تحقیق گردشگری و سرمایه گذاری خارجی و نقش حضور سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت گردشگری

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق گردشگری و سرمایه گذاری خارجی و نقش حضور سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت گردشگری دارای ۳۱ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲ -۱ مقدمه    ۴
بخش اول : گردشگری    ۵
۲ – ۲ تعریف گردشگری    ۵
۲- ۳  ابعاد مهم گردشگری    ۶
۲ – ۴  تاریخچه گردشگری در جهان و ایران    ۷
۲ – ۶ رابطه گردشگری و اقتصاد    ۸
۲-۷) جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد :    ۹
۲ – ۸گردشگری و اشتغال    ۱۰
۲-۹  تأثیر درآمدی گردشگری    ۱۱
۲ – ۱۰ جهانگردی و درآمد ارزی    ۱۱
۲-۱۱گردشگری و توسعه    ۱۲
بخش دوم : سرمایه گذاری خارجی    ۱۳
۲ – ۱۳ تاریخچه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران    ۱۳
۲ – ۱۴ اهداف سرمایه گذاری خارجی    ۱۶
۲ – ۱۵روش های دستیابی به سرمایه خارجی    ۱۶
۲ – ۱۶  فواید سرمایه گذاری مستقیم خارجی    ۱۷
۲-۱۶-۱ انتقال منابع ارزی به کشور میزبان :    ۱۷
۲-۱۶-۲ رشد و توسعه اقتصادی کشور :    ۱۷
۲-۱۶-۳ افزایش اشتغال و گسترش سرمایه انسانی :    ۱۸
۲ –۱۶-۴ انتقال تکنولوژی های تازه :    ۱۸
۲-۱۷ موانع و محدودیت ها در زمینه  FID در ایران    ۱۸
۲- ۱۸  سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صنعت گردشگری :    ۱۹
۲-۱۹ نقش حضور FDI  در صنعت گردشگری    ۲۱
۲-۱۹-۱ ) تغییر در الگوی مصرف :    ۲۱
۲-۱۹-۲) حوزه های حضور FDI    ۲۱
۲-۱۹-۳ )  FDI و منابع انسانی :    ۲۲
۲-۱۹-۴ FDI و بنگاه های محلی :    ۲۲
۲-۱۹-۵FDI  و تجارت خارجی و وابستگی    ۲۳
۲-۱۹-۶توزیع جغرافیایی FDI و صنعت گردشگری :    ۲۳
۲-۲۰عوامل موثر بر سرمایه گذاری در گردشگری    ۲۵
منابع    ۲۸

منابع

معصومی راد، رضا، ۱۳۷۸،((بررسی جامعه شناختی گردشگری ومانع توسعه آن دراستان))، دانشگاه گیلان.

نوربخش,مرتضی،اکبرپور،محمد،۱۳۸۹((نقش گردشگردی شهری در توسعه اقتصادی کلانشهرها))،ویژه نامه اقتصادشهری.

مشهودی ، بهزاد . گیلان ، ۱۳۸۹،”استان آخر مدخلی بر ایستایی ، پیشرفت و توسعه نایافتگی استان گیلان” ، نشریه گیله وا ، شماره ۲۸ .

یگانگی دستجردی ، وحید ، (۱۳۸۹) . « نگاهی به تجربیات موفق شهرداری تهران در ایجاد پیاده روهای تجاری- گردشگری در بافت های فرسوده ، راهبردی برای تسریع نوسازی »فصلنامه اطلاع رسانی ، آموزشی ، پژوهشی و تحلیلی اقتصاد و شهر ، سال دوم ، شماره ۶٫

عاقلی کهنه شهری،لطفعلی،۱۳۸۷،” چالش های سرمایه گذاری در گردشگری” ، مجموعه مقالات همایش ملی توسعه سرمایه گذاری در گردشگری ، تهران : دانشگاه تربیت مدرس.

عاقلی کهنه شهری، لطفعلی،۱۳۸۶،”چالش های سرمایه گذاری درایران”.

غلامی،علیرضا،۱۳۸۷،بررسی زمینه های مناسب برای سرمایه گذاری بخش تعاونی در فعالیتهای زیربنایی استان گیلان”، نشریه تعاون،شماره۱۹۴٫

زاهدی، شمس السادات، ۱۳۸۵،((مبانی گردشگری و اکوتوریسم پایدار)) انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول.

