارتهای اجتماعی لازم در کودکان نقش موثری دارد و در از بین بردن رفتار هایی چون خجالت و کمرویی از روش های دیگر مناسب تر است و سازگاری  و همکاری کودکان را با یکدیگر سبب می شود.

۲-۱ .اصول و هدف های آموزش و پرورش

«هر کشوری مطابق با  فلسفه اجتماعی و جهان بینی خود،احتیاجات جامعه،کودکان و نوجوانان و انتظاراتی که از آموزش و پرورش دارد،هدف های آموزش و پرورش خود را تعیین می کند که ممکن است با هدف های آموزش و پرورش کشورهای دیگر کاملاً متفاوت باشد،با وجود این،صرف نظر از اختلاف آراء فلسفه اجتماعی،نیازهای جوامع مختلف،اصول و هدف های آموزش و پرورش به نظر تا حدی ثابت و اساسی هستند و تقریباً مورد قبول دانشمندان تعلیم و تربیت داخل فن
می باشند،از این قرارند:

۱- اصل تامین رشد زیستی و سازگاری موجود انسانی در برابر محیط طبیعی و انجام دادن وظایف حیات: تربیت از لحاظ جسمانی و بدنی است که باید فرد را در رشد و تکامل بدنی و سازش محیط زیستی یاری کنیم تا تندرستی کودک مطابق قوانین رشد طبیعی و زیستی تامین شود و فرد هر چه بیشتر توانای های خویش را گسترش دهد.

۲- اصل کسب موقعیت اجتماعی و شغلی: یاری رساندن به شخص در جهت کسب فن و دانش برای زندگی در محیط اجتماعی و پذیرش مسئولیتی در جامعه.

۳- اصل آشنایی و اشتراک در تمدن انسانی: آمادگی در جهت شناخت اندیشه ها و افکار مطلوب و ارزشهای انسانی از اهداف مهم آموزش و پرورش می باشد.

۴- اصل توجه به استعداد ها و شخصیت فردی:یعنی تدارک محیط و تهیه وسایل آموزش برای کودکان و جوانان است تا بتوانند به خویشتن پی ببرند،علائق و  استعداد های خود را  بارز و آشکار سازند.

۵- اصل معنویت و تربیت روحی: هدف مهم دیگر آموزش و پرورش ایجاد فضائل اخلاقی و معنوی و تزکیه نفس و تعلیم و تلطیف عواطف و احساسات،به طور کلی آموختن قدر و منزلت ارزشهای معنوی در انسان است(بازرگان،۱۳۷۰).

اصول آموزش و پرورش و دوره ابتدایی

وظایف اساسی تعلیم و تربیت در این دوره را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

۱- تعلیم مفاهیم اساسی که شرط نیل به فکر منطقی و عملی است مثل خواندن،نوشتن و حساب کردن.

۲- بیداری ذوق که نخستین گام در تربیت حس زیبایی شناسی است موسیقی و نقاشی و کار دستی  در شمار وسایل مناسب برای تربیت ذوق در این دوره است.اما در حال حاضر از این مواد درسی حتی وقتی هم در برنامه ها پیش بینی شده اند چنان که باید بهره برداری نمی شود،این دوره از نظر ایجاد ذوق به منزله دوره آگاهی است.

۳- تربیت اجتماعی و شخصیت: این نوع تربیت به کیفیت حیات اجتماعی بستگی دارد
(شکوهی،۱۳۷۳).

 ۲-۲٫ ویژگی­های رشد دانش آموزان در دوره ابتدایی

ابعاد:

رشد جسمانی این دوره با دو مرحله مشخص شده است. در مرحله اول از ۷ تا ۹ سالگی که دوره آرامش یا استراحت نسبی نامیده می شود رشد مغز در ۹ سالگی تقریباً به حجم نهایی خود رسیده است در نتیجه تکامل مغز و حرکات عصبی،کودک می تواند به محرکات خارجی،پاسخ های کاملاً اختصاصی بدهد. به طور کلی رشد بدنی آرام است؛ تعادل و هماهنگی در رفتار و اعمال کودک بیشتر محسوس است. اندام های جسمی و حرکتی تکامل یافته اند و کودک مهارتهای لازم و کافی را برای به کار بردن آنها کسب کرده است.

در مرحله دوم از ۹ تا ۱۱ سالگی مجدداً آهنگ رشد سریع تر می شود رشد ناگهانی در بیشتر دخترها،و آن عده از پسرها که به بلوغ زودرس خواهند رسید شروع می شود(گل صباحی،۱۳۸۵).

 نکات مهم تربیتی این دوره در رابطه با رشد جسمانی

۱- کودکان به فعالیت های بدنی بسیار علاقه دارند،اما از آنجایی که از کودکان برای اولین بار خواسته می شود که در فعالیت های نشسته به مدت طولانی شرکت کنند،نیروهای آنان به صورت عادات حالات عصبی رها می شوند مانند،جویدن مداد،بی قراری های عمومی،پیچاندن موها(همان منبع).

۲- کودکان هنوز به دوره های متفاوت استراحت نیاز دارند،آنان در نتیجه فعالیت های بدنی و روانی خیلی زود خسته می شوند برای ایجاد فضایی مناسب بعد از آموزش درس استفاده از فعالیت های هنری بسیار مناسب خواهد بود.

۳- از نظر رشد عضلات کوچک،کودک هنوز آمادگی لازم را برای کارهای ظریف پیدا نکرده است.

۴- تطابق و هماهنگی چشم ها تا سن ۸ سالگی هنوز در بیشتر کودکان کامل نشده است.

۵- در حدود ۹ سالگی اندام های حرکتی به تطابق و هماهنگی می رسند بنابراین،ساختن و پرداختن اشیای کوچک و ریز برای دانش آموزان آسان و لذت بخش می باشد. شرکت دادن دانش آموزان در فعالیت هایی مانند نقاشی،نواختن موسیقی و درست کردن کار دستی برای آنها بسیار لذت بخش و مناسب می باشد(پورظهیر،۱۳۷۶).

 رشد اجتماعی

ادراک اجتماعی کودک از شش سالگی به بعد به سرعت رو به تکامل می رود،کودکان از زندگی میان همسالان خود لذت می برند. به طوری که این دوره با فعالیت در گروه و داشتن روحیه اجتماعی مشخص شده است.

[۱]. Rimer

80,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن و انگیزش پیشرفت تحصیلی و نظریه ها و عوامل موثر بر آن
 • تحقیق تاریخچه و تعریف موسیقی و شیوه ی آوازی استاد شجریان
 • تحقیق ویژگی کالبدی مدارس خلاق و عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی و اهداف تربیت بدنی و ورزش و محیط ورزشی مدارس
 • تحقیق موسیقی ، ویژگی ها و رده بندی و سیستم های پیشنهاددهنده موسیقی
 • پیشینه تحقیق معرفی الگوهای تدریس، روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس یادگیری در حد تسلط و عوامل مهم تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.