تحقیق کاشت سیر و اثرتاریخ و تراکم کاشت بر رشد سیر

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق کاشت سیر و اثرتاریخ و تراکم کاشت بر رشد سیر دارای ۳۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-۱مقدمه    ۴
مروری بر پژوهش های پیشین    ۷
منابع    ۲۸

منابع

خواجه‌پور م.ر. ۱۳۸۸٫ اصول و مبانی زراعت. نگارش سوم. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان. چاپ دوم. ۶۵۴ ص.

سالاری ب، وکیلی س.م.ع، کدوری، م.ر. ۱۳۹۰٫ بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته برعملکرد گیاه سیر در شهرستان کرمان. همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، آبان ۱۳۹۰

سرمدنیا، غ. و کوچکی، ع.، ۱۳۷۲٫ فیزیولوژی گیاهان زراعی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

صمصام شریعت، ه. ۱۳۷۴٫ پرورش و تکثیر گیاهان دارویی،انتشارات مانی.

خیرخواه م.، و دادخواه ع. ۱۳۸۸٫ مطالعه فنولوژی موسیر(Allium altissimum) و بررسی چگونگی زراعی کردن آن. پژوهش و سازندگی، ۸۲: ۲۸-۱۹٫

دارابی، ع. و دهقانی، ع.، ۱۳۸۹٫ اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و شدت بیماری زنگ در سیر انتخاب شده رامهرمز در منطقه بهبهان، مجله به زراعی نهال و بذر، جلد ۲-۲۶، شماره ۱٫

دارابی، ع.، کاشی، ع.، بابالار، م. و خدادادی، م.، ۱۳۸۸٫ تعیین آستانه طول روز و درجه حرارت تجمعی برای تشکیل سوخ و آنالیز رشد رقم‌های پیاز. مجله علوم باغبانی ایران، دوره ۴۰، شماره ۴٫

اوزونی دوجی، ع.، اصفهانی، م.، سمیع‌زاده لاهیجی، ح.ا. و ربیعی، م. ۱۳۸۶٫ اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر شاخص‌های رشد و کارایی مصرف تابش دو رقم کلزای بدون گلبرگ و گلبرگ‌دار. مجله علوم زراعی، جلد ۹(۴):۳۸۲-۴۰۰٫

کافی م.، رضوان بیدختی ش.، و سنجانی س. ۱۳۹۰٫ اثر زمان کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه موسیر( Allium altissimum Regel) در شرایط آب و هوایی مشهد. نشریه علوم باغبانی، ۲۵: ۳۱۹-۳۱۰٫

Ghosheh HZ. 2004. Single Herbicide Treatments for Control of Broadleaved Weeds in Onion (Allium cepa L.). Crop Prot, 23: 539–۵۴۲٫

Grichar WJ, Brent AB, Kevin DB. 2004. Effect of Row Spacing and Herbicide Dose on Weed Control and Grain Sorghum Yield. Crop Prot,23: 263–۲۶۷٫

Vinson JA, Hao Y, Su X, Zubik L, 1998. Phenol antioxidant quantity and quality in foods: vegetables. J. Agri. Food Chem, 46: 3630–۳۶۳۴٫

Waterer, D. D. R. 2001. Garlic production on prairies. University of Saskatchewan. HortSciense 32: 1102-1104.

Williams V.L. 1996. The witwaterrand muti trade. Veld and Flora, 82: 12-14.

