تحقیق هموارسازی سود و ارزش افزوده اقتصادی و مفاهیم آن

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق هموارسازی سود و ارزش افزوده اقتصادی و مفاهیم آن دارای ۶۴ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-۲)مقدمه    ۵
۲-۲) بخش اول: هموارسازی سود و مفاهیم آن    ۶
۱-۲-۲) هموار سازی سود    ۶
۲-۲-۲)علل هموار سازی سود توسط مدیران    ۷
۳-۲-۲) انگیزه های هموار سازی سود    ۸
۴-۲-۲)ابعاد هموار سازی سود    ۱۱
۳-۲) بخش دوم: ارزش افزوده اقتصادی و مفاهیم آن    ۱۲
۱-۳-۲) مدیریت مبتنی بر ارزش    ۱۲
۲-۳-۲)  مدیریت مبتنی بر ارزش در عمل    ۱۵
۳-۳-۲) سازمان چگونه ارزش خلق می کند؟    ۱۶
۴-۳-۲) اندازه گیری ارزش خلق شده    ۱۸
۱-۴-۳-۲) معیارهای خارجی    ۱۸
۲-۴-۳-۲) معیارهای داخلی    ۲۰
۵ـ۳ ـ۲ ) ارزش افزوده اقتصادی    ۲۳
۶-۳-۲ ) دلایل مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی    ۲۴
۷ـ۳ـ۲) تعریف ارزش افزوده اقتصادی    ۲۷
۸-۳-۲) سرمایه    ۲۸
۹-۳-۲) سود خالص پس از کسر تعدیلات    ۲۸
۱۰-۳-۲) تعریف و نحوه محاسبه هزینه سرمایه    ۲۸
۱۱-۳-۲) محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه    ۳۴
۱۲-۳-۲) مشکلات محاسباتی هزینه سهام عادی در ایران    ۳۶
۱۳-۳-۲ ) دارایی های عملیاتی و سرمایه عملیاتی    ۳۷
۱۴-۳-۲ ) ترازنامه ارزش افزوده اقتصادی و ترازنامه قانونی    ۳۹
۱۵ـ۳ ـ۲ ) محاسبه ارزش افزوده اقتصادی    ۴۱
۱ـ۱۵ـ۳ـ۲ ) نرخ بازده از رویکرد عملیاتی    ۴۲
۲ـ۱۵ـ۳ـ۲ ) نرخ بازده از رویکرد مالی    ۴۲
۱۶-۳-۲ ) معادلهای حقوق صاحبان سهام    ۴۳
۱۷-۳-۲ ) تعدیلات    ۴۴
۱-۱۷-۳-۲ ) مالیاتهای معوقه     ۴۴
۲-۱۷-۳-۲ ) موجودی     ۴۷
۳-۱۷-۳-۲ ) اجاره های عملیاتی     ۴۸
۴-۱۷-۳-۲ ) نامشهودها     ۴۹
۵-۱۷-۳-۲ ) ادغام و تحصیل (M&A)    ۵۱
۶-۱۷-۳-۲ ) استهلاک انباشته سرقفلی    ۵۴
۷-۱۷-۳-۲ )هزینه های کامل در مقابل کوششهای موفقیت آمیز    ۵۴
۸-۱۷-۳-۲ ) سایر ذخایر حقوق صاحبان سهام    ۵۴
۱۸-۳-۲ ) برابری دو رویکرد مالی و عملیاتی    ۵۵
۱۹-۳-۲ ) NPV.ارزش افزوده بازار.ارزش افزوده اقتصادی    ۵۵
۲۰-۳-۲ NPV ( وارزش افزوده اقتصادی در مقابل ROI و IRR    ۵۷
۲۱-۳-۲ ) ارزش افزوده اقتصادی سهام    ۵۸
۴-۲) پیشینه تحقیق    ۶۰
منابع و ماخذ    ۶۲
منابع فارسی:    ۶۲
منابع لاتین:    ۶۴

منابع

شباهنگ، ر. ۱۳۸۷، “تئوری حسابداری”، جلد اول، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی.

عشقی،م.۱۳۸۵،”بررسی وجود حباب در بورس اوراق بهادار تهران”،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق.

قائمی، م و همکاران، ۱۳۸۲ ،” تاثیر هموار سازی سود بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. بررسی های حسابداری و حسابرسی ، مجله دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.سال دهم ، شماره ۳۳٫

اسدی ، غ.و همکاران،۱۳۸۵،” بررسی حبابهای قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران بر حسب اندازه شرکت و نوع صنعت” ، فصلنامه مطالعات حسابداری ، شماره ۱۴٫

آقائی،م و حسن کوچکی، ۱۳۷۴، “گمانهایی پیرامون نمایش سود”، فصلنامه بررسیهای حسابداری، شماره۱۴٫

آقائی،م و حسن کوچکی،۱۳۷۵،”گمانهایی پیرامون نمایش سود”، فصلنامه بررسیهای حسابداری، شماره۱۵٫

Huddart Steven, Louis Henock.(2005), » Manageriyal stock sales and earnings management during the 1990s stock market bubble« . The Pensylvania State Uinversity.

