پیشینه تحقیق بهره وری سازمانی و اهمیت آن و نقش خلاقیت در بهره وری سازمان و توسعه نیروی انسانی

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق بهره وری سازمانی و اهمیت آن و نقش خلاقیت در بهره وری سازمان و توسعه نیروی انسانی  دارای ۴۵ صفحه می باشد   فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۶
۱- مبانی نظری پژوهش    ۷
۱-۱-بهرهوری سازمانی    ۷
۱-۱-۱-تعاریف    ۷
۲-۱-۱-تاریخچه بهره وری    ۹
۳-۱-۱-اهمیت بهره وری    ۹
۴-۱-۱-هفت «C» بهره وری    ۱۰
۵-۱-۱-عوامل مؤثر بر بهره وری    ۱۱
۱-۵-۱-۱-عوامل خارجی    ۱۱
۲-۵-۱-۱-عوامل داخلی    ۱۲
۶-۱-۱-عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی    ۱۲
۷-۱-۱-مهمترین عوامل مؤثر در کاهش بهره وری    ۱۴
۸-۱-۱-شرایط لازم برای بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان ها    ۱۶
۲-۱-خلاقیت سازمانی    ۱۸
۱-۲-۱-تعاریف    ۱۸
۲-۲-۱-ویژگیهای خلاقیت    ۲۲
۳-۲-۱-تفاوت خلاقیت و نوآوری تغییر    ۲۳
۴-۲-۱-ویژگیهای شخصیت خلاق    ۲۴
۵-۲-۱- نقش خلاقیت در بهرهوری سازمان و توسعه نیروی انسانی    ۲۷
۶-۲-۱- انگیزش و خلاقیت و بهبود عملکرد    ۲۸
۷-۲-۱- آموزش عمومی خلاقیت سازمانی    ۲۹
۸-۲-۱- شرایط ایجاد خلاقیت سازمانی    ۳۰
۹-۲-۱- تکنیکهای خلاقیت    ۳۰
۱-۹-۲-۱- تکنیک چرا    ۳۰
۲-۹-۲-۱- تکنیک یورش فکری    ۳۱
۳-۹-۲-۱- تکنیک شش کلاه فکری    ۳۲
۴-۹-۲-۱- تکنیک گروه اسمی    ۳۳
۵-۹-۲-۱-  تکنیک الگو برداری از طبیعت    ۳۴
۶-۹-۲-۱- تکنیک دلفی    ۳۴
۷-۹-۲-۱-  تکنیک TKG    ۳۵
۳-۱- ویژگیهای جمعیتشناختی    ۳۶
۱-۳-۱- تعریف    ۳۶
۲-۳-۱- مهمترین ویژگیهای جمعیتشناختی    ۳۶
۱-۲-۳-۱- تجربه کاری    ۳۶
۲-۲-۳-۱-الگوی نقش    ۳۷
۳-۲-۳-۱-تحصیلات    ۳۷
۴-۲-۳-۱- سن    ۳۷
۵-۲-۳-۱-نظام آموزشی    ۳۸
۶-۲-۳-۱-جایگاه اجتماعی    ۳۸
۲- مبانی عملی موضوع پژوهش    ۳۹
۱-۲- پژوهشهای انجام شده در داخل کشور    ۳۹
۱-۲- پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور    ۴۰
منابع فارسی    ۴۱

منابع

طاهری، شهنام، (۱۳۸۴)، بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها(مدیریت بهره وری فراگیر)، تهران: نشر دهستان.

احمدی، پرویز، (۱۳۸۱)، طراحی مدل بهبود بهره وری نیروی انسانی با نگرش بر مدیریت بهره وری، رساله دکتری.

گروه ای، بهرام، (۱۳۸۰)، تأملی بر بهره وری و مباحث نظری مرتبط با آن، تهران: نشر رمز.

میر میران، سید جلیل، (۱۳۸۴)،خلاقیت و نوآوری (فردی، گروهی، سازمانی)، انتشارات گوهر، چاپ اول.