۱-۱مقدمه

گیاهان دارویی یکی از منابع بسیار ارزشمند در گستره وسیع منابع طبیعی ایران هستند که در صورت شناخت علمی، کشت، توسعه و بهره برداری صحیح می توانند نقش مهمی در سلامت جامعه، اشتغالزایی و صادرات غیر نفتی داشته باشند. رویکرد جهانی به استفاده از گیاهان دارویی و ترکیبهای طبیعی در صنایع دارویی، آرایشی _ بهداشتی و غذایی و بدنبال آن توجه مردم، مسئولین و صنایع داخلی به استفاده از گیاهان دارویی و معطر نیاز مبرم به تحقیقات پایه ای و کاربردی وسیعی را در این زمینه نمایان می سازد. (امیدبیگی،۱۳۷۶)

سیر[۱]  در میان آلیوم های خوراکی دومین محصول مهم بعد از پیاز می باشد و به عنوان سبزی، ادویه و دارو مورد استفاده قرار می گیرد . تولید جهانی سیر ۱۲ میلیون تن می باشد که از سال ۱۹۸۶ تا سال ۲۰۰۶ افزایش دو برابری داشته است . بیشترین سطح زیر کشت و تولید به کشور چین با ۴۸۹۲۰۰ هکتار و ۶/۶ میلیون تن تعلق دارد .(Anon, 2007)سیر دارای خواصی همچون قدرت ضدعفونی کنندگی، حشره کشی،ضدباکتریایی، ضدقارچی، ضدسرطانی و پایین آورنده قند و چربی خون می باشد که ناشی از وجود موادی مانند سینسیترین، پروتئین، فیبر، چربی، ویتامین های C ،B ،A  و قندهای طبیعی مقدار زیادی از ریز مغذی ها (مس، آهن، قلع، کلسیم) می باشد .(Bayat and Nosrati, 2001)

سطح زیر کشت سیر در ایران متغیر بوده و در سالهای اخیر حدود ۱۸۰۰۰-۱۲۰۰۰ هکتار با میانگین تولید ۸-۶ تن در هکتار گزارش شده است. استان همدان از جمله مناطق مستعد کشت سیر در ایران است که تاریخ کاشت مرسوم ان در منطقه همدان بین ۱۵ الی ۳۰ آبان ماه می باشد که با توجه به تاریخ برداشت سیر در منطقه که بین ۲۰ الی ۳۰ تیر ماه می باشد امکان کشت دوم نیز مهیا می باشد. سطح زیر کشت سیراستان همدان در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ حدود ۲۸۵۲ هکتار و میزان تولید استان ۲۴۳۱۹ تن و میانگین عملکرد آن ۹ تن در هکتار بود . علت عملکرد بالاتر سیر در این استان نسبت به میانگین کشور پوشش مناسب برف بر روی محصول در زمستان می باشد. از سوی دیگر بارندگی کافی در بهار و دمای مطلوب روز و شبهای خنک در تابستان که موجب رشد مطلوب سیر در همدان می گردد از عوامل این برتری می باشد .(Nosrati, 2004) سیر سفید همدان دارای ده توده محلی می باشد که در بین این توده ها بر اساس سلکسیون منفی شدید و گزینش تک بوته های برتر، توده علی آباد برتری نسبی از خود نشان داد. .(Abadi et at., 2009)

یکی از مهمترین عوامل مدیریت زراعی موثر بر عملکرد و دیگر خصوصیات زراعی تاریخ کاشت می باشد .(Sarmadnia and Koucheki, 2001)

آزمایشات انجام گرفته در خصوص زمان کاشت حاکی از آن است که در تاریخ کاشت های مناسب حداکثر عملکرد به دست می آید، زیرا با توجه به رطوبت مناسب خاک و درجه حرارت مطلوب گیاه از رشد بهتری برخوردار می گردد (.(Khajehpour, 1992

تاریخ کاشت سیر در یک منطقه بایستی طوری تنظیم شود که حداقل شیوع آفات مکنده را در مرحله رشد گیاه که در حال سیر بندی است داشته باشیم . بهترین روش مبارزه با آفات سیراجرای اصول بهزراعی مانند کشت به موقع وکاشت ارقام مقاوم و زودرس می باشد.(Khajehpour, 1992)

با تأخیر در کاشت و کوتاه شدن دوره رشد در نهایت عملکرد به طورمعنی داری کاهش یابد.