Hong, Harrison. Scheinkman, Jose. Xiong Wei.(2008), »Advisors And Asset Prices« Journal Of Financial Economics

Mokhtar, Suraya Hanim.(2006) »Detecting Rationa Speculativel Bubble In The Malaysian Stock Market«. University Putra Malaysian, Serdang.

J , Shiller.(1981), » Do Stock Move Too Much to Be Justified By Subsequent Changes in Dividends? « American Economic Rewiew.

۱-۲)مقدمه

هموارسازی سود یک هدف روشن دارد و آن ایجاد جریان رشد ثابت در سود است. وجود این نوع دستکاری نیازمند آن است که شرکت سود زیادی داشته باشد تا بتواند ذخایر لازم را برای منظم کردن جریانها در هنگام نیاز تامین کند. به طور کلی هدف آن، کاهش تغییرات سود است. محققان هموارسازی سود از این باور تبعیت می کنند که اعضای بازار با جریان ثابت سود گمراه مـــــی شوند (شریعت پناهی و سمائی،۱۳۸۶،۲۴)[۱].

اهمیت دادن به درآمد و سود حسابداری گزارش شده ، یک فرضیه ای وجود دارد که مدیران جستجو می کند که سود را در طی تمام دوره هموار نماید بطوریکه جریان سود ثابت بیشتر با واریانس سالانه کمتر منتهی به ارزش گذاری شرکت بالاتر می شود . در برخی موارد این بحث پیشنهاد می گردد که یک بازار سهام طبیعی نمی تواند داده های حسابداری را بطور صحیح شرح دهد . رونن و سادن به تناوب پیشنهاد می کنند که مدیران هموار سازی سود را برای پیشگوئی کردن بهینه (بوسیله افراد برون سازمانی) از جریانات نقدی که ارزش شرکتها بر آن مبنا قرار می گیرد ، تسهیل می کند (هریسن،۲۰۰۸،۶۱)[۲] .

ارزش افزوده اقتصادی معیار اندازه‌گیری عملکردی است که راه‌های منجر به افزایش یا از بین رفتن ارزش شرکت را به درستی محاسبه می‌نماید. این معیار نشاندهنده سود باقیمانده پس از کسر هزینه‌های سرمایه‌ای است.

ارزش افزوده اقتصادی به‌عنوان یک معیار ارزیابی، هزینه فرصت صاحبان سهام و ارزش زمانی پول را در نظر گرفته تعریف‌های ناشی از به‌کارگیری اصول حسابداری را رفع می‌کند از نظر ریاضی، نتایج حاصل از ارزش افزوده اقتصادی دقیقاً برابر مقادیر است که از طریق جریانات نقدی تنزیل شده یا خالص ارزش فعلی به‌دست می‌آید.

ابزار تحلیلی EVA در سال ۱۹۸۲ توسط موسسه استرن و استیوارت متداول شد. همان طوری که پیشتر گفته شد، توسعه تجاری EVA یک شبه اتفاق نیافتاده است. EVA نتیجه نوآوری در زمینه سود اقتصادی بوده است.

نوآورانی مانند استرن که محدودیت عملی سودهای حسابداری را مورد بازبینی و سازماندهی مجدد قرار داد. ابزار تحلیلی EVA از همان ابتدا از سوی جامعه شرکت‌ها مورد پذیرش قرار گرفت چراکه روشی نوآورانه، برای یافتن ارزش واقعی شرکت بود. برخلاف معیارهای سنتی مانند EBIT در EBITDA و NOPAT و …، EVA سودآوری واقعی شرکت‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد، یعنی هزینه‌های مستقیم بدهی و غیرمستقیم حقوق صاحبان را مدنظر قرار می‌دهد. چون EVA به‌طور کاملا نزدیکی بر الزامات ماکزیمم‌سازی ثروت سهامداران منطبق است به عنوان یک ابزار مدرن روز، جهت سنجش موفقیت شرکت‌ها به‌کار گرفته می‌شود (کرامتی، ۱۳۸۸، ۳۵)۱.

این مقاله در سه بخش اصلی زیر تدوین شده است که در ادامه هر بخش بطور تفضیل ارائه خواهد شد؛

بخش اول: هموارسازی سود و مفاهیم آن

بخش دوم: ارزش افزوده اقتصادی و مفاهیم آن

۲-۲) بخش اول: هموارسازی سود و مفاهیم آن

۱-۲-۲) هموار سازی سود

هموار سازی سود به عنوان کاهش آگاهانه نوسانات سطح سود تعریف می شود به گونه ای که سود شرکت عادی به نظر برسد. مدیران به دلایل مختلفی سود را هموار می کنند ، یکی از اهداف اصلی در هموار سازی سود ایجاد یک جریان با ثبات تر به منظور پشتیبانی از سطح سود پرداختی بالاتر می باشد. جریان سود با ثبا ت تر می تواند به عنوان ریسک پایین تر درک شود که منجر به قیمت سهام بالاتر و هزینه های استقراض پایین تر می گردد. هدف دیگر هموار سازی سود تمایل مدیریت واحد تجاری برای افزایش قدرت پیش بینی سرمایه گذازان و کاهش ریسک شرکت می باشد. به دلیل افزایش ثبات سود و کاهش نوسانات آن سرمایه گذاران می توانند پیش بینی دقیق تری از سودهای آتی داشته باشند. از اهداف دیگر هموار سازی سود می توان به ملاحظات هزینه های سیاسی ، مالیات و قرار دادهای بدهی اشاره نمود.

