تحقیق پیش بینی سود و کاربردها و روش های آن

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق پیش بینی سود و کاربردها و روش های آن دارای ۲۷ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-۲٫ مقدمه    ۴
۲-۲٫ تعریف سود    ۶
۱-۲-۲٫ کاربردهای سود پیش‌بینی شده    ۶
۱-۱-۲-۲٫ کمک به ارزیابی توان سودآوری واحد تجاری    ۷
۲-۱-۲-۲٫ تعیین ارزش یک دارایی    ۸
۳-۱-۲-۲٫ بررسی ریسک سرمایه‌گذاری در واحد تجاری(خرید سهام تجاری)    ۸
۴-۱-۲-۲٫ برآورد ریسک وام اعطایی به واحد تجاری    ۹
۳-۲٫ مبانی نظری چگونگی تغییرات سود    ۹
۴-۲٫ هموار سازی سود    ۱۰
۵-۲٫ تعریف پیش‌بینی    ۱۳
۶-۲٫ تعریف مسأله پیش‌بینی    ۱۳
۷-۲٫ هدف پیش‌بینی    ۱۵
۸-۲٫ روش‌های پیش‌بینی    ۱۶
۱-۸-۲٫ روش کیفی پیش‌بینی    ۱۷
۲-۸-۲٫ روش‌های کمّی    ۱۷
۱-۲-۸-۲٫ مدل‌های پیش‌بینی  باکس  و جنکینز    ۱۹
۳-۸-۲٫ خطای پیش‌بینی    ۲۲
۹-۲٫ پیشینه تحقیق    ۲۲
منابع فارسی:    ۲۵
منابع لاتین:    ۲۶

منابع:

فرقانی، ح،۱۳۸۴،” پیش‌بینی قیمت سهام، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان”، سال هفدهم، شماره ۱٫

مدرس، ا،۱۳۸۲،” استفاده از مدل‌های سری زمانی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی”، رساله دکتری، دانشگاه علامه.

شیوا، ر،۱۳۷۵،” پیش‌بینی سری زمانی (شناسایی تخمین پیش‌بینی )”، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ص ۳۰-۲۹٫

نیرومند،ح،۱۳۸۴،” روش‌شناسی باکس و جنکینز”.

نیکخواه آزاد، ع،۱۳۷۸،” روش تحقیق پیشرفته”، دانشگاه تهران.

نمازی، م،۱۳۷۴،” مروری بر آزمون کارایی بورس اوراق بهادار در سطح ضعیف فصلنامه تحقیقات مالی”.

بزرگ‌نیا، ا،۱۳۷۴،” روش‌شناسی باکس و جنکینز”.

پارسائیان، م،۱۳۷۷، “بورس اوراق بهادار”، انتشارات دانشکده مدیریت و علوم اداری، دانشگاه تهران.

 S. Hendrkson; Accounting Theory; Forth edition (USA: Irwin; 1982) PP. 14-16.

Lakonshok ., ” The Information Content of Finance Analysis Forecasts of Earnings: Givoly , Dan  and  Josef Some Evidence on Sime – Strong Inefficiency “, Journal of accounting and Economics, December 1979, PP, 165

۱-۲٫ مقدمه

یکی از هدف‌های حسابداری و تهیه صورت های مالی فراهم کردن اطلاعات سودمند برای تصمیم‌گیری است. یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری نیز سودمندی در پیش‌بینی است. هم چنین روش مبتنی بر پیش بینی در تدوین تئوری حسابداری به کار می رود و از شاخص سودمندی در پیش بینی برای انتخاب از میان روش های حسابداری استفاده می شود . در بیانیه شماره چهارهیئت اصول حسابداری یکی از هدف های عمومی صورت های مالی ، فراهم آوردن اطلاعات مالی به منظور کمک به پیش بینی سود آتی یک واحد تجاری ذکر شده است[۱].

