تحقیق گیاه شناسی گل نرگس و اسانسها و کاربرد آن و کود نانوپتاس و نقش پتاسیم در میزان فتوسنتز گیاه

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق گیاه شناسی گل نرگس و اسانسها و کاربرد آن و کود نانوپتاس و نقش پتاسیم در میزان فتوسنتز گیاه دارای ۴۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-۱ مقدمه    ۴
۲-۱ تاریخچه گل نرگس در ایران    ۸
۲-۲  گیاه شناسی    ۸
۲-۳  اکولوژی و انتشار گونه های نرگس:    ۱۴
۲-۴  مورفولوژی و آناتومی:    ۱۵
۲-۵ خاک:    ۱۷
۲-۶  زمان و نحوه کاشت پیازها:    ۱۷
۲-۷  عملیات داشت:    ۱۸
۲-۸ اسانسها:    ۱۹
۲-۸-۱ مشخصات اسانس:    ۱۹
۲-۸-۲ کاربرد اسانسها:    ۲۱
۲-۸-۳ طبقه بندی ترکیبهای شیمیایی موجود در اسانسها    ۲۱
۲-۸-۴ ترکیبات الکلی    ۲۲
۲-۸-۵ ترکیبات آلدهیدی    ۲۲
۲-۸-۶ ترکیبهای کتونی    ۲۲
۲-۸-۷ ترکیبهای استری    ۲۲
۲-۸-۸ کتونها    ۲۲
۲-۸-۹ آزولونها    ۲۳
۲-۹-۱۰  ترپنوئیدها    ۲۳
۲-۹  تغذیه    ۲۴
۲-۱۰ پتاسیم:    ۲۴
۲-۱۱  نقش پتاسیم در میزان فتوسنتز گیاه:    ۲۷
۲-۱۲  نقش پتاسیم در انتقال مواد    ۲۷
۲-۱۳ کود نانو پتاس:    ۳۰
۲-۱۴ تنظیم کننده هایرشد    ۳۱
۲-۱۴-۱ سایتوکنینها:    ۳۱
۲-۱۴-۲ نقش بیولوژیکی سیتوکنینها:    ۳۲
منابع    ۳۸

 منابع

لولون پی یر و ویلد، روبردو.۱۳۶۹٫ مترجم: محمد حیاتی، بازارهای کشاورزی، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی

امید بیگی ر. ۱۳۷۴٫ رهیافت­های تولید و فراوری گیاهان دارویی. انتشارات فکرروز.

امید بیگی ر. ۱۳۷۸٫ رهیافت­ های تولید و فراوری گیاهان دارویی. انتشارات فکرروز(جلد اول).

خلیقی ا. ۱۳۸۲ . گلکاری.انتشارات فرهنگ معاصر.

معماران کاشانی م،  نادری ر.۱۳۷۵٫ اهمیت اقتصادی گل بریده، اولین کنگره انجمن باغبانی ایران.

نخعی ف، خلیقی ا، ناصری م.ع، آبرومند پ. ۱۳۸۸٫ بررسی اثر تنظیم کننده­های رشد گیاهی بر صفات مورفولوژیکی و اسانس گل نرگس (NarcissustazettaL.). فصلنامه نوین دانش کشاورزی پایدار، سال ششم، شماره ۲۱٫ ۷ صفحه.

ملکوتی م. ج، همائی م.۱۳۷۳٫ حاصلخیزی خاک در مناطق خشک. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

ملکوتی م. ج. ۱۳۷۴٫ بررسی وضعیت تعادل عناصر غذایی در خاک­های ایران و جلوگیری از مصرف بی­رویه کودهای شیمیایی. ماهنامه علمی، اقتصادی و کشاورزی، آب، خاک، ماشین. ص ۱۷-۱۲٫

ملکوتی م.ج، تهرانی م.ن. ۱۳۷۷٫ نقش ریزمغزیها در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی «عناصر خرد با تاثیر کلان». انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

ملکوتی م.ج. ۱۳۷۹٫ روش جامع تشخیص و ضرورت مصرف بهینه کودهای شیمیایی. چاپ پنجم. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. تهران. ایران.