۲-۲-۲)علل هموار سازی سود توسط مدیران

پور حیدری و افلاطون در بررسی عوامل موثر بر هموار سازی سود ، ۵ عامل را به عنوان عوامل اصلی هموار سازی سود معرفی کردند:

۱ـ اندازه شرکت : شرکتهای بزرگ نسبت به شرکتهای کوچک از نظر سیاسی حساس تر هستند.

نوسانات مثبت با اهمیت در سود در شرکتهای بزرگ ممکن است سبب افزایش تردید در مورد سود انحصاری گردد. به عبارت دیگر ، افزایش قابل توجه در سود شرکتها ی بزرگ ممکن است این شبه را پدید آورد که این شرکتها با استفاده از قدرت انحصاری خود سود را افزایش داده اند. از سوی دیگر ، نوسانات منفی با اهمیت سود در شرکتهای بزرگ ممکن است سبب نگرانی در مورد ور شکستگی احتمالی گردیده و تصویر شرکت را در محیط تجاری که واحد تجاری در آن فعالیت منماید را خراب  نماید. هم چنین نوسانات قابل توجه در سود شرکتهای بزرگ ، احتمال ایجاد هزبنه های سیاسی  ناخواسته نظیر تقاضای افزایش دستمزد توسط کارکنان شرکت ، محدودبتهای مهار کننده توسط دولت را افزایش دهد. بنابراین ، شرکتهای بزرگ انگیزه بیشتری برای هموار کردن سود دارند.

۲ـ مالیات بر در آمد: در ایران سیستم مالیاتی نقش قابل توجهی در گزار شگری مالی شرکتها دارد و قوانین مالیاتی عامل مهمی در انتخاب روشها و رویه های حسابداری می باشد. از آ نجا که سود بیشتر شرکتها ی ایرانی وجود دارد که در راستای حداقل نمودن خروج نقدینگی ، خصوصاً در مواقعی که شرکتها دارای بدهی های مالیاتی قابل توجهی می باشد ، دست یه هموار سازی سود بزند.

۳ـ قراردادهای بدهی:  موسز و ندوبیز و تسته تسکو استدلال نمودند که شرکتها به منظور کاهش ریسک اقدام به هموار سازی سود می نمایند. شرکتهایی که از نسبت بدهی به کل دارایی های بالایی بر خوردار می باشند به منظور اطمینان بخشی به اعتبار دهند گان مبنی بر توانایی پرداخت اصل و بهره وامها و اعتبارات دریافتی اقدام به هموار سازی سود می نمایند. عدم وجود نوسانات قابل توجه در سود این اطمینان را برای اعتبار دهندگان پدید می آورد که واحد تجاری در آینده قادر به پرداخت مطالبات آنان خواهد بود.

۴ ـ زمانی که فعا لیتهای عملیاتی واقعی از فعالیتهای عملیاتی مورد انتظار فاصله می گیرد، انگیزه هموار سازی سود افزایش می یابد. هر چه فعالیتهای عملیاتی واقعی از انتظارات استفاده کنندگان انحراف بیشتری وجود خواهد داشت. شاخصهای ایده ال فعالیت عملیاتی دادهای غیر مالی می باشند که می توان به ساعات تولید، واحدهای تولید شده و فروش رفته اشاره نمود. مطالعات انجام شده راجع به رفتار هموار سازی سود، فروش را به عنوان معیاری برای فعالیت های عملیاتی شرکت در نظر گرفته و تغییرات فروش را مورد محاسبه قرار دادند.

[۲]– Harrison,2008,61

80,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق مدیریت سود و فلسفه و شیوه ها و انگیزه های آن و جنسیت مدیران و تأثیر آن در شخصیت مدیران و الگوهای مدیریتی
 • تحقیق سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه ، ریسک عدم پرداخت، مفاهیم سود ، سود غیرمنتظره و بازده غیر منتظره
 • تحقیق پیش بینی سود و کاربردها و روش های آن
 • تحقیق مفاهیم مختلف سود و مدیریت سود و کیفیت حسابرسی و تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی
 • تحقیق مفاهیم سود وانواع کیفیت سود و اقلام تشکیل دهنده کیفیت سود و ارتباط بین کیفیت سود و فروش،بازده داراییها ونسبت بدهی ها
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.