تحقیق گردشگری در جهان و ایران و گردشگری فرهنگی و درک مردم‌شناسی گردشگری

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق گردشگری در جهان و ایران و گردشگری فرهنگی و درک مردم‌شناسی گردشگری دارای ۵۵ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-۱-پیشینه گردشگری در جهان:    ۴
۱-۱-۱-دوران باستان    ۴
۱-۱-۲-قرون وسطی    ۴
۱-۱-۳-رنسانس    ۵
۱-۱-۴-انقلاب صنعتی و بعد از آن    ۵
۱-۲-پیشینه گردشگری در ایران    ۶
۱-۳-تعریف و مفاهیم گردشگری    ۷
۱-۳-۱- تعریف گردشگری    ۷
۱-۳-۲- اهمیت گردشگری    ۸
۱-۳-۳- تعریف گردشگر    ۸
۱-۴-سازمان جهانی گردشگری (WTO)    ۹
۱-۴-۱-منابع آماری سازمان جهانی گردشگری (WTO)    ۱۲
۱-۵-مدیریت گردشگری    ۱۴
۱-۶-اهمیت برنامه ریزی در گردشگری    ۱۵
۱-۶-۱-فواید برنامه‌ریزی گردشگری ملی و منطقه‌ای    ۱۶
۱-۷-انواع گردشگری:    ۱۷
۱-۷-۱-گردشگری فرهنگی    ۲۰
۱-۷-۱- ۱-پیشینه گردشگری فرهنگی    ۲۱
۱-۷-۱-۲- تعریف گردشگر فرهنگی    ۲۳
۱-۷-۱-۳- اهمیت گردشگری فرهنگی    ۲۴
۱-۷-۱-۴-  دلایل مسافرت فرهنگی    ۲۴
۱-۷-۱-۵- گردشگری و فرهنگ    ۲۵
۱-۷-۱-۶-  ارزیابی گردشگری فرهنگی    ۲۶
۱-۷-۱-۷- گردشگری فرهنگی و جامعه    ۲۸
۱-۷-۱-۸- گردشگری فرهنگی؛ صلح جهانی و امنیت    ۲۸
۱-۷-۱-۹- نقش گردشگری فرهنگی    ۳۰
۱-۷-۱-۱۰ گردشگری فرهنگی و صنایع دستی    ۳۰
۱-۷-۱-۱۱- سازمان‌های گردشگری فرهنگی    ۳۱
۱-۷-۱-۱۲- جاذبه‌های فرهنگی    ۳۲
۱-۷-۱-۱۳- فرهنگ و گردشگری فرهنگی    ۳۲
۱-۷-۱-۱۴-اهداف گردشگری فرهنگی    ۳۵
۱-۷-۱-۱۵-آثار گردشگری فرهنگی    ۳۹
۱-۸-درک مردم‌شناسی گردشگری    ۴۲
۱-۸-۱-ریشه‌های مردم‌شناسی گردشگری    ۴۳
۱-۸-۲-موضوعات اصلی در مردم‌شناسی گردشگری    ۴۷
۱-۸-۳-رهیافت‌های مطالعات مردم‌شناسی گردشگری    ۴۸
۱-۸-۴-نقش جهانگردی در گسترش و تعمیق دیدگاه‌های مردم‌شناسی    ۵۰
۱-۸-۵-نقش مؤلفه‌های مردم‌شناسی در جذب گردشگری    ۵۲
فهرست منابع:    ۵۴

منابع:

گی,چاک. وای، ترجمه پارسیان، علی و اعرابی، محمد (۱۳۸۵ ).جهانگردی در چشم اندازی جامع

مجید زاده، یوسف(۱۳۷۹). ت‍اری‍خ‌ و ت‍م‍دن‌ ب‍ی‍ن‌ال‍ن‍ه‍ری‍ن‌، تهران: مرکز علامه طباطبایی

چاک وای گی با همکاری ادآرد و فایوسولا،ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی، تهران:ناشر دفتر پژوهش‌های فرهنگی

دیبایی، پرویز (۱۳۸۰). شناخت جهانگردی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی

نیازی و همکاران (۱۳۹۰) . مردم شناسی جهانگردی، تهران: انتشارات

آریان پور، علیرضا (۱۳۶۵). تهران: نشر فرهنگسرا، چاپ اول

آلن، بیرو (۱۳۶۴). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه: باقر ساروخانی، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول

الوانى، سید مهدى(۱۳۷۳). اصول و مبانى جهانگردى، تهران: انتشارات بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامى

الوانی، مهدی(۱۳۷۶). جهانگردی، اثر پذیری یا اثر گذاری فرهنگی، مجموعه مقالات نخستین همایش جهانگردی و جمهوری اسلامی ایران، کیش: جلد ۲

