تحقیق هوش هیجانی،تعهد سازمانی و عملکرد شغلی و نظریه های آن

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق هوش هیجانی،تعهد سازمانی و عملکرد شغلی و نظریه های آن دارای ۶۱ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
۲-۱٫ هوش هیجانی    ۶
۲-۱-۱٫ مفهوم هوش هیجانی    ۷
۲-۱-۲٫ تعریف هوش هیجانی    ۷
۲-۱-۳٫ نظریه های هوش هیجانی    ۹
۲-۱-۳-۱٫ دیدگاه گاردنر۱:    ۹
۲-۱-۳-۲٫ دیدگاه کوپر۱:    ۱۱
۲-۱-۳-۳٫ دیدگاه می یر و سالووی:    ۱۲
۲-۱-۳-۴٫ ابعاد مدل چهار وجهی می یر و سالووی:    ۱۴
۲-۱-۳-۵٫ دیدگاه گلمن:    ۱۵
۲-۱-۳-۶٫ دیدگاه بار-آن:    ۱۸
۲-۱-۳-۷٫ مراحل آموزش هوش هیجانی    ۲۱
۲-۲٫ تعهد سازمانی    ۲۲
۲-۲-۱٫ مفهوم تعهد سازمانی    ۲۳
۲-۲-۲٫ تعریف تعهد سازمانی    ۲۴
۲-۲-۳٫ ابعاد تعهد سازمانی    ۲۵
۲-۲-۴٫ نظریه های تعهد سازمانی    ۳۰
۲-۲-۴-۱٫ دیدگاه ریچرز۱:    ۳۰
۲-۲-۴-۲٫ دیدگاه بکر و بیلینگس۱:    ۳۱
۲-۲-۴-۳٫ دیدگاه رندال و کوته۱:    ۳۲
۲-۲-۴-۴٫ دیدگاه لوتانز و شاوه۲:    ۳۲
۲-۲-۴-۵٫ دیدگاه اریلی و چتمن۳:    ۳۲
۲-۳٫ عملکرد شغلی    ۳۳
۲-۳-۱٫ مفهوم عملکرد شغلی    ۳۴
۲-۳-۲٫ تعریف عملکرد شغلی    ۳۴
۲-۳-۳٫ ابعاد عملکرد شغلی    ۳۶
۲-۳-۴٫ عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی    ۳۷
۲-۳-۵٫ سایر عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی    ۳۹
۲-۳-۶٫ نظریه های عملکرد شغلی    ۴۰
۲-۳-۷٫ الگوی تغییر رفتار سازمانی    ۴۳
۲-۴٫ پیشینه پژوهش    ۴۵
۲-۴-۱٫ پژوهش های داخلی:    ۴۵
۲-۴-۲٫ پژوهش های خارجی:    ۴۸
فهرست منابع و مآخذ:    ۵۱

منابع:

– تولایی، روح ا..َّ.؛ باقری، مسلم(۱۳۹۲). بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان ها. ماهنامه علمی، ترویجی توسعه انسانی پلیس، شماره ۳۱، بهار ۱۳۹۲٫

– جهاندیده، محمدعلی(۱۳۸۶). ارتباط بین سبک رهبری تحول گرا و عمل گرای مدیران و ابعاد تعهد سازمانی کارشناسان تربیت بدنی استان فارس. پایان نامه کارشناسی ارشد، گرایش مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شمال.

– فرهنگی، علی اکبر(۱۳۹۱). نظریه ها و مدل های جدید تعهد سازمانی. ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳، صص ۳۱ -۲۰٫

– فرهنگی، علی اکبر؛ حسین زاده، علی(۱۳۸۴). دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی. ماهنامه تدبیر، شماره ۱۵۷، صص ۱۲-۹٫

– کشاورز، لقمان؛ سرخوش، سمیرا(۱۳۹۲). ارتباط خودکارآمدی شغلی مدیران و تعهد سازمانی

کارکنان با رضایت مشتریان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان. فصلنامه پژوهش های کاربردی در

مدیریت ورزشی، شماره ۴، بهار ۱۳۹۲، صص ۱۹-۱۱٫

– کیاروچی، ژوزف؛ ج، فورگاس(۱۳۸۳). هوش عاطفی در زندگی روزمره. ترجمه اصغر نوری امام زاده و حبیب الله نصیری. اصفهان: انتشارات نوشته.