در گزارش تروبلاد ، راجع به هدف های صورت های مالی که به سفارش انجمن حسابداران رسمی امریکا تهیه شده است دوازده هدف برای تهیه صورت های مالی ذکر شده است که در شش مورد آن بر سودمندی برای پیش بینی (جریان نقدی بالقوه ، قدرت سودآوری، مبادلات اقتصادی و سایر رویدادها و اطلاعات مالی ) تأکید شده است . در هدف دهم تصریح شده است که یکی از هدف‌های تهیه صورت های مالی ، فراهم کردن اطلاعات سودمند برای فرآیند پیش بینی است (بل کاوی،۱۹۹۳،ص۱۷۸-۱۷۵)[۲].در متن پیشنهادی مبانی نظری حسابداری وگزارشگری مالی ایران سودمندی در پیش بینی به عنوان هدف گزارشگری مالی و نیز ویژگی کیفی اطلاعات مورد ملاحظه قرار گرفته است . سودمندی در پیش بینی یکی از خصایص مربوط بودن اطلاعات می باشد و به معنای آن است که اطلاعات مالی به نحوی فراهم شود که استفاده کنندگان را در پیش بینی نتایج فعالیت های جاری و آتی یک واحد اقتصادی یاری دهد(سازمان حسابرسی،۱۳۷۶،ص۵۱)۳. معیار ارزش پیش بینی احتمال ارتباط بین رویدادهای اقتصادی مورد علاقه تصمیم گیرنده و متغیرهای پیش بینی کننده مربوط می باشد .

مفهوم ارزش پیش بینی از مدل های ارزشیابی سرمایه گذاری استخراج شده است (هنرکسون،۱۹۸۲،ص۱۶-۱۴) ۴.

اگر اطلاعات حسابداری تسهیل کننده تصمیم‌گیری باشد ، بایستی امکان پیش‌بینی  بعضی از رویدادها و موضوعاتی را که به عنوان داده‌های ورودی مدل تصمیم می‌باشد فراهم می‌کند. مدل‌های تصمیم را می‌توان از طریق تئوری‌های توصیفی واکنش سرمایه‌گذاران و بازار به اطلاعات حسابداری شناسایی کرد. یکی از اطلاعات اصلی مورد استفاده در این مدل ها سود حسابداری می‌باشد.

پیش بینی سود حسابداری و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیر باز مورد علاقه سرمایه گذاران ، مدیران ، تحلیل گران مالی ، محققین و اعتبار دهندگان بوده است . این توجه ناشی از استفاده از سود در مدل های ارزیابی سهام ( ارتباط مفروض بین سود و جریانات نقدی ) ، کمک به کارکرد کارای بازار سرمایه ( ارتباط مفروض بین تغییرات سود و تغییرات قیمت سهام ) ارزیابی توان پرداخت ( سود سهام، بهره و سایر تعهدات )، ارزیابی ریسک ، ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی و مباشرت مدیریت، ارزیابی نحوه انتخاب روش‌های حسابداری توسط مدیریت و استفاده از پیش‌بینی‌های سود در تحقیقات اقتصادی، مالی و حسابداری می‌باشد.

با پذیرش این پیش فرض که پیش‌بینی سود برای تصمیم‌گیری سودمند و مرتبط به مدل‌های تصمیم‌گیری است و با قبول الگوی سودمندی در تصمیم‌گیری و مدل تصمیم (کسانی که این الگو را برگزیده اند موضوع اصلی حسابداری را فایده اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری می دانند و به استفاده از تکنیک های تجربی برای تعیین توان پیش بینی اقلام منتنحی از اطلاعات ، گرایش دارند) سؤال این است که آیا بر اساس اطلاعات حسابداری موجود می توان سود آتی واحد اقتصادی را پیش بینی نمود ؟ (پارسائیان،۱۳۸۱،ص۳۹۶-۳۹۳)۱.

به دلیل تفرق دیدگاه  سود و زیان در چهار دهه  قبل ، اکثر تحقیقات انجام شده عمدتاً با این اعتقاد که سود اصلی ترین اطلاعات ارائه شده درصورت های مالی است، به بررسی رفتار سود حسابداری و پیش بینی سود آینده بر اساس ارقام سود گذشته پرداخته است (بلو،۱۹۸۷،ص۱۹۲-۱۵۳) ۲.