هال، جیمز (۱۳۸۰). فرهنگ نگاره ای نمادها در هنر شرق و غرب، ترجمه: رقیه بهزادی، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ اول

یونی فیس ، پریسیلا ترجمه محمود عبدالله زاده (۱۳۸۰). مدیریت گردشگری فرهنگی، تهران:دفتر پژوهشهای فرهنگی، ویرایش اول، چاپ دوم

افخمی،‌ بهروز(۱۳۸۶). مقدمه‌ای بر ارتباط باستان‌شناسی­وگردشگری فرهنگی، تهران:‌ انتشارات عیلام

افشاریان، بهرام،‌ و زاهدی، محمد(۱۳۸۴). شناخت گردشگری، انتشارات چهار باغ

امداد، حسن (۱۳۳۹).شیراز در گذشته و حال، شیراز: انتشارات اتحادیه مطبوعاتی فارس، چاپ اول

پاپلی یزدی، محمد حسین‌و مهدی سقایی(۱۳۸۵). گردشگری (ماهیت و مفاهیم)، انتشارات سمت

پیتر.م. برنز، ترجمه‌هاجر هوشمندی(۱۳۸۵).درآمدی بر مردم‌شناسی گردشگری، تهران: ناشر سازمان میراث فرهنگی

پیتر، هاگت ترجمه شاپور گودرزی نژاد (۱۳۷۳).جغرافیای ترکیبی نو، تهران: انتشارات سمت، جلد اول

خاکساری، علی(۱۳۷۷). مدیریت و اقتصاد حمل ونقل وصنعت جهانگردی،تهران: موسسه آموزش، مطالعات و مشاوره سیاحتی.

دورتیه، ژان فرانسوا (۱۳۸۲). علوم انسانی گستره شناخت‌ها ،ترجمه: مرتضی کتبی، جلال الدین رفیع فر، ناصر فکوهی، تهران : نشر نی

پیشینه گردشگری در جهان:

۱-۱-۱-دوران باستان

گردشگری در طول تاریخ همواره مورد توجه بوده است. به همین منظور حکومت‌ها از آن پشتیبانی وحمایت می‌کردند، احداث جاده‌ها و کاروان‌سراها به منظور توسعه گردشگری و مسافرت بوده و حکومت‌های قدرتمند دوران باستان چون ایران، چین و روم هر کدام در این زمینه گام‌های استواری را برداشته‌اند، گرچه مسافرت‌های دنیای باستان را نمی‌توان به شکل گردشگری امروزی دانست. برگزاری مراسم مذهبی در مکان‌های مقدس مهم‌ترین عامل سفر بوده است و زیگورات‌ها و معابد، از دور دست‌ها مردم را برای زیارت جذب می‌کردند. (چاک، وای. گی. ۱۳۷۷، ص۳۷(

۱-۱-۲-قرون وسطی

سال‌های میان قرن پنجم تا چهاردهم میلادی دوران قرون وسطی را تشکیل می‌دهد. در این دوره مسافرت و تجارت رونق خود را از دست داد زیرا جاده‌ها تقریباً از بین رفته و شرایط مسافرت بسیار مشکل و خطرناک شده بود، در طی این دوره کلیساهای مسیحی نخستین انگیزه را برای مسافرت به وجود آوردند زیرا صومعه‌های زیادی در نقاط مختلف پراکنده بوده و راهبان و کشیشان مسیحی مردم را به زیارت این مکان‌ها تشویق می‌کردند. در این زمان مسیحیان بیشتر به بیت‌المقدس و روم مسافرت می‌کردند و با وجود این که این مسافرت‌ها اساس و رنگ مذهبی داشت، مسافرت‌های تفریحی و اجتماعی هم محسوب می‌شد. در نیمه دوم سده سیزدهم، مارکوپولو از اروپا به آسیا سفر کرد. نخستین سند در مورد مسافرت‌های دسته جمعی (کاروان‌های زیارتی) مربوط به سده پانزده است که در ونیز این کاروان‌های زیارتی مردم را به بیت‌المقدس می‌بردند.(چاک، ۱۳۷۷، ص ۳۸).

۱-۱-۳-رنسانس

دوره رنسانس از سده چهاردهم تا هفده میلادی را شامل می‌شود. در این دوره بیشترین هدف مسافرت کسب دانش و تجربه آموزی بود. بیشتر سفرهای باستان‌شناختی و فرهنگی که با هدف پی بردن به ریشه فرهنگ‌ها و ملیت‌ها صورت می‌گیرد، در این دوره اتفاق افتاده است. با شروع گردشگری فرهنگی و آگاهانه در این دوره است که علم  باستان‌شناسی بنیان نهاده می‌شود. و تاریخ نگاری بر پایه اسناد و مدارک باستان‌شناختی پایه‌گذاری می‌شود. در این دوره خود آگاهی تاریخی و انگیزه یافتن هویت، مردمان مغرب زمین را به شرق کشاند تا بلکه بتوانند هویت و شناسنامه خود را در خرابه‌های بجا مانده از شرق جستجو کنند.(ویکی پدیا)