Hagiladi A., Umiel N., Ozeri Y., Elyasi R., Abramsky S., Levy A., Lobovsky O., and Matan E. 1992. The effect of planting depth on emergence and flowering of some geophytic plants, Acta Hort., 325:131–۱۳۷٫

Blanchard, J.W., 1990. Narcissus: A Guide to wild Daffodils. Alpine Garden Socity, uk, 203p.

Siddique I., and Anis M. 2008.An improved plant regeneration system and ex vitro acclimatization of Ocimumbasilicum L. ActaPhysiologiaePlantarum, 30: 493-499.

Dole J, Wilkins H. 1996Floriculture( principle and species). Prentice- hall, inc, p 613.

Ehret, C., Maupetit, P.and Petrzilka, M., 1992.  New organoleptically important constituents of Narcissus absolute.Journal of Essential oil Research, 4:41-47.

 ۱-۱ مقدمه

گل و گیاهان زینتی با تنوع و زیبایی فراوان خود در آرایش و زیباسازی محیط و ارضای حس زیباشناسی بشر نقش عمده­ای ایفا می­کنند، همچنین موجب تغذیه روحی و افزایش ضریب امید به زندگی و ضریب کارایی افراد در محیط کاری می­شوند و همچنین تفاهم و روابط حسنه خانوادگی و اجتماعی در اثر هدیه این کالا در جامعه افزایش می­یابد، این موضوع در زندگی ماشینی و آپارتمان­نشینی امروزه اهمیت بسزایی دارد. تولید گل و گیاهان زینتی در جهان امروزه، اهمیت بسزایی دارد. تولید گل­ها و گیاهان زینتی در جهان، امروزه از اهمیت خاصی برخوردار بوده و علاوه بر نیازهای روحی و روانی، از نظر اقتصادی همه ساله میلیاردها دلار سود نصیب کشورهای تولید کننده می­کند. با توجه به تنوع اقلیمی کشور ایران و سطح گسترده اراضی و وجود انرژی سرشار خورشیدی، یکی از پتانسیل­های برجسته کشور، تولید محصول بخش کشاورزی می­باشد. بدیهی است تولید گل و گیاهان زینتی به عنوان یکی از زیربخش های کشاورزی  می­تواند به عنوان یکی از منابع ارزآور کشور به حساب آید. ولی متاسفانه به علت پاره­ای از مشکلات و چالش­های موجود بویژه مشکلات ساختاری و سازمانی در بازار گل، با جایگاه شایسته خود در بازار جهانی فاصله زیادی دارد(هاگی لادی و همکاران، ۱۹۹۹).[۱]

در فرایند جهانی شدن اقتصاد و تجارت که اقتصاد همه کشورها را تحت تاثیر قرار داده است، افزایش در تجارت از طریق رشد صادرات و نفوذ در بازارهای جهانی و بین­المللی و رهایی از اقتصاد تک محصولی برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار از اهداف اقتصادی کشورها از جمله ایران است. در این راستا سیاستگذاران کشور کوشیده­اند تا زمینه­های مساعدی را برای رونق و رشد اقتصادی محصولات و کالاهای غیرنفتی به عنوان یکی از محورهای اصلی رشد وتوسعه اقتصادی، افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد اشتغال و از همه مهمتر وابستگی کمتر به درآمدهای ارزی نفتی فراهم نمایند زیرا توسعه فروش به خارج از کشور می­تواند سبب گرفتن بازار از رقبا شود(لولون و ویلد، ۱۳۶۹). ایجاد اشتغال و رشد صادرات غیرنفتی دو موضوع اساسی در اقتصاد ایران است که با برنامه­ ریزی جامع برای به ره­برداری بهینه از استعدادها و توانمندی­های بالقوه اقتصاد کشور در بخش­های مختلف حصول می­باشد. ایران کشوری وسیع با تنوع آب و هوایی است. از چهارده گونه اقلیم آب و هوایی شناخته شده جهان، ایران دوازده گونه آن را در نقاط مختلف کشور دارا است، از این رو از  استعداد طبیعی برای رویش انواع گیاهان چون گل­ها و گیاهان زینتی برخوردار است (امیدبیگی،۱۳۷۴).