Shareef and McAleer,( 2005)”Managing Daily tourism Tax Revenue Risk for the Maldives”.School of  Economics and commerce؛university of Western Australia.

UNCTAD (2004) World Investment Report 2004.The Shift Toward Services (New York andGeneva: United Nations.

Moosa,I.A and B.Cardak(2009)”The Determinants of foreign direct investment ” Journal of Multinational Finncial Mangement .pp.47-83.

Alguacil M.Cuadros A. &V .Orts(2011),”Inward FDI and Growth: The Role of  Macroeconomic and Institutional Environment”, Journal of policy Modeling,vol .33,pp.481-496.

۲ -۱ مقدمه

صنعت گردشگری در ایران دارای مزیت نسبی بالایی است که در صورت دستیابی به جایگاه شایسته خویش می تواند به رشد اقتصادی ، بهبود اشتغال ، افزایش رفاه اجتماعی و موارد بسیار دیگری منجر گردد . قرائن مشهود از قبیل افزایش روزهای تعطیل ، درآمد ، طول عمر ، تکامل روز افزون صنعت هواپیمایی و راه آهن ، گسترش ارتباطات جهانی ، دورنمای جهانگردی و گسترش هر چه بیشتر آن را نوید می دهد . با انقلاب فناوری ، جهانگردی عصر سنت نیز متحول شده و گردشگری عصر مدرن پدیدار گشته است . در قرن بیست و یکم گسترش و پیشرفت فناوری موجب خواهد شد که وقت انسان بیش از پیش آزاد گردد ، ثروتش افزون شود و زمان بیشتری را صرف اوقات فراغت خود نماید . در واقع نیمه دوم قرن بیست و یکم را باید عصر صنعت گردشگری نام نهاد .بحث رایج امروز دنیا به این سمت در حال حرکت است که چه مکان ها و چه پدیده هایی هنوز در دنیا وجود دارد که انسان ها بیش از پیش ،  به دیدن آن رغبت نشان می دهند و حاضرند برای دیدن آن مخارجی را متحمل شوند و توقعات خود را از قبیل شرایط اقامت ، غذا و سایر موارد را به حداقل کاهش دهند اما می خواهند آنچه می بینند بر ذهن اثر گذار باشد . در این میان صنعت گردشگری از گزینه های مناسبی است که بدلیل پتانسیل بالای اقلیمی کشور ، جای توسعه و رشد بیشتری دارد .از طرفی توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش های گوناگون اقتصادی است . در واقع پروژه های اقتصادی باید تامین مالی شود . یکی از روش های مهم تامین مالی ، جذب سرمایه خارجی است . در سرمایه گذاری خارجی عوامل تولید همچون سرمایه ، تکنولوژی و سیستم های مدیریت مورد تاکید است . تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، بیانگر نقش تولید بین المللی در اقتصاد جهانی است . امروزه   سرمایه گذاری مستقیم خارجی را اهرم اصلی تکمیل اقتصاد بین المللی می شناسند و بیشتر کشورها سیاست باز بودن اقتصاد را دنبال می کنند . در این راستا ، یکی  از مهمترین آثار باز بودن اقتصاد عبارت است از افزایش جریان سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و سرمایه های مالی ، تسریع در رشد اقتصادی کشورها ، افزایش اشتغال و رفاه عمومی بویژه در مورد کشورهایی که حضور موثرتری در همگرایی جهانی دارند .باز بودن اقتصاد نه تنها به کشورها برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمک می کند بلکه موجب رشد بازرگانی آن ها می شود . سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صنعت گردشگری ، عامل مهمی که یک اقتصاد باز می تواند آن را جذب کند ، در سال های اخیر افزایش چشمگیر یافته است و چنین می نماید که این حرکت رو به جلو همچنان ادامه داشته باشد . همین موضوع توجه بیش از پیش سرمایه گذاری به این صنعت را سبب شده و گردشگری که چندان هم کسب و کاری جهانی شده به شمار نمی رود ، حسب شواهد به هدفی جذاب برای سرمایه گذاری خارجی مبدل می گردد .(Endo,2006,p:612)

 بخش اول : گردشگری

 ۲ – ۲ تعریف گردشگری

گردشگری به مجموعه فعالیتی اطلاق می شود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می افتد . این فرایند شامل هر فعالیتی از قبیل برنامه ریزی سفر، مسافرت به مقصد ، اقامت ، بازگشت و حتی یادآوری خاطرات آن نیز می شود . همچنین فعالیت هایی را که گردشگر به عنوان بخشی از سفر انجام می دهد نظیر خرید کالاهای مختلف و تعامل میان میزبان و مهمان را نیز در بر می گیرد . به طور کلی می توان هرگونه فعالیت و فعل و انفعالی را که در جریان سفر یک سیاحتگر اتفاق می افتد را گردشگری تلقی کرد.(Balaguer,2008,p:887)