۱-۱-۴-انقلاب صنعتی و بعد از آن

انقلاب صنعتی که دورهای میان سالهای ۱۷۵۹ تا ۱۸۵۰ بود پایه و اساس گردش‌های دسته جمعی را بنیان نهاد (دیبایی، ۱۳۷۱: ۸۰). و باعث تغییرات عمیق اقتصادی و اجتماعی شد. با پدید آمدن ماشین‌ها، قطار و کشتی‌های که با نیروی بخار کار می‌کردند، تغییرات اجتماعی به تغییر مشاغل منجر شد که افزایش طبقات مرفه اجتماعی را به صورت نسبی به دنبال داشت و این طبقه توان بیشتری یافت تا بیشتر به تفریح و مسافرت برود.

در پنجاه سال اخیر، گردشگری به پدیده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شگفتی تبدیل شده است. بزرگی این پدیده را می‌توان در نرخ رشد متوسط چهار و نیم درصد تعداد کل گردشگران بین‌المللی که بنابر آمار WTO  از ۷۵۰ میلیون نفر در سال ۱۹۹۵ به ۸۵۰ میلیون نفر در سال ۲۰۰۶ رسیده است، دریافت. بنابر پیش‌بینی سازمان جهانی گردشگری این تعداد تا سال ۲۰۱۰ به بیش از ۹۳۷ میلیون نفر خواهد رسید و ده برابر این تعداد هم از مزایای گردشگری در کشورهایشان بهره خواهند برد.(سازمان جهانی گردشگری (wto)).

گردشگری در آینده در دو بعد ملی و بین‌المللی ادامه خواهد یافت. اهمیت گردشگری برای کشورها نقشی حیاتی ایفا می‌کند و از این به بعد هم، بیشتر نمود پیدا خواهد کرد. کشورها به خاطر اقتصاد و برای ارز خارجی و سرمایه گذاری خارجی و اشتغال به گردشگری اهمیت می‌دهند. گردشگری رتبه اول صنعت در «توافق کلی در تجارت و خدمات» خواهد بود..

سازمان جهانی گردشگری پیش‌بینی می‌نماید تا ۲۰۲۰ میزان گردشگران بین‌المللی در دنیا به رقم ۶/۱ میلیارد نفر برسد. چیزی که باید مورد اهمیت و دقت نظر واقع شود، عدم توسعه گردشگری در ایران، با وجود پتانسیل‌های قوی طبیعی و فرهنگی و باستان‌شناختی است. در حال حاضر تحرک و پویایی خاصی در گردشگری ایران بچشم نمی‌خورد، همچنین استراتژی و هدف مشخصی هم برای آینده دیده نمی‌شود. به عقیده صاحب نظران این حوزه، گردشگری به تنهایی نمی‌تواند راه مطمئن خروج ایران اسلامی از بن‌بست‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشد. بر اساس مطالعات نظری و میدانی و مصاحبه با گردشگران خارجی که در سال ۱۳۸۰ صورت گرفته، به عوامل موثر در توسعه گردشگری در دنیا و موانع توسعه گردشگری در ایران، از نگاه گردشگران می‌پردازیم.(همان)