آقایی فیشانی، تیمور، (۱۳۸۶)، خلاقیت و نوآوری در انسان­ها و سازمان­ها، تهران: انتشارات ترمه.

اصلانی، فرشید، (۱۳۹۰)، ارتباط کارآفرینی و ویژگی های شخصیتی و جمعیت شناختی، مدیریت منابع انسانی، کارشناسی ارشد روانشناسی.

سبزی علی آبادی، سارا و انصاری رنانی، قاسم، (۱۳۸۸)، اولویت بندی عوامل سازمانی موثر درارتقای بهره­وری نیروی انسانی درصنایع کوچک، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی .

صمد آقایی، جلیل، (۱۳۸۰)، تکنیک­های خلاقیت فردی و گروهی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول.

پورداریانی، محمد، (۱۳۷۹)، کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها، تهران: نشر پردیس.

ساعتچی، محمود، (۱۳۹۰)، روان­شناسی بهره­وری راهبردی، ویرایش تهران، ج ۷٫

جاهد، حسینعلی، (۱۳۸۵)، تعیین عوامل سازمانی مرتبط با بهره وری مدیران میانی شرکت ایران خودرو، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران.

جولازاده، محمد علی، (۱۳۸۸)، رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی و رؤسای هیأت­های تربیت بدنی استان مازندران، پایان­نامه کارشناسی ارشد.

حاج کریمی ساری، عباسعلی، (۱۳۸۳)، خلاقیت و نوآوری و تأثیر آن بر بهره وری سازمانی، ماهنامه دانش مدیریت: شماره ۲۵٫

حسینی، افضل السادات، (۱۳۷۸)، ماهیت خلاقیت و شیوه­های پرورش آن، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ چهارم.

مقدمه

به طورکلی بهره­وری، دربرگیرنده گام­های برنامه­ریزی عملکرد، سرپرستی و بازنگری عملکرد می­باشد که به هدف­گذاری و ارائه هدایت­های لازم در آغاز برنامه و تهیه برنامه­هایی برای رسیدن به اهداف تعیین شده، گفته می شود.

همانگونه که جوامع بشری از سنتی بودن و از صنعتی شدن به فرا صنعتی شدن گام برمی­دارند علوم و فنون و تکنولوژی هم رو به تکامل، دگرگونی و پیشرفت است. بحث بهره­وری سازمان یک امر حیاتی و اجتناب ناپذیر است که باید به طور مستمر با مجموع فرآیندهای مدیریت مورد توجه قرار گیرد تا سایر فعالیت­های سازمانی بتواند مثمر ثمر واقع گردد. در حقیقت یکی از راه­های اصولی و منطقی هدایت تلاش­های کارکنان در سازمان است و باعث به کارگیری استعدادهای نهفته، به کاراندازی قدرت تخیل و به وجود آمـدن حس انعطاف­پذیری فکری در کارکنان خواهد شد. آمـوزش و تربیت نـیروی انسانی است که می تواند ما را در راه رسیدن به خودکفائی یاری دهد . از این رو خلاقیت که کلمه‌ای فراتر از شعارهای روز جهان کسب و کار است، به یک عامل حیاتی در موفقیت سازمانی تبدیل شده است. خلاقیت در سازمان­ها را باید به عنوان فرآیندی تعریف کرد که به موجب آن ایده‌های جدیدی که نوآوری را میسر می‌سازند، توسعه می‌یابند و موجب بهره­ور تر شده سازمان می­گردند (طاهری، ۱۳۸۴).

۱- مبانی نظری موضوع پژوهش

۱-۱-بهره­وری سازمانی

۱-۱-۱-تعاریف

کلمه بهره­ وری برگردان انگلیسی واژه «Productivity» به معنای قدرت و قابلیت تولید است. در دایره المعارف بریتانیا  بهره­ری در اقتصاد به صورت نسبتی از آنچه تولید می شود به آنچه که برای تولید مورد نیاز است تعریف می شود. در دیکشنری آکسفورد، بهره­وری به معنای کارآیی است، که در صنعت به وسیله مقایسه میزان تولید به زمان صرف شده یا منابع مصرف شده برای تولید آن اندازه­گیری می­شود (به نقل از طاهری، ۱۳۸۴).