این تعریف چهار مرحله از فعالیت مصرف کننده را دربر می گیرد :

اقدامات اولیه نظیر کسب اطلاعات ، پرس و جو از اقوام و دوستان ، نگه داری جا یا برنامه ریزی برای یک بازدید روزانه و آماده شدن برای سفر.

مسافرت به مقصد و بالعکس که احتمالا شامل توقف شبانه در مسیر نیز می شود .

فعالیت هایی که در مقصد انجام میشود و ممکن است به صورت یکنواخت و معین یا بسیار متنوع باشد.

فعالیت های بعد از سفر نظیر چاپ عکس و گفت و گو و بحث درباره تجارب سفر.

این مراحل متوالی نقطه آغاز خوبی برای تحلیل فعالیت گردشگری هستند و دیدگاه روشنی را درباره چگونگی و دلایل انجام سفر و نقطه نظرهای افراد درباره عوامل با ارزش هر سفر و همچنین نکات مهمی را درباره توانایی یک مقصد در جلب دوباره مشتری پیش روی ما قرار می دهند .همچنین برخی از صاحب نظران ، گردشگری را در قالب یک شبکه مبدا – مقصد مورد بررسی قرار داده اند .  برای مثال تعریفی از پیرس در رابطه با گردشگری را در زیر آورده ایم :گردشگری فعالیتی چند جانبه بوده و از آنجاکه در مراحل مختلف آن از مبدا تا مقصد ، خدمات گوناگونی درخواست و عرضه می شود از لحاظ جغرافیایی نیز پیچیده است . علاوه بر این احتمالا در کشور یا منطقه ای تعداد زیادی مبدا یا مقصد وجود دارد که اغلب آنها دارای هر دو خصوصیت حرکت (مبدا) و پذیرش(مقصد) هستند.(سقایی،۱۳۸۵،ص ۲۱)

۲- ۳  ابعاد مهم گردشگری

احترام به بیگانه و وضع مقررات مناسب آنان از زمان های قدیم مورد توجه بوده است در رم باستان ما قانون اقوام را سراغ داریم که به تنظیم روابط بین شهروندان و خارجیان می پرداخت . گردشگری دارای ابعاد مهمی است که ما باید در وضع قوانین جدید لحاظ کنیم :

الف ) بعد اقتصادی : ورود و اقامت جهانگردان باعث ورود ارز و تقویت مالی و اقتصادی کشور مان خواهد بود و هر چه ما در این زمینه فعالتر باشیم و جاذبه های بیشتری را ایجاد نماییم موجب ورود بیشتر گردشگران می شویم آنان با خود ممکن است طرح ها و ایده های مناسبی داشته باشند و یا مشتریان خوبی برای کالاهای ما باشند و یا حتی قصد مشارکت با تاجران ما را داشته با شند .که البته کارشناسان فن بهتر می توانند در این امر به بررسی بپردازند .(زاهدی,۱۳۸۵,ص ۴۳)

ب ) بعد فرهنگی : ورود اتباع خارجی به ایران مو جب تبادل فرهنگی میان ایرانیان و بیگانگان است یعنی آنان با آداب و رسوم و سنن ایرانی آشنا می شوند و نکات مثبت و منفی فرهنگ و تمدن ایرانی را به سرتاسر جهان می رسانند .

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق گردشگری و اثرات و عوامل موثر بر توسعه ی صنعت گردشگری و توریسم واشکال آن و اهمیت جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی منطقه
 • تحقیق ارزش ویژه ی برند و مفاهیم و تعاریف و ابعاد آن و مدل های مختلف ارزیابی برند و برندسازی مقصد گردشگری
 • تحقیق مراکز اقامتی و انواع تأسیسات اقامتی و گردشگری و انواع گردشگری و برنامه ریزی گردشگری
 • تحقیق گردشگری و ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) و اهداف و معیارها وروش ها و تکنیک های آن و ارتباط ارزیابی اثرات زیست محیطی و توریسم
 • تحقیق گردشگری روستایی و انواع و کاربرد آن و گردشگری روستایی در تجارب جهانی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.