– حسن شاهی، افشین(۱۳۹۰). رابطه ی عدالت سازمانی، جو اخلاقی و تعهد سازمانی با رفتار قصد ترک شغل در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان. پایان نامه کارشناسی ارشد، گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان.

– آقایار، س؛ شریفی درآمدی، پ(۱۳۸۵). هوش هیجانی، کاربرد هوش در قلمرو هیجان. اصفهان: انتشارات رشد.

مقدمه

افراد در سازمان ها ویژگی ها و نگرش های متفاوتی دارند به همین لحاظ، در نوع عملکرد خود در جهت کسب اهداف سازمانی متفاوت عمل می کنند. به طوری که بعضی افراد، بیشتر در مسیر موفقیت قرار می گیرند و پیشرفت بالاتری دارند. بار- آن(۱۹۸۵)، سعی داشته است با طرح مدلی به این سؤال پاسخ دهد که چرا برخی در زندگی نسبت به بقیه موفق تر هستند؟ او جواب این سؤال را در مجموعه قابلیت های عاطفی مطرح کرد و آنها را هوش عاطفی نامید. ویرجنیا (۲۰۰۷)، در مطالعه ی خود دریافت که در مشاغل مختلف اهمیت هوش هیجانی دو برابر هوش شناختی و مهارت های تخصصی است و نیز ۸۵% عواملی که عملکرد شغلی عالی را از متوسط جدا می کنند به هوش هیجانی بر می گردد و تنها به ۱۵% هوش شناختی مربوط می شود. به طوری که هوش هیجانی به میزان دو برابر هوش شناختی و مهارت های تخصصی در عملکرد شغلی عالی نقش دارد. گلمن(۱۹۹۵)، معتقد است که یک فرد فاقد هوش هیجانی حتی اگر بهترین آموزش ها را هم در دنیا ببیند، نمی تواند یک رهبر برجسته و بزرگ شود و نه تنها مدیران و رئیس های سازمان ها نیازمند هوش هیجانی هستند بلکه هر کسی که در سازمان شاغل است، نیازمند هوش هیجانی می باشد.

اهمیت و ضرورت توجه به موضوع هوش هیجانی به عنوان یک عامل درونی، مهارت ها و قابلیت هایی دارد که آموزش و یادگیری آن امکان پذیر است. به طوری که شخص می تواند از نظر هیجانی بهتر تربیت شود. کارکنان ‏سازمان باید به نگرش خود توجه زیادی داشته باشند. زیرا، این نگرش‏ ها سبب تأثیرگذاری روی رفتار افراد در سازمان ‏می‏شود(رابینز۱، ترجمه ی پارسائیان و اعرابی، ۱۳۷۸). همچنین، علاقه مندی و

نگرش مثبت نسبت به شغل سبب تلاش و کوشش کاری بیشتر و در نتیجه کاهش هزینه ها می شود(الوانی، ۱۳۷۰).

در این مقاله، درباره هوش هیجانی، مراحل آموزش هوش هیجانی، تعهد سازمانی و عملکرد شغلی می پردازیم. در ادامه، به پژوهش های داخلی و خارجی در ارتباط با هوش هیجانی، تعهد سازمانی و عملکرد شغلی و نتایج آنها پرداخته می شود.

