تحقیق گردشگری و تبلیغات و نقش تبلیغات در گردشگری

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق گردشگری و تبلیغات و نقش تبلیغات در گردشگری دارای ۵۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱ مقدمه:    ۵
۲-۲مفهوم تبلیغات    ۶
۲-۳ توریسم چیست؟    ۷
۲-۴ تعریف گردشگری    ۹
۲-۴-۱ گردشگری طبق تعریف سازمان    ۹
۲-۵  سابقه‌ی تبلیغات تجاری در جهان    ۱۱
۲-۶ توسعه‌ی آژانس‌های تبلیغاتی    ۱۳
۲-۷ پیشینه گردشگری در جهان:    ۱۴
۲-۸ تاریخچه‌ی تبلیغات در ایران    ۱۶
۲-۹پیشینه گردشگری در ایران:    ۱۷
۲-۱۰ مدیریت در گردشگری    ۱۹
۲-۱۱ نقش تبلیغات در گردشگری    ۲۰
۲-۱۲ بازاریابی در گردشگری    ۲۱
۲-۱۳ اهمیت گردشگری    ۲۴
۲-۱۴ اهداف تبلیغات    ۲۵
۲-۱۵ فنون تبلیغات    ۲۷
۲-۱۶  الگوهای تبلیغ    ۲۹
۲-۱۷ انواع تبلیغات    ۳۰
۲-۱۸  انواع جاذبه‌های تبلیغ    ۳۳
۲-۱۹ اشکال عمده گردشگری    ۳۷
۲-۱۹- ۱- گردشگری تفریحی    ۳۸
۲-۱۹-۲- گردشگری درمانی    ۳۸
۲-۱۹-۳ گردشگری فرهنگی و آموزشی    ۳۸
۲-۱۹- ۴گردشگری اجتماعی    ۳۸
۲-۱۹-۵ – گردشگری ورزشی    ۳۸
۲-۱۹-۶ گردشگری مذهبی و زیارتی    ۳۹
۲-۱۹-۷ گردشگری بازرگانی و تجاری    ۳۹
۲-۱۹-۸  گردشگری سیاسی    ۳۹
۲-۲۰- عناصر گردشگری شهری    ۳۹
۲-۲۰-۱ عناصر اولیه گردشگری شهری    ۴۰
۲-۲۰-۲ عناصر ثانویه گردشگری شهری    ۴۰
۲-۲۱- پیامدهای گردشگری شهری    ۴۰
۲-۲۲ اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری شهری    ۴۱
۲-۲۳ اثرات اقتصادی گردشگری شهری    ۴۱
۲-۲۴- اثرات مثبت گردشگری بر محیط زیست    ۴۱
۲-۲۵-  اثرات منفی گردشگری بر محیط زیست    ۴۲
۲-۲۶ جایگاه ایران در صنعت گردشگری    ۴۲
۲-۲۷- پیشینه تحقیق    ۴۶
۲-۲۷-۱ پژوهش های داخلی    ۴۶
۲-۲۷-۲- سابقه ی پژوهش های خارجی    ۴۸
منابع    ۵۱

 منابع

 زورق، محمد حسن، ” مبانی تبلیغ “، ۱۳۶۸، انتشارات سروش

اربابی، علی محمد، “تبیلغات تجاری”، ۱۳۵۰، انتشارات دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، چاپ اول

سورین، ورنر و تانکارد، جیمز، ” کاربرد نظریه های ارتباطات”، ۱۳۸۱، ترجمه ی علیرضا دهقان، انتشارات دانشگاه تهران

سورین، ورنر و تانکارد، جیمز، ” کاربرد نظریه های ارتباطات”،۱۳۸۴، ترجمه ی علیرضا دهقان، انتشارات دانشگاه تهران

سورین، ورنر و تانکارد، جیمز، ” کاربرد نظریه های ارتباطات “، ۱۳۸۵، ترجمه ی علیرضا دهقان، انتشارات دانشگاه تهران

روستا، احمد و همکاران،” مدیریت بازار یابی تبلیغات “،۱۳۷۸، انتشارات سمت، چاپ دوم

روستا، احمد، ” تبلیغات برای صادرات، هشدار ها و راهکارها “، مجموعه مقالات اولین همایش صنعت تبلیغات ایران، ۱۳۷۹، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

روستا، احمد، ” تبلیغات آینده وآینده تبلیغات ایران “، مجموعه مقالات دومین همایش صنعت تبلیغات ایران، ۱۳۸۱، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

فروز فر، علی، ” اصول و مبانی تبلیغات بازرگانی “، ۱۳۸۲، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی

فروز فر، علی، ” اصول و فنون تبلیغات بازرگانی “، ۱۳۸۶، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی

فقیهی، ابوالحسن و مهدی کاظمی، ” زمینه های فرهنگی توسعه جهانگردی پایدار در ایران”، ۱۳۸۲، مجموعه مقالات بررسی سیاست ها و برنامه های توسعه جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علامه طباطبایی

قاسمی، فرید،” پیشینه و انواع آگهی ، (سال نمای وقایع آگهی در ایران)”، ۱۳۷۷، مجله ی رسانه، سال نهم، شماره ۴

کاتلر، فیلیپ و آرمسترانگ،گری، ” اصول بازاریابی “، ۱۳۸۰، ترجمه علی پارساییان، انتشارات آیلار

۲-۱ مقدمه:

((جهانگردی پدیده‌ای است چند بعدی که عوامل مختلفی چون شرایط عمومی کشور، ثبات اقتصادی و اجتماعی، امنیت داخلی، تقویت و گسترش زمینه های مختلف خدماتی از قبیل سیستم حمل و نقل، توسعه‌ی هتل‌ها، مراکز تفریحی و… در موفقیت آن سهم بسزایی دارند.))

« نگاهی به تاریخ گسترش جهانگردی در قرن بیستم نشان می‌دهد که پس از جنگ جهانی دوم جهانگردی به ویژه در اروپا از رشد صعودی و مداوم برخوردار شده است. از دید اقتصاددانان این رشد و تداوم که از مسافرت و انتقال بخشی از قدرت خرید مردم کشورهای مختلف به یکدیگر و به ویژه انتقال قدرت خرید از کشورهای مرفه به کشورهای فقیرتر ناشی می‌شود، به عنوان منبعی برای درآمد پدیدار شده است که می‌توان از آن به سود اقتصاد ملی کشورهای میزبان بهره گرفت. براساس این دیدگاه گسترش صنعت گردشگری در هر کشور  بخشی از گسترش ظرفیت‌های اقتصادی و افزایش کمی و کیفی موقعیت‌های شغلی و صنعتی است. بنابراین سهم آن را در توسعه‌ی ملی نمی‌توان نادیده انگاشت. این صنعت توان آن  را دارد که همواره با جلب جهانگردان بدون نیاز اساسی اولیه به سرمایه‌گذاری‌های کلان درآمد ایجاد کند و سودآور باشد.»

نتایج حاصل از تجارب کشورهای صاحب‌نام در این صنعت نشان می دهد که یکی از عوامل اساسی رکود گردشگری در ایران عدم اطلاع‌رسانی و تبلیغات مناسب در عرصه‌ی بین‌المللی است. فقدان تبلیغات مناسب موجب شده تا کشور ایران علیرغم دارا بودن توانمندی‌های بسیار برای جهانیان ناشناخته بماند. از این روی دغدغه‌ی پژوهشگر بر این است تا به بررسی تأثیر تبلیغات در جذب گردشگران خارجی به ایران بپردازد و شیوه‌ها و ابزار مناسب در این زمینه را شناسایی نماید. امید است نتایج حاصل از این پژوهش موجب ایجاد تحول، رشد و شکوفایی صنعت گردشگری و در نتیجه توسعه‌ی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور عزیزمان ایران گردد.

امروزه با گسترش روزافزون ارتباطات رسانه‌ای می‌توان از رسانه‌ها بخصوص رسانه‌های نوین در ابعاد گسترده برای توسعه‌ی صنعت گردشگری یاری جست. رسانه‌ها باتوجه به قدرت، اهمیت و توان خود به معرفی، شناسایی و ترغیب گردشگران برای سفر به مناطق خاص می‌پردازند.

لازمه اثرگذاری تبلیغات جهانی گردشگری آشنایی با ملل مختلف، فرهنگ، ارزشهاوباورها، اعتقادات، قوانین اخلاقی و رفتاری آنان است نیز برای دستیابی به اهداف توسعه گردشگری فراملی لازم است تا تبلیغات در زمینه‌ی گردشگری به شکلی علمی و  حرفه ای نهادینه شود.

 ۲-۲مفهوم تبلیغات

در منابع مختلف با توجه به نوع فعالیت، نوع مخاطب و اهداف گوناگون شرکت‌ها، سازمان‌ها و افراد، تعاریف بسیاری از سوی متخصصان ذکر شده است. تعاریف موجود در کتاب‌های عربی تحت عنوان «الاعلان» و در کتاب‌های انگلیسی تحت عنوان «Advertising» آمده است. کتب لغت فارسی نیز تبلیغ را رساندن پیغام یا خبر و همچنین امری را به دیگران شناساندن،  امری را خوب یا بد وانمود کردن و چیزی را زیاده از حد جلوه دادن تفسیر کرده‌اند. (اربابی، ۱۳۵۰، ۱۸)

تبلیغ از نظر لغوی به معنای رسانندگی است و مبلغ “رساننده‌ی پیام‌ها و آموزه‌های ویژه‌ی تبلیغی” است. (زورق، ۱۳۶۸، ۳۹)

فرهنگ و بستر تبلیغات را این‌گونه تعریف کرده است:

«تلاش برای ارائه‌ی آموزه‌ها،ایده‌ها، دلایل، شواهد یا ادعاها از طریق وسایل ارتباط جمعی برای تقویت هدفی یا مبارزه با ضد آن هدف می‌باشد.»