دربازارهای جهانی گل و گیاهان زینتی سالانه حدود بیست میلیارد دلار از این کالا مبادله می­شود که سهم ایران در این بازارحدود دویست میلیون دلار است که قابل صرف نظر کردن نمی­باشد(معماران کاشانی و نادری، ۱۳۷۵). پژوهش در زمینه­های مختلف از قبیل جمع­آوری گونه­های مختلف گل­ها، انجام برنامه­های به نژادی و ایجاد کولتیوارهای جدید و نیز شناخت نیازهای محیطی و بررسی عوامل موثردر تولید گل جهت افزایش کیفیت گل­ها ضروری به نظر می­رسد بعلاوه با کاهش هزینه­ها و مطالعه و برنامه­ریزی تولید در مناطق مختلف کشور به همراه بهبود روش­های بسته بندی، حمل ونقل و بازاررسانی گل­ها مطابق با استاندارهای بین­المللی می­توان به دستیابی ایران به جایگاه واقعی خود در بازارهای جهانی گل امیدواراست (سایدیکو و انیس، ۲۰۰۸).[۲]

پرورش دهندگان بزرگ در بسیاری از کشورهایی مانند هلند و آمریکا به کاربرد تنظیم کننده­های رشد و هورمون­های گیاهی نظیر سایتوکنین­ها و جیبرلین­ها در طی دوره رشد ونیز پس از برداشت، همچنین بهره­گیری از محلول­های نگهدارنده گوناگون و اعمال درجه­بندی و روش­های مناسب بسته­بندی و حمل و نقل پیشرفت­های زیادی داشته­اند. در ایران همچون صنعت تولید، موفقیت­ها در زمینه نگهداری گل­های بریده چندان رضایت­بخش نیست. ۲۰ درصد گل­های تازه، هنگام گذشتن از کانال­های بازار (برداشت، بسته­بندی، جابجایی و فروش) مرغوبیت خود را از دست داده و قسمت زیادی از گل­های باقیمانده نیز در شرایط ضعیف ونامطلوب به فروش می­رسند که باعث نارضایتی مصرف کننده می­شود (هاگی لادی و همکاران، ۱۹۹۹).

بررسی نوشته­ های پیشینیان نشان می­دهد که فرهنگ دیرین ایران زمین از همان ابتدا بر پایه انس با طبیعت استوار است، به طوری­ که اولین بار پادشاهان ایرانی بودند که با کشت گیاهان زینتی و فضاسازی مناسب پارک­ها و باغ­های ایران آن­ روز را با فرانسه مقایسه می­نماید که دلیل بر ذوق و سلیقه هنر گل­پروری و گل­آرایی ایرانیان است و این موضوع به حدی اهمیت پیدا می­کند که آن­ها گل را از عالم بالا می­دانند:

گل آن جهانی است نگنجه در این جهان            در عـالـم خیـال چـه گنجه خیـال گـل

(هاگی لادی و همکاران، ۱۹۹۹).

 ۲-۱ تاریخچه گل نرگس در ایران

در اطراف قلعه ارجان گل­های نرگس همه ساله وجود دارند. این قلعه که قدیمی­تر از قلعه ­الموت می­باشد در محلی صعب­العبور در استان خوزستان واقع شده است. با توجه به قدمت شهر ارجان می­توان به قدمت گل­های نرگس پی برد. بر اساس آن­چه در کتاب­های تاریخی آمده است ارجان نام قدیم بهبهان و از شهرهای پیش از مهاجرت آرین­ها بوده است. بعضی از مورخان آمدن آرین­ها را قبل از میلاد و برخی به دو هزار سال قبل از میلاد ارتباط می­دهند از آثار ایلامیان و کلدانیان در نزدیکی­های ارجان از سنگ نبشته­ها و مجاری­های تنگ سروک و غیره معلوم می­گردد که ارجان از شهرهای پیش از مهاجرت آرین­ها بوده است (جوکار،۱۳۵۰).