۲-۱٫ هوش هیجانی

هوش از جذاب ترین نیروهای روانی است که جلوه های آن در موجودات مختلف به مقادیر متفاوت قابل مشاهده و رؤیت است. هرچه موجودات از تکامل بیشتری بهره مند باشند به همان نسبت از پیچیدگی بیشتری برخوردار هستند و از نظر هوشی نیز پیشرفته تر خواهند بود. برای صدها سال، عقیده غالب بر این بود که آدمی موجودی خردگرا است که آزادانه اهداف خود را انتخاب و درباره راه و رسم و کنش خود تصمیم می گیرد. بنابراین، تصور بر این بود که آن چه را باید انجام دهد، مشخص ساخته و مفهومی با عنوان انگیزش و هیجان ضرورت نداشت(سبحانی نژاد و یوزباشی، ۱۳۸۷). چارلز داروین۱، موضوع هوش هیجانی را برای اولین بار در سال ۱۸۳۷ مطرح و در سال ۱۸۷۲ اولین اثر خود را در این زمینه منتشر کرد. داروین مدعی بود که ابراز عواطف در رفتار سازگارانه افراد نقش اساسی ایفا می کند. فلسفه هیوم۲ و تحقیقات داروین در زمینه هیجان، تفکری را به چالش کشید که عقل(خرد و منطق)، را برتر از هیجان می دانست و جایگاه هیجان را نیز در معادلات رفتار ذهنی باز کرد(نوری امام زاده ای و نصیری، ۱۳۸۳). ریشه دیگری از اصطلاح هوش هیجانی را می توان در نظریه هوش اجتمایی ثوراندیک۳ یافت که آن را به عنوان توانایی درک دیگران و رفتار عاقلانه در رفتار انسانی تعریف کرده است. ثوراندیک برای اولین بار اصطلاح

هوش جمعی یا اجتمایی را در تبیین رفتار و کردار انسان به کار گرفت. هنگامی که فیزیولوژیست ها درخصوص هوش تحقیقاتی انجام دادند، متوجه جنبه هایی غیر از هوش شناختی و تأثیر آن بر عملکرد و رفتار شدند(وونگ و کنیس۱، ۲۰۰۲).

۲-۱-۱٫ مفهوم هوش هیجانی

در مفاهیم سنتی مربوط به هوش از هوش به عنوان هوش شناختی(هوش عمومی) یاد می شود. تعریف هوش عمومی عبارت از توانایی فهمیدن، آموختن، به خاطر سپردن، حل مساله و استفاده از آموخته ها می باشد(کاپلان و سادوک۲، ۱۹۹۱). بنا به مفاهیم جدید، تنها توانایی های ذهنی و عقلی نیستند که رفتارها و حرکات بالقوه ای فرد را در زندگی شکل می دهند. موفقیت و کسب مهارت به چندین نوع هوش و کنترل هیجان ها بستگی دارد(آقایار و شریفی درآمدی، ۱۳۸۵). هوش شناختی و هوش هیجانی دو نوع متفاوت هوش هستند که برای زندگی روانی فرد با هم در تعامل می باشند. هوش هیجانی و هوش شناختی، توانمندی های متفاوتی نیستند اما مجزا از یکدیگر عمل می کنند(لینا۳ و همکاران، ۱۹۹۸). دانیل گلمن، اولین کسی است که مفهوم هوش هیجانی را وارد عرصه مفاهیم سازمانی نمود. گلمن هوش هیجانی را استعداد، مهارت و یا قابلیتی تعریف نموده است که تمامی توانایی ها را به وسیله تسهیل یا مداخله در تأثیر خود قرار می دهد(سبحانی نژاد و یوزباشی، ۱۳۸۷).

80,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق هوش هیجانی ، رهبری تحول گرا و اثر بخشی تیمی و مفاهیم و ابعاد و مدل های آن و معیارهای ارزیابی اثربخشی سازمانی
 • تحقیق تعهد سازمانی و رضایت شغلی و رفتارهای اخلاقی در سازمان‌ها و مفاهیم و مدل ها و عوامل مؤثر بر آن
 • تحقیق بازاریابی داخلی، بازارگرایی ، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و مفهوم و ابعاد و مدل ها و دیدگاه ها و الگوهای آن
 • تحقیق هوش هیجانی و هوش بازاریابی و نقش آن دو در مدیریت بازار و بازاریابی
 • تحقیق ارتباطات سازمانی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی و مدل ها و نظریه ها و عوامل موثر برآن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.