در منابع مختلف تعاریف دیگری از تبلیغات ارائه شده است که در ذیل می آید :

در کتاب «پژوهش در تبلیغ» تبلیغات عبارت است از:

«رساندن پیام به دیگران از طریق برقراری ارتباط به منظور ایجاد دگرگونی در بینش و رفتار او که بر سه عنصر اصلی پیام‌دهنده، پیام‌گیرنده و محتوای پیام مبتنی است.» (رهبر، ۱۳۷۱، ۸۰)

“دیفلور[۱]” و “دنیس[۲]” تبلیغ را شکل کنترل شده‌ای از ارتباطات می‌دانند که می‌کوشد مخاطب مورد نظر را به گرفتن تصمیم در جهت خرید محصول و یا نوع خدمات اقناع کند. اقناع از نظر این دو، اساس تبلیغ است.

به نظر “دان واتسون[۳]” تبلیغات عبارت است  از : “برون داده سازمان به صورت ارتباط غیر شخصی و پرداختن از طریق رسانه های مختلف به منظور آگاه سازی یا اقناع بخشی از مخاطبان تشکیل دهنده عامه به عنوان محیط سازمان”. این تعریف از دیدگاه سیستمی به تبلیغات پرداخته است. (محسنیان راد، ۱۳۷۹، ۲۶۶ )

احمد روستا تبلیغات بازرگانی را ارتباط و معرفی غیر شخصی محصول یا خدمات از طریق حامل های مختلف در مقابل دریافت وجه برای موسسات انتفاعی وغیر انتفاعی یا افرادی که به خوبی در پیام مشخص شده اند می داند.(روستا و همکاران، ۱۳۷۸، ۳۲۹)

در تعریفی دیگر  تبلیغات فن اثرگذاری بر عمل انسانی از راه دستکاری نمود گارها است که ممکن است شکل گفتاری، نوشتاری، تصویری یا موسیقیایی بگیرد.

اما در یک مفهوم کلی تبلیغات، رساندن پیام به دیگران از طریق برقراری ارتباط به منظور ایجاد تغییر و دگرگونی در دانش، نگرش و رفتار مخاطبان دانست.(سورین و تانکارد،۱۴۸،۱۳۸۵)

تبلیغات امروزه در دو زمینه استفاده می‌شود:

الف) تبلیغات بر سر محصول تولید شده یا خدمات ارائه شده (مانند شرکت‌های تولید کننده‌ی مواد غذایی)

ب) تبلیغات برای افراد (مانند تبلیغات برای انتخابات ریاست جمهوری یک کشور)

تأثیرات تبلیغات را می‌توان براساس بازخورد (فیدبک) یافت و ارزیابی کرد که آیا تبلیغات مؤثر بوده است یا نه.

۲-۳ توریسم چیست؟

واژه ی‌”توریسم[۴]” از دو بخش تشکیل شده است: از کلمه‌ی تور به معنای گشتن، سفر و مسافرت که ریشه‌ در لغت لاتین”Turns” به معنای دور زدن، رفت و برگشت بین مبدأ و مقصد و چرخش دارد که از یونانی به اسپانیایی، فرانسه و در نهایت به انگلیسی راه یافته است.

و “ایسم[۵]” پسوندی است که اشاره به مکتب یا اندیشه‌ای فلسفی، مذهبی، سیاسی، ادبی و… دارد. بنابراین توریسم یعنی مکتبی که پایه‌ی فکری آن سیاحت و گردشگری است (کاظمی، ۱۳۸۵، ۱۴)

۱٫Dieflor

۲٫Dennis

Dunn  watson. 1

Tourism 1.

Ism.2

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق گردشگری و اثرات و عوامل موثر بر توسعه ی صنعت گردشگری و توریسم واشکال آن و اهمیت جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی منطقه
 • تحقیق ارزش ویژه ی برند و مفاهیم و تعاریف و ابعاد آن و مدل های مختلف ارزیابی برند و برندسازی مقصد گردشگری
 • تحقیق مراکز اقامتی و انواع تأسیسات اقامتی و گردشگری و انواع گردشگری و برنامه ریزی گردشگری
 • تحقیق تعریف تبلیغات و مشتری و بانک و بانکداری الکترونیک و تاثیر تبلیغات بر جذب مشتری
 • تحقیق گردشگری و ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) و اهداف و معیارها وروش ها و تکنیک های آن و ارتباط ارزیابی اثرات زیست محیطی و توریسم
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.