تحقیق هیجان و ابعاد آن (خوشایندی، برانگیختگی، غلبه)

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق هیجان و ابعاد آن (خوشایندی، برانگیختگی، غلبه)  دارای ۱۶ صفحه می باشد   فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱ مقدمه    ۴
۲-۲ هیجان    ۴
۲-۳ ابعاد هیجان    ۵
۲-۳-۱ برانگیختگی    ۵
۲-۳-۲ خوشایندی-ناخوشایندی    ۶
۲-۳-۳ غلبه    ۷
۲-۴ رسانه و تارنما    ۷
۲-۵ کلمات    ۸
منابع    ۱۲

منابع

پورافکاری، نصرت‌ا…، فرهنگ جامع روانشناسی-روان‌پزشکی، تهران، فرهنگ معاصر، ۱۳۷۳، جلد اول، ص ۴۹۵٫

خداپناهی، محمد کریم.(۱۳۹۳). انگیزش و هیجان .انتشارات  سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت). تهران

کاویانی، حسین. پورناصح، مهرانگیز. گلفام، ارسلان. (۱۳۹۳). تقابل واژه های هیجان و شناخت در لغت نامه های زبان فارسی. تازه های علوم شناختی، سال۷، شماره۲٫

گروه پژوهشی دانش فناوری اطلاعات آینده اندیشی.(۱۳۸۷).جنگ شناختی.انتشارات مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی-موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.چاپ اول: ۱۰۴٫

مولایی، محمدمهدی.(۱۳۹۰). چشم انداز رسانه های اجتماعی در سال ۲۰۱۱٫ ماهنامه کامپیوتر و ارتباطات، شماره۱۰۳٫

نظری،محمد. قسیم، نبی زاده چیانه. شهرام،واحدی. محمد، رستمی.(۱۳۹۱). بررسی اعتبار و روایی آزمون خود ارزیابی آدمک.۶(۲)؛۶۱-۵۲٫

خلیلی، عابد.(۱۳۹۲). مقایسه گفتمان سایت­های خبری الجزیره انگلیسی و پرس تی وی در مورد پوشش خبری درگیری­هایسوریه، دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران(تهران).

دور اندیش، هومان. (۱۳۹۱). نقش رسانه ها در انقلاب مصر. دیپلماسی ایرانی. روابط خارجی.۱۴٫

ریو، مارشال(۱۳۹۳). انگیزش و هیجان.نشر ویرایش۰تهران(ترجمه یحیی سید محمدی).

سردار نیا، خلیل الله. (۱۳۸۸). اینترنت، جنبش های اجتماعی جدید و بسیج اعتراض ها(بررسی نظری و مصداقی چند جنبش اجتماعی)، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال شانزدهم، شماره۴٫

عبدالله ، علیرضا. افخمی، حسین.(۱۳۸۷). مطالعه تطبیقی ساختار و نحوه پوشش اخبار ایران در تارنماهای ملی و بین‌المللی( تحلیل محتوای مطالب سیاسی تارنماهای خبری ایرنا، بی بی سی فارسی و صدای فارسی آمریکا).

۱ مقدمه

در این مقاله ابتدا مفاهیم مربوط به هیجان و ابعاد آن (خوشایندی، برانگیختگی، غلبه)، ابعاد هیجان در کلمات به­کار برده شده در اخبار تارنماهای فارسی زبان به تفصیل ارایه خواهد شد و سپس پژوهش­های انجام شده در این زمینه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

۲-۲ هیجان

واژه انگلیسی Emotion (به معنی هیجان) از واژه فرانسوی گرفته شده است که خود دارای ریشه لاتین است. E که بجای Ex به کار رفته به معنای خارج و بیرون است و omever به معنای حرکت، تحریک، حالت تنش و تهییج است و در کل این معنا را القا می‌نماید که بدن به ندرت از ثبات برخوردار است (پرایس[۱]، پترسون[۲]، هرمون-جونز[۳]، ۲۰۱۲).

هیجان‌ها نقش مهمی در زندگی انسان‌ها دارند. در فعالیت‌های مختلفی که انسان درگیر آن می‌گردد به نوعی هیجان‌ها نقش بازی می­کنند. تعاریف مختلفی برای هیجان ارایه شده است. هیجان، حالت پیچیده­ی روان شناختی است که دارای سه مؤلفه­ی مجزا از هم است. این مؤلفه‌ها شامل تجربه ذهنی، پاسخ هیجانی و رفتار مشهود و آشکار حاصل از این تجربه است.  بر اساس این مؤلفه‌ها، هیجان را به انواع مختلف تقسیم بندی کرده‌اند که این طبقه بندی در مجموع شامل هیجان‌های اصلی و هیجان‌های مرکب است (پور افکاری، ۱۳۷۳).