در مطالعات انجام گرفته پیرامون بهره­وری توسط سازمان­ها و صاحب­نظران، تعاریف متعددی از بهره­وری ارائه شده است که این تعاریف با وجود داشتن ریشه مشترک هر یک وجهی از بهره­وری را مورد تأکید بیشتر قرار دادند. در ذیل به تعدادی از این تعاریف اشاره می­شود:

از دیدگاه سازمان همکاری اقتصادی اروپا (OEEC):  بهره­وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست می‌آید. بدین لحاظ می توان از بهره­وری سرمایه، مواد اولیه و نیروی کار صحبت کرد.

سازمان بین­المللی کار (ILO):  بهره­وری را نسبت ستاده به یکی از عوامل تولید (زمین، سرمایه، نیروی کار و مدیریت) تعریف می­کند.

از نظر آژانس بهره‌وری اروپا (EPA): بهره ­وری عبارت است از درجه و شدت استفاده موثر از هر یک از عوامل تولید. در تعریف این سازمان همچنین به این نکته اشاره شده است که بهره­وری یک نوع طرز تفکر و دیدگاه است که بر اساس آن هر فرد می­تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از روز قبل انجام دهد. از این دیدگاه بهره­وری  به عنوان یک فرهنگ تلقی می­شود (به نقل از طاهری، ۱۳۸۴).

در اطلاعیه تشکیل مرکز بهره­وری ژاپن JPC اهداف ناشی از بهبود بهره­وری چنین بیان شده است: «حداکثر استفاده از منابع فیزیکی، نیروی انسانی و سایر عوامل به روش­های علمی به طوری که بهبود بهره‌وری به کاهش هزینه­های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی همه آحاد ملت، منجر شود». از دید این مرکز ، بهره­وری یک اولویت و انتخاب ملی است که منجر به افزایش رفاه اجتماعی و کاهش فقر می­گردد (به نقل از طاهری، ۱۳۸۴).

مرکز بهره­وری ژاپن از زمان تأسیس، نهضت ملی افزایش بهره­وری در این کشور را تحت سه اصل راهبردی به جلو هدایت نموده است که این سه اصل عبارتند از:

افزایش اشتغال

همکاری بین نیروی کار و مدیریت

توزیع عادلانه و برابر ثمره­های بهبود بهره­وری میان مدیریت، نیروی کار و مصرف­ کنندگان

سازمان بهره­وری سنگاپور: بهره­وری را توسعه عادت بهسازی در رفتار و نگرش افراد می­داند. از دیدگاه این سازمان، بهره­وری در درجه اول یک دیدگاه فکری می­باشد که سعی در بهبود وضعیت موجود دارد. به عبارت دیگر بهره­وری قبل از آن که یک شاخص اقتصادی باشد، یک فرهنگ است.

از نقطه نظر سازمان ملی بهره­وری ایران: بهره­وری یک فرهنگ و یک نگرش عقلانی به کار و زندگی است که هدف آن هوشمندانه کردن فعالیت­ها برای دستیابی به زندگی بهتر و متعالی است.

در «واژه نامه بهره­وری» که از انتشارات داخلی سازمان ملی بهره­وری ایران است بهره­وری را بدینگونه تبیین نموده­ا­ند: «بهره­وری به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی، تسهیلات و غیره به طریقه عملی،‌ کاهش هزینه­های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود استانداردهای زندگی است، آن­گونه که به نفع کارگران، مدیریت و جامعه باشد» (به نقل از طاهری، ۱۳۸۴).

از نظر  استنیر  بهره­وری: معیار عملکرد و یا قدرت و توان هر سازمان در تولید کالا و خدمات است.