تاریخ کاشت مطلو ب بستگی به رقم، منطقه، تراکم و شرایط محیطی دارد. برخی محققین معتقدند در تاریخهای مختلف کاشت شرایط محیطی مانند طول دوره رشد، طول روز، دما وعواملی مانند رطوبت قابل دسترس با یکدیگرتفاوت دارند، به علاوه کاهش رشد رویشی باعث کاهش عملکرد در کشت دیر هنگام

می شود . تاریخ کاشت بر تمام شاخص ها از جمله عملکرد سیر، شاخص برداشت، ارتفاع گیاه و تعداد برگ تأثیر معن ی داری  می گذارد .

تأخیر در کاشت موجب کاهش دوره رشد و کاهش شاخص سطح برگ، کاهش وزن خشک و سرعت رشد محصول می گردد.

کاشت به هنگام، موجب افزایش ماده خشک می شود زیرا تکمیل پوشش گیاهی و جذب نور بیشتر و روند تجمع مواد فتوسنتزی تسریع می گردد و گیاه بهتر می تواند از منابع محیطی موجود بهره ببرد .(Sarmadnia and Koucheki, 2001)

به عقیده پولر و سایمون (Pooler and Simon, 1998) در کشت پائیزه تجمع ماده خشک افزایش می یابد و در کشت بهاره تجمع ماده خشک کاهش می یابد . در گزارش واترر(Waterer, 2001) مقایسه کاشت پائیزه و بهاره ازنظر رشد گیاه و کارائی مصرف آب نشان داد کارائی مصرف آب در کشت پائیزه نسبت به بهاره افزایش داشته است . کاشت سیر در فصل بهار در مقایسه با کاشت پائیز ۱۶% کاهش عملکرد داشت و عملکرد کل و قابل فروش در کشت پائیزه دو برابر کشت بهاره بود و بر این اساس کشت پائیزه سیر توصیه می شود .

در آزمایشی که در منطقه بیانکو پیشاور پاکستان توسط جمروز و همکاران (Jamroz et al, 2002) انجام شد چهار تاریخ کاشت اول نوامبر (۱۱ آبان) ، ۱۵ نوامبر (۲۵ آبان) ، ۳۰ نوامبر (۱۰ آذر) و ۱۵ دسامبر (۲۵ آذر) مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج نشان داد بیشترین عملکرد از تاریخ کاشت ۱۵ نوامبر (۲۵ آبان) حاصل گردید . در ایالت کالیفرنیای آمریکا سیر در اوایل پائیز (سپتامبر یا اوایل اکتبر ) کاشته می شود و نتایج بدست آمده از این منطقه نشان می دهد که عملکرد بالا با کشت زود هنگام پائیزی ارتباط دارد.

کاشت سیر در اواخر زمستان (فوریه یا مارس) می تواند تحت شرایط ویژه ای در مناطق سردسیر انجام گیرد . در این نوع کشت رشد و تحریک سرمایی باید به اندازه کافی باشد و گرنه این کاشت دیر هنگام سبب تولید سیر به نحو مناسب نمی شود چون که ممکن است بوته ها سرمای مورد نیاز زمستانه جهت سیربندی را دریافت ننمایند ( .(Rabinowitch, 1999

در آزمایشی که در کشور استونی توسط مادیسا و مایدمور ((Madisa and Midmore, 2002انجام شد دو واریته سیر در شش تاریخ کاشت با فاصله ده روز در پائیز از اول سپتامبر تا اواخر نوامبر کشت شدند . در طول دوره رشد، میزان خسارت زمستانه، صفات رویشی گیاه (تعداد برگها، ارتفاع گیاه و قطر ساقه گیاه) عملکرد و کیفیت آن اندازه گیری شد . نتایج نشان داد که تاریخ کاشت ۱۵ سپتامبر تا ۱۵ اکتبر در صورتی که میانگین دمای روزانه بطور ثابت زیر صفر درجه باقی بماند بالاترین عملکرد را خواهد داشت.

[۱] Allium sativum L.

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.