شیروانی قدمت گل نرگس در ایران در شهرستان بهبهان، قبل از تاریخ هجری قید کرده است (شیروانی، ۱۲۶۸). در کتاب راه­های باستانی و پایتخت­های قدیمی غرب ایران (کریمی، ۱۳۲۹) آمده است که: «در بهبهان همه ساله در سمت شمال از دامنه کوه بدیل تا انتهای دامنه کوه خاویز پر از گل­های شب­بوی وحشی می­گردد ودر سمت جنوب سراسر ماهور را گل­های شقایق وحشی، یاس و آویشن فرا می­گیرد و گل­های نرگس که در وسط دشت می­رویند این مجموعه مینوفریب را تکمیل می­کنند در نرگس­زار وسیع و پر از گل بهبهان بیش از پنج نوع نرگس زیبا از قبیل (مسکینک، شهلا، پنجه گربه­ای، شصت­پر و غیره می­روید». در استان فارس بیش از ۳۰ الی ۵۰ هکتار زیر پوشش این گیاه بوده (وندلبو،۱۹۷۷)[۱]. ولی متاسفانه به دلیل توسعه صنعتی کشاورزی مدرن در حال حاضر بر اساس آمارنامه کشاورزی ۱۳۸۱، سطح زیر کشت گل نرگس درکل ایران جمعاً ۷۰ هکتار می­باشد که سالانه حدود ۴۱ میلیون شاخه گل بریده در این سطح تولید می­شود.

۲-۲  گیاه شناسی

نرگس،گیاهی پیازی از زیررده تک لپه­ای­ها، خانواده آماریلیداسه (Amarilidaceae) و از جنس نرگس (Narcissus) است (خلیقی،۱۳۸۲). نرگس یکی از گیاهان ژئوفیت[۲] و چند ساله که دارای حدود ۶۰ گونه و ۲۰۰۰۰ هیبرید است (بلانچارد،۱۹۹۰). پیاز نرگس از نظر مورفولوژیکی، دارای ساقه زیرزمینی بسیار کوتاه و ضخیمی است به نام طبق یا صفحه قاعدهای که برگ­های فلس مانند ضخیم مملو از مواد غذایی آن را احاطه کرده­اند از پائین ساقه، ریشه­ها خارج می­گردند که نابجا، بدون انشعاب، بدون تار کشنده و با کلاهک مشخص هستند از بالای ساقه و قسمت انتهایی، شاخه گل­دهنده به شکل استوانه­ای و بدون گره خارج
می­شود که در انتها تولید گلچه می­کند. گلچه­ها در ابتدا در یک غلاف بسته قرار دارند. در محل اتصال فلس­ها به ساقه کوتاه جوانه­های جانبی وجود دارند که محل تولید سوخچه می­باشند. برگ­های هوایی باریک و کشیده­اند. تعداد گلچه­ها بر روی شاخه گل دهنده از یک تا دوازده یا بیشتر است. هر گل دارای ۳ کاسبرگ و ۳ گلبرگ همرنگ به رنگ­های سفید، کرم، زرد کم رنگ و پررنگ، زائده­ای در وسط از جنس گلبرگ به نام تاج، درون آن ۶ پرچم در دو حلقه ۳ تایی، یک مادگی با تخمدان سه برچه­ای تحتانی و تمکن محوری است. میوه آن یک کپسول حاوی بذر و براق سیاه­رنگ کروی است(شکل ۱-۲). اغلب، گل به صورت کم­پر ولی دارای گونه­های پرپر نیز می­باشند. تنوع زیادی در گونه، واریته و هیبرید­های آن وجود دارد (بیلی،۱۹۷۳)[۳].

[۱] Wendelbo

[۲] Geophyte

[۳] Bailey

[۱] Hagiladi et al

[۲] Siddique& Anis

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق گیاه شناسی بنفشه آفریقایی و روش های ازدیادی آن و کشت بافت گیاهی و تکنیک های آن و اثرات تنش شوری بر گیاهان
 • تحقیق گیاه شناسی نعناع فلفلی و کشت بافت گیاهی و اثر موتاسیون و موتاژن‌ها (عامل جهش زا) در گیاهان
 • تحقیق خصوصیات گیاه شناسی تریتیکاله و مراحل رشد و موارد مصرف و مشکلات موجود درتولید آن
 • تحقیق گیاه شناسی جو و آسیب سرمازدگی و یخ زدگی بر گیاهان
 • تحقیق ویژگی های گیاه شناسی میوه ی ازگیل(کنوس) و شرایط رشد وپرورش و خواص دارویی و ترکیبات شیمیایی موجود در آن
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.