با توجه به آن که تهیه اطلاعات سودمند برای پیش‌بینی ) هیئت استانداردهای حسابداری مالی ضمن بر شمردن قدرت پیش بینی به عنوان یکی از ویژگی‌های کیفی لازم برای اطلاعات حسابداری آن را کیفیتی از اطلاعات تعریف می کند که به استفاده کننده یاری می دهد احتمال پیش بینی صحیح نتایج و پیامدهای رویدادهای گذشته و حال را افزون نماید( رویدادهای اقتصادی از اهداف عام حسابداری است در این  میان، پیش بینی سود همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده است.

زیرا از متعیرهای مؤثر بر قضاوت ها و تصمیم گیریهای استفاده کنندگان و عاملی مهم در کارآیی بازارهای سرمایه به حساب می آید . از اینرو بخش چشم گیری از پژوهش‌ها به پیش‌بینی سود حسابداری و مقایسه میزان دقت راههای مختلف پیش بینی سود اختصاص یافته است یکی از محورهای اصلی مطالب این مقاله پیش بینی سود است.

۲-۲٫ تعریف سود

آدام اسمیت، اقتصاد دان مشهور اسکاتلندی ، نخستین شخصی بود که سود را این گونه تعریف کرد:

سود مبلغی است که مصرف آن آسیبی برسرمایه وارد نمی‌کند(هندریکسون،۱۹۹۲،ص۸۱)[۳]. سرجان هیکس،اقتصاد دان انگلیسی وبرنده جایزنوبل با بیانی دقیق ترسود را این گونه تعریف کرد : سود مبلغی است که شخص طی یک دوره زمانی مصرف کند وثروتش درپایان دوره همانند اول دوره باشد (همان منبع،ص۲۸۲)۲.

هر چند حسابداران از تعاریف اقتصادی سود پشتیبانی می کنند اما برای اندازه گیری سود به تعاریفی روی آورند که بیشتر جنبه ی عملیاتی دارد تا جنبه نظری. ذیلاً  تعاریف ارائه شده ازسود به وسیله مراجع رسمی و دوتعریف از فرهنگ حسابداری کوهلر به ترتیب بیان شده اند : .« سود … مبلغی است که از کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته ، سایر هزینه ها . زیانهای غیر عملیاتی از درآمدها یا درآمدهای عملیاتی حاصل می شود …» ( کمیته ترمینولوژی، ۱۹۵۵)۳ .

« سود (زیان) خالص مازاد(کسر) درآمد برهزینه دریک دوره حسابداری است… » (هیأت اصول حسابداری)

« سود جامع تغییر در خالص دارائی های یک واحد انتفاعی طی یک دوره بر اساس معاملات و سایر رویدادها و شرایطی است که منشأ آن مالکان نباشند (هیئت استانداردهای حسابداری مالی،۱۹۸۰)۴ پول یا معادل پول تحصیل شده یا تحقق یافته طی یک دوره  حسابداری است که جمع خالص دارائی ها را در پایان دوره حسابداری در مقایسه با آغاز دوره افزایش می دهد و حاصل از فروش و ارائه هر نوع کالا یا خدمات ، کمیسیون ها ، بهره ، هدایا ، بازیافت خسارتها است ».

« باقی مانده درآمد پس از کسر هزینه فروش و عملیات و سایرهزینه ها (= سود خالص ) » .

[۱]– AICPA ,1970, Par 71

[۲]– A.R Bel Kaoui,1993,PP.175-178

۴– E. S. Hendrkson,1982, PP. 14-16

۲– B. Lev ,1987,PP. 153-192

[۳]– Hendriksen 1992 . P- 81

۴ – Link and Woelfel 1989 .P . 355

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق مدیریت سود و فلسفه و شیوه ها و انگیزه های آن و جنسیت مدیران و تأثیر آن در شخصیت مدیران و الگوهای مدیریتی
 • تحقیق سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه ، ریسک عدم پرداخت، مفاهیم سود ، سود غیرمنتظره و بازده غیر منتظره
 • تحقیق مفاهیم مختلف سود و مدیریت سود و کیفیت حسابرسی و تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی
 • تحقیق هموارسازی سود و ارزش افزوده اقتصادی و مفاهیم آن
 • تحقیق مفاهیم سود وانواع کیفیت سود و اقلام تشکیل دهنده کیفیت سود و ارتباط بین کیفیت سود و فروش،بازده داراییها ونسبت بدهی ها
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.