استیگل بهره­وری را:  نسبت میان بازده به هزینه عملیات تولیدی می­داند.

از دیدگاه ماندل  بهره­وری: به مفهوم نسبت بین بازده تولید به واحد منبع مصرف شده است که با سال پایه مقایسه می­شود.

سومانت  نیز بهره­وری را:  نسبت بازده ملموس به نهاده‌های ملموس تعریف می­کند.

استیفن رابینز یک سازمان را هنگامی مولد می­داند که: از طریق تبدیل داده­ها به ستاده­ها، در پایین­ترین سطح هزینه به اهدافش نائل آید. بنابراین وی مفهوم بهره­وری را ناظر بر اثر بخشی و کارآیی می­داند (به نقل از طاهری، ۱۳۸۴).

 ۲-۱-۱-تاریخچه بهره وری

بهره وری برای اولین بار در سال ۱۷۶۶ میلادی توسط کوتیرنی[۱] مطرح شد و در سال ۱۸۸۳ لیتر[۲] بهره­وری را قدرت و توانایی تولید کردن بیان کرد و در سال ۱۹۰۰ ارلی بهره وری را ارتباط این بازده و وسایل به کار رفته برای تولید این بازده عنوان کرد (طاهری، ۱۳۸۴).

۳-۱-۱-اهمیت بهره وری

در عصر حاضر بهره وری را یک روش، یک مفهوم و یک نگرشی درباره کار و زندگی می نامند و در واقع به آن به شکل یک فرهنگ و یک جهان بینی می نگرند، بهره وری در همه شئونات، کار و زندگی فردی، اجتماعی می تواند دخیل باشد و یک شاخص تعیین کننده درآمد سرانه هر کشور است و برای افزایش بهره وری ملی هر کشور باید درآمد سرانه آن کشور افزایش یابد (احمدی، ۱۳۸۱).

۴-۱-۱-هفت «C» بهره وری

هر راه حلی که شرکت ها، سازمان ها، موسسه‌ها برای ارتقای بهره وری و کیفیت تدوین کننده لازم است که به نیازمندی های زیر پاسخ دهند:

اعتماد و ایمان (Confidence and Trust): بهره وری و کیفیت در دراز مدت تنها در صورت بهبود می یابد که بین مدیریت و نیروی کار اعتماد وجود داشته باشد. اگر این اعتماد نباشد در برابر پیشنهادهای مدیریت برای بهبود بهره وری مقاومت به وجود می آید و مدیریت هم به تفویض مسئولیت ها به کارکنان اقدام نخواهد کرد.

همکاری و تعهد (Cooperation and commintment): زمانی که اعتماد بین مدیریت و کارکنان به حدی معین برسد، هر دو متعهد خواهند شد و در جهت بهبود بهره وری و کیفیت همکاری خواهند کرد. در این حالت، بهبود بهره وری چون «مقصدی مشترک» به نظر خواهد رسید که بقای شغلی را تضمین می کند، نه آنکه آن را به خطر بیندازد.

[۱]. Ckotirni

[۲]. Littre

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق ارزش گذاری منابع آبی و ارزش اقتصادی آن و مدیریت بهره وری آب کشاورزی
 • تحقیق شبیه‌ سازی‌های آموزشی و دیدگاه ساختن گرایی و مفهوم پیشرفت درسی و خلاقیت و دیدگاه‌های مکاتب مختلف درباره خلاقیت
 • تحقیق مفهوم ارزیابی عملکرد و بهره وری و کارآیی و تحلیل پوششی داده ها
 • تحقیق آموزش و پرورش پیش از دبستان و نقش بازی در رشد کودک و دیدگاه نظریه پردازان دربارۀ بازی و تأثیر دوره پیش از دبستان بر رشد خلاقیت
 • تحقیق عوامل موثر بر مدیریت دانش و خلاقیت و رابطه مدیریت دانش و خلاقیت
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.