۱-۲-پیشینه گردشگری در ایران

مردمان پیش از تاریخ به دنبال یافتن غذا، پناهگاه‌ها و سکونت‌گاه‌های امن، همیشه در حال مسافرت بودند. در دوره‌های متاخرتر تبادلات تجاری که حاصل مسافرت به نقاط دور دست بوده، امری اثبات شده است و در محوطه‌های باستان‌شناختی پیش از تاریخ نمونه‌های فراوانی از آثار بسیاری دیده شده که بومی محل نبوده و از مکان‌های دیگر تجارت شده است. در گنج تپه در لایه D که مربوط به هزاره هشتم قبل از میلاد است، صدف مربوط به شکم پای[۱] که از خلیج فارس یا اقیانوس هند وارد شده بدست آمده است. در تپه علی کش دهلران که مربوط به هزاره هفتم قبل از میلاد است وجود مهره‌های مس نشان می‌دهد که از منطقه انارک یزد تجارت می‌شده است.باز وجود سنگ ابسیدین در علی کش در هزاره هفتم قبل از میلاد نشان می‌دهد که احتمالاً از حوالی دریاچه وان از آناطولی وارد شده است. گردشگری برای ارتباط تجاری یا به هر مقصود دیگر همواره وجود داشته است و برای دوره آغاز تاریخی [۲] نیز می‌توان شاهد آورد از جمله در تپه گارای بین‌النهرین وجود سنگ لاجورد نشان می‌دهد که از بدخشان ایران به آنجا برده شده است. (مجید زاده، ۱۳۶۶).  در دوره‌های تاریخی نیز گردشگری همواره مورد توجه بوده، حکومت‌ها نیز از طریق ایجاد و احداث راه‌ها و کاروانسرها به تسهیل آن کمک می‌کردند، نمونه‌های چون جاده شاهی و ابریشم در دوره‌های مختلف تاریخی و احداث چاپارخانه‌ها از این موارد هستند، در دوره ساسانیان در دو نقش برجسته طاق بستان یک نوع گردشگری تفریحی و شکار وجود دارد.در دوران بعد از اسلام نخستین کسی از مغرب زمین به ایران سفر کرد و شرح مسافرت‌های خود را در سفرنامه‌ای به رشته تحریر درآورد «بنیامین تودولایی» اسپانیایی است، سپس مارکوپولو و ادریکس و جوزافا بار بارو به ترتیب در قرون سیزدهم، و چهاردهم و پانزدهم به ایران سفر کردند. از مشرق زمین «ابوالقاسم محمد بن حوقل بغدادی» و سپس «ابن بطوطه» به ایران آمدند و در سفرنامه‌های خود از دیدنی‌های ایران یاد کردند. در بین سال‌های (۸۸- ۱۸۸۴) مادام دیولافوا و سایر باستان‌شناسان به ایران آمدند و در مورد آثار باستانی و تاریخی و سبک‌های معماری کتاب‌هایی نوشتند (دیبایی، ۱۳۷۱: ۸۰).

بررسی اسناد نشان دهنده این هستند که از (۱۳۵۷- ۱۳۰۱) به گردشگری در ایران توجه شده است. و در این مدت همچنین امکانات رفاهی و امنیتی تأسیس شده است. حتی وضعیت آب آشامیدنی مناطق و شهرها، راه‌ها و میهمان‌ خانه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله طرح‌ها و پیشنهادات ارایه شده در این اسناد، می‌توان طرح تأسیس سازمان راهنمای جهانگردان، اجرای طرح کاخ گلستان برای بازدید جهانگردان، طرح منطقه‌ای کرانه‌های دریای خزر، تأسیس سازمان توسعه جهانگردی، ایجاد دریاچه مصنوعی بین سی‌وسه پل و پل خواجوی اصفهان، اجرای طرح «ایرانوراما» برای ساخت ماکت آثار تاریخی در یکی از پارک‌های تهران و احداث تأسیسات پذیرایی در ارتفاعات شمال تهران اشاره کرد.(همان)

۱-۳-تعریف و مفاهیم گردشگری

۱-۳-۱- تعریف گردشگری

در فرهنگ وبستر گردشگری به سفری اطلاق می‌گردد که در آن مسافرتی به مقصدی انجام می‌گیرد. سپس بازگشت به محل سکونت را دربردارد (وبستر، ۱۹۸۸: ۱۲۱۸). فرهنگ لانگمن گردشگری را به عنوان مسافرت و تفریح برای سرگرمی‌معنا کرده است (لانگمن، ۱۹۸۸: ۱۷۱۲). در فرهنگ لاروس نیز گردشگری به معنای مسافرت برای تفریح آمده است (لاروس، ۱۹۹۱: ۳۰۴۷).

۱-۳-۲- اهمیت گردشگری

مسافرت عامل ارتباط و انتقال آگاهی و در نتیجه موجب ارتقاء آگاهی و بینش عمومی است و در غنی‌سازی فرهنگی ملت‌ها تاثیر زیادی دارد، و در رشد جهان بینی آن‌ها نقش مستقیم دارد. توجه به تمام ادیان الهی به ویژه دین مبین اسلام به موضوع سفر و سیاحت اهمیت موضوع را نشان می‌دهد و آیات و احادیث بی‌شماری آن را مورد توجه قرار داده‌اند که از آن جمله است:

سیروا فی‌الارض فانظروا کیف بدأ الخلق (سوره عنکبوت- قسمتی از آیه ۲۰)

[۱] . Olive

[۲] . proto- history.

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق گردشگری و دیدگاه ها و پیامدهای گردشگری شهری
 • تحقیق گردشگری و تبلیغات و نقش تبلیغات در گردشگری
 • تحقیق اهمیت گردشگری و رابطه ی گردشگری و اقلیم و سیستم اطلاعات جغرافیایی و شاخص های اقلیم آسایش
 • تحقیق گردشگری و انواع و دیدگاه های آن و روش‌های برنامه ریزی گردشگری و ارتباط گردشگری پایدارو توسعه پایدار واصول توریسم پایدار
 • تحقیق گردشگری و طبیعت گردی (اکوتوریسم) راهبردی مناسب در توسعه صنعت گردشگری و ارزیابی‌های توان اکولوژیک و روش های آن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.