اگر بخواهیم نگاهی به اولین پژوهش‌ها در حوزه موضوع هیجان بیندازیم متوجه می‌شویم که جیمز در سال ۱۸۸۴ به عنوان اولین پژوهشگر برای هیجان یک الگوی فیزیولوژیک ارائه کرد. نظریه جیمز بعد از مدتی به علت تشابهی که با نظریه فیزیولوژیست دانمارکی بنام لانگه داشت نظریه جیمز-لانگه نامیده شد. در این نظریه بر نقش دستگاه اعصاب خودمختار، احشا و تغییرات چهره ای تاکید شده است (خداپناهی،۱۳۹۳).

در مورد هیجان همانند سایر زمینه­ها و موضوعات روان شناختی فقط یک یا چند نظریه مشخص وجود ندارد بلکه نظریات مختلف و حتی گاهی به ظاهر مخالف و یا مکمل هم ارایه شده است مثلاً” کنن-بارد و پاپز نظریات مخالفی نسبت به نظریه جیمز-لانگه مطرح کردند و بر نقش اعصاب مرکزی از جمله تالاموس و هیپوتالاموس در هیجانات تاکید کردند. نظریه­ی مهم دیگری که ارایه شد نظریه شاختر-سینگر بود که بیان می­دارد هیجانی که فرد احساس می‌کند نتیجه­ی تعبیر و تفسیر او از حالت‌های برانگیختگی است (خداپناهی،۱۳۹۳).

آنچه با مرور بر نظریات هیجان روش می‌گردد این است که هر پژوهشگری بسته به دیدگاه و جهت گیری خود در مورد هیجان نظریه پردازی نموده است. دیدگاه زیستی و دیدگاه شناختی به هیجان و دیدگاه مهم و بزرگ نظریه‌پردازان در مورد هیجان است (ریو[۴] ،۲۰۰۵ ، ترجمه سید محمدی،۱۳۹۳).

۲-۳ ابعاد هیجان

هیجان، دارای ابعاد متعددی است که در این پژوهش برانگیختگی، خوشایندی و غلبه مورد مطالعه قرار می­گیرند.

۲-۳-۱ برانگیختگی

جیمز (۱۸۹۰) ارتباط احساس‌های ذهنی و حالت‌های فیزیولوژیک برانگیختگی را تایید می‌کند. به نظر او این تغییرات و واکنش‌ها به عنوان تجربه های هیجانی در قشر مغز احساس می‌شود. دریافت محرک‌های هیجانی به تغییرات عروق نهان و واکنش‌های ماهیچه ای پوشیده منجر می‌گردد. به نظر او تجربه هیجان به تنهایی همان درک آگاهانه پاسخ فیزیولوژیک است (جیمز[۵]،۱۸۸۴، به نقل از کاویانی، پورناصح و گلفام، ۱۳۹۴).

به اعتقاد لنگ و همکاران (۱۹۹۰) ابعاد برانگیختگی و جذاب بودن هیجان از جنبه خوشایندی-ناخوشایندی هیجان‌ها قابل تفکیک است و هیجان‌های خوشایند و ناخوشایند هر دو می‌توانند در دو سوی پیوستار و محورهای برانگیختگی و جاذب بودن دیده شوند (کاویانی، پورناصح و گلفام، ۱۳۸۴).

انگیختگی-عدم انگیختگی به مسئله فعالیت فیزیکی و تغییرات روانی-فیزیولوژیک اشاره می‌کند (گوایزا کیسدو،۲۰۰۹).

تجربه هر هیجانی همراه با ظهور تغییراتی در وضعیت فیزیولوژیکی و روانی بدن است. گلمن[۶] (۱۹۹۵) بیان می­کند در احساس شادی، بخشی از مغز که بازدارنده احساسات منفی است فعال می‌گردد، انرژی بدن زیاد شده و فعالیت مراکزی در مغز که تفکرات نگران کننده را می‌سازند متوقف می‌شوند. در غمگینی و ناراحتی، از جمله در حالت افسردگی که یکی از شدیدترین حالت‌های این هیجانات است، انرژی و شور و شوق و امید برای زندگی کاهش می‌یابد و هر چه این احساس عمیق‌تر می‌شود سوخت و ساز بدن کندتر می‌شود. (بهرامی و محمودی؛ به نقل از پیرحسین لو،۱۳۹۳).

[۱] Price

[۲] Peterson

[۳] Hermne Jones

[۴] Reeve

[۵] James

[۶] Goleman

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق بررسی مسیحیت
 • تحقیق مدل ها و ابعاد تنظیم هیجان و دلبستگی و نظریه های آن و فرار از خانه و علل آن
 • تحقیق علل و انواع و درمان میگرن و هیجان و نظریه های هیجان و انواع طرحواره های هیجانی و دیدگاه شناختی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.